Публикации / КОСМОЛОГИЯ

Груповата карма - І част

Размер на шрифта: a a a

    Ако сте родени на:        Групова карма

14.02.1918 - 15.08.1919 - Интелектуалец
16.08.1919 - 07.02.1921 - Природолюбител, фермер
08.02.1921 - 23.08.1922 - Воин
24.08.1922 - 22.04.1924 - Мистик, философ
23.04.1924 - 26.10.1925 - Бунтар
27.10.1925 - 16.04.1927 - Търговец, посредник
17.04.1927 - 28.12.1928 - Пътешественик, изследовател
29.12.1928 - 07.07.1930 - Шаман
08.07.1930 - 28.12.1931 - Самовлюбен съблазнител
29.12.1931 - 24.06.1933 - Роб, подчинен
25.06.1933 - 08.03.1935 - Аристократ
09.03.1935 - 14.09.1936 - Закрилник  

15.09.1936 - 03.03.1938 - Интелектуалец
04.03.1938 - 11.09.1939 - Природолюбител, фермер
12.09.1939 - 24.05.1941 - Воин
25.05.1941 - 21.11.1942 - Мистик, философ
22.11.1942 - 11.05.1944 - Бунтар
12.05.1944 - 03.12.1945 - Търговец, посредник
04.12.1945 - 02.08.1947 - Пътешественик, изследовател
03.08.1947 - 26.01.1949 - Шаман
27.01.1949 - 26.07.1950 - Самовлюбен съблазнител
27.07.1950 - 28.03.1952 - Роб, подчинен
29.03.1952 - 09.10.1953 - Аристократ
10.10.1953 - 02.04.1955 - Закрилник 

03.04.1955 - 04.10.1956 - Интелектуалец
05.10.1956 - 16.06.1958 - Природолюбител, фермер
17.06.1958 - 15.12.1959 - Воин

16.12.1959 - 10.06.1961 - Мистик, философ
11.06.1961 - 23.12.1962 - Бунтар
24.12.1962 - 25.08.1964 - Търговец, посредник
26.08.1964 - 20.02.1966 - Пътешественик, изследовател
21.02.1966 - 19.08.1967 - Шаман
20.08.1967 - 19.04.1969 - Самовлюбен съблазнител
20.04.1969 - 02.11.1970 - Роб, подчинен
03.11.1970 - 27.04.1972 - Аристократ
28.04.1972 - 27.10.1973 - Закрилник  

28.10.1973 - 09.07.1975 - Интелектуалец
10.07.1975 - 07.01.1977 - Природолюбител, фермер
08.01.1977 - 05.07.1978 - Воин

06.07.1978 - 12.01.1980 - Мистик, философ
13.01.1980 - 24.09.1981 - Бунтар
25.09.1981 - 16.03.1983 - Търговец, посредник
17.03.1983 - 12.09.1984 - Пътешественик, изследовател
13.09.1984 - 06.04.1986 - Шаман
07.04.1986 - 02.12.1987 - Самовлюбен съблазнител
03.12.1987 - 22.05.1989 - Роб, подчинен
23.05.1989 - 18.11.1990 - Аристократ
19.11.1990 - 02.08.1992 - Закрилник 

03.08.1992 - 07.02.1994 - Интелектуалец
08.02.1994 - 10.08.1996 - Природолюбител, фермер
11.08.1996 - 03.04.1997 - Воин

04.04.1997 - 07.06.1999 - Мистик, философ
08.06.1999 - 28.10.2000 - Бунтар
29.10.2000 - 19.03.2002 - Търговец, посредник
20.03.2002 - 11.09.2003 - Пътешественик, изследовател
12.09.2003 - 24.06.2005 - Шаман
25.06.2005 - 03.12.2006 - Самовлюбен съблазнител
04.12.2006 - 20.05.2008 - Роб, подчинен
21.05.2008 - 18.11.2009 - Аристократ
19.11.2009 - 07.08.2011 - Закрилник 

ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ

Вашата сила е била словото, можели сте да ома­гьосвате другите както с речта си, така и с всичко, написано от вас. Вашият интелект и култура са били вашият път към щастието и самоусъвършенстването. Привличало ви е всичко ново, непознато и загадъчно. Имали сте и научни интереси, както и постижения в областта на философията и литературата. Живели сте в Древен Египет, в обкръжението на младия фараон Ехнатон, във времената, когато са правени опити да се наложи новата, монотеистична религия.

