Публикации / КОСМОЛОГИЯ

Груповата карма - ІІ част

Размер на шрифта: a a a

ПЪТЕШЕСТВЕНИК, ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

В много от своите прераждания сте се стремили към непознатото, неизвестното, загадъчното и- пре­дизвикателното. Заседналият начин на живот е бил непоносим за вас. Търсели сте нови предизвикател­ства. Затова сте имали прераждания, в които животът ви е преминавал в крайности - от уединение и аске­тизъм, до рисковани приключения и разностранни контакти, чрез които сте искали да помагате на дру­гите.

Били сте алхимик, който се стремял да изобрети еликсира за вечна младост. Често сте създавали странни и новаторски неща. Обожавали сте рискова­ните пътешествия до неоткрити или непознати земи. В едно от преражданията си сте били приближени на библейския цар Соломон, който е оценил уменията ви и оригиналната ви мисъл. Участвали сте в търсенето на древни съкровища и артефакти.

След това имате много опитности в Европа, в различни кралски дворове. Отново сте били изследо­ватели и търсачи на знания и съкровища, като сте черпели информация за тях от древни ръкописи и пиратски карти. В епохата на Ренесанса сте се занима­вали с астрономия и други естествени науки. Били сте сред поддръжниците на Галилей. По-късно, когато сте се преродили в Англия, сте били увлечени от идеите за произхода на човека и, подобно на Дарвин, сте търсели доказателства, пътувайки по света.

Когато сте избирали тяло на жена, сте били сред тези, които са подпомагали изкуството, науката и пътешествията на хора, с които сте имали сродни идеи и разбирания. Понякога собствените ви идеи и откри­тия е трябвало да стигат до хората като сте използвали чуждо име и друга самоличност.

Какво носите от миналото си: Силна интуиция, запас от много информация, обширни знания, усет към анализа и синтеза, интересувате се от всичко. Обожавате риска и предизвикателствата. Пълни сте с енергия и жизненост. Често идеите ви изпреварват времето и каквото и да правите, то се отличава с нестандартни решения.

Вашият урок сега: Концентрирайте се върху иде­ите си и се старайте да довършвате започнатото. Имате потенциал да сте изобретател и откривател и сега. Преодолейте догмите и собствената си цензура. Успехът и целта може да са онова, от което бягате или се страхувате от чуждото мнение и реакции.

Кармични заболявания: Проблеми със съня, нер­вност, неспокойство, променливо настроение, проб­леми със сетивните органи, главоболие, проблеми с храносмилателната система, слаба имунна система.

Пол: Повечето души, които отработват този ас­пект на груповата карма, избират мъжкото тяло, за­щото то дава някои предимства. Но от края на XX век много души от тази група избират тялото на жена, сякаш за да докажат, че духът може да стори чудеса дори в крехка и привидно слаба форма. Защото тялото е външната обвивка, но духът ни е общ, с еднакъв потенциал. И само от нас зависи дали ще проявим скритите си умения, качества и заложби и за какво ще използваме силата в нас и запаса от жизнена енергия.

ШАМАН

През вашите опитности на душа водещ мотив е било търпението, умението да се съсредоточавате и да потъвате в съзерцание и медитация, за да устано­вите връзка със света около вас и с вътрешното си присъствие. Никога не сте приемали битките и несп­раведливостите. Преживели сте много драматични събития, когато се е налагало да споделите тежката участ на онези, които са ви вярвали и са търсели опора във вас. Но това е отключило силата във вас и ви е дарило със способности, от които някои са се страху­вали, но се е налагало да се съобразяват с вас. Били сте жрец по времето на ацтеките. Имали сте дарбата да лекувате нелечими болести и да получавате отго­вори от света на духовете.

През XVII век сте се преродили в Бразилия, къде­то сте имали труден живот, но отново сте оцелели благодарение на своите свръхспособности. Владеете и опитностите на африканските шамани.

След това сте избрали Русия, където сте били медиум и човек, увлечен от окултизма.

Където и да сте се прераждали, винаги сте изби­рали гранични времена и епохи, изпълнени със сътре­сения, войни и епидемии. Защото мисията ви е била да помагате там, където науката и медицината се оказват безсилни. Носите древните знания и опитнос-ти и познавате силата на елементите и стихиите.

