Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

21 Ноосферен Бюлетин

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Слънчевата Луна на намеренията с Ноосферното Писмо на Фондациятя на Закона за Времето!

Добре дошли в Слънчевата Луна на Намеренията с Ноосферното Писмо на Фондацията на Закона за Времето! Това е Деветата Луна от Уейвспела на Планетарното Служене с тотем ягуар, притежаваща силата на Слънчевото Намерение.

На втория ден от тази Луна, Кин 179- Синя Планетарна Буря е пълнолунието, а на 14 ден от Слънчевата Луна, Кин 191- Синя Слънчева Маймуна е пролетното равноденствие за 2012 година (есенно равноденствие в Южното полукълбо). Това е време на дълбока промяна във вибрациите на енергийните модели.

Контекстът на реалността, в която действаме се променя. Ние се демонтираме отвътре. Това демонтиране се извършва в рамките на мазолестото тяло/ corpus callosum/ като  ние следва да признаем съществуването на нов сензорен орган: „холономен приемник”.

За да подпомогнем този процес, сме призвани към самопречистване и прошка. Ние се придвижваме от линейното съзнание към радиалното съзнание.Това означава, че и двете мозъчни полукълба са активирани и работят едновременно.

Кодовете за синхронизация ни помагат в този процес като служат за пътни карти на вътрешното време и като системи за подражание.

Будистките учения ни учат, че в корена на всички страдания стоят желанието и привързаността. Те способстват за съхраняване на емоционалното тяло и създаване на чувство за егоизъм. Това са всички функции на нашите пет сетива.

Чрез медитацията можем да проникнем в тези илюзорни контури. Йогананда призовава да се изключат петте сетивни устройства. Законът за Времето, който е една крачка напред казва, че след като изключим тези пет сетивни вериги, ние искаме да се отвори шестото чувство, което е известно като холономен приемник.

Активирането на този нов сетивен орган е интеграцията на тримерното физическо тяло с четвъртото измерение на нашето етерно тяло и петото измерение на светлинното/ електронно тяло.

Този нов сетивен орган е орган на нашия проявен духовен живот. Мозъкът на Ноосферата (менталната сфера на Земята) е функция на холономния приемник.

Веднъж активиран, холономния приемник, или седмата ментална сфера, работи в тандем с ноосферата и петото измерение. За да разберете повече виж Book of the Cube.

В Геометрията на Пулсарите, деветият тон представлява втората Кула - Слънчевата Кула на магнитния 4-мерен пулсар на Времето, състоящ се от тоновете 1-5-9-13.Слънчевата Кула е приела енергията на осмия Галактически Тон, компресиран в Слънчевата Кула и след това го насочва нагоре през следващите три „зали”: Планетарна, Спектрална и Кристална. Забележка: Слънчевата енергия достига най- напред до Планетарната „зала”, също както слънчевото изригване достига до електромагнитното поле на Земята.

Според Галактическата Наука за Времето, слънчевите изригвания сa функция на слънчевите посвещения  от ядрото на слънцето или слънчевия логос.Слънчевите изригвания, които се случват показват, че слънцето е подложено на мащабни вътрешни инициации.

Тези посвещения са проява на начините и нивата на това, което ние наричаме увеличено космическо съзнание, влияещо на живата материя на планети като Земята.
Както слънчевата активност се увеличава, така се ускорява и новата честота в рамките на всеки един от нас. Ние скоро ще научим, че СМЕ излъчващата / приемателна станция и крайна фаза на суперкомпютър. Цялата технология е създадена от този суперкомпютър, който пребивава в нашия разум.

Всеки аспект на технологията се основава на особена сила на разума, който нашия примитивен ум възприема като паранормална или свръхестествена сила.

Така например, камерата получава силата на записа, радиото- силата на ясновидство и настройка или способността да се настроим на различни честоти и станции на съзнанието; телевизията в качеството на визия и ясновидство е подобна на радиото; влака, автомобила и самолета се основават на способността ни за билокация и пътешествие във времето, както и интернет и всички негови приложения са в основата на нашата способност за телепатия, унифициране и пряка настройка към Източника за да се постигне моментално предаване на знания по всеки въпрос, който сме избрали…
Така че, защо ние, с цялата тази невероятна технология, все още имаме усещането за подтиснатост, депресия, страх от войни и правителства? Този цикъл е все още под контрола на патриархалната машина на Големия Брат. Ако Големия Брат ни наблюдава, то тогава къде са Сестрите?

Кратък обзор на Слънчевата Луна
Синхроничности на Звездните Пътешественици

Синхронността следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица . Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и реалността, такава каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече е опита ни в синхронния ред. Това е целта на Календарът на 13- те Луни, по 28 дни всяка Луна. По-долу са дадени някои примери за това, как може да се постигне синхронност, като за основа се използва всеки ден. Ако сте нов в тази материя, моля вижте 13 Moon tutorial.

