Публикации / Закон за Времето

365 Цитати от Космическата История - част ІІ

Размер на шрифта: a a a

Показани са 365 медиативни практики, подредени по реда на 13-те Луни /28-дни всяка Луна/. Всеки цитат произтича от един от седемте тома на 
„Хроники на Космическата История”.

Слънчева (9) Луна (7 Март - 3 Aприл)

9.1. Докато навлизаме по-дълбоко в телепатичната цивилизация, ние все повече ще разбираме, че математическите съотношения управляват психическите и вътрешните духовни процеси.
9.2. Когато правите своя избор, вие инициирате поредната сцена в един от вашите астрални филми.
9.3. Човекът се върти като планета около ядрото си ​​и има собствено магнитно поле.
9.4. Целта на Космическата История е отпечатъкът от галактическите честоти в ноосферата да предизвикат положителен отзвук или реална подреденост на колективното съзнание.
9.5. Третото измерение е мястото, където филмът от четвъртото измерение приема форма.
9.6. Космическата История е познаване на реалността, съществуваща на по-високите нива, а след това и в рамките на всички човешки илюзии.
9.7. Космическата История съдържа кодирани клавиши за развитието на трансценденталната мисъл, които надхвърлят ограниченията на нашите настоящи знания за структурите.
9.8. Maнтрата се фокусира върху изначалните звукови вибрации, които са основно измерение на универсалната координация.
9.9. Позволи на душата си да сработи в хармония с универсалния интелект, както диханието работи с въздуха.
9.10. Менталната сфера на планетата, ноосферата може да се осъществи само с пълно съзнание, ако то е функция на единната област на човешкото операционно поле с универсалната телепатия.
9.11. Изкуството, или цялата планета се явява предаване на творческата мисъл, или холограмна проекция на една идея, или изображение.
9.12. За да разберем собствения си разум, ние трябва да мислим критично или да овладеем силата на благоразумието.
9.13. Разумът се състои от шест (+1) четиримерни електронни сфери, които се намират в мозъка; в центъра на всяка сфера се намират аналфите, които ни дават основание да мислим,.
9.14. Другите измерения са проникнати от вътрешен психически резонанс, който ни поставя във връзка с многоизмерните явления.
9.15. Телепатичните технологии, като например билокацията, в крайна сметка ще замени необходимостта от физическо пътуване.
9.16. Разумът е над и извън грубото запазване на различни възприятия, стимули и опит.
9.17. В космическият еволюционен характер, всеки път, когато планетата достига ноосферно-планетарния разум, след това става способна да приеме тези процеси, които създават галактическа култура.
9.18. В целият живот, във всяка молекула, във всяка песъчинка са посяти семената на предсъзнателно, несъзнателно или съзнателното единство.
9.19. Според специфичните етапи на космическата еволюция време- пространството е матрица за творческа организация на интелекта. Има безброй суперментални(космически) цивилизации из цялата Вселена, които търсят  телепатично комуникация чрез резонансните честоти.
9.20. Всичко, което някога е било измислено, казано или направено е регистрирано в ноосферата.
9.21. Космическата История въвежда нова вибрационна честота, която съдържа нов съхранен галактически масив от знания.
9.22. Чрез упражняване на умствената и духовна енергия, ние създаваме пространство в ума си, така че не се налага да мислим.
9.23. Четвъртото измерение е истинско имагинерно измерение на интелекта, където се съхраняват всички филми от астралния свят.
9.24. Истинското знание се основава на опита на двата външни и вътрешни свята. Външният свят е ефекта, а вътрешният е каузата.
9.25. Повечето изкуства се свързват подсъзнателно. Колкото по- изчистени и приспособени към изкуството са художниците/ артистите, толкова подсъзнателната връзка ще има формата на художествен израз.
9.26. Формата е структурата на космическата реалност, а митът е съзнанието на космическата реалност.
9.27. Ноогенезисът е раждането на ноосферата чрез ментално възникване, а разумът "възражда", и едновременно въплъщава слизането на "Сириусианската" личност.
9.28. Само когато се научите да контролирате своите мисловни вълни, вие ще почувствате това, което се нарича "пребиваване в реалността.”

