Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Мантри и Мандали

Какво е мантра?

Размер на шрифта: a a a

Думата мантра може да бъде преведена като “звукова вибрация”. Точното значение е “силата, която освобождава ума от неговите ограничения и рамки”.
В санскрит думата мантра се получава от корените на следните думи:  mananaat – ограниченост на ума; trayate –освобождаване; iti – чрезmantraha – силата на вибрацията.

Коя е тази сила, която освобождава ума от неговите ограничения? Според Йога в природата на ума има две качества: mala – нечистота; и vikshepa – разсеяност. И следва, че този ума се изявява с разсеяност, разхвърляност и нечистота. Каква е тази нечистота? – Умът е привлечен от различни тамастични и раджастични проявления на живота, което ограничава неговите способности и  го кара да действа, да се държи по определен начин. Тази нечистота е ненавистта, омразата, завистта, злобата, скъперничеството, незнанието, мързела; всичко негативно. Раджаса е активността, амбицията, в която е въвлечено егото. Пристрастяването и стремежът към тези изживявания е mala. Vikshepa – е усещането, чувството за неудовлетвореност от настоящето, бягането от сегашния момент. Пример: ако сега си мислите за басейна или как след малко ще отидете на обяд, а вие сте избрали и съзнателно сте тук- така бягате от действителността и поддържате vikshepa. Когато искате повече, отколкото имате, искаме нещо различно, някакво развлечение. Всеки от вас трябва да е забелязал тези тенденции на ума в себе си. Те са ни дадени по рождение. Част от нас, част от ума ни са. Разсеяност – ума е разкъсан, иска да е на друго място, но иначе има други занимания, други дейности, които да върши-и ги върши с нежелание. Когато ума скача от една мисъл на друга, от един обект и желание, на друг, иска да бъде забавляван, да има разнообразие – това е vikshepa. Ако това желание за развлечения го няма, тогава ума ще бъде абсолютно тих и спокоен, уравновесен. Ако вникнете в това, замислете се за момент, ще разберете колко е важно това в живота ни, колко е важно ума да е спокоен, уравновесен. Целта на мантрата е да ни освободи от този стремеж към тамастични и раджастични изживявания, които обслужват нашите егоистични желания и амбиции, поддържат егото да бъде водещата позиция в живота и държанието ни.

Мантрата е вибрация. Най-висшата вибрация е anahadanada – или нечутия, непроявения звук. Това е звука на вибрацията, идваща от ядрото на атома. Там, където има движение, там има и вибрация, от своя страна това създава, предизвиква фин звук. Атомите постоянно се движат и предизвикват набор от вибрации. Как ние осъзнаваме, разбираме за тези вибрации? Чрез процес на изостряне, изчистване на съзнанието, чрез навлизане надълбоко в нашето психично тяло.

Мантра Йога се състои от 3 основни аспекта – ум, психика (или психическо тяло и личност) и звукова вибрация.

Аспекта на ума или ментален аспект:
Нека първо разгледаме ума, който според Йога терминологията е вид фина, нефизическа сила. За да илюстрирам как умът функционира ще дам пример с клетъчна амеба. Амебата няма мозък и нервна система, но все пак реагира на стимулация. Ако поставим зърно ориз пред една амеба, тя ще я изконсумира. Ако оставим капка киселина, амебата ще заобиколи тази киселина. Кое е това, което кара амебата да приема ориза и да отхвърля киселината? Йога вижда тази способност като сила, която управлява всяка друга жизнена сила, енергия или изява. Това бива определяно от Йога като Mahat- или главен ум. Този ум е разделен на 4 основни компонента: manas, buddhi, chita, ahamkara. Mahat е енергията, която се съдържа в цялата структура на човешката личност, но този Махат се изявява чрез 4-те компонента, които изброих преди малко. Манас – рационалния, мислещ аспект от ума, будхи – анализиращия ум, различаващия, разпознаващия; чита – аспекта на осъзнаване, който съхранява и регистрира всичко, което изживяваме и ахамкара – егото или осъзнаване на индивидуалната идентичност. Тези 4 аспектана ума взаимодействат със сетивния свят -  името, формата, идеята, времето, пространството и обектите. Най-общо и набързо казано това е концепцията на Йога за ума.

Психичен аспект
Психичното тяло е по-дълбок аспект от финото или каузално тяло или света на несъзнаваното и подсъзнанието. Подсъзнателната част е позната като фино тяло, а несъзнателната част като каузално тяло. Приблизителната граница между подсъзнанието и несъзнанието е позната като психично тяло. Какво значи психично? Йога разделя съзнанието на 4 вида -изявено, фино, каузално и трансцедентално – това са  4 етапа на съзнанието. Според Йога явния и фин ум представляват неговото външно, по-грубо и по-нисшо  проявление, а каузалното и трансцеденталното са вътрешна проява, вътрешно изживяване на ума или съзнанието. Психичното тяло е зоната, където тези 2 изживявания на ума – вътрешни и външни – се проявяват.