 9 Слънчева Луна на намеренията, Луна на Ягуара (7 Maрт - 3 Aприл 2012)

Предишната Луна ние се питахме: Живеем ли съгласно своите убеждения и в какво вярваме”? В тази Луна се питаме: Как да постигнем целите си?

Животинският тотем за тази Луна е ягуарът.На езика nagual, той е животинският дух на древните маи, пророци и шамани. Мистичният ягуар е мастер- имитатор и ни напомня за възможностите да изменим нашите възприятия и обстоятелства, така, че да погледнем на нашия живот от различни измерения.

Всичките 28 дни от тази Луна са в рамките на 52-дневния Жълт Южен Замък на Наградите: Включително и краят на Уейвспела на Любовта- на Кучето,  целия Уейвспел на Нощта на Изобилието и първите 10 дни от Уейвспела на Жълтия Воин на Смелостта.Това звучи като че ли има много време, за да споделим смело изобилието чрез нашата любов към всички!

Девета Слънчева Луна кореспондира с 9 тон на Вълновия Модул на годината, третия етап от магнитния пулсар на Времето (тонове 1, 5, 9, 13) и втората половина на обертоновия пулсар на Разум- Времето, съединяващ 3 и 4 измерения (тонове 4 и 9). Повече информация за пулсарите: Book of the Transcendence.

Галактическата Спирала на Плътната Вълна, завръщането на Господаря на Зората (седемте 113-дневни цикли, приключващи на 21-12-2012) и Завръщането на Свещената Сила (седемте 144-дневни цикли, приключващи на 26-7 -2013/ Галактическа Синхронизация) се включват в Деветата Луна по следния начин:

1.Втората половина на петия 113-дневен цикъл: " Господарят на Зората проявява Космическо Излъчване"-  339-227 дни.
От 8 ден на Резонансна Луна, кин 129, 12 Луна до 7 ден на Спектрална Луна, кин 240, 6. Ахау, Година на Белия Ритмичен Вълшебник. 
(17 януари 2012 – 8 май 2012 година).
По време на този цикъл започва голямата дестабилизация на честотата 12:60.

2. Втората половина на четвъртия 144-дневен цикъл: "Придаване форма на Свещената Сила": 359-216 дни.
От 16 ден на Ритмична Луна, кин 109, в годината на Обертоновата Червена Луна до 18 ден на Спектрална Луна в годината на  Белия Ритмичен Вълшебник, кин 251, 4.Чуен.
(28 декември 2011 година – 19 май 2012 година).

(For more information visit lawoftime.org/return). Присъединете се към нас във Facebook & Twitter, за да следите на тези цикли.

Забележете също, че Дните от 17 до 23 на тази Луна кореспондират с мистериозните Седем Изгубени Поколения (Kинове 194-200). ( Научете повече за Седемте Изгубени Поколения(free) 7:7::7:7 Telektonon Revelation kit.

Дали- Ден1 – Kин 178, Бяло Слънчево Огледало  (7 Maрт 2012 )

Първи ден на Слънчевата Луна! Първият ден от тази луна е със Слънчев тон, същия като самата 9- та Луна, което повишава мощността на този 28-дневен цикъл, и което също означава, че днес е Ден на Вълшебната Костенурка!

Сели – Ден 2 - Kин 179, Синя Планетарна Буря (8 Maрт 2012

Пълнолуние. Планетарната Буря усъвършенства самостоятелната генерация.Сиянията представляват енергия, която може да се използва съзнателно от единния телепатичен разум за създаване на Дъговия Мост.

Observe the auroras from the latest solar-flare-activated geomagnetic storm.

Лими- Ден 6 - Kин 183, Синя Магнитна Нощ (12 Maрт 2012)

Започва 15 Вълнов Модул на Синята Нощ на Изобилието (завършва на 18- тия Ден на Слънчева Луна / 24 март 2012).

Силиo- Ден 7 - Kин 184, Жълто Лунно Семе (13 Maрт 2012)

Галактичен Активационен Портал. Медитация Дъгов Мост- 7- дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция- 2012 година

Rainbow Bridge Meditation day - 7-day cycle of globally synchronized meditations for the Harmonic Convergence of 2012 (lawoftime.org/rainbowbridge).

Дали- Ден 8 - Kин 185,Червена Електрична Змия (14 Maрт 2012 )

Започва 65-дневния Червен Галактически Спектър, Сезон на Жизнената Сила(завършва на 16- тия Ден от Спектрална Луна / 17 Maй 2012). Медитация за Разплитане на Кармичните Възли и Сакрална церемония в Кръга за Завръщане на Времето - 13-дневен цикъл от глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция- 2012 година (lawoftime.org/untietheknots)

Kaли- Ден11 - Kин 188, Жълта Ритмична Звезда(17 Maрт 2012 )

Днес е Ден на Жълтата Ритмична Звезда, ден на концепцията за"Superhombre" (Superman) на Земята, според извънземен текст- ченелинг, озаглавен "Въвеждане в Космическата Наука ". Може да намерите този текст, възпроизведен изцяло като приложение на  Book of the Avatar, Cosmic History Chronicles Volume II.

