Публикации / Единици на времето

Песен на Планетарният Кина за деня

Размер на шрифта: a a a

Кин 1  - Аз обединявам с цел възпитание, привличайки живота. Аз представям вливащата енергия на раждането. С магнитния тон на целта. Аз се водя от  двойната си сила.
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 2  - Аз поляризирам с цел да общувам, стабилизирайки дъха. Аз представям вливащата енергия на духа. С лунния тон на придизвикателството. Аз се водя от от силата на безвремието. 

Кин 3  - Аз активирам с цел да сънувам, свързвайки се с интуицията. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С електрическия тон на служенето. Аз се водя от силата на постижението. 

Кин 4  - Аз набелязвам, за да се прицеля, измервайки осъзнаването. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. Със самостоятелния тон на формата. Аз се водя от силата на вселенския огън. 

Кин 5  - Аз давам сила за оцеляване, владеейки инстинкта. Аз представям складираната живителната сила. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 6  - Аз организирам, за да балансирам, изравнявайки възможностите. Аз представям складирането на Смърт. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.

Кин 7  - Аз канализирам с цел познание, вдъхвайки изцеление. Аз представям складирането на реализацията. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на само-създаването. 

Кин 8  - Аз хармонизирам с цел красота, моделирайки изкуството. Аз представям складирането на елегантност. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 9  - Аз пулсирам, за да пречиствам, осъществявайки течението. Аз представям обработването на вселенската вода. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на живителната енергия. 

Кин 10  - Аз усъвършенствам, за да обичам, раждайки лоялност. Аз представям обработването на сърцето. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на безкрая.
Аз съм полярен кин, аз разпространявам белия галактически спектър. 

Кин 11  - Аз разтварям, за да играя, освобождавайки илюзията. Аз представям обработването на магията. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 12  - Аз се отдавам, за да влияя, разпръсквайки вселенска мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на разцъфтяването. 

Кин 13  - Аз устоявам, за да изследвам, отвъд пробуждането. Аз представям изливащата енергия на пространството. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 14  - Аз обединявам, за да омагьосвам, привличайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 15  - Аз поляризирам, за да създавам, стабилизирайки съзнанието. Аз представям изливащата енергия на погледа. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на постижението. 

Кин 16  - Аз активирам, за да изпитвам, внасяйки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 17  - Аз определям, за да еволюирам, отмервайки синхронността. Аз представям матрицата на навигацията. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 18  - Аз давам сила, за да отразявам Изисквайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 19  - Аз организирам, за да катализирам, балансирайки енергията. Аз представям матрицата на само-създаването. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 20  - Аз канализирам, за да просветлявам, вдъхновявайки живота. Аз представям матрицата на вселенския огън. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на свободната воля.
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 21  - Аз хармонизирам, за да подхранвам Моделирайки съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. С галактическия тон на целостността. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 22  - Аз пулсирам, за да комуникирам Осъзнавайки диханието. Аз представям вливащата енергия на духа. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на безкрая.
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 23  - Аз усъвършенствам, за да сънувам Създавайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 24  - Аз разтварям, за да се прицеля Освобождавайки съзнанието. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 25  - Аз се отдавам, за да оцелея Разпръсквайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 26  - Аз устоявам, за да изравнявам Отвъд възможността. Аз представям складирането на Смърт. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 27  - Аз обединявам, за да позная Привличайки изцеление. Аз представям складирането на реализация. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 28  - Аз поляризирам с цел красота Стабилизирайки изкуство. Аз представям складирането на предизвикателството. С лунния тон предизвикателството. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 29  - Аз активирам, за да пречиствам Свързвайки се с течението. Аз представям обработването на вселенска вода. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 30  - Аз дефинирам, за да обичам Измервайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на смъртта. 
Аз съм полярен кин, преработвам белия галактически спектър. 

Кин 31  - Аз давам сила, за да играя Владеейки илюзията. Аз представям обработването на магията. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 32  - Аз организирам, за да влияя Балансирайки мъдрост. Аз представям обработването на свободната воля. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си силата. 

Кин 33  - Аз канализирам, за да изследвам Вдъхвайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. В резонантния тон на настройването. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 34  - Аз хамонизирам, за да омагьосвам Моделирайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С галактическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 35  - Аз пулсирам, за да създавам Осъществявайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 36  - Аз усъвършенствам, за да изпитвам Раждайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на разцъфването. 

