Публикации / Закон за Времето

365 Цитати от Космическата История

Размер на шрифта: a a a

Показани са 365 медиативни практики, подредени по реда на 13-те Луни /28-дни всяка Луна/. Всеки цитат произтича от един от седемте тома на
„Хроники на Космическата История”.

Магнитна (1) Луна (26 Юли - 22 Aвгуст)

1.1. Ние живеем във времето на най-голямата интензификация в цялата история на Земята, дори на цялата история на Слънчевата система.
1.2. Слънцето е координатор на съзнанието и ума на Слънчевата система, а древните маи са настроени в резонанс с това слънчево съзнание.
1.3. Осъзнаването на дискриминацията и повишения разум на ясновиждащия в най- висша положителна степен създава щит на светлината, който отблъсква отрицателните сили.
1.4. Активното участие във "духовните практики", определя специфичните ключове, които дават смисъл на живота и издигат духа, за да се разбере и натрупа опит към по-високата хармония във вселената.
1.5. Новото времепространство се очертава като поле на реорганизация на възприятията, на промяна в енергийната модели.
1.6. Ние се движим към все по-развиващите се шедьоври, чиито корени са в космическото безвремие, което винаги е било и винаги е.
1.7. Телепатичните регистрации при медитация на по-добрата реалност се възприемат от всички посоки едновременно.
1.8. В основата си, ние сме едно, ние сме цяло и сме равни.
1.9. В безкрайността на океана на съзнанието на Бог съществува суперментална цивилизации, както в рамките на галактическия дом, така и в паралелните галактики.
1.10. Мистерията на Вселената не е задължително да е феноменална, имагинерна или морална, а по-скоро чрез мистерията вселената се възприема като естетическа.
1.11. Инициирането води до промяна на фокуса на психическото зрение, така че да може да се прояви по-високата хармония.
1.12. Йога е основното изкуство за изграждане на основите на вътрешния шаблон, който прониквайки през невидимото, разкрива вътрешната си космическа идентичност.
1.13. В началото имаше едно възприятие, една реалност, едно сътворение, една памет на Бог, който е един и същ във всички души.
1.14. Всеки човек може да се докосне до феноменалния свят и разум за да изпита имагинерния свят; феноменалният свят е създаден от имагинерния свят.
1.15. Ние сме в процес на дълбока промяна от третата триизмерна сфера на личността към четвъртото измерение на архетипите или митичната сфера.
1.16. Всеки един от нас е отговорен за хармоничното развитие на всички трудности и полярности в рамките на собственото ни същество.
1.17. Разумната Вселена се състои от различни слоеве на мислене; нива на мислене, които се настройват с определяне на вида на въпросите, които се задават и получаваш отговор.
1.18. След като се осъзнаем, знаем скрития начин за социално включване, след това виждането за нашата същност се превръща в първостепенна ценност.
1.19. Символите са като двигател, който прави нещата да работят на психично ниво.
1.20. Да живееш парадоксално е етап в процеса на нашето собствено себенадминаване.
1.21. Холономния Приемник е развиващ се орган, ноосферно устройство за измерване и отваряне към една изцяло нова космическа реалност.
1.22. 13 -лунния Календар /28- дни всяка Луна е ключът, който отваря знанията за хармоничните честоти на слънчевия пръстен, за които досега се знаеше твърде малко.
1.23. Изкуството в природата е функция на телепатичния спомен.
1.24. Дори само като вдишвате, вие регистрирате телепатично колапса на светлинни години - от значение е и един поглед.
1.25. Посвещението е съзнателен акт на преминаването от едно състояние на съществото към друго; новото знание идва чрез процедурен ритуал за откриване.
1.26. Качественото привеждане в себе-съответствие от третото измерение към четвърто измерение е същност на душата, което се ръководи от ангел- пазител от петото измерение.
1.27. Всичко се случва едновременно в рамките на една огромна радиална матрица от пресичащи се вълни на времето.
1.28. Възприятията, преформулирани в съответствие с честотите на мастер- Куба завинаги резонират отвътре.