Психичното тяло става връзката между външните, физически и умствени изживявания и дълбоките, вътрешни нива на вибрация и трептене на нашата личност. Цялата теория на Кундалини Йога , която включва чакрите, надисните канали и пробуждането на кундалини енергията се базира на изживяванията в психичното тяло и оттам идва и термина – психични центрове, за чакрите. Муладхара, свадищана, манипура и аханата са долните 4 чакри, които принадлежат към полето на външните, а вишудхи, агя, бинду и сахасрара принадлежат към вътрешните нива.

Муладхара представлява нашата собствена идентичност и сигурност,  свадищана – дълбоките самскари или полето на неосъзнаваното, манипура -  външната, проявена динамика, анахата – емоциите и чувствата. Тези 4 психични центрове, чакри, са част от външната проява и опитност на ума. Минавайки отвъд тези 4 аспекта, отиваме към трансцеденталните преживявания – чистотата и разширението и отвореността на вишудхи, вътрешната интуиция и трансформация на агя, превръщането на незнайното в знайно. В бинду имаме осъзнаване за първоизточника, точката, която слива макрокосмоса и микрокосмоса. И накрая сахасрара – където идва просветлението или 100% осъзнаване. Тези 4 чакри се отнасят към вътрешните изживявания на личността.
Всичко това се случва в психични полета, съставени от различни видове вибрация. На тези вибрации им е даден външен звук, за да могат да бъдат усетени и разбрани от външния, по-нисш ум – манас, будхи, чита и ахамкара. Тези звуци са 50 на брой и всеки звук или форма на вибрация символично е представен в петалите или листенцата на чакрите. Всяка чакра се активира от повторението на тези определени звукови вибрации. Но разбира се тук има значение и интензитета и силата, концентацията,с която една мантра бива повтаряна. Но независимо дали се повтаря само една сричка или цял набор от мантри, ефекта ще бъде минимален ако няма усилие, осъзнаване и концентрация.
Умението, което се изисква при повторение на мантра е концентрация, осъзнаване, интензитет и визуализация на психичното тяло във физическа рамка. Реално чакрите не съществуват във физическото тяло, но там биват визуализирани. Дадена им е локация в различните части на тялото – муладхара в перинеума, свадищана в сакралния плексус, манипура в лумбалния регион, анахата - сърдечната област, вишудхи – гърлото, агя – центъра на главата, бинду – върха на главата, където започва косата и сахасрара – короната на главата. Това са полетата на физическото тяло, които отговарят на точките на чакрите в тялото. Осъзнаването и изживяването на чакрите и кундалини се случва в психичното тяло. Кундалини Йога е един от най-бързите методи на Йога, където човек може да прескочи доста нива -  но това разбира се изисква различен подход, и разбиране на дълбоките нива на личността, за което не всеки е способен.

Звукова вибрация
Третият аспект от Мантра Йога е мантрата – звуковата вибрация, която се разделя на 50 звука. Различната комбинация от тези звуци оформя  различните мантри. Независимо от значението на една мантра (а тя може и да няма литературно значение) и дали е посветена на определено божество, превода и представлява интелектуално разбиране. Повтаряйки определена мантра ние стимулираме различни психични центрове или чакри и пробуждаме различните способности на определените чакри в нас. Мантрата не бива да бъде разбирана като име на определен бог или част от определена религия. Не бива да намесваме религията и мантрата. Ом Нама Шивая - Ом е мантрата на агя, на- манипура, маха-на друга чакра, ши и я –на анахата. Просто тези звуци се комбинират, а когато има и значение – значи са част от ведическата система в Йога, а обикновено тантра мантрите оформят звук без значение. Трябва да знаете, че първо се е появил звука, мантрата, а след това формата, така, както пише и в Библията дори. По-късно се появяват и молитвите и песните и химните, които са отново комбинации от мантри.

Мантрите не бива да бъдат разбирани като религиозни понятия, мантрите пробуждат нашата психика, звуците съответстват на отделните чакри и различните енергийни канали, различните потоци на енергията и праната. Мантрата въздейства върху тях, като по този начин влияе върху нашите емоции, интелект, мисли, държание и т.н. Сахасрара, която е най-висшата чакра, съдържа 1000 петали като всяка е комбинация от 50-те звука, които съществуват. Сахасрара съдържа тази информация в себе си и това е ДНК-то на психичното тяло, което съдържа цялата информация.
Има много различни мантри, в зависимост от традициите, културите, езиците и религията. Някои по-общи са: Om, Shreem, Hreem, Kreem, Aim, Dum, Hum, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum.

Така че това са 3-те аспекта на Мантра йога – ума, психичното тяло и звука, мантрата.

Свами Ниранджанананда Сарасвати от "Йога Даршан", изд. Bihar School of yoga, стр. 213-231, 1993г.

Превод за Йога студио 108 - Светла Благоева

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.