Публикации / КОСМОЛОГИЯ

Окултната йерархия

Размер на шрифта: a a a

Космическата йерархия, начело на която стои Бог (Върховният творец, Първоизточникът на живота), е доста сложна. Затова тук ще бъде разгледана само йерархичната схема на нашата планета, земното Духовно правителство.

Началото на йерархията е поставено в средата на лемурийската епоха – преди около 19 милиона години. Тогава великото космическо същество Санат Кумара – един от седемте планетни логоса (богове) или “седемте духа пред престола” съгласно християнската терминология заело длъжността Господар на света, като се въплътило физически в етерно тяло. Заедно с него на земята дошли и други високоразвити духовни същества, за да му помагат в осъществяването на великия план за развитие на планетния живот. Били разпределени длъжностите и еволюционните процеси във всички области на природата били подчинени на мъдрото ръководство на първоначалната йерархия. С течение на времето, съобразно с напредъка на човешкия род, все повече негови представители се включвали в управлението на местата на “извънземните”, а последните преминавали на работа в други планетни схеми. В настоящия момент всички по-нисши и някои по-висши длъжности се заемат от духовно развити земни хора и броят им постоянно нараства.

Висшият Аз, душата на Санат Кумара се нарича Вивамус. Едно от главните направления на неговата работа е да помогне на човечеството да освободи съзнанието си от погрешни концепции, лъжливи вярвания и догми. В тази връзка Вивамус е винаги достъпен за контакти и с удоволствие предава голямо количество ценна космическа информация на земни канали (контактьори). Конкретно е съобщил интересни сведения относно обучението на неговата личност – Санат Кумара за планетен логос.

В централния управителен орган на земната йерархия влизат Господарят на света като върховен ръководител, трима негови непосредствени съветници – т.нар. “буди на действието” и още трима езотерични буди. В зависимост от астрологичните влияния и насоките в живота на планетата шестимата буди разменят местата си и се активира един или друг от тях.

Наред с тази висша седмица действа група от четири същества, представляващи четиримата Господари на кармата в слънчевата система. Те се занимават както с определяне и регулиране на човешката карма (индивидуална, групова, национална, расова и световна), така и с водене и систематизиране на Акашовите записи или записите в книгата на живота според Библията.

Останалите участващи в планетната схема са разпределени в три главни и четири допълнителни отдела в съответствие със седемте космически лъча. В своята съвкупност те образуват онази част от Духовното правителство, известна като Духовна йерархия (Невидима Христова църква, Велико Бяло братство).

Трите главни отдела са инстанции, които осъществяват управлението съответно на расата, религията и цивилизацията, използвайки енергиите на трите главни космически лъча (трите аспекта на Бога) – на волята-могъщество, на любовта-мъдрост и на активното познание. Начело на всеки отдел стои един велик господар.

Първият отдел се оглавява от Господаря на расата. Понастоящем тази длъжност се заема от учител на име Аллах Гоби. Работата му се състои преди всичко в контролиране на земната политика, в създаване, направляване и разрушаване на расовите типове и форми. На него е възложено да провежда волята на Господаря на света в сегашния еволюционен цикъл.

Начело на втория отдел стои Световният учител (Христос). Той е фокус, глава на Духовната йерархия. Оттук идва друго негово прозвище – Повелител на всички ангели и човеци. От 600 г. пр.н.е. длъжността Христос се заема от великия космически пратеник (аватар, месия) Господ Майтрея. Тогава той заменил на този пост Буда Гаутама. В качеството си на Господар на любовта Майтрея прибавил своята енергия към просветлението на Гаутама, за да може вторият божествен аспект – любовта-мъдрост да се прояви пълноценно на земята. На Световния учител е поверено ръководството на духовните съдби на хората и стимулирането във всяко човешко същество на съзнанието, че е дете на Бога – т.нар. “Христово съзнание”. (Христовото съзнание може да се определи още като любящото съзнание на висшия Аз.) Той работи чрез медитация вътре в сърцето.

Третият отдел се ръководи от Господаря на цивилизацията. Името на учителя, заемащ сега тази длъжност, не се разгласява. Неговата дейност е насочена към укрепване на взаимодействието между дух и материя, същност и форма, резултат от което е т.нар. “цивилизация”. Той манипулира природните сили и представлява източник на електричеството.

