Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Прехода

Духовната телепатия – ключ към петото измерение

Размер на шрифта: a a a

Вие сте израснали с определен начин за навигация в реалността. Съзнателният ви ум е стандартен инструмент за придвижване в обикновения живот и повечето от вас се справят прекрасно с него. Много често знаете, какво може да се очаква от деня и включвате автоматичните реакции за много видове ситуации.

В Новото време този добре шлайфан инструмент вече не работи така, както в миналото. Пътните знаци и табели в съзнателния ви ум, вече не са приложими в петото измерение. Вътре в това ново пространство ви молят да приемете новата система за навигация. Тя постоянно се променя и трансформира, като по този начин съзнателният ум не може да „открадне кода”, за да развива нови навици и модели, които му позволяват да се придвижва в пространството на автопилот.

НОВИЯТ ВИ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАВИГАЦИЯ Е ДУХОВНАТА ТЕЛЕПАТИЯ
Навигацията в петото измерение изисква високо ниво на осъзнаване, което прокарва пътя за постоянното телепатично общуване с висшето ви АЗ. Духовната телепатия се създава с изказване намерението за изравняване с висшето ви АЗ. Когато сте в хармония с този високо вибрационен аспект на вашето същество, вие получавате честотно информационни пакети и пътеводител.

В началото е възможно да не разбирате всичко, което се трупа в съзнанието ви. Да станеш специалист при разшифроването на интуитивните пакети прилича на обучението за водене на разговори на чужд език. Отначало разбирате няколко думи, но според вашата настойчивост и потапянето ви в новата езикова среда, ви става лесно да разбирате. И след време го владеете свободно. Изпълвайки ума и съзнанието си с информацията, съдържаща се в духовните пакети, вие по естествен начин привличате следващите пакети. С времето свободното владеене езика на душата ви ще ви позволи да развиете телепатична връзка с висшето си АЗ. Още с формулирането на въпроса в ума си, отговорът ще е в съзнанието ви.

СЪЩНОСТТА НА ДУХОВНИТЕ ПАКЕТИ
Получаването на пакети със знания и информация не е новост. Отговорите на въпросите ви винаги са идвали в същата секунда на формулирането на въпроса. В миналото е можело да ви се струва, че някои отговорни не са идвали, но тогава не винаги сте били способни да ги получавате. Често това е свързано с нивото на възприемчивост.

Както казахме, недостатъчните умения за разшифроване на духовната информация е една от причините, заради които не са получавани отговорите. Но възприемчивостта играе равноценна важна роля в разбирането на духовното водeне. Ако пакетът дойде в момента, когато сме най-малко възприемчиви, може и да не осъзнаете, че той е дошъл. По-малко възприемчивите периоди могат да се паднат по времето на стрес, физическа болка, изтощение, емоционален потрес или прекомерно навлизане във физическата реалност. Заетият, безпорядъчен ум обикновено не е много добър приемник. По-скоро вие се движите между тези състояния през целия ден, но помнете – търсите ли отговори, влезте в спокойно състояние, за да ги получите.

ОПТИМАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИЕМ
Периодите на оптималния прием са моментите, когато умът ви е спокоен, като при медитация, спокоен размисъл и отразяване, в периодите, когато отстъпвате и се обръщате към отговорите извън съзнателното ви приемане; периодите, когато здравето ви, жизнеспособността и енергията на жизнената сила се леят като поток и балансът в тялото ви е 7,5 рН; периодите, когато сърцето и разумът ви са разкрити, усещате безусловната любов и изпитвате благодарност, радост, когато сте погълнати от творчеството и следвате духовната си цел. Фокусирането на разумът ви чрез концентрация е още една от техниките, а също и разходка сред природата или около вода. Дори горещият душ може да засили способността ви за възприемчивост.

Ако след работа с такива техники, ви е трудно, както преди, да се управлявате, то изследвайте дали всяка част от вас е задействана. Възможно е по-младите части от вас да имат нужда от помощ, за да разберат и приемат незримите измерения на битието. Понякога интуитивно чувствате, че ако получите изцяло отговора, ще се отключат квантовите промени в сегашното ви съществуване. Можете да отстъпите заради чувството, че не сте готови за такава стремителна промяна. Като земно въплъщение на висшето си АЗ, вие сте способни да работите с аспектите от себе си, които съществуват на всички нива, за да предизвикате необходимото изцеление и разбиране. Като диригент на оркестъра от вашите АЗ, можете да хармонизирате съзнанието, за да пренесете лазерния фокус, необходим ви, за да вдъхнете живот на най-висшите ви мечти и образи.

