Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Минерали и кристали

Минерали и Кристали и линията Хара

Размер на шрифта: a a a

Енергийни канали и системи от чакри, подобни на тези по линията кундалини в етерния двойник, същес­твуват и на другите аурични нива. До неотдавна пове­чето лечители нямаха достъп и познание за тези други системи. Но сега някои хора започват да забелязват отварянето на нови чакри и осъзнават наличието на други системи от чакри. Аз наричам тази енергийна система на астралното/емоционалното тяло линията хара, от описанието на състоящото се от три чакри "Харично ниво"[1] на Барбара Бренан. Нейната линия и три центъра съответстват на моите възприятия, само че аз виждам значително по-развита система от 13 чакри.

Линията хара съдържа и поддържа нашата мисия в живота, смисъла да се инкарнираме в този живот. Ясното разбиране на тази мисия води до продуктив­ност, удовлетворение и душевен мир. Енергийните блокажи на това хара ниво на емоционалното тяло възпрепятстват намеренията и постиженията ни, как­то и осъзнаването на нашата лична мисия. Все по-чес­то емоционалното тяло излиза на преден план като централно за лечението на всяко едно ниво - от физи­ческото тяло до душевното ядро. Както при линията кундалини, хара чакрите имат цветови съответствия, които отговарят на съответните камъни. Чрез енергията на камъните може да се осъществи достъп до чакрите и свързаните с тях тела. Хара нивото е жизне­новажно за съвременните лечители и за процеса на лечение.

Първата хара чакра е прозрачният (всички цвето­ве, никакъв цвят) център над главата, който аз нари­чам надличностната точка. Тази чакра е позната на повечето хора, които я поставят в кундалини канала. Това е първото материално проявление на душата, първият излаз на енергия от Богинята/Празнотата. Тя съдържа индивидуалната причина за инкарнацията в съответното тяло, ум, емоции и дух. Надличностната точка отделя душата от нейния Божествен източник, придавайки й лична действителност и живот на Земя­та. Друго название на тази чакра е Душевната звезда. Ци гун я нарича източник на Небесна ци. Някои проз­рачни камъни активират този център.

Следва двойка сребристи чакри, разположени зад очите. Наричам ги зрителните чакри. Очите могат да се използват като лазери в лечението, както и за ви­зуализация и проявление на потребностите чрез ви­зуализация. Те се смятат за вторични центрове, но са важни за психичните лечители. Някои от сивите, иридесцентните и сребристите камъни отварят и развиват тези чакри.

Следва чакрата на каузалното тяло, разположена в основата на черепа на тила, където се срещат вратът и главата. Някои лечители виждат този много важен център като светло сребристо-син, докато други го възприемат като тъмночервена прежда, намотана около златно чиле. Скъпоценните камъни за чакрата са както червени, така и сребристо-сини. Каузалното тяло се описва като всемогъщо (Непразнотата или Богинята в нас) и трансформаторът на нефизическата информация/светлина в съзнанието, например при ченълинг, автоматично писане и работа с духовните водачи. Необходимо е чакрата да се активизира и балансира, за да внесе ментална ангажираност към личната мисия, но това трябва да се направи единст­вено заедно с останалите хара чакри. Активирането на каузалното тяло проявява духовната житейска мисия на човека като въплътена в цялата хара линия, земно­то ниво, физическата реалност.

Следващата чакра по линията хара, също много важна, е тимусната. Аз я виждам синьо-зелена или с цвят на аквамарин, свързваща линията хара и емоци­оналното тяло с линията кундалини и етерния двой­ник. Този център свързва нашите емоции с физичес­кото ни тяло. На физическо ниво тази чакра пази имунната система, която очевидно търпи силно вли­яние от емоциите, а на емоционално ниво е нашето желание да изживеем и осъществим тази инкарнация. Центърът съдържа нашия стремеж и страст да изпъл­ним задачата, която сме се инкарнирали да постигнем в този живот. Безспорно е жизненоважен център, ос­новополагащ за повечето съвременни здравословни проблеми и източници на заболявания.

Лесно можете да намерите тимусната чакра. Раз­положена е на гърдите, между и около 7.5 см над зърната на гърдите. Веднага ще разберете, когато я напипате; тя е болезнена и чувствителна при натиск. Нежното натискане на тази точка "събужда цялото сърце на човека за скръбта, която носи открай време, и за необятността, която очаква милостиво осъзнава­не."  Медитирането върху усещанията, които създава натискането на тази точка, отваря и освобождава скръбта (която може да включва гняв, негодувание, страх и други чувства). Синьо-зелените скъпоценни камъни също активират този център, като междувре­менно се осъществява дълбоко лечение.

