Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Прехода

Промените и Фотонния пояс!

Размер на шрифта: a a a

Нашата Земя, заедно с другите планети от Слънчевата система, се върти около Слънцето. От своя страна Слънцето се върти около Централното Слънце, известно като Алцион. Всъщност Централното Слънце е онази част от нашата галактика, където има най-голямо струпване на маса – центъра на Млечния път, погрешно определян като черна дупка. И то масивна.
При движението си в Космоса нашето Слънце попада под влиянието на различни енергийни полета. А както е известно, всичко е съставено от енергия – от атома до планетите, звездите, галактиките и всички те взаимно си влияят. Всяко енергийно поле има своите свойства и качества.
Например, енергийното поле на Луната достига до всяко същество на Земята и промените му засягат всички. Сега Земята се насочва към Сириус, а енергийното поле на звездата се нарича фотонен пояс. Той се състои от 12 огромни вортекса от интензивните вълни на Светлината, смята се, че навлизането в първия вортекс се е случило през 1999г.

Сириус, Алцион и нашето Слънце обикалят заедно около центъра на нашата галактика – Млечен път (Централното Слънце). Енергията на Фотонния пояс е синя на цвят и неуловима. Тя е много високо вибрационно ниво и интелигентна, както всичко в Сътворението. Много хора вече усещат въздействието на енергиите на фотонния пояс по своето състояние (сънливост, умора, изменение на режима за сън и хранене и др.) Фотонният пояс се управлява от Сапта Ришите, а високото вибрационно ниво е характерно за по-високо духовно състояние. Изводът е, че с приближаването към Фотонния пояс, част от хората, ще се издигнат на по-високо вибрационно ниво.

Според очакванията, на 21.12.2012 г. Земята ще навлезе в епицентъра на Фотонния пояс и ще остане там точно 505 години. Същевременно на тази дата в своето движение на Слънчевата система от горната плоскост на галактиката към нейната долна плоскост, Земята ще се намира точно на равнината на диска на галактиката. В момента на изравняване на двете плоскости, от Централното Слънце ще бъде изстрелян фотонна енергия която еновременно ще играе ролята на стартов бутон, и нова програма, съответстваща на енергиите на новата епоха. Именно това ще обуславя повишаването на вибрационната честота на Земята. Днес вибрационната честота на планетата е 8 херца. След тази дата вибрационната честота плавно, но скоростно ще нарастне на 12 херца. При навлизането в него енергиите му се абсорбират първо от планетите на Слънчевата система. Оттам ще се промени и всичко живо на Земята. Затова всякакви астрологически предсказания след 2012 г. ще са неверни. Тъй като високовибрационното поле на Фотонния пояс е положително, при навлизането в него нищо отрицателно не може да преживее. Унищожаването на всичко негативно ще се възприеме много положително от голяма част от хората и ще бъде удар върху тези, които са градили своя живот върху алчността за пари, власт и слава. За тези, които са невинни, честни, добри, пълни с любов, състрадание и грижа за близките си и хората, за природата, при навлизането във Фотонния пояс ще се почувстват прекрасно, защото тези качества ще ги доближат бързо до високите вибрации. За тези, които нямат споменатите качества, но желаят да се променят в добри човешки същества, навлизането в пояса ще им даде възможност да израстнат духовно. Фотонният пояс носи много оздравителни енергии и това ще доведе до излекуването на много болести, включително и рак. На Земята ще получаваме положителни енергии пряко от Фотонния пояс, а също така и препратени до нас от Слънцето. Поясът ще повиши нашето Съзнание. Това означава да започнем да мислим и помагаме на околните. Той ще промени човека в същество на Вселената. Преди да достигнат енергиите своя пик през 2018 г., някои хора ще се трансформират напълно, други ще бъдат в началото или в процес на трансформация, а трети (тези, които не желаят да се сбогуват с миналата епоха, и най-вече хората от годподстващата каста) въобще няма да си помислят за никакво начало на трансформация. Всички съществуващи системи сега са на базата на бартер – да даваш и да получаваш. Индивидите, организациите и държавите зависят от този начин на търговия, за да преживеят. Страхът да нямаш ни прави извор на конкуренция, скъперничество и алчност. Сега идва краят на тази ера - Риби (Кали Юга), и ние навлизаме в ерата на Водолея (Светлината и Безусловната Любов).