ЗА ЕФИРНИТЕ ВИ НАТРУПВАНИЯ
Не се вълнувайте, че сте пропуснали важни пакети информация в миналото си. отговорите се пазят в ефирните натрупвания, очаквайки включване и преглеждане. Ето защо тези, които имат духовни разкрития, виждат, че съзнанието им се преизпълва с резервите на неразкритата ефирна поща.

РАЗВИВАНЕ НА ДУХОВНАТА ТЕЛЕПАТИЯ
В бързо развиващият се свят единственият надежден начин за навигация е духовната телепатия. В Новото Време ще се сблъскате с много нови енергии, идеи и изпитания. Най-добрият начин да се управляват тези сценарии е пътят на поддържане в постоянна, пряка телепатия с висшето си АЗ. Висшето ви АЗ и неговия репертоар отминали и бъдещи животи включва огромното богатство от знания и духовно разбиране, които душата ви е усъвършенствала през цялото време. Всеки път, когато попадате в нова ситуация, вие можете да формулирате въпросът за нея и да получите веднага отговори от висшето си АЗ. Веднъж получили тази информация, можете да го превърнете в инструмент за навигация в настоящия момент. Духовната телепатия ви позволява да посрещате всяка нова ситуация в живота ви с ентусиазъм и доверие, които са нужни да се трансформира тя в златни възможности и по-голям достъп до петмерните енергии.

ПРЕДЛАГАМЕ НЯКОИ СТЪПКИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ДУХОВНАТА ТЕЛЕПАТИЯ
1. Записвайте и разшифровайте сънищата си всеки ден. Те са послания на висшето ви АЗ, които ви предоставят важна информация за този ден.

2. Разшифровайте сънищата си наяве. Както превеждате символите на съня си, така можете да преведете и символите на явния ви живот. Всичко, случващо се във физическата реалност, показва пътя към дълбоките духовни истини.

3. Следвайте своето висше видение. Фиксрайте образите, които се появяват в съзнателния ви ум, и преценете, как можете да ги приложите в живота.

4. Напишете духовната си автобиография, изучете символите на всеки случай, особено тези, в които и досега задържате енергия. Когато разберете, как ситуацията ви е помогнала да израстете, ще сте способни да получите даровете, които ви предлагат да разширите разбирането си.

5. Хранете се с лека, здравословна храна, която ще ви помогне да изцелите и прочистите старите енергии във физическата ви система. Детоксикацията на физическо ниво отключва изцелението на всички нива. Прочистването на енергиите в обкръжението ви е още една форма за изцеление. Вгледайте се дали има мъртва енергия в обкръжението ви и я освободете, за да служи оттук-нататък на най-висшето ви благо.

6. Практикувайте мълчание и медитация. Намерете време всеки ден да намалите оборотите, да подишате, да размислите. Това ще ви помогне да отгледате вътрешен свят на мир и спокойствие в разума, което е важно, за да получите духовно свидетелство за управление.

7. Практикувайте въпроси и отговори с вашето висше АЗ. Записвайки въпросите с техниката от типа автоматично писмо, за да получите отговорите, вие затвърждавате навиците си за общуване с висшето си АЗ. Един от ключовете за развитие на духовната телепатия е, да се научите да формулирате въпроси, които носят информация, необходима ви на момента. Формулирането на въпроси изисква ясно виждане, интуиция и различаване. Усъвършенствайте тези умения, за да си помогнете да разберете, как да задавате въпроси. Въпросите са пазачите на вратите за получаване на духовно озарение в съвършеното време.

8. Отворете се за възможността да усъвършенствате напредналите техники за получаване на духовно управление, каквито са ченълингите. Съзнателният ченълинг е умение, които можете да практикувате, като разкриете съзнанието си чрез лек транс и позволите на наставниците си, ангелите, висшето АЗ и други високовибрационни същества, да говорят с вас. За да освободите съзнателния си ум от необходимостта да помни, какво се говори, можете да записвате отговорите.

9. Изучете самохипнозата, научете се да влизате в лек транс, където отговорите свободно се вливат в съзнанието ви. Когато станете опитни при влизането в транс, ще можете да влизате и излизате от това състояние през целия ден. Такова състояние на мек фокус ще ви позволи да приемате посланията от ефирните натрупвания. Еквивалент на това във физическия ви свят е свалянето на пощата от сървъра ви. В този случай сървърът е подсъзнателният ви ум, който получава информация от висшето ви АЗ.

10. Практикувайте релаксация и други техники като йога и цигун, които ще ви помогнат да координирате и хармонизирате тяло, ум и дух. Това ще ви позволи да действате в състояние на единство, нужно за навигацията в петото измерение.

ДЛ Зета © 
Превод: Анита

МНЕНИЯ

Denigma каза на 09.10.2014 г. 05:11 ч.

Благодаря ви. Ин Лакеш.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.