Публикации / ПАН - България / Събития

СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост

Размер на шрифта: a a a

«СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕНИзграждане на Дъгов Мост» 
13-дневна синхронизираща програма на обединените Вълшебници на Земята и 3-дневна допълнителна програма

Велатропа 24.3, биорегион Слънце, Краснодарски край, район Туапсе, село Дедеркое.
Година на Червената Обертонова Луна, Дни от 1 до 16 на Спектрална Луна (2-17 май 2011 година)

13-дневна програма
(1-13 дни
на Спектрална Луна – 2-14 май 2011):

7-фрактален практически семинар по Науката за Времето «Вълшебници на Земята». Семинарът е основан на учението за «Закона за Времето», предадено  от Приключващия Цикъла, Валум Вотан – Хосе Аргуелес, на космологията на древните маи, също така се явява синтез от знания в областта на теософията, Живата Етика, астрономия, астрофизика и сакрална геометрия.

Работа в Командите за Галактическа Синхронизация.

Експедиционна програма «Мегалити по Черноморското крайбрежие на Кавказ».
Церемония по Хармонизация «Звуков Кръг» с използване на 7- те вълшебни пеещи кристални чаши.

Допълнителна 3-дневна програма
(14-16 дни
на Спектрална Луна – 15-17 май 2011):

Кристален Пръстен на сътрудничеството на ПСИ – Русия и СНГ.
Церемония по пълнолунието в слънчев знак Телец. Празник Весак- Традиционен будистки празник в чест на раждането, просветлението и преминаване в Паринирвана (Nirvana) на Гаутама Буда.

"СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост" 
Второ свикване на Школата за Галактическа Синхронизация Посвещава се на Приключващия Цикъла – Валум Вотан (1939-2011 г.г.)

"Всичко е съвършено!Обичайте се всички.
Не и
зпитвайте ненавист. Бог благославя всички!"
Хосе Аргуелес – Валум Вотан

Скъпи и обични Планетарни Кинове!

Ние – обединените центрове на Планетарната Мрежа по Изкуствата (ПСИ) Русия и СНГ (ПСИ «Светлина» - координационен възел на ПСИ Русия и СНГ, Москва; ПСИ «Алциона», Москва; ПСИ «Звездни Навигатори», Санкт-Петербург; ПСИ «Северно Сияние», Санкт-Петербург; ПСИ «Златна Лодка», Ладога; ПСИ « Възходяща Земя», Уфа; ПСИ «Дъгов Мост», Горна Салда; ПСИ «Световна Галактика», Курган; ПСИ «Камертон», Николаев; ПСИ «Процион», Воронеж; ПСИ «Земляни», Днепропетровск; ПСИ «Галактически Лъч», Ростов-на-Дон) – обявяваме второто свикване на Школата за Галактическа Синхронизация в годината на Червената Обертонова Луна, в дните от 1 до 13 на Спектрална Луна на Освобождението (2-14 май 2011 година).

Приближавайки се към порталите за Завършване на Цикъла, т. е. Хармоничната Конвергенция през 2012 година и Галактическата Синхронизация през 2013 година, хората от планетата Земя са призвани да осъзнаят своето духовно Единство. Това е необходимо и за да се помогне на Майката –Земя да извърши своето духовно възраждане.

Да осъзнаем Единството, означава да въплътим в себе си призива на  Новото Световно Време: ЕДИННО ВРЕМЕ – ЕДИННА ЗЕМЯ – ЕДИННО ЧОВЕЧЕСТВО. Пророчествата за настъпващата епоха на планетарен мир и хармония се сливат в унисон, изпълвайки сърцата на хората с радост и готовност да работят за общото благо.

Новата наука за Синхронния Ред позволява да  пренастроим своето мислене и светоусещане от условностите на историческия материализъм, към свобода и галактическа хармония. Един от най- обикновените начини е възможността, да изменим своята времева честота, като настроим разума и сърцето си към естествените природни цикли на Земята, Слънцето, Галактиката.

Науката за Дъгата е основана изцяло на разбирането за времето като творчески и съзидателен принцип на природата, което способства за обединяване на всички пътища на духовно възраждане и потоци от научна мисъл в единно виждане за Дъговия Мост, обхващащ Майката-Земя.

