Публикации / КАЛЕНДАРИ

Галактическата култура и идването на Космическата Цивилизация

Размер на шрифта: a a a

Космическата Цивилизация може да се разглежда като резултат от събуждането на разума. Събуденият разум може да стане плод на култивиране на разумността, от истинската медитация за признаване на своето вътрешно Аз, неотделимо от присъствието на всеобщото осъзнаване. Това необусловено самоосъзнаване съставлява природата на насочващия Бог и неговата реализация. Оставете манипулативните игри над материята, които служат само за отвличането ви от целта. Цялата красота е в изяществото на духа. Целия интелект е истинското проявление на  образа ни като резултат от космическото присъствие.

Стремежа към духовната същност, освобождението от ограничаващите традиционни модели и приемането вместо тях на новите универсални форми и структури на Галактическата Култура- това е основополагащата предпоставка на Закона за Времето. Това учение е в основата за формиране на всички «Хроники на Космическата История: преобразуване на човешкия разум». Те са описание на разгръщащото се следващо ниво на съзнание и затова създават рамката за разцвета на структурите на универсалната форма на Галактическата Култура, кодирана чрез законите и принципите на Синхронния Ред. 

Най- значимите и универсални структурни форми на Синхронния Ред, описващи времето като четвъртото измерение са: Човешкия Холон, Планетарен Холон, Оракулът на галактическата Пета Сила, Вълнов Модул, Хармоничен Модул, 28-дневен модел, Галактическо-Кармичен и Слънчево-Пророчески потоци или междупланетен холон. Тези седем елемента- форми са високо развита система, структурен език, извисяващ се над всички културни бариери и ограничения. Това е езикът на съвършените  универсални форми на естествения разум и следователно е съвършено средство за  обединение на планетарния човек в съответствие с новото формиране на разума, на ноосферата. Следва кратък преглед на тази нова форма на езика на Времето.

1. Човешки Холон. Универсална четиримерна структура на човешкото тяло.а) 20 палци на ръцете и краката. Ние всички сме родени с това. В  кодираните 20 Слънчеви Печати, във всяка група от 5-те палци на ръцете и краката има представител на 5-те Земни Семейства/ Полярно, Кардинално, Сърцевинно, Сигнално и Входящо/. Всеки [човек] в съответствие със своя ден на раждане принадлежи към едно от Земните Семейства.б) 13 основни стави - 2 глезена, 2 колена, 2 бедра, 2 китки, 2 лакътя, 2 рамена, 1 гръбначен стълб. Ние сме родени с тази структура. Това съответства на 13-части/ тонове/ на  кода на времевия Вълнов Модул.в) 5 основни психофизически центрове. Всеки човек ги притежава. Коренна чакра (сексуалност), слънчев сплит (интуиция), сърце (център на емоционалното мислене), гърло (реч, комуникации) и корона (мозък, висш разум). Те също съответстват на петте Земни Семейства. 

2. Планетарен Холон – Това е нашата Планета Земя и ние живеем на нея - Квази четиримерна структура от 20 части на планетарния разум (ноосфера). На него съответстват пет Земни Семейства: Входящо Семейство в южния полярен регион, Полярно Семейство  в северния полярен регион, Кардинално Семейство в северния умерен регион, Сърцевинно Семейство в екваториалния регион и Сигнално Семейство в южния умерен регион. Планетарният Холон е основата за идентификация на Човешкия и Планетарния Холони, необходима за култивиране на Новия Разум - ноосферата. Съдържа и други елементи, включва Хроматиките/ жълта, червена, бяла и синя/ и Цветовите Семейства/ Слънчеви Кланове/- Жълт на Огъня; Червен на Кръвта; Бял на Истината и Син на Небесата/. 

3. Оракул на Петата Галактическа Сила – Структура от 5 части, която създава математически кодирани връзки за всеки кин (кин на деня или човека в съответствие с неговия ден на раждане) и следователно е карта на първичния многомерен сплит на галактическия ред, който може да олицетворява всичко. Също така установява НЗВ (Ноосферното Земно Време) - четирите охранители: аналог - първи пазач – полунощ - изгрев, водач – втори пазач – изгрев - обед, антипод - трети пазач - обед-залез, окултен учител - четвърти пазач - залез-полунощ. 

