Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Прехода

Реинкарнация

Размер на шрифта: a a a

Представям Ви един откъс от - Паскатите и Кристалните хора - Сириус, информацията и получена през "Ченълинг" - тази модерна дума ще се наложи да използвам. Като го прегледам целия ще пусна и част от останалите неща които според мен биха били интересни.

--------------------------------------------
РЕИНКАРНАЦИЯ

Всички участъци на времето съществуват едновременно, но е налице илюзията за пътуване във времето напред или назад. Това е подобна на чудесата, в които постоянно ви предлагат да вярвате. Те са вкоренени в религиозните догми, а не на обичайната земна логика. Не бързайте да ги отричате, вашите учени са близо до формулиране на уравнението за вечността. Има хора, които работят в областта на висшата математика и те много добре познават основните принципи на времето.

Вие преминавате през серии от усещания, преживявания и събития в различни измерения на съзнанието, като с това пътуване се приближавате към Централната точка, в която се сливат всички времеви зони. И все пак, даже този модел е илюзия, защото времето не се излъчва в някакво конкретно направление, то просто съществува! Концепцията за Централната точка е разработена за тези, които все още не са научени да мислят с междуизмерни термини. Това, че вие не знаете за съществуването на други времеви зони, не значи че те не съществуват! Не всеки от вас може да наблюдава Външното време посредством това, което вие наричате паранормални способности. Има и такива, които навлизат там чрез сънуването. Много, обаче ще откажат да признаят съществуването на нещо, което ще разтревожи техния уютен порядък на мисловен процес.

Тези, които трудно ще приемат концепцията за Външното време, най добре е да бъдат оставени. Те даже не желаят да мислят за това. Не всеки ум може да я разбере и много от вас напълно се задоволяват с всекидневните си грижи. Не ви препоръчваме да се видите едновременно в епохата на Карл Велики, в Египет от четвъртото хилядолетие преди Христа и в колония на Плутон от 25 000-та година от новата ера, защото вашите ментални предпазители могат да изгорят! Не винаги всичките аспекти на Външното време имат отношение към вашия сегашен живот и много от вас ще се почувстват по-уверени, ако затворят ума си за проявленията на Външното време и се обърнат към Сегашния момент. Но винаги се намират хора, които търсят знанието.

Даже от такава проста тема като реинкарнацията може да се надигне вълната на страха. Причината е общоприетия начин на мислене в програмираната социална среда, която няма никакво отношение към Космическия закон или да разбере как е устроена вселената отвъд пределите на вашата малка планета.

Ако приемете идеята за съществуване на Външното време, ще се избавите от вашия най-главен страх. Това е страхът от социалната реализация като слава, семейство, богатство, които напълно е възможно да ви принадлежат в друга времева зона. Друг страх това е страхът от неизвестното. Вие сте част от Космическия център, който е всезнаещ и притежавате целия потенциал на това знание. Или страхът от смъртта, която е просто преход от една времева зова в друга.

Много същности, които идват от други времеви зони и други области на вселената, сега се въплъщават на Земята. Още по-голям смут във вашия живот внася разликата във възрастта на душите - от най зряла до най-млада, като най-голямата част са от средна възраст. Има няколко причини за това, че вашата планета стана поле на толкова широк спектър от космически опитности. Една от тях е крачката към осъзнаване на времето, която ви предстои да направите за следващата космическа епоха. Зрялата душа, идваща от бъдещето може да не се чувства много добре в тази зона на Вътрешното време, която според нея се намира в миналото. Ето защо нейната ценностна система може много да се различава от системата, която е приета в тази зона. Тя може да преживее тук, ако нейното тяло не бъде унищожено от по-младите души.

Колективните същества, които се развиват заедно в една групова зона се привличат едно към друго и в други времеви зони. Ако знанието за Външното време вече се намира във вашето подсъзнание, вие с лекота ще приемете тази философия, но тези които нямат дълбокия опит на времето, трудно ще я разберат.

Ако младите души не приемат тази програма още в детството, трудно ще приемат понятието вечност. В тази област голяма полза допринасят писателите фантасти, макар че бихме искали да не ни описват толкова страшни и негативни. Незрялата душа често разкрива себе си с думите: Това не може да съществува защото аз не съм го видял.

Хода на еволюцията не е линеен и развиващата се същност може да пресича времевите контури. Може да ви се струва, че имате инкарнации в миналото на вашата планета, но това съвсем не е задължително. Вие се движите през времето във всички посоки и събирате опит подобно на дете, което играе на поляната и къса ту бели, ту сини цветя. Но може да се натъкне и на коприва или да попадне в страшното блато, където под камъните се крият ужасяващи чудовища. Ето още един паралел. Пиеса с различни действащи лица. В различно време вие използвате ту тази, ту онази роля. Променяте характера на действащите лица в съответствие на вашите собствени възприятия, понякога така, че даже променяте смисъла на пиесата. В най-общ смисъл, историята, както и Космическия закон остава неизменен на всички нива. 

ВЪПРОС: Озадачи ме вашето изречение, че души-фрагменти в една времева зона могат да бъдат зрели, а в друга млади. Ако цялото време съществува едновременно, то младата душа може да влезе в контакт с по-стар фрагмент на своята Същност и да почерпи знание, вместо да преминава през трудния процес на обучение?

ОТГОВОР: Едно от преимуществата на космическата зрялост е, че душата може да черпи знание и информация от различни фрагменти на своята Същност, ако подходи към разбирането и осъзнаването на Външното време. Младите души мислят с понятията на линейното време. Едва когато достигнат до по-високо ниво на космическо съзнание те могат да разчупят рамките на своите възприятия. По пътя към мъдростта те, ще узнаят за съществуването на другите фрагменти на своята Същност. Така те ще се научат как да установяват контакт с тях. Познаването на принципа все още не значи, че можем да го използваме.

ВЪПРОС: Казвате, че можем да получаваме опитност от паралелните времеви зони. Значи ли това, че докато сме тук в това столетие, можем да преживеем и друг живот някъде другаде.

ОТГОВОР: Разбира се! Много от вас опознават другите свои съществувания, пътувайки в сънищата си.

ВЪПРОС: Оказва ли влияние творческото въображение на нашето развитие във Външното време? Например, някои хора с голяма лекота могат да си представят съществуване в други галактики, а на други не им се отдава.

ОТГОВОР: Развиването на творческото въображение е добро нещо. Това помага за разширяване на съзнанието, което на свой ред помага да бъдат разбрани теории, които са извън рамките на обществените представи. Да притежаваш способност за творческо въображение не е задължителен признак на мъдрост. Има хора, които преднамерено си отрязват достъпа до опитностите, за да може техния линеен живот да протече по-спокойно. Случва се, зрели фрагменти да решат да се въплътят, за да дадат на човечеството нова теория, като междинен етап по пътя към истината. Тази душа, макар и да познава истинската ситуация на нещата, разбира че в точката от линейното време, в която се намира, човечеството все още не е готово да приеме цялата истина. Тя е решила да даде само част от информацията, за да не се предизвика голям вътрешен конфликт. Подобна е историята на един от вашите психиатри, чиято задача е била само да открехне дверите. Знаел е, че знанието трябва да се поднася постепенно и тъй като неговото вътрешно знание много е изпреварило съществуващите теории той е въвел ментална бариера, което е довело до възникването на странични психологични ефекти. Но да се върнем към въпроса. Силно активираното въображение в отсъствие на задължителен контрол може да доведе до психични проблеми. Нужно е внимателно да се отнасяме към медитативните практики, защото те могат да ви накарат да приемете желаното за действителност.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.