Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Прехода

Какво представлява големия експеримент?

Размер на шрифта: a a a

(информацията е от Нибиру, чрез Джелайла Стар)

От Книгата на Емилия Манолова - ПЛЕЯДИАНЦИТЕ: НИЕ СМЕ ТУК!

Големият експеримент е свързан с целта на Създателя да интегрира двете полярни противоположности Светлината и Мрака. В нашата вселена тези две форми енергия са представени от две раси – човешката и влечугоподобната. Опитвали сме се вече на два пъти безуспешно да интегрираме поляритета. Сега сме на път да успеем.

КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИМ УСПЕШНО ГОЛЕМИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ?

Чрез съзнателно изграждане на 5-измерно общество, където Светлината и Мрака са балансирани. Това означава, че ние вече сме балансирали енергиите на Светлината и Мрака в себе си за да могат да се прояват като наша реалност.

ЕДИННО СЪЗНАНИЕ

Някои го наричат Христово съзнание. Имам предвид състояние на съзнанието в което вярваме, че всички сме едно, следователно всичко, което правим и мислим, оказва влияние върху всичко друго. Първостепенният компонент тук е единството. При Големия Експеримент Единство на съзнанието представлява Светлината.

ИНТЕРНЕТ: НОВИЯТ КОЛЕКТИВ

Компютърът ни предпазва от евентуалната злоупотреба с колектива от страна на онези, които искат да ни заробят, защото докато я използваме не могат да ни програмират да стоим все свързани с мрежата и съзнанието ни да е настроено “на вълна Интернет” през цялото време. Ето как колектива се превръща в инструмент за осъществяване на контрол. Когато достатъчно много хора започнат да остават “настроени”, или “он лайн” през цялото време и този брой достигне критична маса, тази нужда се превръща в навик, а този навик трябва да бъде обслужван така, че онези, които осигуряват съответната технология и други подобни неща удовлетворяват тази нужда. Ако това поведение не бъде съзнателно спряно, скоро възниква общество, което си стои постоянно свързано с мрежата и именно тогава вече то е узряло за манипулация от типа поставяне на микрочипове в самите хора, или за контрол над ума. Дръжте сметка за опасността да се пристрастите към непрекъснат престой в мрежата.

ЗА ИЗМЕРЕНИЯТА

За нас измеренията не са вертикални, а хоризонтални – те са състояния на колективното съзнание. Едно измерение не е по-добро или по-лошо от друго, те са като игрални полета, където можеш да учиш уроците, които това състояние на съзнанието или това измерение могат да ти предложат. Можеш да ги уподобиш на футболни стадиони. Един от тях не е по-добър от другите, те са просто различни. Всички са за игра на футбол, някои са открити, други закрити. Играта която се играе е същата, но отборите всеки път са различни. Понякога два едни и същи отбора се срещат, за да изиграят същата игра отново макар, че преживяването от играта и крайния резултат са различни.

Ние, които сме в девето измерение сме стари кучета. Били сме наоколо дълго време и сме играли тази игра на полярностите, опитвайки се да постигнем своята крайна цел... интегриране.

Когато започнете да се събуждате за своя многоизмерен живот ще откриете, че започвате да си спомняте някои от хората в своя  живот от други места и времена. Ако са членове на семейство в тази друга реалност може да откриете, че може да искате да се свържете повече с тези, които са те в съответния друг живот, отколкото с това, което са в настоящия ви живот.

Да живееш многоизмерно означава да живееш всеки ден със спомените от други животи и с всички емоции и чувства, съдържащи се в тях. Както все още чувстваме емоциите от първата си среща спомените от други животи са също толкова реални.

Да си многоизмерен изисква огромна отговорност. Докато спомените от другите ни животи станат по-ясни, трябва да решим как ще се справим с тях в настоящата реалност. Някои от вас започват да си спомнят връзки, които в този живот не са като в другия. Срещаш някого и чувстваш, че трябва да ти е съпруг, но той е вече женен. Това може да стане източник на истинска емоционална травма. Може да изпитваш гняв, че не можеш да си с него и да си причиниш болка в настоящия живот. Настоящият ти съпруг пък може да се почувства застрашен от това и да възникне конфликт.

Да се отвориш за многоизмерността означава да си спомниш кой си сега и кой си в другите си животи. Означава и да поемеш пълната отговорност да откриеш и цениш истинската причина за своето многоизмерно съществуване тук в трето измерение, а не само очевидните си 3-измерни желания. Не забравяйте, че всички тези животи протичат едновременно сега. Линейното време съществува само тук, в рамките на "Големия експеримент". Не забравяйте и това, че заедно с радостта да получиш достъп до другите си животи идва и предизвикателството, свързано със спомените, които съдържат раните, които сте дошли да излекувате тук. Моето семейство, например, не е единственото ми семейство от друго измерение и времева линия.