 

Планетарна (10) Луна  (4 април - 1 май)

10.1. Законът за физическото проявление е микро-принципа на съзнателния етап от самостоятелната еволюция на Вселената, която е произведение на изкуството.
10.2. Другите измерения съществуват, но ние в момента не сме наясно.
10.3. Чрез дисциплина в практиката, вашата духовна природа става все по-ясна.
10.4. Целта на обективния проектиращ капацитет е да се проявяват все по-идеални условия за реализиране на все по-еволюирали състояния на битие и съзнание.
10.5. Универсалното време - пространство е изградено чрез нашия разум.
10.6. В началото на еволюцията на самостоятелно отразяващия се интелект земята е едно място, което побира всички нива на развиване на еволюцията, тя е сцената, където нашата космическа приказка се случва.
10.7. Самодисциплината означава, че сте в състояние да контролирате мисловните си вълни, емоционалните реакции и обикновените мисъл- форми.
10.8. Обективното проектиращо се изкуство всъщност е създаването на снопове от определени магнитни лъчи, носещи специфичен набор от информация.
10.9. Самадхи е състояние на въвеждане в продължителен съюз с неизменната реалност, където няма мисли.
10.10. В галактическата култура индивидуалното разнообразие е включено в митичните разнообразия.
10.11. Себеотрицанието означава безкористно отдаване.
10.12. Целта на практикуването на синхронния ред е да се проследяват няколко цикъла, за да се опознае синхронизирането на множество цикли, като различни нива, етапи или правомощия на съзнанието.
10.13. Нашият живот и всичко, което виждаме във феноменалния свят се явява формулиране на конкретни цикли на времето.
10.14. Благодарността е върховен магнит, колкото сте по- удовлетворени, толкова по-голяма благодарност се полага за вас.
10.15. Сътворението идва от мисълта.
10.16. Както в третото измерение самостоятелният художник е отговорен за създадената от него / нея околна среда, така в четвъртото измерение от само себе си той се превръща в господар на имагинерното царство.
10.17. Еволюционното развитие на това, което ние определяме като разум е междинното или средносрочно обучение.
10.18. Всеки създаден от човека обект в света, който виждаме, е резултат от процеса на визуализация, проекция и проявление.
10.19. Целта на физическо / емоционално пречистване е да се настроим към чистата електронна равнина на същество от пето измерение.
10.20. От другата страна на историческия поток на съзнанието ни очаква един нов свят.
10.21. Всяка проява на изображение или видение е синхронизирано със синхронния ред.
10.22. Това, което определяте като резултат във вашия живот и съдба съответства на придвижването към по-висок план.
10.23. Мислещите слоеве са пластове в океана на съзнанието, които проникват в различните измерения.
10.24. Слънцето е координатор на съзнанието и разума на Слънчевата система, с която Галактическите Маи са в резонанс.
10.25. Всяка проява на изображение или видение е синхронизирано със синхронния ред.
10.26. Всичко, което се появява като кратка ефимерна проява представлява някаква по-дълбока конструкция или стойност от друго измерение.
10.27. Всички вечно присъстващи актуалности се случват и сега в настоящето.
10.28. Компонентите на цялото творение (минало, настояще, бъдеще) могат да бъдат разположени синхронично на постоянно съществуващия екран на вечното сега.

 

Спектрална (11) Луна (2 май - 29 май) 

11.1. Предложете на его- тялото си и на всички негови етерни принадлежности да бъдат абсорбирани и разпръснати в безкрайността.
11.2. Земята, звездите, Слънцето и всички планети са в крайна сметка сътворени от божествената мисъл, произтичаща от централния източник.
11.3. В галактическата лексика един архетип е модел на поведение, въз основа на онаследени паметови модели, представени в разума като универсален символ.
11.4. Ако наистина искате да научите нещо, трябва да се отстраните от него за известен период от време.
11.5. Състраданието е безусловно отдаване, което означава, да се опитаме да мислим като околните, да се поставим на тяхно място, като по този начин, ние достигаме да справедливостта и уеднаквяваме възприятията си с другите.
11.6. Суперментални цивилизации са тези, в които умствената природа на реалността е овладяна и разбрана.
11.7. С капацитета си за мигновено предаване, радиалните плазми също функционират като акумулиращи единици, информационни банки и телепатични единици за съобщение.
11.8. След условният модел, създаден чрез разума, много впечатления автоматично ще бъдат отхвърлени и тези, които са приети, ще бъдат филтрирани чрез концептуалния разум.
11.9. Всички учители и посланици в цялата история са част от единната матрица, погледнато през призмата на синхронния ред.
11.10. Космическата история са помощните средства, които да ни подтикват да отстъпим от учебниците по история и популярните информации и да погледнем на живота по друг начин.
11.11. Освобождението се постига, когато превъзмогнем егото.
11.12. Когато отворим миналото на световната система с възприятията си, тогава ние навлизаме в едно много ново и различно космическо ниво.
11.13. Да надминем сегашното състояние на условно съществуване и да преминем отвъд завесата, това е целта на живота.
11.14. За да настрои към слоевете на космическото мислене, човекът трябва първо да определи тези условни мисъл- форми чрез поддържане на медитативни практики.
11.15. Паралелните вселени се въвеждат чрез въображаеми входящи портали.
11.16. С възхода на космическия интелект, самостоятелно отразяващо внимание е отделено на феноменалната истина на вибрационната честота (звук).
11.17. Чакра- центрове са мястото, където феноменалния и имагинерния свят (на сетивата и на праната) се съединяват.
11.18. Човешкото създание е това, което преживява историята, за разлика от Абсолюта.
11.19. За да се развиваме, трябва да се научим на нещо ново.
11.20. Шестте ментални сфери на съзнанието са разположени ефирно в мозъка и служат като компютър или хардуер на ума.
11.21. Докато не живеете в реалността, не можете да чуете, да видите, или да разберете свръхразума.
11.22. Законът за Времето е постоянно развиваща се система от символични съответствия, които когато се практикуват, телепатично изменят съзнанието.
11.23. След като имате определено количество съхранени мисли или спомени, тогава можете да използвате вашата интелигентност и имагинерност за да приложите двоична или аналогова интелигентност.
11.24. Космическата наука осигурява ключовия инструмент за разбиране и активиране на многомерната паранормалност.
11.25. Точката за активиране на свещените места служи за трансформиране на психическата енергия на човешкия вид в резонанс с космическите шаблони, засадени на Земята.
11.26. На Земята, изгубените планетарни аналфи се съхраняват в архаичните дълбини на съзнанието като легенди и митове, както гръцката легенда за "Икар", който лети твърде близо до Слънцето, което стопява изкуствените му криле.
11.27. Чрез практиката, ние осъзнаваме, че не всичко от това, което сме научили трябва да бъде приложено.
11.28. Чрез Куба, имагинерните и феноменалните равнини на реалността се съединяват в едно цяло.