Великите господари си сътрудничат тясно в процеса на практическо претворяване на Божия замисъл. Всеки от тях има множество подчинени. Отделът на Господаря на цивилизацията е разделен на четири по-малки отдела, съответни на четирите допълнителни космически лъча – на хармонията и красотата, на конкретното знание и науката, на предаността и идеализма, на церемониалната магия и реда. Във всичките седем отдела на Духовната йерархия работят няколко десетки учители и посветени над трета степен.

Учителите на мъдростта са високоразвити човешки същества, получили пето или по-горно посвещение. Някои от тях заемат места в трите главни отдела и се подчиняват непосредствено на съответния велик господар. Голямото мнозинство учители обаче са разпределени в четирите малки отдела и се намират на двойно подчинение: от една страна на Господаря на цивилизацията като началник на третия главен отдел, а от друга – на Световния учител като глава на цялата Духовна йерархия (също и поради сходство в дейността им). Например представляващият особен интерес за нас Учител Иисус, който оглавява шестия отдел и работи по линия на предаността и идеализма, е тясно свързан с Христос. Достигнал в момента на кръщението си до трето посвещение, Иисус от Назарет извършва две големи жертви. Първо той предоставя на Световния учител своето физическо тяло, за да може Господарят на любовта чрез него да предаде Новия завет на хората. (Казано езотерично, Иисус бива “осенен” от Христос.) След това се оставя да бъде разпънат, което е равнозначно на характерното за четвъртото посвещение велико самоотричане. По-късно преминава през пето посвещение и става адепт, учител на мъдростта. Оттогава Иисус работи с християнската църква, подхранвайки зародиша на истински духовен живот, присъщ на членовете на всички нейни клонове и секти, и поправяйки по възможност грешките и заблужденията на нейното духовенство. В последно време в шестия отдел се обръща голямо внимание на интеграцията на източните и западните философски и религиозни школи и учения. Иисус особено подхожда за тази дейност благодарение на това, че е живял в Палестина и че се е обучавал на изток – през 18-те “загубени” години, неотбелязани в Библията.

Главното местопребиваване на Духовното правителство е центърът Шамбала в пустинята Гоби. Изграден от етерна материя, също като телата на Господаря на света и на по-висшите му помощници, в т.ч. тримата велики господари, той остава невидим за обикновеното човешко зрение.

Както става ясно, Христос (Майтрея) е на земята вече 2600 години и изобщо не я е напускал. По тази причина е по-правилно да се говори не за негово “второ пришествие”, а за ново осезаемо появяване и присъствие. Това велико събитие, което ще промени коренно човешката история, наближава. През юни 1945 г., когато пред събраните членове на Духовната йерархия Световният учител произнесъл за първи път великия Призив, той огласил и решението си отново да влезе във физически контакт с човечеството, ако се създадат благоприятни условия за това. Този път обаче не косвено – чрез осеняване на някой избран посветен (както направил с Иисус преди 1970 години), а лично, в истинския си облик. Първата стъпка в това начинание Христос предприел през 1977 г., като си изградил временно физическо тяло (маявирупа) посредством енергетизиране на етерното тяло. Тогава свидетели на неговата материализация станали само няколко посветени. Сега той живее в Лондон. През 1988 г. се появил “от нищото” пред 6000 души на молитвено събрание в Найроби (Кения). Хората веднага разпознали в него Христос. Той говорил с тях четиридесет минути на отличен суахили и изчезнал също така мистериозно, както се появил. След тази случка Майтрея се появявал още много пъти на различни места по целия свят. И когато прецени, че на земята е достигнато определено равнище на Христово съзнание, той ще обяви открито своето присъствие като Световен учител по глобалните телекомуникационни мрежи.

Заедно с Христос в момента на планетата се намират още четиридесет старши представители на Духовната йерархия, които му помагат в неговата работа. Десет от тези учители също като него са си материализирали физически тела. Други петнадесет по неговия пример осеняват учениците си. Останалите петнадесет са се въплътили в тела на младенци и сега подрастват, или вече са пораснали.

Разбира се, немалко заблудени фанатици от всички вероизповедания ще откажат да приемат Христос, тъй като един стоящ над отделните религии Световен учител не се вмества в догмите им. Няма да го приемат също атеисти, агностици и прочие материалисти. Но това е само за тяхна сметка. Милионите непредубедени духовно ориентирани хора могат само да се радват на предстоящото историческо събитие и следващите от него грандиозни положителни промени в живота им, на установяването на Царството Божие на земята. И нека не се плашим от разни апокалиптични предсказания за ужасен край на света. Нито един праведник няма да пострада при евентуалните катаклизми, съпровождащи необходимото прочистване на нашата планета и издигането ѝ в по-висши измерения.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.