Раждането на Школата за Галактическа Синхронизация стана в резултат на 13-дневната синхронизираща програма «Изграждане на Дъгов Мост», проведена в Планетарната Луна на годината на Жълтото Самостоятелно Семе (април 2010 година) в Дедеркое (Краснодарски край, Туапсински район). Тя се превърна в истинска общност на Планетарните Кинове. В отворения състав на Школата влязоха 9 водещи 7-фрактални семинари «Вълшебници на Земята» от 6 възела на ПСИ Русия и СНГ: координационен възел на Планетарната Мрежа по Изкуствата на Русия и СНГ - ПСИ «Светлина» (Москва), ПСИ «Алциона» (Москва), ПСИ «Навигатор» (Санкт-Петербург); ПСИ « Възходяща Земя» (Уфа); ПСИ «Дъгов Мост» (Горна Салда); ПСИ «Камертон» (Николаев). Именно тези девет водещи бяха в основата на разпространението на Науката за Времето в Русия и СНГ и предаваха посланията на Валум Вотан на другите Планетарни Кинове в своите биорегиони. Освен това представителите на още четири възела на ПСИ осъществяваха поддържането на работните групи по време на практическите занятия: ПСИ «Северно сияние» (Санкт-Петербург); ПСИ «Аура Удмуртия (Ижевск); ПСИ «Процион» (Воронеж), ПСИ «Галактически Лъч» (Ростов-на –Дон).

Основна задача на Школата за Галактическа Синхронизация стана поддържането на чистотата на потока от учението на «Закон за Времето», предадено от Приключващия Цикъла Валум Вотан – Хосе Аргуелес.

Важен резултат на програмата «Изграждане на Дъгов Мост» стана формирането на биорегионални Команди за Галактическа Синхронизация, които, опирайки се на знанието от Науката за Синхронния Ред, осъществяват своята телепатична и мистична дейност в биорегионалните места на силата – живите пулсиращи точки на Планетата.

Участниците в програмата приеха съвместно решение, да синхронизират церемониалната работа на Командите за Галактическа Синхронизация в 28-я ден на всяка Луна от Календара на Новото Време.

На 7-фракталният практически семинар се събраха около 70 участници от 26 биорегиона. Той се превърна в жив поток от съ-творчество и сътрудничество на Планетарните Кинове.

Съвместната работа в общия кръг, а така също и практическите занятия в Земните Семейства, Слънчевите Кланове и Коренните Раси станаха уникален опит на истинско преживяване и потапяне в честотата 13:20 на Новото Световно Време.

Второто свикване на Школата за Галактическа Синхронизация, провеждащо се в годината на Червената Обертонова Луна, от 1-13 дни на Спектралната Луна (2-14 май 2011 година) ще стане още една спирала на сътрудничество и съ-творчество на всички участващи Планетарни Кинове.

Новата 13-дневна програма «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост» ни предоставя уникалната възможност да извършим осъзната крачка към обединение на нашите стремежи, по пътя на Служенето за Новото Световно Време.

Събрани от различни биорегиони за 13- те дни на провеждане на съвместна работа и сформирайки праобраза на Единното Планетарно Семейство, ние ще можем да се върнем в къщи обновени и пълни със сили и готовност да продължим работата в своите групи, както и в качествата си на Команди за Галактическа Синхронизация! (подробно за Командите за Галактическа Синхронизация)

  • За структурна основа на 13-дневната програма «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост» служат седемте научни фрактала на Синхронния Ред от учението «Закон за Времето». Да се изложат последователно и цялостно тези 7 нива на Науката за Времето, се оказва възможно именно в подобна 13-дневна програма.
  • Тази година в нашата семинарна работа и церемонии ние ще използваме седемте вълшеби пеещи кристални чаши, чиито хармонизиращ звук, резониращ с тялото на Майката-Земя, позволява да се настроим на естествените природни ритми, а също и да станем проводници в ноосферата за нашите намерения и мисъл-форми. (по - подробно за церемониите по хармонизация виж Звуков Кръг )
  • Дните на практическите семинарни занятия ще се редуват с експедиционната програма «Мегалити от Черноморското крайбрежие на Кавказ». По време на експедиционните пътувания към долмените, ние ще провеждаме церемонии и медитации по Закона за Времето, а също и церемонии по хармонизация « Звуков Кръг», използвайки 7-те пеещи кристални чаши.