Когато сте били в женско тяло, винаги сте нами­рали начин да реализирате копнежите на душата и силата си чрез словото.

Работили сте като писари, в библиотеките за сви­тъците, в които се съхранявало древното познание и мъдрост, в алхимичните лаборатории или в обкръже­нието на мистици, духовни водачи или новатори в науката. Често сте записвали техните прозрения, а това понякога ви е проворикало да дадете изказ и на своите опитности, знания и мъдрост. Имали сте и опитности като алхимик, търсили сте Философския камък, за да превръщате всеки метал в злато. Трудно сте приемали промените, защото сте предпочитали да живеете в своя мисловен свят, без да се намесвате в събитията. По-късно сте имали прераждания във Франция, били сте приближени на кралския двор. Имали сте и живот в Саксония. В началото на XX век сте проявя­вали интерес към живописта, рисували сте и стенопи­си, живели сте сред интелектуалците и бохемите на Европа в различни държави.

Какво носите от миналото си: Интерес към рели­гията, търсите доказателства за вярата си. Стремеж към различни посвещения. Умеете да помагате на хората и да ги напътствате. Отличавате се с интелект, широка обща култура, аналитична мисъл, свободолю­бив и творчески дух. Сръчни сте и имате разностранни таланти. Понякога може да сте доста хаотични и не сте привърженик на реда и дисциплината. Държите на своята свобода и независимост.

Вашият урок сега: Да предизвиквате другите да изявят себе си, да им дадете работещ модел, да умеете да убеждавате, без да налагате идеи и схеми.

Кармични болести: Проблемно зрение, главобо­лие, депресивни състояния, меланхолия, апатия, чув­ство за безнадеждност, лошо храносмилане, сърдеч­носъдови проблеми, вариращо кръвно налягане, за­тлъстяване.

Пол: Душата ви избира подходящата обвивка, за да се чувства удобно и да използва предимствата й в реализацията на своята групова програма. Не пренеб­регвайте копнежите на сърцето и знаците на сънищата и житейските обстоятелства.

ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ, ФЕРМЕР

Винаги сте били дете на природата, обожавали сте красотата на пейзажите и сте предпочитали да сте близо до земята. Привличало ви е съвършенството на растенията и животните, търсили сте да разгадаете механизмите, които движат природния ритъм. Когато сте били жена, сте успявали да бъдете опора на се­мейството и обединителен център на рода.

През XV век сте живели във Франция, имали сте спокоен, идиличен живот. Били сте доволни от прос­тите неща, които сте вършили, защото сте живеели в хармония с природата и със себе си. Били сте доста сръчни и сте могли да вършите много неща, което ви е позволявало да живеете добре, без лишения, от т{зу-да и произведеното от вас и близките ви. Запазвали сте до дълбока старост своята жизненост и енер-гичност, защото сте продължавали да работите и да сте близо до природата. Познавали сте силата на първоелементите и много от тайните на природния кръговрат.

В друг живот сте живели в Гърция, отново сте изкарвали прехраната си от земеделие. Имали сте дарбата да одухотворявате дървото и сте били про­чути резбари и майстори на мебели. Винаги сте се грижили за благополучието на семейството и, често сте се нагърбвали с ролята на глава на семейството, като сте пренебрегвали личните си интереси и нужди.

Имате и живот, в който сте загинали на фронта по време на Първата световна война.