 

Кристална (12) Луна(30 май - 26 юни)

12.1. Кристалите не се нуждаят от поддръжка, за да поддържат своята перфектна форма, докато целият живот изисква минимално техническо обслужване от вода, светлина и въздух.
12.2. Според учението за съответствието, всяко проявление или поява е знак за съответствие с друга символична реалност, проектирана от самия разум.
12.3. Всяко знание, което ние използваме по отношение на ноосферата и ПСИ-банката, ускорява умствено/ духовната квантова промяна в нашето съзнание и в собственото ни самовъзприемане.
12.4. Когато дадена система достигне своите граници, това е точката, в която се задейства новото еволюционно развитие.
12.5. Само хора, с ясна представа за тяхната роля в Божествения план може наистина да култивират спокойно безразличие, защото знаят, че нямат нищо за губене.
12.6. Цивилизацията на книгите в Интернет, със своите бързо размножаващи се уеб страници е съдадена, за да се забрави как се чете Книгата на Природата.
12.7. Първата стъпка за да си спомним звездния произход, е да се доведе до съзнанието факта, че живеем на планета, която се върти около своята ос и около Слънцето.
12.8. Неустановен разум означава, че има светове или вселени, които осезаемо не са налице, но които непосредствено съществуват.
12.9. Пси-банката за ноосферата е това, което е мозъкът за разума.
12.10. Духовната самодостатъчност е функция на дисциплина, която е непрекъснатата духовна жертва на по-ниската самооценка за по-висшия Аз.
12.11. Да управляваме отговорно всички наши действия, думи и мисли, тъй като във всеки един момент можем да напуснем този живот.
12.12. Универсалният Космически Разум, означаващ Космоса в своята цялост се съдържа и има произход на универсалната интелигентност или разума на Бог.
12.13. Синхронността на Божествения закон и ред- това е норма на Вселената.
12.14. Петоизмерното Аз работи винаги, за да види кога триизмерното същество ще се събуди.
12.15. Законът за кармата дхарма може да бъде променен, което позволява човешките възможности да заменят отрицателните силови линии с положителни линии на сила.
12.16. Има много невидими дейности от наше име, които отиват зад или отвъд екрана на третото измерение.
12.17. За да живеем универсалния живот, ние трябва да направим всичко възможно да бъдем абсолютно положителни, излъчващи любов в нашата околна среда.
12.18. В съответствие с дисциплината, заменяща старите програми; старите програми ще се заличат в съответствие с интензивността на Вашата дисциплина.
12.19. Праната е функция на холономната система за обратна връзка на поколенията и рециркулация на космическото електричество.
12.20. Смъртта е събуждане без его и се характеризира със светлина.
12.21. Интелектуалните програми, съдържащи се единствено в атомите на трите пръстени-гравитационни, електромагнитни и биопсихични резонатори съдържат информация, която обхваща спектъра на галактическата еволюция.
12.22. Космосът е вътрешен ред и е неразривно красив и елегантен.
12.23. Разликата в реализацията на потенциала за повечето хора се дължи на това, че живеем в състояние на психично подтискане и стрес.
12.24. Практика във вътрешността на кристала се състои в това, че докато физическото  тяло е в медитация, вашият разум, съзнание и душата със световен опит са във вътрешността на кристала.
12.25. Слънчевата система е галактическата молекула на мисълта, а планетите са нейните електронните мисловни устройства.
12.26. Ноогенезисът-Великото Космическо Изменение  ще се реализира в кратки срокове и е в зависимост от личностното откриване на тези, които могат да се изравнят космически.
12.27. След като се научите да контролирате своите мисли, е важно да разберете това, което участва в изграждането на световните образи, и че различните сетива създават мисловните образи.
12.28. Когато вие накрая осъзнаете, че разумът ви е винаги жив и се движите през ноосферата, ще се изненадате как всеки ден се създават по няколко разновидности на мисълта.