Синхронният Ред на провеждане на дните от 13-дневния семинар е удивителен. Семинарът започва в кин 129, Червена Кристална Луна, който инициира 33-та централна, мистична хармоника на Цолкин, отваряйки портал в самото сърце на времето. При това, интересното е, че семинара от миналата година започна в кин 259, Синя Кристална Буря- той е съвършено енергитично допълнение на кин 129,Червена Кристална Луна. Това означава, че към момента на началото на семинара «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН» от първото провеждане на Школата за Галактическа Синхронизация е преминал точно един и половина Галактически Оборот( 260+130= 390 дни).

Допълнителна програма: «Кристален Пръстен на сътрудничество на ПСИ - центровете» 14-16 дни на Спектралната Луна (15-17 май 2011 година)

След завършване на основната програма на семинара «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост» всеки участник може да продължи в съвместната работа на общия кръг от представители на ПСИ- центровете, олицетворяващ «Кристалния Пръстен на сътрудничеството».

13-дневна синхронизираща програма «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост»

Общо описание

13 дни на синхронизираща програма «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов  Мост» са представени като 7 учебни – семинарни и практически – фази на потапяне в Науката за Синхронния Ред, които се съчетават с 6-те дни от експедиционната програма – посещения на места на силата, мегалити и долмени от Черноморското крайбрежие на Кавказ, и провеждане на церемонията за хармонизация «Звуков Кръг».

1 ден – Кристален кръг на Планетарните Кинове. Откриване на 13- дневната  синхронизираща програма «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост».
Откриване на 7-фракталния семинар «Вълшебници на Земята». Синхронометърът – Календар на Новото Време. Изграждане на света чрез времето.
2 ден – Откриване на експедиционната програма «Мегалити по Черноморското крайбрежие на Кавказ» (Екскурзия до долмените). Работа на Командите за Галактическа Синхронизация.
3 и 4 дни – семинарни занятия по двете основни теми на Науката за Времето: Дриймспел; Телектонон.
5 ден – Продължение на експедиционната програма. Работа на Командите за Галактическа Синхронизация.
6 ден – Продължение на 7-фракталния семинар «Вълшебници на Земята»: Телектонон на Пакал Вотан – единно живо Пророчество.
7 ден – Продължение на експедиционната програма. Работа на Командите за Галактическа Синхронизация. Церемония, посветена на деня  на Белия Лотос.
8 ден – Продължение на 7-фракталния семинар «Вълшебници на Земята»: Раждане на  Науката за Дъгата.
9 ден – Продължение на експедиционната програма. Церемониална работа, посветена на духовете- пазители на Земята.
10 и 11 дни – Продължение на 7-фракталния семинар «Вълшебници на Земята»: 
20- те Скрижали на Закона за Времето; 7:7::7:7.
12 ден – Продължение на експедиционната програма. Церемония за хармонизация «Дъгов Мост».
13 ден – Празнично завършване на 7-фракталния семинар «Вълшебници на Земята»

Допълнителна програма.
14 ден – Откриване на програмата «Кристален Пръстен на сътрудничеството на ПСИ - центровете». Екскурзия до долмените. Връх на Ветровете. Церемония за хармонизация  «Звуков Кръг». Работа с кристали.
15 ден – Кристален Пръстен на сътрудничеството. Работа в Командите за Галактическа Синхронизация.
16 ден – Церемония за Пълнолунието в слънчев знак Телец, Празник Весак. Тържествено завършване на работата в общия кръг на сътрудничеството на Планетарните Кинове.

Водещи на семинара – обединените центрове на Планетарната Мрежа по Изкуствата: «Алциона», «Световна Галактика», «Звездни Навигатори», «Възходяща Земя», «Камертон», «Дъгов Мост», «Светлина».

