Публикации / Единици на времето

Терма на Храм 13

Размер на шрифта: a a a

Ин Лакеш! Мирни поздрави на всички Планетарни Кинове!

На 17 ден – Гама от Слънчевата Луна на Намеренията, кин 194, Бял Кристален Вълшебник се отбелязва годишнина от преминаването на Завършващия Цикъла – Валум Вотана зад завесата.

В този ден в Австралия в Института за Галактически Изследвания, където през последните години на своето въплъщение живя и работи Хосе, с участниците от международната програма "Представяне на Новия Цикъл" се проведе особена церемония, посветена на Валум Вотан, който и сега помага за подготовката по Завършване на Цикъла и встъпване в новия цикъл на Галактическия Дримспел. В тази церемония, както и в цялата програма, участваха също и представители на руско-езичните биорегиони (от ПСИ "Алциона", Москва и ПСИ "Земляне", Днепропетровск).

Великият Живот се разпореди така, че годишнината от заминаването на Валум Вотан стана иницииращ сигнал, или знак за по-широкото разпространение на знанията за кодовете на Синхронния Ред на Новия Цикъл (които също бяха представени на международната програма "Представяне на Новия Цикъл").

Това знание стана известно като "Терма на Храм13".

То изцяло се отнася към Пророчеството на Пакал Вотан, Великия Телектонон и е задълбочено духовно-научно разбиране на Закона за Времето.

Терма е скрито, но неизменно съществуващо знание или учение, което е предназначено за разкриване в съвершено конкретен период от време.

Храм 13 е разположен заедно с Храма на Надписите в Паленке (Мексико, щат Чиапас). Под Храма на Надписите в 1952 година беше открита гробницата на Пакал Вотан, а запечатаните в нея кодове инициираха разкриването на Пророчеството на Пакал Вотан – пророчество, свързано с кодовете за Завършване на Цикъла.

В Храм 13 се намира гробницата, наречена на името на Червената Кралица. Тази гробница няма никакви "надписи" или знаци и символизира чист съд, готов за напълване с нови знания за Новия Цикъл.

Заедно с това, самият термин "Храм 13" има и друго, по- широко значение, относящо се за всички същества на нашата Планета.

Храм 13 е Живата Земя. В този смисъл "Терма на Храм 13" представлява  знание за кодовете на Синхронния Ред на Новия Цикъл, разкриващо се от самата Майка-Земя.

Това стана възможно само защото, Земята възстанови своите функции в ритмите на Новото Време, благодарение на установената естествена природна времева честота на критичната маса от човечеството.

Синхронен знак за широкото разпространение на "Терма на Храм 13" стана Синхронния Ред от годишнината на заминаването на Валум Вотан, кин 194, Бял Кристален Вълшебник.

Този кин е код на 1-то (692-712 г.) от седемте изгубени поколения. Именно в този период е била осветена и запечатана гробницата на Храм 13 (в 703 година).

Храм 13 показва откриването на гробницата също в кин 194 (1 юни 1994 година), в Първата година от Пророчеството, която е с кода на кин 194.

Следва да се отбележи, че нито Синхронния Ред, нито което и да е Универсално Учение не могат да бъдат описани напълно, изложени и формулирани вербално – те се намират извън полето на менталните възможности на човека. Могат да бъдат описани само някои страни, елементи, принципи и кодове.

В тази връзка следва да обърнем внимание на цялостното и системно изучаване на Закона за Времето – неговите аспекти, свързани както със Завършването на Цикъла, така и с инициацията на Новия Цикъл на Галактическия Дримспел.

До публикуването на материалите, цялостни фрагменти от знания за "Терма на Храм 13" ще се поместват на уеб-сайта на ПСИ "Алциона" в раздел "Терма на Храм 13"

В служба на Новото Време на Мира
Планетарн
и Кинове от ПСИ "Алциона"

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.