Но какво всъщност е Кали Юга, и как става преминаването от една ера в друга? Да се спрем на прецесията на равноденствията. Оста на Земята е наклонена 23,5 градуса. Когато Земята се движи около Слънцето, оста й остава наклонена, на което се дължат годишните времена. Но тъй като и самата ос се движи, получава се и осова промяна с изместването. Оста се придвижва с по един градус всеки 72 години. През 2160 години тя навлиза в ново съзвездие и прави по този начин пълна обиколка за 25 920 години. Така за период от 25 920 години точката на северния полюс очертава една елипса. В една точка от тази елипса земята е най-близо до центъра на галактиката, а в друга точка е най-далече. И много древни народи са били забелязали, по-точно тибетците и индусите, че с отдалечаването от центъра на галактиката ние заспиваме, а когато завием, за да се приближаваме към този център, започваме да се събуждаме. Древните мъдреци са разделили елипсата, получена от процесията на равноденствията, на сегменти, наречени юга. По-голямата част от информацията относно тези периоди юга са натрупани през последните 2000 години, период, известен под наименованието Кали Юга. Случайно това е отсечката на най-дълбок сън от цялата елипса. Така почти всичко, което е било написано за космичния цикъл през тези последни 2000 години, е било тълкувано от заспали хора, които са се опитвали да търсят извадки от древните текстове, които те дори не са разбирали. И впоследствие така са променили тези текстове, че никой друг да не може повече да получи от тях някакво знание. С други думи, на по-голямата част от тези информации изобщо не може да се вярва. Древните са открили две противоположни точки, които са отдалечени една от друга на разстояние 900 години, в едната от които ние заспиваме, а в другата се пробуждаме. И двете точки са свързани с невероятни изменения - промяна в съзнанието на отделните хора и изменение в положението на полюсите на планетите.

Сега ние се намираме точно в точката на обрат, в началото на движението за завръщане към центъра на галактиката и в началото на пробуждането. На 180 градуса спрямо последното обръщане, точно на обратната страна, и следващото обръщане е неизбежно предстоящо. Именно затова ние вече стигаме до критичния праг, който включва между другото и свръхнаселеността, и състоянието на околната среда. Всяка мисъл, емоция и действие на духовно издигнатите хора ще се гради на Безусловната Любов (положителна, градивна енергия) и това ще се отнася както към околните, така и към животните и заобикалящата ни природа. Такава любов се излъчва само от чувството за единство с всеки и всичко. Това автоматично ще повиши нашето вибрационно ниво към това на Фотонния пояс и ние ще преодолеем всичко без трудности. Ако по-голямата част от човечеството се трансформира в тази насока, ще се намалят и преодолеят по-леко предстоящите промени. През последните няколко хиляди години хората са натрупали огромно количество негативна енергия чрез негативни мисли, емоции, действия и са изградили негативно поле от енергия около Земята. При навлизане във Фотонния пояс това негативно поле ще се дезинтегрира и ще предизвика катаклизми на физическо ниво. Количествата и силата на катаклизмите ще зависи доколко хората са готови да посрещнат промените при навлизане във Фотонния пояс. На тези, които са здраво привързани към своите собствености и богатства и не са готови да възприемат друг, нематериалистичен светоглед, ще им бъде разрешено да запазят тези чувства, но тъй като тук, на Земята, това няма да бъде възможно, то те ще трябва да избират да ги запазят на една от другите 7 Земи. С други думи тези, които не желаят да се променят, няма да бъдат съдени, но ще бъдат отлъчени от нашата Земя и ще бъдат прехвърлени там, където ще могат да живеят избрания от тях начин на живот. Но преди да бъдат преместени, те ще трябва да напуснат сегашните си физически тела и да приемат нови, които съответстват на новите им местожителства.