Какво носите от миналото си: Любов към приро­дата, преклонение пред земята и нейните дарове. Във вас може да е стаен страхът да не останете без работа или да не обеднеете, защото сте преживявали често това в доста прераждания. Затова понякога сте твърде пестеливи и дори дребнави, когато става дума за харчене на пари или забавления. Работливи сте и преследвате целта си. Много сте отговорни към пое­тите обещания.

Вашият урок сега: Да възвърнете загубената хар­мония с природата и нейните стихии, да водите здра­вословен начин на живот, за да преоткриете себе си и силата, която носите. Общуването с природата ще извади на преден план вашия творчески потенциал и възможности да печелите от способностите си. Тряб­ва да се научите да преодолявате страховете си и да се отърсвате от стреса.

Кармични болести: Ревматизъм, артрит, диско-патия, болки в ставите, преумора, проблеми със съня и храносмилането.

Пол: Проявата на Ин и Ян под формата на тяло с обособени полови белези не е случаен избор, затова насочете силите си там, където ви влече сърцето и душата, независимо какво ви диктува разумът. Връз­ката с природата ще ви помогне да върнете равнове­сието и да видите нещата от нова гледна точка.

ВОИН

Били сте и обикновен войник, и пълководец. Жи­вотът ви е преминавал на бойните полета. Когато сте се прераждали като жена, сте следвали своя любим навсякъде по бойните полета и сте се отличавали със смелост, хладнокръвие и решителност. Умеели сте да се браните не по-зле от мъжете.

Воювали сте с лък и стрела, щит и меч, с копие, секира и сабя. Често сте яздели кон. Имали сте пре­раждане като скитски вожд, воювали сте в степите на Кавказ. След това сте имали опитности като кръсто­носец, били сте по Светите места и сте участвали в битката за Йерусалим. Животът на воин ви е направил суров, понякога жесток и безпощаден боец, който трябва да оцелее и да опази живота си, като си осигури и достатъчно плячка. Винаги сте били воин, който не се е страхувал от смъртта, макар че често я намирал на бойното поле или в двубои. Били сте и японски самурай, верен на своя господар. Душата ви е била и в тяло на боец от ордата на Чингис хан.

Преражданията ви на жена са ви позволявали да дърпате конците на силните на деня, като сте давали мъдри съвети на онези, с които сте споделяли живота си. Вашият авантюристичен и смел дух е вдъхвал хладнокръвие и кураж на онези, които е трябвало да следват съдбата си в битките. Много от душите, които са предпочели женско тяло, са проявявали своя харак­тер и като амазонки или жени-воини в различни епохи.

Какво носите от миналото си: Предпазливост, усет за приближаваща опасност, авантюризъм, склон­ност към риск, независимост и гордост. Усещате, че имате силата да покорите света. Умеете да защитава­не каузите и приятелите си. Не понасяте интригите и сте доста прями. Вярвате, че животът е битка и за да сте победител, трябва да преодолявате трудностите без срах или бягство.

Вашият урок сега: Нуждаете се от топлина, уют, любовта и разбирането на близките си хора. Прекара­ли сте толкова дълго време в походи и скитничество по чужди земи, че душата ви копнее да има свой дом, в който да се усеща спокойна, сигурна и защитена. Трябва да работите над своята търпимост и толеран­тност, както и над избухливостта и нетърпението си. Не се страхувайте да се откриете на другите; ако сте изпълнени с любов, те няма да ви наранят.

Кармични болести: Може да имате доста болки „фантоми”, защото често сте били ранявани. Главобо­лие, чести счупвания на крайници или наранявания, безсъние, нервност, безпокойство, страх, проблеми със зрението или слуха.

Пол: Нежният пол също умее да воюва и да ост-роява правата и позиците си, но щом сте избрали в този живот женско тяло, доверете се на силата на любовта. Ако сте мъж, многобройните битки на физи­ческо ниво може сега да се проявят под друга форма. Понякога тактът и дипломатичният подход пестят време и енергия. Трансформирайте грубата сила, като я наситите с прошка, разбиране, уважение и любов.