Кин 37  - Аз разтварям, за да еволюирам Освобождавайки синхроността. Аз представям матрицата на навигацията. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 38  - Аз се отдавам, за да отразявам Разпръсквайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 39  - Аз устоявам, за да катализирам Отвъд енергията. Аз представям матрицата на самосъздаването. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на изобилието. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 40  - Аз обединявам с цел просветление Привличайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 41  - Аз поляризирам с цел възпитание Стабилизирайки съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането . С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 42  - Аз активирам, за да комуникирам Свързвайки дъха. Аз представям вливащата енергия на духа. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 43  - Аз набелязвам, за да сънувам Измервайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 44  - Аз давам сила за прицелване Владеейки осъзнаването. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 45  - Аз организирам с цел оцеляване Балансирайки инстинкта. Аз представям складираната живителна сила. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 46  - Аз канализирам, за да балансирам Вдъхвайки възможност. Аз представям складираната енергия на смърт. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 47  - Аз хармонизирам с цел познание Моделирайки изцеление. Аз представям складираната енергия на постижението. С галактическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 48  - Аз пулсирам с цел красота Осъществявайки изкуство. Аз представям складираната енергия на елегантността. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на разцъфтяването. 

Кин 49  - Аз усъвършенствам, за да пречиствам Раждайки течение. Аз представям обработването на вселенската вода. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 50  - Аз разтварям, за да обичам Освобождавайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.
Аз съм полярен кин, транспортирам белия галактически спектър.
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.
 

Кин 51  - Аз се отдавам, за да играя Разпръсквайки илюзия. Аз представям обработването на магията. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на изобилието. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 52  - Аз устоявам, за да влияя Отвъд мъдростта. Аз представям обработването на свободната воля. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на интелигентността. 

Кин 53  - Аз обединявам, за да изследвам Привличайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 54  - Аз поляризирам, за да омагьосвам Стабилизирайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 55  - Аз активирам, за да създавам Свързвайки съзнанието. Аз представям изливащата енергия на погледа. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 
Аз съм полярен кин, установявам синия галактически спектър. 

Кин 56  - Аз определям, за да изпитвам Измервайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 57  - Аз давам сила с цел еволюция Владеейки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 58  - Аз организирам, за да отразявам Балансирайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 59  - Аз канализирам, за да катализирам Вдъхвайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 60  - Аз хармонизирам с цел просветление Моделирайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С галактическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на разцъфването. 

Кин 61  - Аз пулсирам с цел възпитание Осъществявайки съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 62  - Аз усъвършенствам, за да комуникирам Раждайки дъх. Аз представям вливащата енергия на духа. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 63  - Аз разтварям, за да сънувам Освобождавайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 64  - Аз се отдавам, за да се прицелвам Разпръсквайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на интелигентността. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 65  - Аз устоявам, за да оцелявам Отвъд инстинкта. Аз представям вливащата енергия на живителната сила. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 

Кин 66  - Аз обединявам, за да балансирам Привличайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 67  - Аз поляризирам с цел познание Стабилизирайки изцеление. Аз представям складирането на постижението. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 68  - Аз активирам с цел красота Свързвайки изкуство. Аз представям складирането на елегантността. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 69  - Аз определям, за да пречиствам Измервайки течение. Аз представям обработването на вселенската вода. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от живителната сила. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 70  - Аз давам сила, за да обичам Владеейки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С полутонови тон на сиянието. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 71  - Аз организирам, за да играя Балансирайки илюзия. Аз представям обработването на магията. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 72  - Аз канализирам, за да влияя Вдъхвайки мъдрос. Аз представям обработването на свободна воля. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на разцъфтяването. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 73  - Аз хармонизирам, за да изследвам Моделирайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С галактически тон на целостността. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 74  - Аз пулсирам, за да омагьосвам Осъществявайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 75  - Аз усъвършенствам, за да създавам Раждайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на изобилието. 
Аз съм полярен кин, аз разширявам синия галактически спектър. 

Кин 76  - Аз разтварям, за да изпитвам Освобождавайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 77  - Аз се отдавам с цел еволюция Разпространявайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 78  - Аз устоявам, за да отразявам Отвъд реда. Аз представям матрицата на безкрайността. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на духа. 