Какво носите от миналото си: Отново не сте безразлични към чуждите проблеми и болки. Не тър­пите несправедливостта и насилието. Имате силна интуиция, може би умеете да гледате на карти или кафе. Сънищата ви винаги носят послания и информа­ция. Можете да се занимавате с енергийни практики за лечение, да познавате добре силата на билките, растенията и камъните.

Вашият урок сега: Възможно е преживяното от душата ви понякога да изплува от подсъзнанието като кошмарни, но реални сънища. Необходимо е да се научите да живеете тук и сега, без да прекъсвате връз­ката си с небето. Вслушвайте се повече в себе си и доразвийте онова, което носите като умения и опит-ности. Възможни са проблеми от битово естество и неумение да разпределяте средствата си.

Кармични заболявания: Безсъние, лабилна пси­хика, главоболие, проблеми със сетивата, високо кръвно налягане, аритмия, свръхчувствителност към онова, което ви заобикаля, което може да провокира алергии или психосоматични заболявания.

Пол: В тази група душата избира мъжкото или женското тяло, за да натрупа нови опитности и да се научи да работи с енергията по различен и по-специ­фичен начин. Това разширява спектъра на опитности-те й. Ин-цикълът, започнал през XXI век, следва ево­люционната спирала, затова женската духовност мо­же да подпомогне оцеляването на човечеството, като балансира мъжката сила и стремеж за доминиране и в духовен аспект.

САМОВЛЮБЕН СЪБЛАЗНИТЕЛ

Душата ви е избирала опитност чрез раждане в за­можно семейство, където сте живели без лишения, за­доволявали са всичките ви капризи, а животът ви е бил низ от забавления и удоволствия. Винаги сте избирали привлекателна външност и сте обожавали флиртовете с представителите на другия пол.

Били сте много критични към подробностите и детайлите. Имате живот като дете на видни династии и могъщи личности. Били сте наследници на висшес­тоящи приближени на много от египетските фараони. И пак сте се отличавали със своята красива външност и възпитание. Дали сте били мъж и жена, винаги сте карали другите да се влюбват във вас, защото сте били магнетична личност. Въпреки това рядко сте обичали истински, защото винаги сте откривали чуждите не­достатъци или дефекти във външността. Търсили сте външната, а не вътрешната красота на другия.

После сте имали животи във византийския импе­раторски двор. И отново сте засенчвали околните с красотата и държанието си. Отличавали сте се с не­достъпност, ироничност и жестокост към чувствата на онези, които са се влюбвали във вас. Но сърцето ви е оставало заключено за любовта, защото сте продъл­жавали да я разбирате ограничено и егоистично.

След това сте се прераждали и в различни страни в Европа. Отличавали сте се с многобройните си любовни истории. В тялото на мъж сте имали много незаконни деца, от които не сте интересували никога, а когато сте били жена, сте поверявали грижите за тях на бавачки, защото не сте разбирали силата и ролята на майчинството.

Какво носите от миналото си: Отново държите на външния вид и на чуждото мнение. Имате свой стил и не може да не ви забележат. Държите ва своята свобода и независимост и трудно се обвързвате, ма­кар че обичате да сте в приятна компания и да сте неформалният й лидер, където винаги вниманието е насочено към вас. Имате свое мнение за брака и може би се страхувате от обвързване и ограничения.

Вашият урок сега: Трябва да разчитате повече на себе си, за да си осигурите висок стандарт и да имате това, което искате и ви харесва. Трябва да се научите да уважавате и да цените другите, без да ги наранявате. Сега трябва да приемете любовта по-широко, за да усетите истинската й сила и роля в живота си.

Кармични болести: Проблеми с простатата, яйч­ниците или половата система, спонтанни аборти, хор­монален дисбаланс, проблемна кожа, затлъстяване, инвалидност, нещастни инциденти или проблеми по рождение, които изискват пластични корекции.

Пол: Душите, които отработват този аспект на групова карма, трябва да работят със спецификата на енергията на Любовта, за да коригират онова, което се е натрупало от миналото. Но посланието е, че душата, независимо дали е в мъжко или женско тяло, трябва да се научи да прощава и да обича, и да служи без корист.

РОБ, ПОДЧИНЕН

Душата ви е избирала трудни опитности, в които е била в подчинено положение, лишена от свобода за избор и действие, за да научи смисъла на служенето в неговия нисш и висш аспект. Работили сте за другите и сте изпълнявали чуждите желания и нареждания.