Звездните същества са тук! Вижте включените доклади за многото НЛО наблюдения досега през 2012 г.

The star-beings are here! See this mainstream news report about the many UFO sightings so far in 2012

Силиo- Ден 14 - Kин 191, Синя Слънчева Маймуна (20 Maрт 2012 )

Равноденствие (Пролетно- за северното полукълбо /Есенно- южно полукълбо). Ден на Вълшебната Костенурка и Медитация Дъгов Мост: Rainbow Bridge Meditation day - 7-day cycle of globally synchronized meditations for the Harmonic Convergence of 2012 (lawoftime.org/rainbowbridge).

Вижте и спускането на Кукулкан / Кетцалкоатъл по стъпалата на пирамидата Ел Кастило в Чичен Ица :descent of Kukulkan/Quetzalcoatl on the steps of the pyramid of El Castillo in Chichen Itza.

Сели-Ден 16 - Kин 193,Червен Спектрален Небесен Странник (22 Maрт 2012)

Новолуние. Спектрален Небесен Странник (Kин 193) означава финалния 13- ти Катун от кулминацията на цивилизацията на класическите Маи, следващите седем катуна са известни като Седемте Изгубени Поколения...

In Lake’ch.

Гамa- Ден 17 - Kин 194, Бял Кристален Вълшебник (23 Maрт 2012)

Една година от възнесението на Valum Votan. Kин 194 е Първият от Седемте Изгубени Поколения. Следващите 7 дни ще бъдат фрактално повторение на мистериозните Седем Изгубени Поколения на Маите, също така и фрактал на последните 7 луни, водещи до затварянето на цикъла -21 Декември 2012. Това е една добра възможност за медитация в ядрото на Земята и Пси- банката, за да си спомним нашите звездни истории...

За да научите повече за Седемте Изгубени Поколения, вижте Пророчеството Телектонон на Пакал Вотан и  7:7::7:7 Telektonon Revelation kit.

Aлфa – Ден 19 – Kин 196, Жълт Магнитен Воин (25 Maрт 2012)

Влизаме в 16 Вълнов Модул на Жълтия Воин на Интелекта.

See what the Inuit people are saying about the earth changes.

Силиo- Ден 21 - Kин 198, Бяло Електрическо Огледало (27 Maрт 2012)

Kин 198 – Съберете номерологичните азбучни / на латиница/ стойности на буквите от думата "Synchronotron" и ще получите 198 (19+25+14+3+8+18+15+14+15+20+18+15+14). Медитация Дъгов Мост- 7- дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция- 2012 година

Rainbow Bridge Meditation day - 7-day cycle of globally synchronized meditations for the Harmonic Convergence of 2012 (lawoftime.org/rainbowbridge).

Дали- Ден 22 – Kин 199, Синя Самостоятелна Буря (28 Maрт 2012)

Галактическа Сигнатура на Шри Ауробиндо, Алис Бейли и Mевланa. С вдъхновението на Шри Ауробиндо, Майката/ Мира Алфаса/започва изграждането на селището Ауровил в Индия. Целта на проекта Ауровил е да се осъзнае човешкото единство в многообразието. Той е признат като първият и единствен международно утвърден експеримент на човешкото единство и трансформация на съзнанието, също така показва загрижеността за практическото изследване на устойчив начин на живот и бъдещите културни, екологични, социални и духовни нужди на човечеството.

http://www.auroville.org/

Гамa- Ден 24 – Kин 201, Червен Ритмичен Дракон (30 Maрт 2012)

Луна Извън Времето на завършващия 13 Бактун - Кин 201. Това фрактално се отнася и до 6- та Ритмична Луна от 13- Лунния Календар за  2012-2013 (13 декември 2012 – 9 януари 2013) , в която завършва Големия Цикъл на Историята 21-12-2012 и започва новия цикъл. Тази Луна Извън Времето стартира сега и трае 259 дни от днес!

Силиo- Ден 28 – Kин 205, Червена Планетарна Змия (3 Aприл 2012)

Духовно Възнасяне- 28-дневният Телектонон на Говорящата Духовна Тръба на Схемата Небе/ Уран до Земята е завършен. Telektonon Earth Spirit Speaking Tube Circuit from Heaven (Uranus) to Earth Complete. Rainbow Bridge Meditation day - 7-day cycle of globally synchronized meditations for the Harmonic Convergence of 2012 (lawoftime.org/rainbowbridge).

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.