Кин 79  - Аз обединявам, за да катализирам Привличайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 80  - Аз поляризирам с цел просветление Стабилизирайки живот. Аз представям матрицата на вселенския живот. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 81  - Аз активирам с цел възпитание Свързвайки съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 82  - Аз определям, за да комуникирам Измервайки дъха. Аз представям вливащата енергия на духа. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 83  - Аз давам сила, за да сънувам Владеейки интуицията. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 84  - Аз организирам, за да се прицелвам Балансирайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 85  - Аз канализирам, за да оцелявам Вдъхвайки инстинкт. Аз представям складираната живителна сила. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на навигацията. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 86  - Аз хармонизирам, за да балансирам Моделирайки възможност. Аз представям складираната смърт. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 87  - Аз пулсирам с цел познание Осъществявайки изцеление. Аз представям складирането на постижение. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на изобилието. 

Кин 88  - Аз усъвършенствам с цел красота Раждайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С планетарния тон на изявата. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 89  - Аз разтварям, за да пречиствам Освобождавайки течението. Аз представям обработването на вселенските води. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 90  - Аз се отдавам, за да обичам Разпръсквайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 91  - Аз устоявам, за да играя Отвъд илюзията. Аз представям обработването на на магия . С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 92  - Аз обединявам, за да влияя Привличайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 93  - Аз поляризирам, за да изследвам Стабилизирайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С лунния тон на предизвикателството. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 94  - Аз активирам, за да омагьосвам Свързвайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 95  - Аз определям, за да създавам Измервайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на на погледа . Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на магията. 
Аз съм полярен кин, преработвам синия галактически спектър. 

Кин 96  - Аз давам сила, за да изпитвам Владеейки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на на интелигентността. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на разцъфването. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 97  - Аз организирам с цел еволюция Балансирайки синхроността. Аз представям матрицата на навигацията. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 98  - Аз канализирам, за да отразявам Вдъхвайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 99  - Аз хармонизирам, за да катализирам Моделирайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С галактическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на изобилието. 

Кин 100  - Аз пулсирам с цел просветление Осъществявайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на интелигентността. 

Кин 101  - Аз усъвършенствам с цел възпитание Раждайки съществуване. Аз представям вливащата енергия на раждането. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 

Кин 102  - Аз разтварям, за да комуникирам Освобождавайки дъх. Аз представям вливащата енергия на духа. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 103  - Аз се отдавам, за да сънувам Разпръсквайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 104  - Аз устоявам, за да се прицелвам Отвъд осъзнаването. Аз представям вливащата енергия на разцъфтяването. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 105  - Аз обединявам, за да оцелявам Привличайки инстинкт. Аз представям складирането на  живителна сила. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 106  - Аз поляризирам, за да изравнявам Стабилизирайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на магията. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 107  - Аз активирам с цел познание Свързвайки изцелението. Аз представям складирането на постижение. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на магията. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 108  - Аз определям с цел красота Измервайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на разцъфването. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 109  - Аз давам сила, за да пречиствам Владеейки течението. Аз представям обработването на вселенските води. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на навигацията. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 110  - Аз организирам, за да обичам Балансирайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 111  - Аз канализирам, за да играя Вдъхвайки илюзия. Аз представям обработването на магията. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на изобилието. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 112  - Аз хармонизирам, за да влияя Моделирайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на интелигентността. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 113  - Аз пулсирам, за да изследвам Осъществявайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 114  - Аз усъвършенствам, за да омагьосвам Произвеждайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на духа. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 115  - Аз разтварям, за да създавам Освобождавайки съзнанието. Аз представям изливащата енергия на погледа. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм полярен кин, транспортирам синия галактически спектър. 
Аз съм галактически ативиращ портал, влез в мен.
 

Кин 116  - Аз се отдавам, за да изпитвам Разпръсквайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 117  - Аз устоявам с цел еволюция Отвъд синхронността. Аз представям матрицата на навигацията. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на раждането. 

Кин 118  - Аз обединявам, за да отразявам Привличайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 119  - Аз поляризирам, за да катализирам Стабилизирайки енергията. Аз представям матрицата на самосъздаването. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 120  - Аз активирам с цел просветление Свързвайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на разцъфтяването. 
Аз съм полярен кин, установявам жълтия галактически спектър. 