Координация на програмата:
ПСИ «Алциона» (г. Москва):
 8-926-217-15-70; 8-906-072-02-97; alcyone1320@yandex.ru
ПСИ «Светлина» (г. Москва),
8-495-508-77-70; pansvet1320@yandex.ru

Ред на съвместната работа в учебните дни

От сутринта до началото на занятията – свободно време. Всеки може да го посвети на  индивидуални практики(медитация, йога, паневритмия, къпане и т.н.). Тук има възможност да проявите инициатива и да сформирате малка група за провеждане на някои двигателни или медитативни практики, или да се присъедините към вече сформирана група.

Закуска по желание (индивидуално).

Начало на занятията ~ в 10:01.

Всеки учебен ден се състои от 4 части: червена, бяла, синя, жълта.

Първа – червена, инициираща част. Под форма на лекции се разглеждат основополагащите, основните, идеологическите, философските и научни аспекти на учението «Закон за Времето», свързани с темата за съответния ден.
Втора – бяла част, изчистване и подреденост. По време на бялата част става всестранно изследване и семинарна работа по темата за деня.
След завършване на 2-та част следва обедна пауза ~  час и половина.
Трета – синя, трансформираща част. Практическа работа в малки групи.
Четвърта – жълта заключителна част, придобиване на опит. Обобщение и приключване на работата за деня. Въпроси и отговори. Обсъждане. Обмен на мнения. Церемония за завършване.
Вечеря (~ в 19:00).
Вечер – свободно време за отдих или в 20:13 часа – Допълнителна пета, зелена синхронизираща част (за желаещите). Общуване, чрезвичайни занятия, танци на народите по света, пиене на чай, общ огън.

13-дневна синхронизираща програма «Изграждане на Дъгов Мост»
Разгърнато описание

Ден първи, ХУН
1 Плазма Дали (2 май, понеделник), кин 129, Червена Кристална Луна.

Сутрин. Кристален кръг на Планетарните Кинове. Откриване на 13- дневната синхронизираща програма «Слънчев Пръстен: Изграждане на Дъгов Мост». Церемония за Хармонизация «Звуков Кръг».

Вечер. Откриване на Закона за Времето и Новият Световен Календар.

Възстановяване на хармонията с природата. Вълнов Модул на Планетарното Служене. 13- Лунен път на Новото Световно Време. Космология на 13-те Галактически тона на Творчеството.

Ден втори, КА.
2 Плазма Сели (3 май, вторник), кин 130, Бяло Космическо Куче.

Откриване на експедиционната програма «Мегалити по Черноморското крайбрежие на Северен Кавказ» (Екскурзия до долмените – Каменна кариера).
Церемония за хармонизация «Звуков Кръг», посветена на новолунието в лунен знак Телец.

Ден трети, ОШ. Дриймспел: Пътешествие с Кораба на Времето Земя 2013.
3 Плазма Гама (4 май, сряда), кин 131, Синя Магнитна Маймуна.

Част 1, червена – инициация. Природа на четиримерното време на Синхронния ред на реалността. Хармоничен Модул – Свещен Цолкин. Хармонизирай се във времето.
Част 2, бяла – изчистване. Комплект от инструменти за синхронизация- Дриймспел. Космология на 20-те Слънчеви Печати. Хармоничен и Хроматичен ред. Холономен ред на реалността. Фрактали и Холони.
Част 3, синя – преобразуване. Практическа работа в Земните Семейства. Галактически Подпис – вход в четиримерното време. Построяване на оракула на личния Кин на Съдбата, Замък на Съдбата.
Част 4, жълта –заключителна. Генезис на Дриймспел. Земните Семейства – основа за организация на Новата Световна Общност.

Ден четвърти, КАН, Телектонон – пророчеството на Пакал Вотан.
4 Плазма Кали (5 май, четвъртък), кин 132, Жълт Лунен Човек, Ясен Знак на Пакал Вотан.

Част 1, червена – инициация. Време и телепатия. Терма и тертон. Божествено откровение на Новото Време. Пакал Вотан и Валум Вотан.
Част 2, бяла – изчистване. Телектонон – пророчеството на Пакал Вотан. Сага за възлюбените – Пакал Вотан и Болон Ик.
Част 3, синя – преобразуване. Практическа работа в Земните Семейства. Игра-пророчество Телектонон. Поле. Междуразмерна карта на слънчевата система.
Часть 4, жълта –заключителна. 13 ясни знака. Хааб. Песен на Уиналите– медитация Слънчев Пръстен.