 

Лунна (2) Луна (23 август - 19 септември)

2.1. Знанието е разкрито преди събуждането на човека, преди смъртта, така че той / тя може да реализира космичното си същество сега.
2.2. Душата настоятелно призовава човека да приложи своя опит от царството на сетивата в образността на имагинерното царство, а след това да го изрази чрез изкуство.
2.3. Борбата за преминаване на условното в нас на по-висока хармония е свещена; ние трябва да останем будни в сферата на задържащите социални фактори.
2.4. Когато мелодията е канализирана от Космическата История, ума ни се развива в различните слоеве на мислене на Вселената.
2.5. Един истински ясновиждащ гледа на света като илюзия и преобразува на мига по-ниските енергии в просветено състояние на разума.
2.6. Ние трябва да бъдем честни със себе си, за да видим нещата ясно и обективно, така че да сме по-рационални, да не си позволяваме предразсъдъци или страст.
2.7. Ние се стремим целенасочено да станем космически активирани биоелектроматнитни плазмени генератори.
2.8. Отначало узнайте начина, или целта на живота, а след това го изследвайте.
2.9. Пътят, макар и обединителен, изглежда различно за всеки човек.
2.10. Извънземния разум е интелигентност, която е създадена извън планетарната сфера за целите на активиране на следващия етап от еволюцията.
2.11. Когато осъзнаем нашия огромен еволюционен потенциал, тогава ние пребиваваме в несъзнателно, свръхчовешко но свръхсъзнателно ниво.
2.12. Периодът сутрин в ранни зори е най-доброто време за медитация и оформяне на програмата за деня. По това време, през този удобен момент, умът е свеж, което го прави възприемчив за получаване на най-високите космически енергии.
2.13. Ние трябва да надхвърлим обусловените отговори на мисълта, за да станем наясно коя точка от космическата история се отразява.
2.14. Илюстрирането на кураж за промяна, вече е геройство.
2.15. Осъзнайте колко по-висока реалност е космоса; космоса е супер природа; такъв супер характер съдържа измерения, които обгръщат и прилагат нашето измерение.
2.16. Ние можем да излезем навън и да почувстваме вятъра, ще усетим, ако има влага във въздуха, а в ерата на ноосферата, ще бъдем в състояние да определим едни и същи неща с ума си.
2.17. Всеки има за цел да превърне изхода от колективната мечта в съзнание.
2.18. С избора да се приведем в съответствие с божественото ще участваме и ще се превърнем в инструменти на божествените творчески действия.
2.19. Имаме уникална роля в това велико пътуване през времето и пространството.
2.20. Ние сме призвани да призовем нашите неизползвани творчески сили, да преодолеем всички препятствия и да останем силни по пътя на светлината.
2.21. Днес информацията често се приема за знание, има толкова много информация, че ние не знаем какво да правим с нея, в резултат на това има много малко разбиране какво е истинско знание.
2.22. GM108X е поток на информация; осъществява се чрез система за синхронотронен пренос и е насочена да активира напълно съзнанието на земята в едно ново състояние на еволюция.
2.23. В абсолютното ниво няма нищо друго освен истинска хармония.
2.24. Кристалът е мощен инструмент, който ще замени техниката в Златния Век.
2.25. Пътуването на Душата е алхимичен процес на преобразуване, трансформиране от по-ниски, отрицателни сили в духовна светлина.
2.26. Човекът има за цел да се развива като холономен кондензатор на енергия и активатор, работещ като жизненоважен компонент в цялата система на планетата.
2.27. Когато вече не можете да разпознаете себе си, тогава ще сте изпълнили Божията заповед за трансцендентност и възнесение.
2.28. Изкуството и науката на Второто Сътворение е кодирана в честотите на мистичния Куб.

 

Eлектрическа (3) Луна (20 септември - 17 Октомври)

