Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Прехода

Прекалибриране на планетарната решетка

Размер на шрифта: a a a

Планетарната мрежа на съзнанието се състои от решетките на биологични и други видове от различни нива на вибриране. Започвайки от месец март 2011-та г., в момента тече пореден етап от прекалибровката и изравняването на всички решетки на съзнанието, в това число колективното съзнание на многобройните видове животни и растения. Този процес ще има разнообразни последици, например постепенното изчезване на някои видове от планетата, а така също установяване на нови взаимовръзки между видовете.

Човечеството има няколко решетки на съзнанието в зависимост от усвоения вибрационен диапазон и планетарните задачи на отделните индивиди. Доколкото общото ниво на човешкото съзнание нараства както количествено ( по честота на вибриране ), така и качествено ( качество на съзнанието ) , отношенията и връзките между тези решетки се променят постоянно.

В сегашното време най-високо ниво на човешкото съзнание има решетката, сънастроена с вибрациите на Великото Централно слънце ( около 1 – 1.5 % от човечеството ) . В близко време този показател ще се увеличи с още 0.1 % в резултат на мощно напомпване на планетарното енергийно тяло с високовибрационни енергии. Тази решетка на съзнанието съответства на най-горния диапазон от решетката на Христовото съзнание.

Около 2.5% от човечеството вече са достигнали ниско и средно ниво на решетката от Христово съзнание и транслират тези енергии, хармонизирайки отношенията между хората. Задачата по хармонизация на междучовешките отношения на вибрациите, идващи от Висшето сърце ( 4-то и 5-то измерения ) се изпълнява от много въплътени същности. Това е една от най-важните задачи на текущия период, без изпълнението на която е невъзможно да продължим по-нататък.

Първото ниво на хармонично съзнание се поддържа от 0.01 % въплътени хора, основно от аборигенските народи , задачата на които е да възстановят напълно това ниво на съзнание и да го интегрират в решетката на Христовото съзнание. Останалите представители на човечеството продължават да поддържат ниво на дисхармонично съзнание, т.е. живеят в дуалността и отделеността от Цялото.

Между всички решетки на съзнанието съществува енергиен и информационен обмен. Сега протича съединението на низшето ниво хармонично съзнание с висшето ниво на същото съзнание, преминавайки през дисхармоничния диапазон.

Взаимосвързаната система от решетките на различни нива на човешко съзнание се явява съставна част от общопланетарното съзнание, което също повишава вибрациите си под влияние на енергиите, идващи от Великото Централно слънце. Планетарните и звездни Същности, отговарящи за хармонизирането на всички нива съзнания, работят чрез определени многомерни портали, които оказват стабилизиращо въздействие на общата планетарна енергетика. Сред тези същества има и въплътени на земята, които поддържат вибрациите на хармонията в енергийния слой на човечеството.

Отчитайки постоянно усилващия се приток на трансформиращите енергии, ролята на тези стабилизиращи същности става много важна. Към тях се отнасят и представители на Хаторите ( те са група интердименсионални (междуизмерни), интергалактически същества, които са били свързани с Древен Египет посредством Храмовете на Богинята Хатор, както и с няколко още праисторически култури, които работят с човечеството.

Всички въплътени представители, които се занимават с хармонизация и балансиране на енергиите трябва да помнят : съхранявайте максимална осъзнатост във всички ситуации, особено в сложните и дисхармонични. Намирайки се в състояние на максимален баланс, визуализирайте единната хармонична мрежа от Земното съзнание, усилвайки нейния енергиен резонанс.

По материали от Нео Нула

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.