Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

20- ти Ноосферен Бюлетин на Фондацията на Закона за Времето

Размер на шрифта: a a a

20- ти Ноосферен Бюлетин на Фондацията на Закона за Времето

За да се подготвим за 2012 година, галактическите Маи са ни предоставили техните познания, за да ги изучим и прилагаме по отношение на нашия разум и съзнание в зората на Новата Слънчева Епоха. – Хoсe Aргуелес / Вaлум Вотан

Добре дошли в Цялостната Галактическа Луна на Ястреба! Това е осмата луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, имаща силата на галактическата хармония и цялостност.

Произхода на галактиките е галактичен. Вселената се състои от безброй галактики, които са холографските градивни елементи на постоянно развиващо се всеобщо сътворение. Нашето Слънце е една от милиардите звезди в Галактиката Млечен Път. Галактиката непрекъснато се самосъздава и себепреобразува. Тази нейна способност е Великата Тайна.

Благодарение на холографския характер на галактиката и нейното съзнание всички ние сме галактически. Ние просто сме забравили нашата истинска природа.

Но, сега ние се събуждаме от съня на линейното условно мислене за галактическото време и съзнание, от изкуствената честота 12:60 към галактическо- космическата честота 13:20.

Всичко, което се случва сега е част от огромния Божествен План.

През тази година - 2012 г. се навършват 1,320 години от освещаването на гробницата на Пакал Вотан, създадена през 692 година след Христа в Паленке. Тази гробница е открита през 1952 година. От времето на освещаването до откриването й са изминали 1,260 години. Това е същността на съобщението от Пакал Вотан за тайната на неговата гробница, изписано с дати и цифри. Именно откриването на тази гробница дава знанието за Закона на Времето.

Следващата година - 2013 г. е анаграма на 13:20. 13:20 е постоянната честота на космическото време и е в основата на новото знание за времето. 

Tова галактическо отношение е отразено в Цолкин (Хармоничен Moдул)  с неговите 13 основни вертикални колони и 20 хоризонтални редове. Същото отношение е заложено и в човешкото тяло, с неговите 13 основни стави и 20- те пръсти на ръцете и краката.

В центъра на тази времева честота е Бог, Върховният Универсален Интелект; енергийният Източник на всичко, което се излъчва във всички посоки едновременно.

В „ Динамика на Времето”- (1.3) е казано:” времевата честота 13:20 остава постоянна през всички фази на еволюционния спектър, поддържа едновременно етапите на синхронния ред.

Целият ред, симетрия, хармония, число, форма и естествен процес разкриват божествените аспекти и възвишената мъдрост. Дори полезните неща, които създаваме / облекло, принадлежности… са в съответствие с принципите, произтичащи от този Извор на Мъдростта. 

Ако всичко е творение на един Всемогъщ, всезнаещ Създател, то всичко е значим знак. Синхронният ред ни дава инструментите, с които да си помогнем в разчитането на тези знаци. 

Синхроничности на Звездните Пътешественици

Синхронността следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица . Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и реалността, каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече е опита в синхронния ред. Това е целта на Календара на 13- те Луни, по 28 дни всяка Луна. По-долу са дадени някои примери за това, как може да се постигне синхронност, като за основа се използва всеки ден. Ако сте нов в тази материя, моля вижте 

Галактическа Луна на Целостта- 8- ма Луна от 13- те Луни (7 февруари - 6 март 2012 г.)
В предишната 7- ма Луна ние се питахме: Как мога да настроя моето служене в служба на другите? В тази Луна въпросът е: ”Живеем ли съгласно своите убеждения и в какво вярваме”?

Животното - тотем за тази Луна е ястреб, символ на ясното виждане в далечината, разкриване на по-голямата картина на цялото, предвиждаща енергия и далечен спомен. 

Тази Луна започва в средата на 10-дневния цикъл на галактичните активиращи портали(GAP), с 318 дни до 21-12-2012 година и 534 дни до Галактическата Синхронизация в 2013 година. 

Осмият тон на Луната е централна позиция в самостоятелния тримерен пулсар на разум-формата (Луни 4-8-12), и централна точка на електрическия обертонов пулсар (Луни 3-8-13)  (повече информация за пулсарите ще намерите в „Хроники на Космическата История - 6 том"). 

Тази Луна започва в 22ия ден на петия цикъл от седемте цикъла на Господаря на Зората, където Той Проявява Космическо Излъчване. Този цикъл преминава и през Спектралната 11-та Луна на освобождението (8 Maй 2012 г.). Tези седем 144-дневни периоди са цикли на завръщането на свещената сила и пробуждането на самостоятелнo - съществуващата трансцедентна сила на Господаря на Зората. Присъединете се към нас за проследяване на тези цикли. 

Галактическа Луна на Целостта - 8- ма Луна от 13- те Луни (7 февруари - 6 март 2012 г.) 

Дaли: Ден 1 - Kин 150, Бяло Резонантно Куче (7 февруари 2012 г.)
Портал за Галактическа Активация.Пълнолуние. Първи Ден на Галактичната Луна! Откъде сме дошли? Къде сме били по- рано и дали сме били тук, на Земята ? Ако Земята е единно цяло- в какво се състои нашата роля? 

Aлфa: Ден 5 - Kин 154, Бял Спектрален Вълшебник (11 февруари 2012 г.)
Тъй като тази година е Година на Белия Ритмичен Вълшебник, с всеки ден на Белия Вълшебник стартира нов 20- дневен цикъл, наречен „уинал / винал”. Всеки уинал започва със строфа от годишната слънчева медитация, която за този ден звучи така: "Разсейвайки облака на съмнението се издигаме нагоре...."Спектралният Вълшебник освобождава безвремието. 