Ришите са много тъжни от продължаващото отношение на унищожение на Майката Земя и с навлизането във Фотонния пояс ще започне процес на оздравяване на Земята за възвръщане на предишната й хубост. Ришите казват, че отсега нататък ние трябва да живеем живот, пълен със Светлина, иначе ще понесем сериозни последствия. Това няма да бъде наказание, а отговор на нашите действия. Ако мнозинството от хората се издигнат духовно, то Преходът през 2012 г. няма да бъде труден. Тези, които приемат Трансформацията, ще повишат своето Съзнание, ще бъдат издигнати на ново вибрационно ниво и няма да бъдат видими от останалите.

С навлизането в пояса трансформацията на хората ще премине през 12 етапа, които съответстват на 12-те вортекса, излъчвани от пояса.
1. Хората се пробуждат и разбират, че трябва да се трансформираме.
2. Хората приемат и се приготвят за промените, правят ясен избор.
3. В зависимост от нашия избор ние ще се сблъскаме с различни препятствия. Когато ги преодолеем, ще осъзнаем доброто и злото и ще имаме контакт с по-висши създания.
4. На този етап ще можем да получаваме Прана (жизнена енергия) от Слънцето и да живеем от нея. Ще преодолеем необходимостта да ядем храна
5. Тук осъзнаваме единството и ставаме същества на Вселената
6. Много Риши и Аватари ще се появят и присъствието им ще се усеща
7. Тези, които са преминали Трансформацията, ще напътстват и помагат на другите да се трансформират
8. На този етап всеки с физическо тяло преминава в Светлинно тяло
9. Всеки приема Светлината
10. Хората достигат самоосъзнаване. Това е първата крачка към единение с Твореца. Те стават безсмъртни и достойни да влязат в Златната Ера
11.Хората стават Богове (Сътворци). Около 50 процента могат да преминат този етап
12. Започва Златната Ера, която ще трае 20000 години. Навлизаме в Царството на Единството.

Тези, които не могат да преминат определените етапи, ще бъдат премествани другаде. 12-ият етап завършва през 2018 година и започва Златната или Нова Ера. И след като навлезем в нея, ние продължаваме да се усъвършенстваме духовно и дoстигаме най-високото ниво след 7000 години. Ерата на Мрака или Кали Юга след повече от 5000 години привърши през 1974 година. От тогава ние сме в транзитен период и навлизаме в Ерата на Светлината или Сатя Юга. Нормално този транзитен период е от 432 години, през които хората имат възможност да се трансформират и адаптират към новите условия на Ерата на Светлината. Златната Ера ще продължи 20304 години и след това духовните ценности на хората ще започнат да се влошават през следващите 15228 години, 10152 години и негативността ще достигне своя пик през последния период от 5076 години. Това ще бъде така, защото всичко се подчинява на цикличността. Земята е преминавала през тези етапи многократно. Транзитният период от 432 години ще бъде намален от Фотонния пояс на 44 години и така Златната Ера ще започне през 2018 година.

По материали от Нео Нула и Подводни

МНЕНИЯ

otsava каза на 30.05.2011 г. 20:36 ч.

Благодаря за споделеното!Любов и светлина за всички! НАМАСТЕ

IikKa каза на 31.05.2011 г. 12:53 ч.

Прекрасен текст.
От 1995 г. за първви път след Хармоничната конвергенция стана възможно енергията за издигане на съзнанието да стане достъпна на човек докато е още във физическо тяло. Най-достъпния начин да се установи, че човек е постигнал възнесение ако той непрекъснато присъства в състояние на радост в личния си живот. Това състояние се определя като самадхи, екстаз или възторг, то е всъщност следствие от изживяваното състояние на единение с Бог. Абсолютно космическо единство с всичко и всички. Този път се съпровожда с изживяване на радост във всичко, което вършим.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.