Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Прехода

Хармонична конвергенция – Код 11:11 И 12:12 - І част

Размер на шрифта: a a a

І. КАКВО СЕ СЛУЧВА? Поглед отгоре

Датата 16 август 1987 г. е изключително важна за нашата планета. На този ден беше измерена вибрацията на Земята и за голяма радост и изненада на съществата отвъд воала се установи, че Гея е постигнала далеч по-високо енергийно ниво от очаква­ното. Това постави началото на онова, което сега се чества като 11:11 и 12:12. Защото без този  феноменален момент от историята на човечеството и без това замерване нищо нямаше да бъде такова, каквото е сега.

Установи се, че Земята се е променила драстично през пос­ледните 50 години. Измерените вибрационни стойности  са предизвикали огромно раздвижване в Космоса. Защото поради Универсалният закон за Единството, Земята е в състояние да промени вселената.   Съответно са били призовани майсторите-водачи, отговорни за този регион на Мирозданието, а всички създания са развълнувани, защото резултатите, отчетени на Земята предполагат промени, засягащи всичко и всички. Сега те са тук, не само за да подпомогнат процесите, свързани с Квантовия преход, но и да вземат пряко участие в него.

И събитията започват да се развиват все по-бързо. Да напомним – замерването се случва на 16 август 1987 година.

Пет години по-късно, на 11 януари 1992 г. се случва следващото удивител­ното нещо в историята на човечеството. Това събитие е също не по-малко важно по значение, и то носи кодовото название 11:11. На тази дата, планетата и цялото човечество получи специален шифър, който достигна до всяко човешко същество на планетата. Една заслужена награда: За човечеството бе отворена Вратата към Шестата космическа област - към пето и по-високи измерения и към пета плътност, както някъде се нарича, т.е. позволи ни се да преминем през тази врата.

Този шифър е магнитен. Постигнат е посредством магнитните мрежи  на планетата и засяга ДНК.  Даден е на всеки човек от планетата, включително на онези, които все още не са родени. Засяга също и част от животинското и растително царство. Някои хора усетиха случилото се, но повечето – не. Но независимо от това биологичният и магнитният модел на човешкото тяло са информирани, че „вратата е отворена”,  а това представлява велико упълномощаване на духа на всеки един поотделно и съвместно като раса! Упълномощаването на наша­та човешка същност се изразява в карт-бланш тя да стигне до място, което е било недостъпно досега и нямащо нищо общо с огледалната сфера – света на мъртвите, където пребивават душите ни след физическата смърт.

Така се постави истинското начало на Новата епоха. Вратата на упълномощаване­то ни е дадена, за да израснем до положение, което се нарича ИЗВИСЯВАНЕ.

Всеки човек има магнитна шифрова система, която обгръща биологичното му тяло. Тези магнитни нишки съответстват и предават кодирани послания на биологичните нишки на тялото ни - човешкия геном, нашата ДНК. Всяка наша биологична нишка има по две двуполюсни магнитни нишки (общо 12х2). Това е нашият т.н. отпечатък като човешки същества. Той определя нашия дуализъм, характерната особеност за света на материята, света на противоположностите.

На учените все още е много трудно да  докажат съществуването на 12-мерната ДНК, но в бъдеще ще им се даде тази възможност.

Магнитната мрежа резонира с кодира­ните послания на магнитния отпечатък на всеки поотделно, а това на свой ред въздейства на нашата биология, позволявайки промени­ в нея. Доскоро се смяташе, че магнетизмът уврежда клетките ни подобно на радиацията. Не е така, магнетизмът дава на клетките ни инструкции да действат различно и да вършат различни неща. Всъщност, клетките ни, изложени на магнетизъм, отделят химикали и имат поведение, различно от познатото  при подобни обстоятелства. Дори съдейства те да се развиват по-бързо.

Телата ни са проектирани да издържат вечно? Те периодично и редовно се подмладяват. Нашите клетки и органи са безсмъртни, издържат хилядолетия... и се регенерират постоянно.  Съществуват доказателства за това. Но защо тогава остаряваме и умираме?... Защото магнитният отпечатък предава послания на ДНК и тя отделя химикали, които сме нарекли хормон на смъртта. Този остарял енергиен шифър възпрепятства процеса на регенерацията и предизвиква не­достиг на космическа енергия, който допуска стареене­то. Това пък е съответствало перфектно на плана на прераждането и кармата. Поддържайки умирането и редуването на инкарнация след инкарнация, позволя­вайки бавно и постепенно натрупване на опитности, а по този начин се постига повишаването на вибрацията на планетата. Новите магнитни инструкции неутрализират хормона на смъртта и даряват младост. Този процес се съдържа в кода, изпратен на 11:11.