Ден пети, ХО.
5 Плазма Алфа (6 май, петък), кин 133, Червен Електрически Небесен Странник.

Продължение на експедиционната програма «Мегалити по Черноморското крайбрежие на Кавказ». Екскурзия до долмените през целия ден. Самостоятелна изследователска работа. Работа в Командите за Галактическа Синхронизация.

Ден шести, УАК. Телектонон – Игра-пророчество.
6 Плазма Лими (7 май, събота), кин 134, Бял Самостоятелен Вълшебник.

Част 1, червена – инициация. Космология на Дриймспел-телектонон. Изкупление на изгубените планети.
Част 2, бяла – изчистване. Куб на Закона – изкупително пътешествие на воина на духа.
Част 3, синя – преобразуване. Практическа работа в Земните Семейства. Координация по преминаване на Куба и биотелепатическа верига със своя Замък на Съдбата.
Част 4, жълта –заключителна. Слънчево - биотелепатичен контур: Дъгов Мост Земя – Уран.

Ден седми, УК.
7 Плазма Силио (8 май, неделя), кин 135, Син Обертонов Орел.

ДЕН на БЕЛИЯТ ЛОТОС – ден в памет на Е.П. Блаватска.
Продължение на експедиционната програма «Мегалити по Черноморското крайбрежие на Кавказ». Работа на Командите за Галактическа Синхронизация в ден Силио. Екскурзия до долмените през целия ден. Самостоятелна изследователска работа на местата на силата. Церемония за изкупление на «изгубените» планети, церемония за хармонизация «Звуков Кръг» с използване на 7 –те пеещи кристални чаши.

Ден осми, УАШАК. Раждане на Науката за Дъгата – Проект РИНРИ
8 Плазма Дали (9 май, понеделник), кин 136, Жълт Ритмичен Воин.

Част 1, червена – инициация. Биосферно-ноосферен преход. Изразяване на Пси-банката.
Част 2, бяла – изчистване. Проект Ринри и Раждане на науката за Дъгата. Въртене на Хроносферата – хармонизация на електромагнитното, биопсихическото и гравитационно поле на планетата Земя.
Част 3, синя – преобразуване. Практическа работа в Цветовите Раси. Откриване на плочите на Пси-банката, Въртене на магнита на Бит-ийността, 73 обертонови хроматики. Практика на руните на Старшия Футарк.
Част 4, жълта – заключителна. Междуполярен Дъгов Мост – това е реалност.

Ден девети, БОЛОН.
9 Плазма Сели (10 май, вторник), кин 137, Червена Резонансна Земя.

Сутрин и през деня. Продължение на експедиционната програма «Мегалити на Черноморското крайбрежие на Кавказ». Екскурзия до долмените през целия ден.
Вечер. Церемония по създаване Знаме на Мира.

Ден десети, ЛАХУН. 20 Скрижали на Закона за Времето.
10 Плазма Гама (11 май, сряда), кин 138, Бяло Галактическо Огледало.

Част 1, червена – инициация. Наука за природната телепатия. Холономен ред и пробуждане на Планетарния Разум. Планетарен Маниту. Вълнова природа на ДНК и Руни на Универсалната Религия. Перманентни Атоми и Руни на УР.
Част 2, бяла – изчистване. 20 Скрижали на Закона за Времето. Органичен ред. 64 кодона на ДНК и времева честота 13:20. 16- годишен Куб на Закона и преобразуване на 64 кодона ДНК. 16 години по 13 Луни – 208 стъпала в Кулата на Мерлин.
Част 3, синя – преобразуване. Практическа работа в Клановите Хроматики. Практика на кубиране и Руни на УР. 13-степенно преобразуване на кодона. Алманах на Вълшебника на Земята.
Част 4, жълта – заключителна. Преобразяване отвътре.

Ден единадесети, ХУН ЛАХУН. Откровение на Телектонон 7:7::7:7.
11 Плазма Кали (12 май, четвъртък), кин 139, Синя Слънчева Буря.