Често сте били малтретирани и унижавани. Живели сте в Рим и заедно с другите роби сте участвали в опит за бягство и бунт, но в посления момент сте избрали привидната сигурност пред свободата или смъртта. Друга трудна опитност е прераждане в Африка през XVII век, където отново сте имали живот като роб. После сте работили на плантации в Америка. Винаги сте имали способността да се възстановявате бързо от побоите и тежкия изнурителен труд, но сте продължавали да се боите от риска да се разбунтувате и да се опитате за извоювате свободата си. Нещаст­ната ви участ ви е научила да вярвате на малцина, но винаги сте имали верни приятели, на които сте разчи­тали и взаимно сте си помагали да оцелеете. В послед­ния си живот като роб сте превъзмогнали страха от смъртта и сте участвали в бунт, където сте намерили смъртта си.

През XVIII век сте избрали живот в Европа, в различни страни. Рано сте избягали от дома и семей­ството си, за да водите самостоятелен и независим живот в Лондон. Отново сте били прислуга, като сте си избирали заможни и аристократични семейства. Не ви е било лесно да изкарвате прехраната си, но вашето трудолюбие и усърдност този път били са оценени. В това прераждане там, където сте работили и сте слу­жили, са се отнасяли добре с вас. Имали сте време и за себе си, както и свои средства. Открили сте какво означава да зависиш от себе си и да се съобразяваш със собствените си желания и цели. Имали сте спокоен и уреден живот, както и сигурност и малко състояние, което ви е позволило да се порадвате на спокойни старини и малки удоволствия.

Какво носите от миналото си: Многобройните опитности, които сте имали в различни епохи, но винаги в подчинено или робско положение, са изос­трили чувството ви за справедливост и състрадание. Но е възможно и сега да избягвате да поемате отго­ворност и да сте прекалено инертни и търпеливи, защото се страхувате от свободата и от това да зави­сите изцяло от себе си. Все още се боите да поемете отговорността за собствения си живот. Затова и не допускате лесно другите до себе си и те имат погреш­на или непълна представа за истинските ви способ­ности и възможности.

Вашият урок сега: Трябва да трупате опит в раз­лични роли, в които да усвоите умението да вземате решения и да носите отговрност за тях. Съдбата може да ви кара да заемате ръководни постове, докато вие ще изпитвате страх и вътрешна съпротива или ще предпочитате да намирате поводи да се отказвате или дори да бягате от риска и предизвикателствата. Вре­ме е да осъзнаете кой сте и да станете господар на живота си.

Кармични заболявания: Лабилна психика, проб­леми в общуването, страхова невроза, безсъние, ком­плекси за малоценност, пристъпи на паника, дископа-тия, болки в ставите и крайниците, проблеми с памет­та и самочувствието.

Пол: Много души, които са били агресивни и властни, сега избират женско тяло и ситуации, в които преживяват онова, което са причинявали на друг. По­някога властните жени, които малтретират мъжете си или наричаме „мъжкарани”, са души, които избират мъжкото поведение и модел за действие като проява на кармата. Подсъзнателно такива жени все още се опитват да си отмъщават поради преживяното в ми­налото. Случаите на плахи, неуверени мъже, които наричаме „женчовци”, са души, които все още не познават енергиите на този тип тяло и предимствата на този пол. Буйните, агресивни мъже, които често малтретират деца, жени или възрастни, понякога са души, които не са разбрали урока от живота си на роб. Все още не са уравновесили енергията на жаждата за отмъщение. Умението да простят - на себе си и на другите - е сред най-важните послания за душите от тази група.

АРИСТОКРАТ

В много прераждания сте били височайша особа, владетел, жрец или артистична душа. Имали сте неве­роятни способности и потенциал, но сте се нуждаели от цел и стимул, за да ги изявите. Живели сте в Мексико, по времето на майте, където сте били сред жреческото съсловие. Общували сте с боговете и сте били вдъхновени да организирате строителството на пирамидите. После душата ви е избрала нови опит-ности в Римската империя. Отново сте били в арис­тократична среда, но животът ви се е променил в друга посока по време на размирици, преврат и воен­ни действия. Тогава сте загубили онова, което сте имали, и животът ви е бил мъчителен и труден.

