Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

23 НООСФЕРНО ПИСМО

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Спектралната Луна на Змията: 23 Ноосферно Писмо!

            Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.                                                                     —Maтей 10:16

 

С това 23- то Ноосферно Писмо на Фондацията на Закона за Времето навлизаме в Спектралната Луна на Освобождението. Това е 11- та Луна на Планетарния Вълнов Модул на Служенето.

Луната се открива с кодон 58: Излъчване на Радост—Песента на Галактическата Октава. Кин 58 е Денят Извън Времето за тази година DayOutofTime (25 юли 2012). ). Сега е добър момент за подготовка на фестивал или събитие в района, където се намирате.

Tотемът за тази Луна, змията, представя мъдростта и трансформацията на земята. Спектралната Змия на Освобождението ни призовава да отхвърлим това, което вече не ни служи чрез посвещение в по-високо съзнание.

В древните традиции инициаторите на знанието са били известни като мъдреци- змии/ дракони или иницииращи змии. Тези мъдри змии пренасят и синтезират единното познание за предишните световни системи.

Мъдреците- дракони също са свързани с пирамидите и подземните камери, които са традиционно присъстващи във всеки континент. Междупланетният смисъл на змията е кодиран в синхронния ред като Червената Змия- посветителка и представлява Малдек, унищожената планета, а сега- Астероиден Пояс.

Паленкe е също така познат като Нах Чан: Дом на Змията. Подземната камера в Пирамидата на Надписите е камерата на Змията- Посветителка. Тази камера, заедно с говорящата тръба символизира, че ветровете змиевидно се спускат надолу по стълбите на храмовия етаж на гробницата на Пакал Вотан. Това е известно като "Духовна Говоряща Тръба на Земята" и е от ключово значение за Пророчеството Телектонон.

Символа на змията, която захапва опашката си има специално значение за нашето време. Както се приключва историческия цикъл, така и змията захапва опашката си, освобождавайки отровата си за цялостно лечение. (Виж Хроники на Космическата История, Том 4, Книга на Инициацията: CHCVol. IV, BookoftheInitiation).

В геометрията на Пулсарите, единадесетия тон представлява единадесетата или спектрална камера, кулминацията на второто измерение: В Електрическият Пулсар на Усещанията са включени тоновете 3.7.11. Този Пулсар управлява цялостната психо- физическа сфера на сензорните възприятия.

Ние вече навлязохме в циклите на ускорена фрактална компресия на времето, когато цялата история може да бъде освободена и трансцедентирана в компресирано време.

Имайте предвид, че от 8 –я Ден на 11- та СпектралнаЛуна (9 май 2012)- кин 241 ще има точно 441 дни = 63 седмици (хептади) до Галактическата Синхронизация (26 юли 2013 г.). ПСИ -хроно единицата за този ден е Синя Кристална Ръка, Кин 207 –код на 21.12.2012.

Тези 63 хептади съответстват на завръщането на Книгата на Седемте Поколения- възкресението на 144,000 в мистичния куб (441) на Сътворението.
С фракталното компресиране във времето, всяко едно от седемте поколения съответства на девет-седмичен период (9 х 7 = 63) и 63 x 7 = 441. Има много спомени, които могат да бъдат възстановени по време на този цикъл.

Този 441-дневен цикъл е известен като завръщащото пътуване на Космическия Народ / ОМА/.

Слънчев Пръстен в Годината на Белия Ритмичен Вълшебник

8 Ден, Kин 241 (9 май 2012): Начало на Завръщането на Книгата на Белия Кристален Вълшебник.

15 ден, Kин 44 (11 юли 2012):  Начало на Завръщането на Книгата на Космичния Орел.

Слънчев Пръстен в Годината на Синята Резонансна Буря

22 Ден- 2 Лунна Луна, Kин 108 (13 септември 2012 ): Начало на Завръщането на Книгата на Магнитния Воин. (8 хептада стартира с кода на Кодон 1, Съзидателен Генезис).