Част 1, червена – инициация. Глобални изменения на Слънчевата система и на планетата Земя. Плазмен Модел на Вселената. Полярните сияния и живото междуразмерно ядро на Земята.
Част 2, бяла – изчистване. Откровение на Телектонон 7:7::7:7. Фрактално компресиране на времето. 4 седмици: 7 катуна, 7 години, 7 години, 7 Луни. Седем Мистични Луни. Галактическа Синхронизация през 2013 година. Природа на Междуполярния Дъгов Мост.
Част 3, синя – преобразуване. Практическа работа в Клановите Хроматики. Поле и карти 7:7::7:7. Ежедневна и ежелунна практики. Построение на Главната Молекула на Времето.
Част 4, жълта –заключителна. Земята – живо същество от дъга. Единна Хроносфера на Планетата. Цикли на Пробуждане на Господарите на Зората.

Ден дванадесети, КА ЛАХУН
12 Плазма Алфа (13 май, петък), кин 140, Жълто Планетарно Слънце.

Продължение на експедиционната програма. Работа в Командите за Галактическа Синхронизация.

Ден тринадесети, ОШ ЛАХУН
13 Плазма Лими (14 май, събота), кин 141, Червен Спектрален Дракон.

Работа в Командите за Галактическа Синхронизация с отклонение по местата на силата.
Завършване на основната 13-дневна синхронизираща програма.

Допълнителна програма.
14-16 дни
на Спектралната Луна (15-17 май)
«Кристален Пръстен на Сътрудничеството на ПСИ- центровете»

Ден четиринадесети – КАН ЛАХУН
14 Плазма Силио (15 май, неделя), кин 142, Бял Кристален Вятър.

Откриване на програмата«Кристален Пръстен на сътрудничеството на ПСИ- центровете». Мамедова пропаст. Връх на Ветровете. Церемония за хармонизация «Звуков Кръг». Работа с кристали.

Ден петнадесети – ХО ЛАХУН
15 Плазма Дали (16 май, понеделник), кин 143, Синя Космическа Нощ.

Кристален Пръстен на сътрудничеството. Работа в Командите за Галактическа Синхронизация.

Ден шестнадесети – УАК ЛАХУН
16 Плазма Сели (17 май, вторник), кин 144, Жълто Магнитно Семе.

Церемония за пълнолунието в слънчев знак Телец, Празник Весак. Тържествено завършване на работата с общия кръг на сътрудничеството на Планетарните Кинове. Приключване на 3-дневната програма «Кристален Пръстен на Сътрудничеството».

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

13-дневната програма «Слънчев Пръстен: Изграждане на Дъгов Мост» се провежда от1-ви до 14 ден на Спектралната Луна (от 2 до 15 май 2011 година).

Място на провеждане: Черноморското крайбрежие на Кавказ, на 7 км от град Туапсе, село Дедеркое, на 5 мин. от морето.
Адрес: Краснодарски Край, град Туапсе, село Дедеркое, ул. Заречная, дом 9.  
Пристигане и регистрация: На 28-я ден от Планетарната Луна (1 май 2011 година). Възможността за по- ранно пристигане е необходимо да се съгласува с организаторите.  

Придвижване:
1) Влак до Туапсе. След 4 спирки, от страната на Сочи с електричката, спирка Дедеркое. След 5 минути пеша: преминаване през железопътното платно, през моста на реката, пътя наляво и нагоре към улица Заречная, дом 9. Също можете да използвате автобуси, маршрутки или такси.
2) Самолет до Сочи (Адлер). Оттук на електричката, идваща от страната на Туапсе до спирка Дедеркое. Или самолет до Краснодар, по- нататък на електричката до Туапсе, прехвърляне на електричката от страната на Сочи и до спирка Дедеркое.
3) с автомобил. На территорията на комплекса за гости има паркинг. Настаняване в 3 –  4 и петместни стаи.