Имали сте прераждания в различни страни на Европа. Често сте имали достъп до кралските дворове и аристокрацията. Налагало се е да оцелявате сред интриги и лицемерие, както и в дворцови борби за надмощие и власт. През XIX век сте избрали живота на артистичната натура и изявите пред публика. Има­ли сте дарба да пишете и са обожавали и хвалели таланта ви. Но този път изпитанията пред вас са били чувствата и любовните връзки с неподходящ парт­ньор. В повечето случаи това също е довеждало до драматични обрати. Налагало се е да се борите за любовта си, но без да срещнете разбиране, нито под­крепа от другите. И отново времената са били смутни, преходни и неспокойни, както е било по време на много от вашите прераждания, в които сте трупали опитности.

Какво носите от миналото си: Живеете с усе­щането, че сте по-различни от другите, отличавате се с вроден аристократизъм. Понякога сте недостъпни или се държите дистанцирано, което обърква хората, особено тези, които не ви познават. Цените таланта, творческите заложби, интелекта и правилата. Имате дарба да работите със словото. Понякога чувствата ви въвличат в сложни и объркани отношения.

Вашият урок сега: Време е да помагате на други­те, защото сте натрупали опит, знание и умения. Пра­вете го по най-подходящия начин, независимо с какво се занимавате. Можете да работите за хармонията, красотата и развитието на себе си и на другите.

Кармични болести: Лабилна психика с крайни чувства, променливо настроение, главоболие, пробле­ми със сетивните органи, храносмилането, костите, гръбнака, черния дроб и бъбреците. Вариращо кръвно налягане, аритмия, проблеми с щитовидната жлеза.

Пол: В тази група, както и в останалите, изборът на мъжко или женско тяло е своеобразна смяна на „костюмите и ролите”, за да уравновесиш онова, което не си успял, а и за да разбереш по-добре другия, с когото си свързан на нивото на сродните души.

ЗАКРИЛНИК

Винаги и през всичките си прераждания сте се стремели към безсмъртието. И сте осъзнали, че може да го постигнете и да продължите преходността на човешкото битие, като оставите следа след себе си. Затова сте имали животи, в които вашата цел е била майчинството или бащинството. Невинаги сте имали потомство, което ви е измъчвало, но сте съумявали да пренасочите любовта и усилията си в подкрепа на другите. Помагали сте на болни и бедни, закриляли сте талантливи деца и творци. Вършели сте благотво­рителност и сте подкрепяли различни каузи, насочени към пробуждането на човешките възможности.

Живели сте в различни европейски страни. Поня­кога сте били владетели, които се е налагало да пла­щат цената на мира и суверенитета на държавата с щастието или живота на децата си. Дори когато сте имали многобройно потомство, винаги сте страдали от загубата на дете и мъката и болката е оставала с вас през целия ви живот. Понякога сами сте насърча­вали детето си да застане на страната на справедлива кауза, дори това да е струвало живота му.

Какво носите от миналото си: Готовност за под­крепа и саможертва, обективност, състрадание, бла­городство, стремеж да закриляте приятелите и близ­ките си, както и непознати в беда. Продължавате да цените ролята на семейството и децата, като продъл­жители на рода. Стремите се да оставите нещо след себе си, което ще остави следа във времето.

Вашият урок сега: Време е да използвате силите и уменията си за по-глобални каузи и начинания, да можете да постигнете успех, който ще донесе полза за повече хора. Затова се налага да работите усилено, а онова, което спечелите, ще ви даде свободата да пок­ровителствате и да подпомагате другите.

Кармични болести: Проблеми с половата систе­ма, безплодие, стерилитет, нарушение на ендокринна­та система, заболявания на белите дробове и бъбре­ците, безсъние, депресивни състояния.

Пол: В тази група душите използват проявата си като мъж или жена, за да служат и да помагат. Трябва да работят над егото и да разберат сами за себе си защо помагат на отделни личности или каузи, дали мотивите им не се ръководят от скрити подбуди, или са проява на опита им да включат другите в потока на изобилие­то, за да уравновесят онова, което е породено някога. 

Първият кръстопът за душата е след 7-годишна възраст. След това подобни кръстовища имаме на 13, 17, 19, 21, 28, 33, 40, 42, 52, 63 и 70 години. Те са универсални „възлови точки”, но всеки човек има и лични кръстовища на изборите. Тяхната енергия се проявява през 9, 11 и 22 години.

МНЕНИЯ

IikKa каза на 31.01.2012 г. 13:23 ч.

Изключително точно!... Невероятно...
Благодаря.

delfin каза на 31.01.2012 г. 14:05 ч.

Много хубави неща. :)

veselka3 каза на 01.02.2012 г. 10:48 ч.

Много полезна информация. Благодаря!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.