4. Вълнов Модул - Константна форма на четиримерното време, състояща се от 13 части, която създава космологията на самозаместването, приложима към циклите от 13 дни (базова последователност на четиримерното време) 13 седмици (четвърт година), 13 Луни (слънчева година), 13 години от галактически сезонни цикли и т.н. Ние всички живеем в това време. Вълновият Модул е стандартна универсална галактическа структурна форма, предназначена за преживяване във  времето и неговата космологична цялостност. Вълновият Модул също така притежава собствена вътрешна структура – геометрията на пулсарите. 

5. Хармоничен Модул - Матрица от 260 части ( 13х20 ) с четиримерна времева честота 13:20, мярка и индекс на безкрайните възможности за връзка със Синхронния Ред, източник на четиримерния 260-дневен цикъл - Цолкин. Хармоничният Модул също се отнася към четиримерното синхронно време, както периодичната таблица на елементите се отнася към тримерната химия и физика и даже много повече. 

6. 28-дневен Модел (Луна= месец) – основа на универсалната времева годишна програма на  човека. Тринадесетте 28-дневни Луни(месеци ) + 1 Ден Извън Времето = 365 дни, колкото е годишната орбита на Земята около Слънцето. Всеки преживява това ежегодно въртене. Тринадесетте Луни(месеци) са функция на Вълновия Модул, следователно повтарят космологията на времето. Цикълът от 28 дни - четири седмици е неизменен и привежда съзнанието на човека в хармония с времето и живота. 28-дневната матрица по съвършен начин се съединява с 260- те части на четиримерния цикъл ( виж Хармоничен Модул), давайки началото на големите 52- годишни слънчево - галактически цикли и по такъв начин подтвърждава проявлението на космическото съзнание. Ако годината действително представлява орбитата около Слънцето, то 52- годишния цикъл съставя 52 – те орбити – мярка за  ноосферната «година». 

7. Галактическо-Кармичен и Слънчево-Пророчески потоци и техните контури
- междупланетен холон. Нашата Земя е част от Слънчевата Система- Хелиосферата или Хелиокосмоса. Чрез Хелиосферата се осъществява «дишането = вдишване + издишване». Тя осъществява 2 потока, единият е насочен навътре/ вдишване/, а другият- навън/ издишване/. Цялата Хелиосфера се състои от  Слънцето и десет планетарни орбити, включително и орбитата на астероидния пояс (разрушената планета Малдек). Това означава, че всяка орбита отбелязва вдишване и издишване. Има 10 точки на вдишване и 10 точки на издишване, в които слънчевото «дишане» пресича орбиталните пътища. Това показва, че Галактическо-Кармичният (10 орбитални точки на контакт) и Слънчево-Пророческият (10 орбитални точки на контакт) потоци се кодират от същите 20 слънчеви Печати, които кодират Човешкия и Планетарния Холони – така се ражда Междупланетният Холон. 

Тези базови универсални структури на Синхронния Ред на Закона за Времето обезпечават структурната основа на Галактическата Култура на Земята. Благодарение на преобразуването на усещането за време в човека, замяната на часовника и неравномерния календар с четиримерната форма в качеството на времева програма адекватно ще се преобразува и човешкия разум. Универсалните структурни форми, които съставляват Синхронния Ред, основани на изначалната хармония на универсалната подреденост предразполагат разума към преживяване на тази хармония. Това означава, че Времето е Изкуство и Законът за Времето се формулира като Т(Е)=Изкуство: Енергията, преобразувана от Времето е равна на Изкуство.

Тъй като времето е фактор за универсалната синхронизация, която създава Синхрония Ред, където синхронността на всички събития става реалност на космическия опит, така и притежаващия Разум е Единен. Това води до втората формулировка на Закона за Времето, според която: скоростта на времето е мигновено безкрайна, тоест в произволен даден момент този момент е един и същ в цялата Вселена. Времето е по- бързо от скоростта на светлината. Времето е телепатия. Това означава, че времето е посредник на телепатията, а като универсално поле на синхронизация непрекъснато информира ума. С други думи, способността на информационния разум, свързан с космическия синхронен характер на възприемане във всеки даден момент се увеличава право пропорционално на чистотата на ума.

Тъй като учението на Закона за Времето е цялостна система, то може да се предположи, че структурата на Галактическата Култура процъфтява както като средство за изразяване, така и като съобщение на един просветен разум. Въпреки това самите структури не е нужно непременно да са изяснени за разума. Разумът трябва да премине през своето духовно култивиране. Необходимо е да се разбере, че в това време на хибридния планетарен човек му е най- важно да формулира и да приложи универсалните учения за разума и неговото самокултивиране като духовна дисциплина и всичко това да стане паралелно с изчистването на душата и подготовката на човека за преход към ноосферата, Новия Разум и Космическата Цивилизация.