Под тимусната чакра се намира диафрагмената чакра, на нивото на физическата диафрагма, точно над слънчевия сплит. Нейният цвят е жълто-зеленият, ка­то се активира от някои зелени и жълти скъпоценни камъни. Аз възприемам този център като осигуряващ очистването и детоксикацията на всякакви препятст­вия към осъществяване на личната мисия. Това е пречистване на цялата линия хара и може да бъде доста интензивно, дълбоко емоционално очистване. Лечителите, които познават тази чакра, я наричат "боклукчийската кофа" или "чакрата на повръщане­то". Макар да е неприятен за момента, процесът е много положителен. Просто го оставете да се случи. Наблюдавайте усещанията и ги отпращайте, без да се борите, съпротивлявате или опитвате да ги проме­ните. Приветствайте очистването и излъчвайте лю­бов.

Следващият важен център по линията хара е хара чакрата или самата хара/ Позната в Азия от дълбока древност, тя е разположена на около 6 см под пъпа, над сакралната чакра на кундалини. Нейният цвят е от златно през оранжево до кафяво, но може да става по-наситен в хода на лечението, дори до нажежено червено. В Азия всяка енергийна работа започна и завършва в този център, който е източникът на инкар-нацията и мястото, откъдето се излъчва жизнената сила. Хара чакрата свързва индивидуалната воля за живот с поддържащата живота енергия на Земята в Земната чакра (виж по-долу). От този център извират още сила, власт, жизненост и способност за регенера­ция, когато чакрата е напълно заземена в Земята.

Следва наситено рубинената или кестенява перинеумна чакра. Тази енергийна точка е разположена (в емоционалното тяло) между отвора на вагината и ануса, където при раждане се прави епизотомия. Това е енергийният портал, през който земната жизнена сила Ци се влива в тялото и се поема от хара центъра за разпределение. В ци гун я наричат "портала на живота и смъртта". Перинеумът е мястото за активи­ране и закотвяне на индивидуалното жизнено намере­ние и мисия на нивото на физическата реалност. Едва няколко са камъните, които активират тази чакра.

Двойка мънички чакри са разположени зад коле­ната. Наречени двигателните чакри, те направляват нашето движение напред по житейския ни път. Хора­та, които изпитват съпротива или затруднения в осъ­ществяването на своята жизнена мисия, често страдат от болки в колената. Камъните, които съответстват на тези чакри, обикновено са с телесен цвят или горско зелени. Под чакрите в колената, върху стъпалата, има още една двойка чакри. Те се наричат заземяващите чакри, а техният цвят е кафявият. Тези чакри центри­рат личната мисия във физическа посока и проявле­ние.

Енергийната линия започва в пад личностната точка, протича вертикално през тялото и влиза дъл­боко в Земята, толкова дълбоко, колкото човек може да се заземи в планетата и да вкорени намерението си да бъде тук. Чакрата, която вкоренява линията хара в Богинята Земя, се нарича земната чакра или Земната звезда. Аз виждам нейния цвят като блестящо черен, а някои черни скъпоценни камъни помагат за активи­рането й. Чакрата закотвя инкарнацията/живота в земната реалност, превръща планетата в наш дом и пос­тавя личната жизнена мисия в контекста на Земята. Това окончание на линията хара е заземяващата линия и тежестта на нашия живот и призвание. 

Освен чакрите самата линия хара се състои от двупосочен енергиен поток. Единият канал протича от перинуемната чакра нагоре по гърба, над темето, на­долу по лицето до горната устна. В акупунктурата и ци гун този канал се нарича Управителния канал. Вторият енергиен поток започва от долната устна и се спуска по предницата на тялото, като свършва при перинуема. Той се нарича Съда на зачатието. Други помощни канали придвижват енергията през краката и ръцете до тези канали. Ци гун е древна енергийна гимнастика, която развива хара каналите и чакрите, също както йога въздейства на линията кундалини.

Емоциите заемат централно място в съвременни­те заболявания и потребности, а чакрите по линията хара ни позволяват да постигнем дълбоко емоционал­но лечение. Скъпоценните камъни, които съответст­ват на чакрите по линията хара, осигуряват директен достъп до емоционалното тяло, а през него към вън­шните аурични тела за лечение на душевното ядро. Възможността за такъв достъп е огромен пробив в лечението.

[1] - Barbara Ann Brennan, Light Emerging: The Journey of Personal Healing (New York: Bantam Books, 1993), 29

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.