МИСТИК, ФИЛОСОФ

И в тяло на жена, и като мъж сте били проводник на древната мъдрост и познание. Живели сте усамо­тено, понякога дори аскетично. Винаги сте били отда­дени на търсенията и вярата, на своя Бог и неговите повели. Имали сте прераждания в Индия, следвали сте пътя на Буда. Били сте будистки монах, уважавали са ви заради вашата мъдрост и духовни дарби. През VI век сте били привлечени от християнството и сте били мисионер из Европа и Африка. После сте натрупали мъдрост и опит в Тибет. Овладели сте тайните на тибетската медицина и сте имали много духовни пос­ледователи. Били сте учител на поколения жадни за просветление души.

Този избор на душата в сферата на груповата карма се свързва с мисията на световните работници на Светлината, независимо каква е била ролята ви в духовната верига на познанието през времето. Преми­нали сте и през животи с проява на крайности и неверие, за да постигнете мъдростта и да пробудите душата си.

Какво носите от миналото си: Удохотвореност, интерес към религията, мистиката, езотериката, не­традиционното лечение. Понякога сте склонни да из­падате в крайности и да съдите прибързано другите, ако те не споделят или не се интересуват от вашите занимания и интереси. Продължавате да сте по-скоро откъснати от земята, защото предпочитате да търсите отговорите на въпросите в небето.

Вашият урок сега: Трябва да търсите баланс и хармония, да бъдете по-толерантни и търпими към онези, които все още не са поели по Пътя. Не съдете. Помнете, че целта е хармония и баланс между духовно и материално. Не нарушавайте правилото за непоис-каното добро.

Кармични заболявания: Проблеми с храносми­лателната и половата система, бъбреците, безсъние, шум в ушите, раздразнителност и избухливост, проб­леми с психиката и в общуването.

Пол: В миналото, а и сега, повечето прочути мис­тици, окултисти и духовни лидери са избирали тяло­то на мъж, за да могат да постигат целите на душа­та. Новото хилядолетие носи енергията на Ин, затова все повече души, избрали женското тяло, ще наситят пространството с мъдростта и опитностите от мина­лото си.

БУНТАР

През повечето си животи като мъж или жена сте били борци за справедливи каузи, за хуманистични идеали, отличавали сте с прямота и откритост. Вярата в човешката свобода и независимост винаги ви е ка­рала да вземате участие в политическата система и в обществения живот и различни движения. Затова има­те принос в развитието на цивилизацията и утвържда­ване на нейните ценности. Живели сте в Древна Гър­ция и сте били от тези, които са създали устоите на демокрацията. Вашата сила винаги е била проявявана чрез аналитичното мислене, стратегията и тактиката.

Житейските ви опитности са ви накарали да избирате и прераждания, в които сте били. защитник на оне­правданите, макар управляващите да са ви смятали за разбойник или бунтар.

Стремежът ви към свобода, равноправие и неза­висимост се корени в прераждания, в които сте били роб или гладиатор - имали сте опитности в Африка, Древен Рим, в Англия и нейните колонии. По-късно сте живели и в земите на Русия, където отново сте за­щитавали свободата и хуманистичните ценности, как­то и човешките права и достойнството на личността.

Какво носите от миналото си: Чувството за соли­дарност, съпричастност и справедливост. Никога не гледате само собствените си интереси, а се вълнувате за правата и свободите на групата или нацията. Стре­мите се да дадете своя принос за по-добър и справед­лив живот. Нормално е да изпитвате разочарования, защото и сега сякаш давате повече, а резултатите не ви задоволяват.

Вашият урок сега: Трябва да се научите на здра­вословен егоизъм както в личния си живот, така и в професионалната сфера. Насочете вашия идеализъм към сферата на екологията, както и за личностното си израстване. Не забравяйте, че може да се промени само онзи, който иска това.

Кармични заболявания: Проблеми с гласните струни, белите дробове, емоциите и чувствата, сър­дечносъдовата система, черния дроб и далака. Въз­можни са и някои проблеми с кръвта.