3.1. Когато разумът ви е в четвъртото измерение, възможностите са безкрайни.
3.2. В основата на хромо-клетъчната интелигентност, всеки сетивен орган има своя собствена октава или честотен обхват.
3.3. Шестте ментални сфери са свързани с трета, четвърта и пета триизмерни функции и ни предоставят капацитета, за да се свържем с междуизмерната информация.
3.4. В критичния праг, Вселената трябва да стане самостоятелно отразяваща се.
3.5. В UR (Универсална Религия / Универсален Спомен) се намира първичния модел на космическия Tулан, психо-митичния произход и местоположението на Галактическите маи.
3.6. Като признаем, че отделния живот е основна единица от дейността на живота на космоса, тогава ние можем да повишим нашите представи за колективната трансцендентност и космическото обединение.
3.7. Всичко, което може да се копира, от своя страна има самостоятелна памет и след това се репликира върху себе си.
3.8. Ние използваме нашата идентичност - превозното средство, или "подпис”, за да предаваме и получаваме енергийна колективна комуникация на по- високо ниво.
3.9. Цялостният порядък на реалността може да се реализира като синтез от прости геометрични елементи.
3.10. Едва когато светлината се появи, ние осъзнаваме, че сме живели в един свят на сенките.
3.11. Посветеният е този, който събира фрагментите от знания и ги връща, малко по малко, до първичната цялост.
3.12. Ние сме кондензаторите на ноосферата, дифузна област на психиката около планетата, независимо дали това се знае или не.
3.13. В междупланетарното пътуване всичко започва с медитация, която изчиства съзнанието от съподчиненото мислене.
3.14. Кодовете на изкуството са всъщност кодовете на паметта, вплетени в една развиваща се мозайка от културни структури на вярвания.
3.15. След като физическото тяло е достатъчно пречистено, след това то може да се отвори, за да се получат органи с клетъчни / молекулни системи от четвърто и пето измерение, това създава сияние: клетъчна трансформация или трансмутация.
3.16. Без съзнание, нашето тяло е огромен магазин на неизползвани или отхвърлени мисли и мисловни впечатления.
3.17. Всеки орган, който съдържа лентата или астралния филм на филма, който непрекъснато се върти, съдържа всички потенциални астрални филми, които са възможни за този конкретен орган.
3.18. Естеството на затворения разум е като камък, преминал през вода в различни моменти, но винаги остава същия камък.
3.19. Нашата галактика е като изпредена гигантска молекулна мисъл, с диаметър 100 000 светлинни години.
3.20. Много затруднения и умствена концентрация се изисква за да преодолеем сегашната световна система с господстващите й възприятия.
3.21. Колективната реализация на всички ние, които сме тук и които участваме в един и същ Разум ще стопи историческите бариери на противоречивите духовни традиции.
3.22. С новата космическа норма, нашият всекидневен опит ще послужи като основа за общо холографско разбиране на всеки миг от всеки ден.
3.23. В супер психическо състояние ти осъзнаваш, че си продължение на развитието на съзнанието и духа.
3.24. Както знанията се разширяват, така се разширява и нашата сфера на съзнание;В това преходно време и в бъдещите дни кристалът е ценен инструмент.
3.25. Ние трябва да овладеем нашите вътрешни демони и да пренасочим своята хаотична енергия, с цел изграждане на вътрешния храм за развитието на нашата душа.
3.26. Ние трябва да имаме невероятна духовна дисциплина за да събудим великото духовно слънце вътре в себе си.
3.27. Всички ние сме паметови следи, във всеки от нас се съдържат някои психически фрагменти от предишните светове.
3.28. Бодхисатва е този, който отлага неговите / нейните собствени желания за постигане на нирвана, за да помогне на всички чувстващи същества да постигнат просветление.


Самосъществуваща (4) Луна (18 октомври - 14 ноември)