Традиционно всички духовни пътища в една или друга степен попадат или по пътя на отказ, или по пътя на трансформацията, или по пътя на самостоятелното освобождение. Всеки, който желае да използва възможността за моделиране на трансформацията на Галактическата култура, има за цел да разбере, че на практика промяната на ума трябва да бъде придружена от научни изследвания и самокултивиране на собствения ум, пречистване от предразсъдъците на старите вярвания за действителността. Ние пристъпваме към новия универсален начин на духовна мъдрост дори и чрез елементи на себеотрицание, практични начини за трансформация, методи за самостоятелно освобождение и осъзнаване на Бог в рамките на степента, до която го разбираме и признаваме неговата абсолютна истина. 

От какво да се откажем? Преди всичко от мисленето и начина на живот в изкуствения свят. Това може да стане постепенно или радикално, но колкото по-рано се случва, толкова по-добре, защото ходът на стария ред е път за никъде. Изключете телевизора, или най-малкото дисциплинирайте себе си кога да гледате телевизионни предавания. Не купувайте преса. Престанете да ходите на кино, или се самодисциплинирайте за това. Кажете стоп на потребителското отношение. Разкопайте градината, посадете растения и дървета. Изучавайте алтернативни източници на енергия. И преди всичко, опознавайте ума си, започнете да разбирате колко дълбоко, на ментално ниво сте били експериментално свързани с поддържането на страданието, желанията, привързаностите, агресия и материализма в света. Най-добрият начин е да започнете незабавно да се занимавате с разумна медитация и молитва. Подчинете се на Абсолюта, на Бог, Висшата сила. Разпознайте и оставете своите вътрешни борби, създадени от вашите колебания и конфликти. 

По отношение на пътя за трансформацията заемете такава позиция, че да не позволите на нищо друго да пречи на вашата самокултивация и самореализация. Тогава ще  започнете да възприемате бедствията, трудностите и пречките като възможности и начини за вътрешна трансформация. Научете се как да поканите Висшата Сила да се включи във вашия път. Разпознавайте знаците и синхронизираните ежедневни връзки  като основни етапи, които да разчетете, за да разберете какви точно да бъдат  следващите ви действия. Само ежедневно действие да остане сънят, създаден, за да живее вашето просветено „ Аз”. Не правете нищо за засилване и укрепване на егото. Действайте така, като че ли всичко се случва за добро и за спасение на всички същества. В своята разумна практиката не отхвърляйте нито доброто, нито злото, каквито и мисли да се появят, просто ги пуснете да си отидат. Вместо това, попитайте: "Кой създава тези мисли?" Това също ще ви отведе на пътя за трансформацията. 

За пътя на самостоятелното освобождение може да се каже: времето е съществено. Ние искаме да бъдем готови за Великото Събитие- Завършване на Цикъла в 9 ден на Шеста Ритмична Луна, в годината на Синята Резонантна Буря/ тон 7/ по Календара на 13- те Луни (21-ви декември 2012). За да се възползваме от тази възможност, ние се нуждаем от много бистър ум и много чиста душа. Само бистър ум и чиста душа са духовно достатъчно силни, за да оцелеят по пътя към 2012. Ето защо ние трябва искрено да се придържаме към най-прекия път на самостоятелно освобождение. Ние трябва да се стремим към директна връзка с нашия истински „ Аз”, с нашето собствено автентично същество, което в най-дълбокия смисъл вече е свободно. Ние също трябва да се научим  да практикуваме дисциплината на разумна интелигентност със стремеж към собствената ни природа, като я признаваме не само в медитация, но и в ежедневието. Пречистване на душата зависи от искреността и целостта на действията, които предприемате за да можете да видите ясно с разума си. Тогава ще можете да виждате нещата ясно, знаейки какво представляват и ще бъдете решителни. Това е основата на духовната сила. Колкото повече развиваме тази ясна светлина на разума, толкова повече си припомняме за оригиналния източник на светлина по пътя на собствената ни подчиненост на Висшата Сила, толкова по-добре ще можем да активираме кодовете и моделите на Синхронния Ред - основа на трансформацията на човешкия разум. И тогава ние наистина ще се превърнем в жива Галактическа Култура. Ние ще сме напълно подготвени за Божествения произход, свръхменталния покров на ноосферното съзнание, пробудения разум на реалността за висшия план на Земята. Когато това стане, ще се извърши сливането на  човешкия ум с Божествения Разум. Ние ще станем Единни и повече никога няма да бъдем такива каквито сме сега.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.