Започнах да разбирам, че въображението всъщност е програмна операционна система /нещо като Уиндоуз, но далеч по-добра/ в човека, посредством която сме в състояние да получаваме достъп до Акашевите записи и до някои други космически записи. Психичните жлези са софтуерните програми, които използват операционната система, за да превръщат информацията във форма, която можем да разберем.

Хората имат напълно развито емоционално тяло, т.е. в тяхното ДНК е вграден най-мощния инструмент на сътворението. Той се нарича състрадание това е най-високата възможна честота и с нея можете да изграждате нови реалности, или да променяте вече съществуващите.

Когато имаш напълно развито емоционално тяло, ти имаш способността да преобразуваш нискоенергийните емоции от типа на гняв, горчивина и срам, в състрадание. Този процес се извършва във Висшето сърце или тимуса, които функционират като огнище вземат енергиите от ниските честоти и ги преобразуват във високочестотна форма.

Състраданието е емоцията и честотата, които могат да променят нашето ДНК. Ниските честоти трябва да бъдат повишени във високи. Ако можете да постигнете състрадание, можете да създадете магнитно поле на състрадание. Ако можете да създадете това поле, вие можете да създадете и решетка от това поле с желания от вас размер. За да се създаде достатъчно голяма решетка от този тип са необходими просто достатъчен брой хора /магическия брой 144 000/, които да захранят тази решетка така, че да могат да я разширят с желаните от тях размери например такава, че да може да обгърне планетата.

Когато ние, като нация и раса, успеем да разберем, че проявите на Мрака са просто външните форми на мрака вътре в самите нас ще спрем да се борим с тях и ще ги интегрираме. Когато си спомним, че всички сме едно, влечугоподобни, хора, мъже и жени, ние ще отворим сърцата си за да прегърнем своята тъмна страна, за да станем отново цялостни. С нашето състрадание ние ще създадем свят на хармония и ще доведем играта до нейния успешен край.

Работата на вашите водачи е да ви осигуряват духовна подкрепа. Болшинството от подкрепата ще дойде от хора, които са дошли тук да служат. Това е значението на баланса между службата в полза на себе си и службата в полза на другите. Това е значението на тази двупосочна улица.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ?

Времевите линии са проекции от събития, които се случват в резултат от определен наш избор или решение. Въз основа на поредицата решения, които сме взели до даден момент, се създават по няколко времеви линии или проекции от събития въз основа на направения от нас избор, в реалността ни се проявява една от тях.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРМИНЪТ "ПЪРВАТА ВЪЛНА"?

Отнася се за онези индивиди, които имат договор сключен от тяхната душа да бъдат учители на стотици и хиляди или милиони хора по време на духовното израстване, който ще приключи до 2012 година.

ИМА ЛИ И ДРУГИ ВЪЛНИ?

Да, има и Втора и Трета. Първата вълна е най-малката, Втората е много по-голяма, а Третата е най-голямата, която ще избере духовното израстване.

ИМА ЛИ СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ В НАШИТЕ ТЕЛА СЪДЪРЖАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА ЗА ПЪРВАТА ВЪЛНА И НАШАТА МИСИЯ?

Да, в ДНК има кодове, които съдържат информация за Договора за Първата Вълна и за специалната мисия, избрана от всеки индивид при изпълнението на този договор. Тези кодове са като микроскопични чипове, съдържащи тази информация. Много от тези, които трябва да са в Първата вълна получават символи и/или звуци, които са част от езика, известен на всички участници в

Първата Вълна. Това е универсален език на светлината, като в случая светлината е информация. Този език по някакъв начин включва ДНК в себе си. Той съдържа звуци и символи подобни на еврейската азбука, която е основана на този език.

КОГА Е ЗАПОЧНАЛА ПЪРВАТА ВЪЛНА?

Кодовете на тези от Първата Вълна са активирани около 1996 година, но не едновременно, а в рамките на двегодишен период с начало 1994г, като болшинството са активирани през 1996г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОГОВОРА ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ВЪЛНА?

Това е договор за преподаване и водачество в областта на духовното извисяване. Това е първата група души, които ще покажат пътя в новото хилядолетие и ще подготвят останалите за прехода. Те могат да бъдат учители, преподаващи концепциите за многоизмерността или изобретатели, които ще създадат технологиите, които ще са необходими за 5-то измерение. Те ще създадат основата и ще подготвят хората за тяхното придвижване напред.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.