4.1. Формата е като самостоятелно развиващата се вселена, прави осезаеми присъщите си структури.
4.2. Като слой от космическия разум, измерението на изкуството използва хората като медиуми, за да се развива съзнанието на все по-високи етапи.
4.3. Утопията е шаблон, наложен от вярата в човешкото несъвършенство.
4.4. Правилното разбиране за смъртта, в своето космическо измерение, разсейва основите на невежеството и страха.
4.5. Само тези, които наистина желаят да видят зад фасадата, са тези, на които се разрешава достъп до дълбоките космически истини.
4.6. Видяна от космоса, Земята няма граници.
4.7. Ние сме призовани да събудим нашите неизползвани творчески сили, за да преодолеем всички препятствия и да останем на пътя на светлината.
4.8. В пространството на чистата медитация възниква вътрешната осведоменост; чистата будност на оригиналния разум.
4.9. След като сте получили пълнота, вие никога няма да бъдете никъде другаде, а ще сте там, където винаги сте били.
4.10. Радиограмата е психосензорна единица, в която съобщението се възприема като "излъчване- транслация".
4.11. Скоро ще разберем, че всички ние сме част от един разум.
4.12. За да можем да създаваме телепатична реалност, ние трябва да се научим да гледаме на себе си от другата страна.
4.13. Останете в състояние на недвойственост, неразрушимост, личност в съюз със самостоятелно - съществуващ осведомен разум.
4.14. Когато всичко е изравнено и единно, тогава ние ще живеем в постоянна хармонична конвергенция.
4.15. Ние се развиваме, изхождайки от нашата човешка природа, мутираме като единно човечество и се превръщаме в едно ново състояние на битието.
4.16. Ние не сме сами, всички сме били тук и преди.
4.17. Съществува момент на осъзнаване, който винаги е достъпен, който ни свързва с момента, в който сме родени.
4.18. Цялата структура на Вселената е духовна метафора и е знак за нашето крайно просветление.
4.19. Време- пространството е функция на създаването на различни матрици, които могат да бъдат постулирани математично и геометрично.
4.20. Всичко е музика, просто слушайте тишината и ще разберете.
4.21. Всеки има за цел да се превърне в съзнателен изход от колективния сън - мечта.
4.22. Не само тялото е кодирано с число, но това е нашият външен свят.
4.23. Това, което наричаме памет е просто набор от подготвени изображения, съхранени в безсъзнанието и на разположение за изтегляне.
4.24. С приемането на един кристал за лична употреба, кристалните честоти могат да се абсорбират от нашата психо-сензорна система, докато нашите мозъчни вълни и биопсихичната радиация се приемат и съхраняват от кристала.
4.25. Целият ни разум е в очакване да се разопакова, след това ще видим една нова реалност, нова вселена, ново небе и земя.
4.26. Дисциплинираното усилие на творческото въображение е мощно средство за преодоляване на низшите сили и препятствията по пътя.
4.27. 13 – Лунният календар /28-дни всяка Луна е код, матрица, която влиза в многоизмерните нива на съзнанието.
4.28. Духовността има свойството да се приспособява към духа.


Обертонова (5) Луна (15 ноември - 12 декември)

5.1. Петата сила съживява целия Космос с невероятен блясък и сила, като интервал от експлозия на супернова, излъчваща се вечно.
5.2. Човешкото тяло е една система от генератори за производство на различни електрически потоци от енергия.
5.3. Създаването на въображението е една от най-големите мистерии на света.
5.4. Ние сме шарнир на Абсолюта и негова самостоятелна памет.
5.5. Телепатичната Вселена е много по-древна, отколкото разумът може да си представи.
5.6. Всичко е част от един, по своята същност художествен космически план.
5.7. Самостоятелната фикция, по своята същност е изградена в съответствие с модели, създаващи самовъзприемане, въз основа на изкривени параметри на информацията.
5.8. Гробницата е символ, който представлява смъртта, възкресението и прераждането на душите.
5.9. Целта на Междинната Станция Арктур- Антарес точно в това време е да се префокусира и възстанови отново информационния вихър тук на тази планета , която е микро-галактически мозък.
5.10. Съществува начин за настройка и използване на числовите матрици за синхронизиране, за да се създаде психично силово поле за преминаване в холограмния свят.
5.11. Планетата Земя е хранилище или съд на пълния спектър от съвкупността на небесните космически учения.
5.12. Голяма част от сведенията сочат, че филтрите за тази планета са функция на висш насочен синхронотроничен лъч, като комуникацията тече към Земята от галактиката Aрктур.
5.13. С лице навътре, по посока на многоизмерната вселена, ние можем да получим пряка опитност за честотите и лъчите на телепатичната трансмисия.
5.14. Редовната медитация култивира ясното виждане, че ние навлизаме в по-дълбоки слоеве на нашето четиримерно тяло на съдбата, а след това е петото измерение на електрическото тяло на дъгата.
5.15. Вселенското време е безпристрастно и е организирано чрез прецизен цифров код, с който се разкрива къде е всеки един от нас по отношение на еволюционния процес, във всеки даден момент на времето.
5.16. Всеки момент е духовна възможност и потенциал за откриване.
5.17. Човекът се организира в различни форми, за да отрази своя вътрешен свят, в нашето пространство всичко е свещено, всичко е чиста рефлексия на разума.
5.18. Космическата наука е започнала специална координация за синхронизиране на планетарния човек, за преминаването от човек към свръхчовек.
5.19. Пътуването във времето е възможно единствено чрез правилното разбиране и прилагане на имагинерната област.
5.20. Разумът е обусловен да мисли, че ако не извършва мисловна дейност, тогава нещо не е наред.
5.21. Разумът отговаря на собствените си прогнози. Всички там е разум, а всичко, което съществува тук, е проекция на ума.
5.22. Пречистеният планетарен човек работи с nooсферното състрадателно съзнание, настроен е за цялостния живот на планетата.
5.23. Мъдрият, който познава себе си в човешко тяло като велик и въздесъщ, както безплътните в неизменната среда на променящите се неща, никога не скърби. 
5.24. Колкото по-близо сме до сегашния момент има повече подробности, това е така, защото колкото по-близо стигаме до настоящето, толкова повече трябва да се помни и има нужда от
архивни материали за да побере цялата информация.
5.25. Същият Велик Космичекски Разум съществува във всяка една галактика, Той прониква в световното пространство и универсалното време.
5.26. Ние живеем в Пространство- Времето и видовете въпроси, които си задаваме за Време - Пространството се отразяват на качеството на отговорите, които получаваме.
5.27. Това, което привлича сетивата ви, е това, което ви издига за духовно прозрение и възприятия.
5.28. Има Време- Пространства под нивото на нашия праг на възприятия, както и Време - Пространства извън границите и нива на възприятия.