Пол: Понякога душа, която в поредица от прераж­дания допуска едни и същи грешки или не успява да реши част от проблемите, избира тяло от противопо­ложния пол. Затова някои момичета и жени днес са бунтари или имат поведение, което е по-присъщо на мъжете. Това са души, прераждали се предимно в мъжко тяло, които в сегашното си превъплъщение са жени, и това поражда доста проблеми с напасването на енергиите и с контрола на поведението в непривич­на форма. Има и души, които сега се проявяват в мъжко тяло, защото смятат, че така ще допринесат за каузата, заради която са поели своя дял от груповата карма. Тези мъже може и да не са с внушителна физика, но обикновено умеят да се борят и да отстоя­ват идеите на важна за тях кауза.

ТЪРГОВЕЦ, ПОСРЕДНИК

Във вашата опитност като душа, въплътена в тяло на мъж или жена, има много прераждания, в които сте разбрали силата на приятелството и болката от предателството на онези, които сте обичали и на които сте вярвали. За вас семейството и роднините винаги са били висша ценност, фокус на живота ви. Полагали сте усилия да осигурите добро и стабилно материално положение на близките си. Имало е живо­ти, в които сте правили труден избор какво и как да го „продадете”, и това е засягало не само материалното, но и някои други, морални ценности. Някога ролята на търговец и посредник е била ключова, защото сте имали информация за непознати земи и народи.

Вашата интелигентност, гъвкавост, работливост и сръчност са ви позволявали да живеете добре, без лишения и недоимък. Имали сте прераждане в Китай, където бракът ви и богатото наследство ви е накарало да направите всичко възможно да го умножите и да си осигурите още по-щастлив живот. Постигнали сте сила, власт и богатство, затова с вас са се съобразя­вали и владетелите.

После сте избрали живот в Холандия, където пак сте били посредници, изградили сте си име на лоялен и честен човек. Имали сте многобройни контакти по света и сте успели да натрупате солидно богатство. Винаги сте имали многобройно семейство, защото децата са били вашата слабост.

През XIX в. сте се преродили в САЩ и сте били един от тези, които са положили основите на капита­лизма и индустриализацията. Винаги сте имали усет за печеливши начинания и съдбата рядко ви е подла­гала на загуби или провали. Последното ви преражда­не е свързано с времето на ранния капитализъм в Америка и в Европа. Успявали сте да оцелеете и да имате свое състояние и относителна сигурност, макар че сте преживявали и периоди на криза. Тогава сте преоткривали истинската стойност на нещата.

Какво носите от миналото си: Търговски нюх, усет за успеха и шанс да печелите, прагматичност, организационни и финансови умения, умение да общу­вате и да работите в колектив. Продължавате да дър­жите на семейството и да поддържате добри отноше­ния с роднините си. И сега смятате, че най-добрата визитка за човека е банковата му сметка и обстанов­ката в дома.

Вашият урок сега: Обърнете внимание на отно­шенията в семейството и особено с децата, с братята и сестрите. Дали някъде не бъркате или сте прекалено загрижени за доброто им, без да осъзнавате, че така лишавате другите от собствените им опитности и възможности за развитие, дори чрез грешки и прова­ли. Освен доброто материално положение и сигур­ност, към които продължавате да се стремите, време е да преоткриете ценността на чувствата, емоциите и непреходните неща, които не се купуват с пари.

Кармични болести: Нервност, стрес, пренапреже­ние, нездравословен начин на живот, безсъние, проб­леми със ставите и костите, главоболие, аритмия, високо кръвно налягане, затруднения с храносмила­телната система, затлъстяване, лош холестерол.

Пол: Изборът на мъжко или женско тяло е част от отработването на аспекта на груповата карма. Ду­шата търси начин да балансира онова, което е оста­нало неуравновесено или небалансирано от миналите опитности и изяви. Може би проявите ви в мъжко или в женско тяло ще ви научат кои са истинските ценнос­ти, които си струват усилията ни като хора.

Продължава във Втора част 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.