11:11 е най-удиви­телното събитие на всички времена, защото действително отбеляза упълномощаването на човешкия род и човечеството.

Все повече хора са склонни да отхвърлят старите енергии и да прегърнат новите. Всъщност периодично от хилядолетия и днес също, са давани много насоки на хората.ролята на мировите учители е била раздвижване и, и така да се каже, подмладяване на планетарните енергии чрез ученията да припомнят на хората техния божествен произход и смисъла на човешкия живот.  Тези знания заслужават почит и уважение, защото носят истината и никога няма да остареят.

Две години след 11:11, на 23 април 1994 г., две години по-късно, се случва още едно събитие с кодовото название 12:12. Стана ясно, че на Земята винаги е имало невидими сили, които са поддържали енергията и вибрацията на планетата така, че да може тя да съществува в равновесие с магнитната мрежа. Магнитната мрежа представлява отчасти двигателя на Слънцето и Слън­чевия вятър. А тези създания, са поддържали всъщност равновесието в двигателя, присъствайки тук, на планетата, от самото начало. (Известно е, че на нашата пла­нета никога преди не е имало толкова много въплътени човешки същес­тва по едно и също време. Всяка минута на Земята се раждат по 267 бебета и 108 души умират. При тези темпове на раждаемост и смъртност догодина населението на Земята ще надхвърли 7 милиарда души,  а към 2050 г. на планетата ще живеят над 9 милиарда души.) И така когато през 1994 г. сумата от човешката енергия нараснала достатъчно, тези други същества постепенно намалели. Но по-голямата част останали тук, за да поддър­жат все още енергийно равновесие на Земята, защото хората не биха могли да го постигнат в старата енергия. Но когато се установи, че критичната точка на вибрациите е достигната, този поддържащ екип е започнал постепенно  да се изтегля. И това се случва на 23 април 1994! На тази дата е започнало предаването на факела. Много хора го почувстваха и ознаменуваха като дългоочакван празник.

Тези същества напуснаха планетата с голяма радост, знаейки, че се поставя началото на нещо удивително: упълномощаване на планетата Земя и началото на оно­ва, което може да се нарече планетарна независимост на Земята. Освобождение от оковите на импланта, който ни е съпътствал хилядолетия и получаване на достъп до чудните дарове на  човешките същества от по-високите космически сфери. Този процес започна благодарение на Хармонич­ната конвергенция. И стана възможен заради новия шифър от 11:11. Той е трифазен: Най-напред се проведе измерването (16.08. 1987), после коди­рането (11.01.1992), а накрая действието (12.12.1994); а трите заедно промениха планетата завинаги.

След 1994 година всичко на земята започва да се случва с ускорен ритъм. Ако проследим времетраенето между първото събитие през 1987, второто през 1992 и тре­тото през 1994,  ясно е, че мате­матиката на случващото се не е линейна, а събитията протичат все по-бързо. И ще продължат по същия начин.

Събитието 12:12 от 12.12.1994 г. е всъщност Денят на независимостта на планетата Земя. Тогава са си тръгнали последните отговорници за равновеси­ето, които са били тук още от създаването на земната магнит­на мрежа. Техният брой е бил 144 000.  Тръгвайки си, те са предали щафетата на 144 000 земляни, които да поемат тях­ната енергия. От цялата планета това е броят на хората, които още тогава са избрали пътя на извисяването. Защото енергията на извисяването е енергията, необходима за запазване рав­новесието на цялата планета.

Така че  12:12 е кода на предаването на факе­ла. Въпреки че 11:11 е най-удивителното събитие за човечеството, 12:12 също трябва да се почита, като поклон пред създанията, поддържали енергията ни от милиони години. Новата епоха наистина е тук... Епохата на просвет­ление и упълномощаване на всеки землянин!

Ако се върнем назад във времето – периода 1987-2011 г. и погледнем положението от перспективата на Духа, ще видим разликите, които буквално крещят. Никой не може да отрече, че в съзнанието на човечеството като цяло и индивидуално вече има драстични проме­ни.

Продължава с ІІ част (кликни тук)

МНЕНИЯ

lamat каза на 07.09.2011 г. 17:05 ч.

ИнЛаКеш!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.