 

Ритмична (6) Луна (13 декември - 9 януари)

6.1. Когато формата и разумът са перфектни отвътре и отвън, тогава всичко е хармония.
6.2. От галактическа гледна точка, ако има драма в небето, следва драма и на земята, и накрая е възкресението- възвръщаемостта на Вечния.
6.3. Объркването е илюзия, създадена от дилемите на разума, които да се развият и преодолеят.
6.4. Ние използваме думи и изображения като мост, да покажем нивото на промяна в рамките на нашето самовъзприемане, съзнание и собствен генетичния код, което се случва сега.
6.5. От гледна точка на четвъртото и петото измерение, Време - Пространството е куб.
6.6. Всяка култура си има определен набор от образи и символи, които определят естеството на разума и съзнанието в ежедневието.
6.7. Висшите измерения присъстват вече тук, но по-високите измерения са достъпни само чрез разума, разбиран като носител на съзнанието, точно както космосът е среда на разума.
6.8. Всички реалности са език от знаци и символи.
6.9. Вие имате всичко, от което имате нужда точно сега. Вие не трябва да ходите никъде, за да научите всичко за Вселената.
6.10. Всяка галактика е оркестрирана в една огромна универсална симфония на божественото самостоятелно откровение, и е "Вселенски Остров" сама по себе си.
6.11. Основната информация за Космическата ​​История се извършва чрез четири поточни канала от първичните източници на галактиката, свързващи различните галактически системи.
6.12. Кетцалкоатъл представлява сутришната и вечерна звезда, както и циклите на смърт и регенерация. Тялото е дреха за душата, когато настъпи смъртта тогава душата отстранява тялото.
6.13. Когато дадена система достигне своите граници, това е точката, когато се задейства нов еволюционен процес.
6.14. Akашовото поле е математически структурирана среда, която съдържа холограмите или холографската информация за всички и всичко, което е.
6.15. В рамките на една мисъл-форма, наречена "Вселена" съществува безкраен потенциал на структури и среди на изразяване.
6.16. Трябва да развиете пълна чувствителност към всичко във вашата среда, всичко, което преживявате е експериментални данни.
6.17. Препятствията са самостоятелно създадени от разума, ако нещо ви спира, направете крачка назад и преместете фокуса.
6.18. Чрез телепатия, изкуството на природата се изразява в геометрията на звука и изследване на светлината.
6.19. Като сила на еволюцията, Космическата История ни осигурява всичко, което не сме успяли да видим в огледалото за обратно виждане, защото сме били прекалено забързани.
6.20. Принципната цел на единните мисии на посланиците е създаване на основа за възкресението на земята и еволюционно изкупуване на човешкото същество.
6.21. Хунаб Ку е душата на галактическата култура; Хунаб Ку, Езинствения Даряващ Движението и Мярката, реалността на обединението, космическото единство на цялостния духовен живот навсякъде.
6.22. Всички проекти върху реалността са в съответствие с техния собствен кармичен характер.
6.23. След като човешкият разум се установи във времевата честота 13:20, честотите на замъците са достъпни.
6.24. Всеки момент се явява духовна възможност и потенциал за откритие.
6.25. Само някои смели души се осмеляват да се отправят в неизвестното, но те се превръщат в супер шамани и медиуми на масите.
6.26. Целият свят е една чиста илюзия, където наистина няма "аз", и / или всички други са като мен, или аз не съм никой от тях.
6.27. Петоизмерното същество е на електронно ниво, или се чувствате повече от себе си или сте Висш Аз.
6.28. Безграничността е съзнанието на Бога или моменталността на всеобхватни, междуизмерни пространства от телепатично структурирани програми на съществуването.