 

Космическа (13) Луна (27 юни - 24 юли)

13.1. За да бъдеш космически човек, следва да живееш и да бъдеш информиран от Абсолюта по всички въпроси.
13.2. Целта на по-високата интелигентност е да се види, че системата на Велатропа се стабилизира за по-високата честота.
13.3. Точно както материята достига определена точка в рамките на двоичното разгръщане на кристала, така и животът достига критична точка, с появата на разума, като носител на развитието на интелектуална информация.
13.4. Синхронността е операция за по-високо движещ се шаблон на математическия ред, който координира всички явления телепатично.
13.5. Малко хора имат смелостта на убежденията си, наистина да направят това, което трябва да се направи по безкористен начин и да рискуват всичко в името на истината.
13.6. За да се противодейства на разрушителната природа на войната и агресията, космическата духовна сила се развива чрез душите, които търсят изцяло изход от конфликтите чрез трансцендентност.
13.7. Извънземният разум не е предмет на обусловеността на мисловните програми, намиращи се на повърхността на тази планета.
13.8. Космосферата е сфера на създаване на цялостно космическо съзнание, изравнителен набор от взаимодействащи си функции, обединяваща различни поръчки на количествено измеримите реалности, както и на всички разпореждания на измеренията.
13.9. Нашата функция в космическото разгръщане е да се стабилизират и динамизират на свой ред слънчевите космически взаимодействия за планетата.
13.10. Да преминем през Великия преход, ръководени от критерия за влизане в космическите знания като забравим всичко, което знаем и да не се опитваме да разбираме това, което мислим, че разбираме.
13.11. С издигането на нашия разум над цялата Земя, ние можем да видим целия шаблон на еволюционното разгръщане.
13.12. Космическото изкуство помага на човешкото его да премине отвъд в началото самостоятелно и индивидуално, а след това колективно, така че цялата Земя се превръща в живо произведение на изкуството.
13.13. Същият Велик Космически Разум съществува във всяка една галактика, той прониква в световното пространство и универсалното време.
13.14. Персонажът Сириус е телепатичен канал, отворен за честотните линии на всички същества.
13.15. Не забравяйте, че животът е на износване, и по-малка част от него е останала за ежедневието.
13.16. Погледнете в лицето на страданието и глада и дайте това, което можете без колебание.
13.17. Отместването е, като да се движим от една точка до друга точка във Вселената с помощта на резонансна трансдукция на етерното тяло по специфични електрически силови линии.
13.18. За овладяване на енергийната система, чувствителността следва да бъде разработена в психосензорната система, така че да е в състояние да възприема, което е видно и това, което не е видно.
13.19. Непосредственият опит не се поддава на описание.
13.20. Пси-банката съдържа кодовете на времето за освобождаване и създаване на различни промени и мутации в еволюционния процес.
13.21. Свръхразумното управление може да се преживее само ако условните умствени контейнери са изпразнени и сме преминали отвъд инхибираните бариери на егото.
13.22. В рамките на Космоса всички нива на реалността могат да присъстват едновременно.
13.23. Космосът е голяма сфера на отиване и връщане, която се включва в нашето същество.
13.24. Управлението и контролът на емоциите се прави с управлението и контрола на егото.
13.25. Спокойствието и безразличието се отнасят до носещи опори и стрели на съдбата, критика и враждебност от страна на другите – бъдете спокойни както от загубата така и от печалбите.
13.26. Областта на менталното поле трябва да е напълно ясна, за да се създаде фокусът на лазерния лъч.
13.27. Всяко приложение на синхронния ред служи за реализация на едно по-интегрирано състояние на разума и ускоряване на цялата еволюция на планетата.
13.28. Ноосферата е съвкупност от напредналите състояния на разума и съзнанието, които характеризират всички разумни животи в цялата Вселена.

Ден Извън Времето (25 юли)
Аз и Земята сме Един Разум

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.