Кин 121  - Аз определям с цел възпитание Измервайки съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 122  - Аз давам сила с цел комуникация Владеейки дъха. Аз представям вливащата енергия на духа. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 123  - Аз организирам, за да сънувам Балансирайки интуицията. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 124  - Аз канализирам, за да се прицелвам Вдъхвайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на интелигентността. 

Кин 125  - Аз хармонизирам, за да оцелявам Моделирайки инстинкта. Аз представям складирането на живителна сила. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 

Кин 126  - Аз пулсирам, за да изравнявам Осъществявайки възможностАз представям складирането на смъртСъс слънчевия тон на намерениетоАз съм воден от силата на духа. 

Кин 127  - Аз усъвършенствам с цел познание Раждайки изцеление. Аз представям складирането на постижението. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 128  - Аз разтварям с цел красота Освобождавайки изкуство. Аз представям складирането на елегантността. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 129  - Аз се отдавам, за да пречиствам Разпръсквайки течение. Аз представям обработването на вселенската вода. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на рождението. 

Кин 130  - Аз устоявам, за да обичам Отвъд лоялността. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 131  - Аз обединявам, за да играя Привличайки илюзия. Аз представям обработването на магия. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 132  - Аз поляризирам, за да влияя Стабилизирайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на разцъфването. 

Кин 133  - Аз активирам, за да изследвам Свързвайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 134  - Аз определям, за да омагьосвам Измервайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 135  - Аз давам сила, за да създавам Владеейки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на изобилието. 

Кин 136  - Аз организирам, за да изпитвам Балансирайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 137  - Аз канализирам с цел еволюция Вдъхвайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 

Кин 138  - Аз хармонизирам, за да отразявам Моделирайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на духа. 

Кин 139  - Аз пулсирам, за да катализирам Осъществявайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 140  - Аз усъвършенствам с цел просветление Създавайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на елегантността. 
Аз съм полярен кин, разширявам жълтия галактически спектър. 

Кин 141  - Аз разтварям, за да подхранвам Освобождавайки съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 142  - Аз се отдавам, за да общувам Разпръсквайки дихание. Аз представям вливащата енергия на дъха. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 143  - Аз устоявам, за да сънувам Отвъд интуицията. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на постижението. 

Кин 144  - Аз обединявам, за да се прицелвам Привличайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 145  - Аз поляризирам, за да оцелявам Стабилизирайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на навигацията. 

Кин 146  - Аз активирам, за да изравнявам Свързвайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на сърцето. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 147  - Аз определям с цел познание Измервайки изцеление. Аз представям складирането на постижение. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на изобилието. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 148  - Аз давам сила с цел красота Владеейки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на интелигентността. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 149  - Аз организирам, за да пречиствам Балансирайки течение. Аз представям обработването на вселенската вода. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 150  - Аз канализирам, за да обичам Вдъхвайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на духа. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 151  - Аз хармонизирам, за да играя Моделирайки илюзия. Аз представям обработването на магия. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на погледа. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 152  - Аз пулсирам, за да влияя Осъществявайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на елегантността. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 153  - Аз усъвършенствам, за да изследвам Създавайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на рождението. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 154  - Аз разтварям, за да омагьосвам Освобождавайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 155  - Аз се отдавам, за да създавам Разпръсквайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на постижението. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 156  - Аз устоявам, за да изпитвам Отвъд безстрашието. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 157  - Аз обединявам с цел еволюция Привличайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 158  - Аз поляризирам, за да отразявам Стабилизирайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на сърцето. 

Кин 159  - Аз активирам, за да катализирам Свързвайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на изобилието. 

Кин 160  - Аз определям с цел просветление Измервайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на интелигентността. 
Аз съм полярен кин, преработвам жълтия галактически спектър. 