 

Резонантна (7) Луна (10 януари - 6 февруари)

7.1. Разумът приема различни данни от феноменалния свят чрез сетивата и структурите и го организира в образи и език.
7.2. Когато художникът започне да осъзнава това, че той / тя е предавател, след това артиста се превръща в средство от по-високи редове.
7.3. За да установим паметта и продължаващото съзнание, ние трябва да култивираме медитативното си съзнание и естественото първоначално съзнание на просветлено същество.
7.4. Това, което е скрито или явно не съществува в един свят, отвъд човешките възприятия, ние познаваме като имагинерен свят.
7.5. Изправете се и отидете до най-високото място на мястото, което всеки знае, че съществува.
7.6. Отстъплението и смирението отварят вратата за свръхментално придвижване, разтваряне и превръщането на сегашния човек в свръхчовек.
7.7. Всичко се съдържа в необятността на пространството и в човешкото тяло, ние сме култивирани за еволюция под формата на Земя- Вълшебник.
7.8. Търпението поражда смирение в качеството на саможертва, то смекчава агресията и се разтваря в примката на самодоволството.
7.9. Важно е да се научим как да мислим чрез излизане извън огграниченията на теоретичните конструкции и да позволим на себе си да гледаме на нещата от всички посоки, без привързаност.
7.10. Ако нямате контрол над мисловните си вълни, тогава те ви контролират.
7.11. Чрез галактическите потоци от нови знания се отваря прозореца на свръхестествения ред в целия му блясък.
7.12. Бъдете в мълчание и нека по-високите енергии се влеят във вас и ви реорганизират с върховното благоволение на галактическото съзнание.
7.13. Ние сме в процес на извличане на космическата памет.
7.14. Тя е собственост на божествен интелект, за да можем непрекъснато да мислим за красивото.
7.15. Резонансът е основна структура на обединението.
7.16. Вие контролирате тялото, дишането и мислите си, за да приведете цялото си същество в съответствие с цялата, неизменна реалност.
7.17. Когато сме богати на себеотрицание, тогава ние вече не робуваме на основните заблуди от наша собствена гледна точка, чистото себеотрицание преодолява примката на нисшия манталитет.
7.18. Най-големият съюзник по пътя е силата на въображението - това е творческата сила, която подхранва нашето пътуване.
7.19. Има безкраен набор от математически пермутации в непрекъснато променящия се химичен състав на живота.
7.20. Това, което ние мислим за нашия разум или интелект е просто резонансно качество на ума, която не се съдържа в нашето тяло, мозъка или нервната система.
7.21. Седмата сфера на разума може да бъде достъпна само чрез еволюция на триизмерното същество в планетоиден тип, чийто център на короната е самата ноосфера. 
7.22. Обикновеният, най-елегантен начин винаги ще бъде верен, следователно, той ще бъде естетически и морален.
7.23. Космическото Възнесение се отнася до овладяването на по-високи правомощия на телепатично възприятие и проекция, това означава, че можем да се възприемаме навсякъде във вселената и да проектираме тези места, колкото ни е необходимо.
7.24. Ние сме oперационни еволюционни носители или самостоятелно отразяващи се в еволюционната среда.
7.25. Реалността на разума на Бога е основополагащ факт на Космическата Наука, предлагаща поглед към процеса на космическата еволюция, която е духовна по своята същност.
7.26. За да станеш телепат, преди всичко трябва да направиш настройка със значението на числовите честоти.
7.27. Когато сме записали новата галактическа програма, ние откриваме изцяло връзката на пси - компресията в рамките на митичната реалност.
7.28. Опитът на космическото съзнание трябва да съжителстват с отношението на състрадание и безкористна услуга, разпространяващо се в цялата вселена за освобождението и извисяване на всички чувстващи същества.

