Публикации / Единици на времето

Синодичния съюз между Земя - Венера

Размер на шрифта: a a a

С малко повече усилия биха могли да се измислят интересни вибрации и формули описващи цикличността между трите сфери - земна, небесна и подземна.

Вибрацията 52 * 5 = 260 или 65 * 4 = 260 може да се окажат плод на измислица и нечия фантазия, която няма никаква практическа стойност.

Племената на Маите, Толтеките, Ацтеките, Олмеките и много други обаче са се придържали стриктно към календара с 260 дни и са го считали за свещен и върхово постижение на тяхното знание.

Ако това е някаква обща заблуда, то тези общества не се били свободни и не са имали дързостта да изучават живота и мястото на човека в него, а по-скоро са робували на религиозни убеждения.

Дали циклите 52 * 5 и 65 * 4 отразяват някаква обективна реалност и до колко?

Според много изследователи наблюдението на движението на Земята и Венера дава отговор за степента на знания до които са стигнали древните и за това колко са били свободни в дръзновението им да разберат света.

Синодичния съюз между Земя - Венера

За незапознатите синодичния съюз Земя - Венера е нареждането на Слънцето, Венера и Земята в една линия. За да се определи периода от време в който две планети навлизат в синодичен съюз се използва формулата:

(a x b) / (a – b) = Време за синодичен съюз

Където:
a = време за обиколка на планета 1 и
b = време за обиколко около Слънцето на планета 2. 
Нека да заменим а и b със стойностите за Земята и Венера:

Земя период на обиколка = 365.24218408 дни
Венера период на обиколка = 224.69526222 дни

(365.24218408 x 224.69526222) / (365.24218408 – 224.69526222) = 583.92021140 дни

Ако разделим времето за синодичен съюз на времето за обиколко около Слънцето получаваме:

Земята 583.92021140 / 365.24218408 = 1.598720621
Венера 583.92021140 / 224.69526222 = 2.598720621

Зе периода на синодален съюз Венера прави две пълни обиколки и е 0.598720621 в третата си, докато Земята прави една пълна орбита около Слънцето и е 0.598720621 във втората. За 8 обиколки Земята преминава през почти 5 синодични съюза с Венера, която прави 13 обиколки за същия период от време. Проблема е, че позициите на Земята и Венера не са точно същите и имаме изместване.

583.92021140 x 5 = 2919.601057 дни
365.24218408 x 8 = 2921.937473 дни

Няма перфектна синхронизация в съотношението 8 / 13 поради, което началните състояние на Земята и Венера не съвпадат точно.

Циклите на Маите: Пълен цикъл и Столетие

И така според формулата за синодичен съюз Земя - Венера периода е 583.92021140 дни.

В космоса на Майте всичко е подчинено на вибрации и строга цикличност. За тях е стояла задача да проследят времето за, което се извършва един цикъл на истински синодичен съюз при, което началните позиции на Слънцето, Венера и Земята съвпадат с крайните в цикъла.

Нека да видим дали са в състояние да решат тази задача и дали са проявили гениалност.

Един пълен цикъл е период от 52 Слънчеви земни години. Този период е точно 18980 дни. Между свещения календар от 260 дни и слънчевата година от 365 дни съществува следната синхронизираща връзка: 365 / 260 = 73 / 52

Съотношението 73 / 52 е най-малкото възможно съотношение между слънчената година от 365 дни и свещения календар от 260 дни:

365 x 52 = 18980 дни
260 x 73 = 18980 дни

Както се вижда за точно 52 години, се извършват 73 цикъла на свещената година от 260 дни. Това е така наречения Пълен цикълът или пакет.

Корекция на периода от 18980 дни

За по-добро съвпадение на двата цикъла е направена корекция равна на 2.6 дни която е 1/100 от периода от 260 дни. Така в пакета циклите на свещения календар са 72.99.

След тази корекция получаваме 18980 – 2.6 = 18977.4 дни за синхронизиране на цикъла между свещената година и слънчевата година.

След синхронизирането на двата цикъла нека да погледнем как изглежда синодичния съюз Земя-Венера. Разделяме Пакета на пълния цикъл на периода през който се извършва синодичния съюз и получавеме:

18977.4 / 583.92021140 = 32.49998823 синодични съюза Земя Венера за пълен цикъл от 52 години.

Ако обаче вземем два Пакета (Пълни цикъла) получаваме точно 65 синодични съюза Венера – Земя като позицията на 65-ия синодичен сюъз съвпада с този от преди 104 земни години.

Ето и съвпадението:
37954.8 / 583.92021140 = 64.99997647

Маите са гледали на 2 Пълни цикъла (Пакета) от 37960 дни като на един Век, равен на 104 години с продължителност от 365 дни.

Значението на двата цикъла

И така се очертаха два цикъла - 52 години и 104 години като първия се нарича Пълен цикъл (Пакет), а втория се нарича Век.

И двата цикъла имат своето основно място на нива свещена година в календарите от 260 дни. Цикълът от 52 слънчеви години се явява от изключителна важност и ключ за разбирането и на периода 2 * 52, като във втория е кодиран синодалния съюз Земя – Венера повтарящ се всеки 65 пъти.

Същевременно цикълът 52*5 и 65*4 се явяват основни в проследяване хода на дните свещената година на календара Тоналпохуали.

Така съвремената астрономия показва, че на преден план в културата на Маите, Ацтеките, Толтеките и други племена използващи Цолкин и Тоналпохуали стоят столетия точни наблюдения. Благодарение на тази прецизност те са успели да достигнат забележително ниво на синхронизация на циклите и са изградили своето описание на един вибриращ и пълен с енергия Космос.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.