Албума на Белият магьосник

Силиo: Ден 7 - Kин156, Жълт Космически Воин (13 февруари 2012 г.)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция 2012 година - Дъгов Мост

Дали: Ден 8 - Kин 157, Червена Магнитна Земя (14 февруари 2012 г.)
Започва 13- тия Вълнов Модул на Червената Земя - на Навигацията( приключва на 20-тия ден от Галактическата Луна/26 февруари). Red Червената Магнитна Земя ни показва, че Земята е ЕДНО единно цяло, развиващо се във времето, въртейки се около една звезда. Наблюдавайте това съвършенство.   

Kaли: Ден 11 - Kин 160, Жълто Самостоятелно Слънце (17 февруари 2012 г.)
13-дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция през 2012 година: Церемония на Свещения кръг- Развързване на Кармичните Възли–Завръщане на Свещеното Време

Силиo Ден 14 - Kин 163, Синя Резонантна Нощ (20 февруари 2012 г.)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция 2012 година - Дъгов Мост 

Днес също е и галактическата сигнатура за Деня Извън Времето- 2013 година – време за пътешествие в бъдещето и подготовка за стартиране на Кораба Земя! 

Дали: Ден 15 - Kин 164, Жълто Галактическо Семе (21 февруари 2012 г.)
Новолуние / за България: 22 февруари в 0;34. Жълтото Галактическо Семе е знаменосецът на годината на Галактическа Синхронизация- 2013 (26 юли 2013). Да продължим нашето медиативно пътешествие във времето и да усетим плазменото зареждане на ясната дъга, съществуваща в напълно активирания Кораб на Земята! 

Aлфa: Ден 19 - Kин 168, Жълта Кристална Звезда (25 февруари 2012 г.)
Портал за Галактическа Активация. Kин 168 = 84 x 2, означава двата пътя за дхарма (84). Съгласно Азбуката на Числата 84 е честотата на 84,000 дхарми- правила в учението на Буда; Помислете, че Дхарма за Земята означава, че Земята е произведение на ИЗКУСТВОТО

Силиo: Ден 21 - Kин 170, Бяло Maгнитно Куче (27 февруари 2012 г.)
Начало на 14 ВМ на Бялото Куче на Любовта (приключва на 5- тия Ден от 9- та Слънчева Луна/ 11 Maрт 2012). Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция 2012 година - Дъгов Мост 

0.0.Хунаб Ку (29 февруари 2012 г.)
0.0.Хунаб Ку винаги попада в деня между Синята Маймуна и Жълтия Човек. Високосните Дни, които познаваме, се свързват с името на Папа Григорий XIII, който представя публично Григорианския Календар за първи път през февруари 1582 г. и на 1 март с.г. издава декрет за въвеждането му. Папата нарежда да бъдат пропуснати 10 дни, а 1700, 1800, 1900 и 2100 г. да не бъдат смятани за високосни. Така 1600 и 2000 са високосни години, но 1700, 1800 и 1900 г. не са били високосни! 0.0 Хунаб Ку е прекрасен ден за настройване към изчистване на безвремието и преминаване отвъд представата за линейното време.

Сели: Ден 23 - Kин 172, Жълт Електрически Човек (1 Maрт 2012 г.)
13-дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция през 2012 година: Церемония на Свещения кръг- Развързване на Кармичните Възли–Завръщане на Свещеното Време. Днес също е огнената церемония, провеждаща се на всеки 52 дни.

Kaли: ден 25 - Kин 174, Бял Обертонов Вълшебник (3 Maрт 2012 г.)
Начало на 20- дневния цикъл на слънчевата медитация: " Отхвърляйки обичайната предопределеност и достига бялата светлина..." Този ден е галактическа сигнатура на Космическата История – на първото Предаване на Галактическия Маянски Разум GM108X. 

Научете повече за Времето, Синхронизацията и Календара на Промяната: Живот и дейност на Мечтателя Хосе Аргуелес.

Силиo: Ден 28 - Kин 177, Червена Галактическа Земя (6 Maрт 2012 г.)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция 2012 година.

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

narisuvan каза на 06.02.2012 г. 18:53 ч.

От скоро се интересувам дълбоко от Цолкин и лунния календар. Усещам, че връзката ми с тях е безпрекословна, просто от раждането си до момента се движа по григорианския календар и синхронизацията с въпросните календари ми е трудна. В този сайт намирам много богата информация, която на моменти е над мойте възможности за разбиране, но лека полека се научавам и на новите неща. Дори си направих собствен, преведен и събран от няколко различни, намерени в нета Цолкин, който съм залепил на хладилника и всяка сутрин си го следя. Там обаче изниква моя въпрос. Вероятно сте отговорили в статията, но все пак съм длъжен да попитам, за да се убедя в това. 29-ти февруари винаги се пада между Синята Маймуна и Жълтия Човек. Което означава, че веднъж на 4 лунни години те се падат точно на въпросното място и според грегорианския календар или...?
Простете за въпроса, но имам нужда да разбера повече и да изчистя съмненията си по този въпрос.

Vaseto каза на 06.02.2012 г. 19:37 ч.

БРАВООО, всички лепим по хладилниците

Да, точно така и по грегорианският съвпада

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.