 

Галактическа (8) Луна (7 февруари - 6 Март)

8.1. Хармонията е законът на живота, дисхармонията е сянката му, откъдето извира страданието на учителя, пробуждащ съзнанието.
8.2. Всеки акт на доброта, милост, милосърдие или състрадание ни въвежда в съприкосновение с Абсолюта.
8.3. Космосът изглежда по различен начин, в съответствие с нивото на възприятие и интелигентност на развитие на даден организъм или система.
8.4. Вие сте уникални. От 7 милиарда души, няма два еднакви енергийни модели.
8.5. Естеството на индивидуалната душа и еволюцията на духа е да се разшири в ноосферата и да работи колективно с другите.
8.6. Свръхестественото космическо съзнание знае, че е андрогенно във все по-развиващия се интервал на експанзивно космическо просветление.
8.7. Бодхисатва се стреми да проникне в мястото, където се намира стремежа към просветление и паметта за оригиналния завет. 
8.8. Чрез предаването на галактическия лъч, всички мисли на всеки са свързани лично и се съхраняват на "дискети", тези информационни банки са в основата на хромо-клетъчните архиви. 
8.9. Това, което ние наричаме свръхчовешко е просто синтез на съзнанието с природата.
8.10. Много от Писанията ни казват, че семето на вроденото или вътрешно знание е посято в рамките на всеки човек, това е въз основа на силата на числото едно: ние сме едно същество, има един творец, един разум и една душа.
8.11. Правдата инициира стойността на единството и хармонията и винаги се стреми към възможно най-високата самостоятелна интеграция и опит на универсалното братство / сестринство.
8.12. Всеки аспект от нашето ежедневие олицетворява божествения жест, ако в момента сме будни за да го видим.
8.13. Чакрите могат да се осмислят и като превключватели, когато се включат чакрите във вътрешността на планетата, след това тъмнината се разтваря и се разкрива един нов свят.
8.14. Измерението на изкуството е измерение на универсалното самостоятелно творчество.
8.15. Изкуството съответства на най-ранните стадии на интелигентност и представлява най-високите размери на съзнанието, към които човек може да се стреми.
8.16. Всичко, което идва и мутира в точните моменти е синхронизиран процес на времето, който се урежда от Закона за Времето.
8.17. Всички учители, учения, науката и познанието за миналото, настоящето и бъдещето са плод на една програма или експеримент на космическото инженерство. 
8.18. Човекът се учи чрез опити за уеднаквяване на моделите на интелигентност с опита на моделите, възприемащи се във феноменалния свят. Същият процес, който създава природата създава човека, тъй като човека е природата.
8.19. Във всеки един етап и фаза на духовно израстване, както и в еволюционните етапи на живота космическите учения присъстват едновременно в съзнанието на всички световни системи.
8.20. Паметта за "изгубената струна" или "Изгубената Планета" е дълбоко вкоренена в подсъзнанието на човешката психика.
8.21. Истинската свобода е да се познава собствения разум, за да не става обект на автоматични или несъзнателни импулси.
8.22. Ноосферата е разумът на пространството на вътрешното време, което се простира безкрайно в галактическото бъдеще. (Забележка: Високосният ден или 0,0 Хунаб Ку,ще бъде с този цитат на 28 февруари / 22 Ден от Галактическата Луна за 2011/2012 година)
8.23. Ние сме чисто съзнание в рамките на развитието на вселенския ред.
8.24. Като развиваме пулсара на телепатичните технологии, ще видим потенциала на нашия разум като мощна космическа сила.
8.25. В честотата 13:20 нашето съществуване е синтропично, с все по-големи хармонични договорености и пренареждане на реалността.
8.26. Изразяването на волята ни предоставя посоката или силата на импулса, която ни помага да постигнем по-високи цели, заедно с другите.
8.27. Ние сме чисто съзнание в рамките на развитието на вселенския ред.
8.28. Холономния приемник може да се оприличи с космически-телепатични интернет стаи за връзка, инсталирани или отпечатани в човешкия мозък.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ЛУНИ

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

sonyaboneva каза на 16.02.2012 г. 12:52 ч.

Благодаря! Много ценна информация!

IikKa каза на 24.02.2012 г. 17:37 ч.

Прекрасно. Очаквам с нетърпение продължението
Ин лак`еш

Bilya каза на 28.02.2012 г. 13:01 ч.

А какво представлява денят извън времето и как влияе върху личността?

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.