1) НАСТАНЯВАНЕ + 2- пъти ХРАНЕНЕ = 550 рубли на ден.
2) РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА за основната програма е:

  • 7000 рубли с пълен комплект от работни материали по всички теми (Работна Тетрадка на Вълшебника на Земята; Ръководство, поле и компас на Дриймспел; ръководство, поле, карти и текст на пророчеството Телектонон; ръководство по Проекта Ринри; 20 Скрижали; комплект 7:7::7:7; комплект «Тайна на Камъка»).
  • Или 5500 рубли без работни материали. В регистрационната такса са включени разходи по подготовката и организацията на семинарната и експедиционната програми.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА се изисква допълнителна регистрационна такса (в зависимост от броя на участниците и местата за провеждане на работа).

3) БЛАГОТВОРИТЕЛНА ТАКСА. Всеки от участниците в програмата «СЛЪНЧЕВ ПРЪСТЕН: Изграждане на Дъгов Мост» има възможност да внесе произволна благотворителна такса. Тези средства ще са за развитие на програмите на Планетарната Мрежа по Изкуствата, а също и за обезпечаване на водещите на семинара. Процесът на подготовката, организацията и провеждането на програмата се осъществява от Планетарните Кинове на доброволни начала и не влиза в задължителната организационна такса.

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ СЪС СЕБЕ СИ?.

1) всички необходими лични вещи: облекло, обувки, предмети за лична хигиена, индивидуални лекарства (ако ви са нужни).
2) за семинарните занятия: химикалка, комплект цветни моливи, тетрадка или бележник (ако е необходимо), резервни обувки или чорапи за залата, индивидуален килим (ако ви е по- удобно да седите на пода), удобно облекло.
3) за експедиционните пътувания: удобни обувки (маратонки или боти), приспособление за сядане, «дунапренка» или сгъваемо столче, винтяга, непропусклива пелерина или плащ, термос, раница- еднодневка.
4) препоръчително е за участие в мистичната дейност да се носят кристали, божествени фигурки, тибетски чаши, звънчета, маракаси…

Приложение: Обикновено, по това време на годината в град Туапсе средната дневна температура е с +19, нощна +11.

ПредварителнатаРЕГИСТРАЦИЯ е задължителна: до 14 ден на Планетарната Луна (до 17 април 2011 година), тъй като броят на участниците е ограничен.

Контакти за регистрация:
Москва. ПСИ «Альциона»: 8-926-217-15-70, 8-906-072-02-97;  Alcyone1320@yandex.ru
Санкт-Петербург. ПСИ «Звёздные Навигаторы»: 8-921-318-71-23; tetra.spb@mail.ru
Воронеж. ПСИ «Процион»: 8-909-212-48-81; oxanaveter@gmail.com
Верхняя Салда. ПСИ «Радужный Мост»: 8(34345) 5-62-21; ur_vsalda@mail.ru
Уфа. ПСИ «Земля Восходящая»: 8-906-105-38-62; panufa@rambler.ru
Ростов-на Дону. ПСИ «Галактический луч»: 8-919-873-15-01 Николаев. ПСИ «Камертон» (380-512) 25-75-15; 8-066-826-81-24; Suxanova_Raisa@mail.ru
Днепропетровск. ПСИ «Земляне»: (380-50) 363-23-61; vasilek@ua.fm

По въпросите за участие можете да се отнесете към местния ПСИ- център.
За оформяне на общия списък на участниците, координаторите на местните ПСИ- центрове да подготвят списъците за участниците от своя биорегион и да ги представят в ПСИ «Алциона».

Светлина по Пътя към Новото Световно Време!
Клату Барада Никту!
Галактическата Федерация идва с Мир!

МНЕНИЯ

IikKa каза на 05.04.2011 г. 18:30 ч.

Привет, една питанка моля:
Интересува ме дали ще се заформи българска група за участие и ако има такова нещо, ще се обяви ли в сайта?

Vaseto каза на 06.04.2011 г. 14:09 ч.

За сега няма поне от хората в Пловдив, но ако има интерес може да се организира нещо

IikKa каза на 06.04.2011 г. 17:32 ч.

Според грубите ми изчисления 13 дневния семинар (нощувки, книги, материали и такса) излиза около 350 евро. Остава да се обмисли с какво да се пътува. Дали някой от киновете има представа, как би могла да се организира подобна експедиция - с коли, с микробус, самолет?...

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.