Кин 161  - Аз давам сила, за да подхранвам Владеейки съществуване. Аз представям вливащата енергия на раждането. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 

Кин 162  - Аз организирам, за да общувам Балансирайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 163  - Аз канализирам, за да сънувам Вдъхвайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 164  - Аз хармонизирам, за да се прицелвам Моделирайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 165  - Аз пулсирам, за да оцелявам Осъществявайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на рождението. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 166  - Аз усъвършенствам, за да изравнявам Създавайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 167  - Аз разтварям с цел познание Освобождавайки изцеление. Аз представям складирането на постижение. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 168  - Аз се отдавам с цел красота Разпръсквайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 169  - Аз устоявам, за да пречиствам Отвъд течението. Аз представям обработването на вселенска вода. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 170  - Аз обединявам, за да обичам Привличайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 171  - Аз поляризирам, за да играя Стабилизирайки илюзия. Аз представям обработването на магията. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на изобилието. 

Кин 172  - Аз активирам, за да влияя Свързвайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на интелигентността. 

Кин 173  - Аз определям, за да изследвам Измервайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 174  - Аз давам сила, за да омагьосвам Владеейки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на духа. 

Кин 175  - Аз организирам с цел познание Балансирайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 176  - Аз канализирам, за да изпитвам Вдъхвайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на елегантността. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 177  - Аз хармонизирам с цел еволюция Моделирайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на раждането. 

Кин 178  - Аз пулсирам, за да отразявам Осъществявайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 179  - Аз усъвършенствам, за да катализирам Произвеждайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на постижението. 

Кин 180  - Аз разтварям с цел просветление Освобождавайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм полярен кин, транспортирам жълтия галактически спектър. 

Кин 181  - Аз се отдавам, за да подхранвам Разпръсквайки съществуване. Аз представям вливащата енергия на раждането. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 182  - Аз устоявам, за да общувам Отвъд диханието. Аз представям вливащата енергия на духа. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 183  - Аз обединявам, за да сънувам Привличайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 184  - Аз поляризирам, за да се прицелвам Стабилизирайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на интелигентността. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 185  - Аз активирам с цел оцеляване Свързвайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 
Аз съм полярен кин, установявам червения галактически спектър. 

Кин 186  - Аз определям, за да изравнявам Измервайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на духа. 

Кин 187  - Аз давам сила за познание Владеейки изцеление. Аз представям складирането на постижение. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 188  - Аз организирам с цел красота Балансирайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 189  - Аз канализирам, за да прочиствам Вдъхвайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на рождението. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 190  - Аз хармонизирам, за да обичам Моделирайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 191  - Аз пулсирам, за да играя Осъществявайки илюзия. Аз представям обработването на магия. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на постижението. 

Кин 192  - Аз усъвършенствам, за да влияя Произвеждайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 193  - Аз разтварям, за да изследвам Освобождавайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия пространството. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 194  - Аз се отдавам, за да омагьосвам Разпръсквайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 195  - Аз устоявам, за да създавам Отвъд съзнанието. Аз представям изливащата енергия на погледа. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 196  - Аз обединявам, за да изпитвам Привличайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 197  - Аз поляризирам с цел еволюция Стабилизирайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на вселенската вода. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 198  - Аз активирам, за да отразявам Свързвайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на духа. 

Кин 199  - Аз определям, за да катализирам Измервайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 200  - Аз давам сила за просветление Владеейки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 201  - Аз организирам, за да подхранвам Балансирайки съществуване. Аз представям вливащата енергия на рождението. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 202  - Аз канализирам, за да общувам Вдъхвайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 203  - Аз хармонизирам, за да сънувам Моделирайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на постижението. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 204  - Аз пулсирам, за да се прицелвам Осъществявайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 205  - Аз усъвършенствам, за да оцелявам Произвеждайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на пространството. 
Аз съм полярен кин, разширявам червения галактически спектър. 

Кин 206  - Аз разтварям, за да изравнявам Освобождавайки възможност. Аз представям складирането на смърт. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 207  - Аз се отдавам с цел познание Разпръсквайки вселенско изцеление. Аз представям складирането на постижение. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 208  - Аз устоявам с цел красота Отвъд изкуството. Аз представям складирането на елегантност. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 209  - Аз обединявам, за да прочиствам Привличайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 210  - Аз поляризирам, за да обичам Стабилизирайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на духа. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 211  - Аз активирам, за да играя Свързвайки илюзия. Аз представям обработването на магия. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на погледа. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 212  - Аз определям, за да влияя Измервайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 213  - Аз давам сила за изследване Владеейки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на рождението. 

