Публикации / Пътеводител / Вълнови модул

Вълнови модул на Жълтото Слънце

Размер на шрифта: a a aВълнови модул на Жълтото Слънце - AHAU
Кин 40 – кин 52
29/03/08 – 10/04/08

действие: Просветление
сила: Всемирен огън
същност: Живот

Четвъртият от Цолкина, този уейвспел ще освети картината, която рисуваме от началото му на светлината от мъждукаща свещица. С лъчите на онова астрално тяло, което дава живот на всичко на Земята, ще се разпукат много заспали семенца, от които прекрасни цветя могат да се родят.
Просветление.

Жълтият цвят представлява силата на Юг – УЗРАВЯНЕ.

Традиционно маянската дума ahau се превежда БОГ/Lord или ЦВЕТЕ.
Думите на един Маянски Хунбац мъж:
„От Слънцето идва същността на нашето съзнание. Когато говорим за цветето, ние също говорим за Слънцето. Това илюстрира връзката между онова, което е горе и това, което е долу.”

Ahau има и други значения: единност, безусловна любов, божествено съзнание, възнесение, езикът на светлината и корона.

20-ят знак едновременно обосновава предходните 19 и генерира следващите 19. Той е началото и краят в едно, алфа и омега, потенциалът и реализацията едновременно. Той е едновременно 20 и 0. Нищо и всичко.
Маите първи са обосновали концепцията за 0. Те са изобразявали нулата в различни форми, понякога като морски охлюв или раковина.

Последният – южен - уейвспел от ЧЕРВЕНИЯ ИЗТОЧЕН ЗАМЪК на Завъртането, този период се състои от 13 дни, в които ще „узрее Началото”. След като завършим инициацията, ще преминем в Белия Северен Замък на Рафинирането. Тогава ще се рафинира грубо нахвърляната скица на първия замък. Този уейвспел е и 4-ят от новия Цолкин, а 4 е първото стабилно число, първата съзнателна и самостоятелна форма, първият завършен орган. Всичко това може да се отнася до живо същество, ситуация или, както е в случая – време. Времето като развиваща се форма, в която сме вплетени всички живи и неживи организми.

Слънцето, Ahau, представлява ВСЕМИРНИЯ ОГЪН – огънят, който тече във вените на Вселената и който поддържа нужната температура, за да може всичко да се движи, да се стреми, да чувства и да гори от живот.
Слънцето не грее избирателно. Неговата любов е божествена, т.е. безусловна. Бъдете като него, обичайте без предразсъдъци и без предпоставки или очаквания. Обичайте всичко, дори и нещата, които ви отвращават и хората, които ви нараняват. За да успеете обаче, е нужно да усетите вкуса на една друга любов, различна от тази, която изпитва егото ви към определен обект – човек, животно, растение или предмет. Тази друга любов е с по-висша цел и тя не е насочена от съзнанието ви към другите обекти, а извира от центъра на същността ви и огравя и пречиства ПЪРВО вас, след което се излъчва навън към всичко, до което се докосне и към което обърнете поглед. Това е любов, която неизбежно разлива усмивка по лицето, а и по цялото ви тяло, както слънчевите лъчи сутрин обливат Земята. Тази безусловна любов можете да изпитате и да задържите в себе си единствено, ако се издигнете над всичко земно и материално и погледнете от горе забързания мравуняк на човешкия род и осъзнаете колко много обичате това огромно семейство, в което сте се родил и благодарение на което сте имали възможността да тичате, да се семеете, да плачите и да страдате, да се събуждате и да заспивате, да пиете кафе, да ядете ананас, да плувате в морето или да се изкачите на върха на планината. От тази слънчева позиция изглежда смешно безсмислено да анализирате всичко онова, което това „семейство” не ви дава и да заковавате като пирони в жив дъб всичките му „отрицателни” черти (от гледната точка на отделния индивид, какъвто се виждате, когато сте там долу, в низините).

Този уейвспел завършва с КОСМИЧЕСКИ ЧОВЕК. Стремежът към просветление все пак означава да се превърнеш в просветлен ЧОВЕК, защото не можеш да бъдеш Слънцето наистина, нито да летиш твърде близо до него. Но можеш да приемеш неговите качества и да ги изразиш според най-красивата си човешка природа. Можеш да подражаваш на Таткото-Звезда, но с изразните средства, които са ти присъщи. И отново – бъди най-добрият, най-качественият човек, който можеш да бъдеш. Само и единствено тогава ще бъдеш пълноценно отроче на Слънцето.
Но имай предвид, че човешкият потенциал е огромен. Заложен в нас, ние трябва постепенно да го разкриваме и да го усъвършенстваме, а не да го търсим извън нас, опитвайки се да интегрираме в себе си качества, присъщи на съвсем други форми на живот. Да се поучиш от Слънцето е това, на което си способен; да бъдеш Слънцето е невъзможно и ненужно.

