Публикации / Древните маи / Бърз преглед

Увод

Размер на шрифта: a a a

Увод

Добре дошли в настоящия момент! Галактическият проект на маите за планетата земя засяга времето и е продукт главно на цивилизацията от периода на класическите мая в Централна Америка. Информацията е обособена в няколко секции.

Първо ще направим кратък преглед на историята на маите и ще видим как се е развила цивилизацията им. После ще надникнем в сърцевината на вярванията им, касаещи обитаваната от тях вселена, като представим тяхното разбиране за Времето и Природата.

Ще разгледаме взаимовръзката между концепцията им за хармоничния резонанс и структурата на математическата им система. След като погледнем времето от тяхна перспектива, ще се спрем по-детайлно върху няколко календарни системи: Цолкин (Tzolkin), Хааб (Haab) и Дългото броене (Long Count).

Ще обърнем внимание и на някои любопитни аспекти от маянската профетическа традиция. Както ще видим, целите и задачите на маянския проект не са обвързани само с миналото, а са приложими изключително в настоящето.

В същността си този проект представя маянското разбиране за естествения, природен ход на времето. Акцентът е върху необходимостта сегашната календарна система да бъде синхронизирана с естествения ход на времето, за което оставеното от маите древно (и бъдещо) наследство може да е от помощ.

Строго препоръчително е информацията, съдържаща се тук, да бъде възприемана с отворено съзнание.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.