Кин 214  - Аз организирам, за да омагьосвам Балансирайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 215  - Аз канализирам, за да изследвам Вдъхвайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на постижението. 

Кин 216  - Аз хармонизирам, за да изпитвам Моделирайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 217  - Аз пулсирам с цел еволюция Осъществявайки синхрнонност. Аз представям матрицата на навигацията. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 218  - Аз усъвършенствам, за да отразявам Произвеждайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на смъртта. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 219  - Аз разтварям, за да катализирам Освобождавайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 220  - Аз се отдавам с цел просветление Разпръсквайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 221  - Аз устоявам, за да подхранвам Отвъд съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 222  - Аз обединявам, за да общувам Привличайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 223  - Аз поляризирам, за да сънувам Стабилизирайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на погледа. 

Кин 224  - Аз активирам, за да се прицелвам Свързвайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 225  - Аз определям, за да оцелявам Измервайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на рождението. 
Аз съм полярен кин, преработвам червения галактически спектър. 

Кин 226  - Аз давам сила, за да изравнявам Владеейки възможност. Аз представям складирането на смърт. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 227  - Аз организирам с цел познание Балансирайки изцеление. Аз представям складирането на постижение. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 228  - Аз канализирам с цел красота Вдъхвайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 229  - Аз хармонизирам, за да пречиствам Моделирайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на пространството. 

Кин 230  - Аз пулсирам, за да обичам Осъществявайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 231  - Аз усъвършенствам, за да играя Произвеждайки илюзия. Аз представям обработването на магия. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 232  - Аз разтварям, за да влияя Освобождавайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 233  - Аз се отдавам, за да изследвам Разпръсквайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 234  - Аз устоявам, за да омагьосвам Отвъд приемствеността. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 235  - Аз обединявам, за да създавам Привличайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 236  - Аз поляризирам, за да изпитвам Стабилизирайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на елегантността. 

Кин 237  - Аз активирам с цел еволюция Свързвайки синхрнност. Аз представям матрицата на навигацията. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на рождението. 

Кин 238  - Аз определям, за да отразявам Измервайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на безвремието. 

Кин 239  - Аз давам сила, за да катализирам Владеейки енергията. Аз представям матрицата на самосъздаването. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на постижението.  
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 240  - Аз организирам с цел просветление Балансирайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 241  - Аз канализирам, за да подхранвам Вдъхвайки съществуване. Аз представям вливащата енергия на раждането. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на пространството.
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен. 

Кин 242  - Аз хармонизирам, за да общувам Моделирайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 243 - Аз пулсирам, за да сънувам Осъществявайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 244  - Аз усъвършенствам, за да се прицелвам Произвеждайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 245  - Аз разтварям, за да оцелявам Освобождавайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 
Аз съм полярен кин, транспортирам червения галактически спектър. 

Кин 246  - Аз се отдавам, за да изравнявам Разпръсквайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на безкрайността. 

Кин 247  - Аз устоявам с цел познание Отвъд изцелението. Аз представям складирането на постижение. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 248  - Аз обединявам с цел красота Привличайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 249  - Аз поляризирам, за да пречиствам Стабилизирайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на рождението. 

Кин 250  - Аз активирам, за да обичам Свързвайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на безвремието. 
Аз съм полярен кин, установявам белия галактически спектър. 

Кин 251  - Аз определям, за да играя Измервайки илюзия. Аз представям обработването на магия. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на постижението. 

Кин 252  - Аз давам сила, за да влияя Владеейки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на вселенския огън. 

Кин 253  - Аз организирам, за да изследвам Балансирайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 254  - Аз канализирам, за да омагьосвам Вдъхвайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на смъртта. 

Кин 255  - Аз хармонизирам, за да създавам Моделирайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на самосъздаването. 

Кин 256  - Аз пулсирам, за да изпитвам Осъществявайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на свободната воля. 

Кин 257  - Аз усъвършенствам с цел еволюция Произвеждайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от живителната сила. 

Кин 258  - Аз разтварям, за да отразявам Освобождавайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила. 

Кин 259  - Аз се отдавам, за да катализирам Разпръсквайки вселенска енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на магията. 

Кин 260  - Аз устоявам с цел просветление Отвъд живота. Аз представям матрицата на вселенския огън. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на разцъфването. 
Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.