За някои - светлина в края на тунела, за други - светлина в къртичата дупка, но за всички – живителна сила.
Тези 13 дни са пътешествие на откритието, на откровението, на разбулването на тайни и загадки. Ще намерите ключове, които отдавна търсите, но друг е въпросът дали имате идея кои врати да отключите с тях, а още повече как да пристъпите през прага им. И ако не сте напълно сигурни в това къде се намира вратата към градината и не желаете неистово да влезете именно в тази градина със смирено, но бликащо от радост и уважение към всичко живо в нея сърце, ключовете в ръцете ви ще се окажат въобръжаеми холограми и ще се стопят. Така че, ще ви застигне просветление, единствено ако го очаквате и сте готови за него.
И все пак, светлината може във всеки един момент да огрее неща, които преди това са били в сянка, но започнете този уейвспел с ясното съзнание, че искате нещо важно да научите.
Традиционната духовна мъдрост на много култури счита, че нашата изначална, истинска природа е вече просветлена и просветлението не е нещо, което трябва да достигнем. Изглежда, че това, което изживяваме като невежество и непознаване на същинската ни просветлена природа се дължи на пластове върху пластове от програмиране, предразсъдъци и отделяне от истинската ни същност. Ето защо просветлението трябва да бъде търсено вътре. Слънцето ще изгрее първо в центъра на съществото, което сте и едва след това ще можете да наблюдавате диска на звездата, която ни огрява, с широко отворени очи.

Отличителните дни (gap) в този период са 4-я, 11-я и 12-я тон – Синя Самостоятелна Нощ, която дефинира сънищата. Обърнете внимание на епифизната жлеза, която се намира в центъра на мозъка (pineal gland) и която е главният орган, чрез който се свързваме както с другите измерения, така и със света на сънищата. Това е нашето трето око. Светът на сънищата е бликащ от изобилие. Трудно е да се ориентираш в него съзнателно, трудно е да подбереш и своите приоритети, но интуицията ще те води безпогрешно. Затвори очи и позволи на третото ти око да се отвори в тъмнината, за да види другата светлина.
До 11-я ден – Бяло Спектрално Куче ще сте натрупали достатъчно любов, която спокойно можете да раздадете в този ден, да я пуснете на свобода, да я освободите от себе си, като й позволите да отиде при онези, които имат нужда от нея и я привличат. Без да я насочвате, без да я отклонявате от пътя й по паяжината на времето. В 12-я ден ще си кооперираме с магията. Синята Кристална Маймуна може да ни помогне да прозрем целта на следващия уейвспел и на целия Бял Северен Замък. Тя ще ни подготви стратегически, ако имаме очи и уши за нейния език от знаци. Разбира се, няма да ни лиши от изненадите, а ще ни даде единствено някои ключове, които ще са ни необходими в определени моменти. В този ден съдействайте на обстоятелствата и на всички хора, без да ги критикувате или да се страхувате, че те не знаят достатъчно добре какво правят. Всеки един човек следва пътя си с пълна убеденост, че прави най-доброто за дадената ситуация и това със сигурност е така. Именно затова не спирайте устрема на другите потоци, ако желаете и вие да течете бързо, подскачайки от камък на камък в собственото си корито.

7-ят тон – Бяла Резонанта Смърт – съвпада с началото на следващата – ПЛАНЕТАРНА ЛУНА – 10-та в уейвспела на лунната година. С преминаването през центъра на Слънчевия уейвспел, започват 28 дни на осъществяване на намеренията. Намеренията, които сме заявили през 9-та, СЛЪНЧЕВА луна, като вибрационни модели, изпратени в пространството във формата на желания, въжделения и практически доказателства за интензитета на нашата решителност да постигнем целите. Същите тези намерения ще имат възможността да бъдат осъществени. Но степента на успех зависи от степента на искреност и решителност, както и то това до колко тези цели и намерения съвпадат с пътя ни, предопределен от Играта на Свободна Воля на планета Земя и от самите нас – стратегическите командири на корабите на собствения си живот. Нашата действителност се гради физически и практически сега, в тази планетарна луна. Но вида и стабилността на сградата, която ще построим зависи от материалите, които сме си доставили, от машините, с които разполагаме и от организацията на структурата – изпълнител на проекта. Както и от нашето непреклонно намерение да следваме първоначалната схема, ако разбира се сме вложили достатъчно старание в съставянето й.

С началото на новия месец (в 3-я ден) започва да расте и Луната, която е в НОВОЛУНИЕ на 6/4/2008, от 06:55 ч.

По време на Новолунието (+/- два дни) Луната се намира между Земята и Слънцето, в астрологическата позиция съвпад или в лъчите на Слънцето, което я прави невидима за нас. През този период (0-2 дни след Новолунието) природата и емоциите са притихнали в най-ниската си точка в очакване на раждането на Луната. Енергетиката и активността на човешкия организъм също са около своя минимум, сега той набира сили за предстоящото пробуждане. Работоспособността е намалена. Точният момент на Новолунието и двата дни след това отговарят на периода от зачатието до раждането на човека. Времето е подходящо за обмисляне на нови планове, подготовка за предстояща работа. На третия ден след новолунието Луната може да се види на запад, малко след залеза на Слънцето като тънък сърп. Именно това е и най-подходящото време за начало на нови дейности, засаждане на растения, получаване на пари. Погълнатите по време на хранене вещества, соли и витамини се усвояват пълноценно. Всички процеси и области подвластни на Луната се намират в подем. Този период по качества съответства на пролетта, а в живота на човека - на раждането и детството.
www.beinsaduno.com

Незабравимо просветление и приятен полет!

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.