Публикации / Единици на времето

Основните времеви единици в 13-Лунния календар и Цолкин - част 2

Размер на шрифта: a a a

По паралелите и меридианите на планетата Земя, ние се разпределяме по определен начин, който се отразява в Цолкина. Така например, Земята се разделя на 5 основни (паралелни) зони, представени от 5-те земни семейства.

Земните семейства са общо 5, като всяко едно съдържа 4 кина. Те се делят на Полярно, Кардинално, Сърцевидно, Сигнално и Портално (от северния полюс към южния).Полярното семейство се формира от знаците: Слънце, Змия, Куче и Орел; Кардиналното: Дракон, Връзка-между-Световете, Маймуна, Воин; Сърцевинното - Вятър, Ръка, Човек, Земя; Сигналното - Нощ, Звезда, Звездоходец, Огледало; Порталното - Семе, Луна, Магьосник и Буря. За функциите на всяко едно семейство ще поговорим по-задълбочено, в отделна тема.

Друга произходна единица от Цолкина са 4-те Клана. Те съвпадат с групите, наречени Хроматики и определят по една от 4-те основни посоки. Жълтият хроматик се нарича Огнен Клан (Fire Clan) - Юг - и е съставен от кин Слънце, Дракон, Вятър, Нощ и Семе (първият и последният кин са жълти). Червеният хроматик се нарича Кръвен Клан (Blood Clan) - Изток - и е съставен от групата Змия, Връзка между Световете, Ръка, Звезда и Луна. Кланът на Истината (Truth Clan) - Север - е бял: Куче, Маймуна, Човек, Звездоходец и Магьосник. Синият клан е Небесния клан (Sky Clan) - Запад - и е съставен от Орел, Воин, Земя, Огледало и Буря.

Уейвспел или 13-те поредни тона на творение

Най-основният подцикъл в Цолкина е периодът от 13 поредни тона (от магнитен до космически), наричан Уейвспел (wavespell). Всеки уейвспел носи името и енергията на магнитния, първия ден/слънчев знак от уейвспела. Всеки уейвспел започва и завършва с един и същи цвят. Така например, ако имаме Лунен уейвспел, то Магнитна Луна ще е първият ден от уейвспела, а последният - Космически Дракон. Първият и последният ден, т.е.Магнитен и Космически тон, са Портаталите, или вход и изход към този период. Другите два важни момента, изграждащи основите на уейвспела, са 5тия - полутонен тон и 9-тия - слънчев. Това са така наречените Кули. Кулите и Порталите бележат основите, носещите греди на този период. Те образуват заедно равнината на 4тото измерение. 1-5-9-13. В един уейвспел тези 4 дни са от един и същи цвят, а четирите знака са водещи във филтрирането на новата енергия, която облива Земята. Останалите 9 дни в уейвспела се наричат Зали.Една 13-лунна година представлява един уейвспел, в който всеки месец отговаря не един от 13те тона на творение. Първата луна е магнитна, последната космическа, а Денят Извън Времето е момент за синхронизация между годините.

Цикли
Кин = 1 ден
Хармоник = 4 дни
Хроматик = 5 дни
Уейвспел = 13 дни
Хармоничен цикъл = 20 дни
Замък = 52 дни
Сезон = 65 дни
Цолкин = 260 дни


Цолкин
4 Глактически сезона
5 Замъка
13 Хармонични цикъла
20 Уейвспела
52 Хроматика
65 Хармоника
260 Кин

Цолкина се базира върху движението на времето и хората от гледна точка на една по-висша матрица на движение и живот. В настъпващата ера хората на Земята ще започнат да се обединяват в света на съзнанието, който все още не съществува като изявена равнина. За сега, той представлява потенциална равнина, върху която ние градим невидимата инфраструктура на новите градове-съзнания. В тези градове - съзнания първоначалният ни стремеж ще бъде за синхронизация между отделните съзнания и формиране на нов език или метод на комуникация. Това, което наричаме телепатия, е само принципен термин за обмяна на мисловни вълни. Но телепатията между хората е в процес на създаване - като език, който се формира с използването му и към чиито принципи и правила допринася всеки един човек. 

Като механизъм за отмерване на време Цолкинът е календар, който е адекватен с принципите на новосъздаващото се общество. За сега това общество е "невидимо" и на този етап неговите бъдещи представители се борят предимно за постигането на своя собствен, индивидуален интегритет, но в посока към обединение на висшите цели. 

13-лунният календар, в съчетание с Галактическия модул, Цолкин, е средство за обединение на хората на едно по-високо ниво на еволюция на съзнанието. Календарът на Маите е подарък (мил жест!) от една космическа нация за онази част от земното човечество, която е готова да развие своето СвръхСъзнание. Когато се освободим от изкуствената ментална гравитация на Грегорианския календар, която ни всмуква в потока, вървящ към дъното на улица без изход, ще създадем едно ново общество. С помощта на самата Земя, ще намерим пътя към обединение в Ноосферата - 4измерната ментална обвивка на Земята.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.