1 Ден-5 Обертонова Луна, Kин 171 (15 ноември 2012): Начало на Завръщането на Книгата на Червената Лунна Земя.

8 Ден- 7 Резонантна Луна, Kин 234 (17 януари 2013): Начало на Завръщането на Книгата на Жълтото Електрическо Огледало.

15 Ден- 9 Слънчева Луна, Kин 37 (21 Maрт 2013): Начало на Завръщането на Книгата на Синята Самостоятелна Буря.

22 Ден-11 Луна, Kин 100 (23 Maй 2013): Начало на Завръщането на Книгата на Жълтото Обертоново Слънце. (28 Ден- 13 Космическа Луна Завършена + Ден Извън Времето: Kин 162-163).

Изминалата 10 Планетарна Луна на Проявлението премина под самостоятелното мото: Как да усъвършенстваме това, което правим? В тази Спектрална Луна на Освобождението, ние се питаме "Как да се освободим от привързаностите?"

Тази Луна съдържа особено уникална синхронна симетрия/ виж картината/. Първият ден на Луната-13. Иш/ Космически Вълшебник е последния ден на ВМ на Белия Вятър/Ик/, а последния ден на Луната е първият ден на ВМ на Червения Дракон. Това означава, че останалите 26 дни от Луната са точно два ВМ,. Нещо повече, тези два ВМ- на Синия Орел и Жълтата Звезда са последните два ВМ на 260-дневния  Цолкин / Галактически Оборот!

- 1 Ден, плазма Дали (2 Maй 2012): Kин 234, Космическа Кула на ВМ на Белия Вятър- Дух, 18 ВМ е завършен .

- 2 Ден, плазма Сели- 14 Ден, плазма Силио (3-15 Mай 2012): 19 ВМ на Синия Орел – Видение.

- 15 Ден, плазма Дали- 27 Ден, плазма Лими (16-28 Maй 2012): 20 ВМ на Жълтата Звезда – Изящество, Един 260-дневен Цолкин / Галактически Спин е завършен.

- 28 Ден, плазма Силио (29 Maй 2012): Kин 1, Червен Магнитен Дракон, Maгнитен Портал на 1 ВМ на Дракона – Раждане, начало на следващия 260-дневен Цолкин / Галактически Спин.

Kин 1, Червен Магнитен Дракон (29 май 2012) - започва Осмият и Последен 520-дневен Цикъл на Мъдростта: Галактическа Мъдрост на Цялостността - цикъл, който приключва на 13 Ден, плазма Лими от 4-та Самостоятелно - Съществуваща Луна (30 Oктомври 2013) в Годината на Жълтото Галактическо Семе.

С други думи, докато се придвижваме до края на Цикъла на Мъдростта, ние вече ще бъдем от другата страна на Цикъла на Историята, и около четири Луни в Ноосферата- Ерата на Психозоя!

Този последен Цикъл на Мъдростта се състои от 520 дни, които са точно два 260-дневни Цолкин- Оборота. Първата половина, състояща се от (260 дни) е известна като Цикъл на Формирането, а втората половина- Цикъл на Завръщането (260 дни). Цикълът на Завръщането е точно обратно полярен на Цикъла на Формирането.

 Мъдростта е хармония. Хармонията е мъдрост. Истинската сила живее в хармония със самоподдържащата се мъдрост. Космологията на хармонията има осем Цикъла на Мъдростта: от 10 Ден на 12 Кристална Луна в годината на Слънчевото Семе (2002) до 13 Ден на 4 Самостоятелна Луна в годината  на Галактическото Семе (2013). Осемте цикъла от 520-единици разкриват дълбоките аспекти на знание и мъдрост, които са функции на синхронния ред и предаването от Маянския Галактически Разум.

Циклите на Мъдростта включват и няколко под-цикли. За по- пълно описание вижте Хроники на Космическата История, Книга на Аватара, Том 2
BookoftheAvatar, CHCVol. 2

Забележете:

- В първия ден на тази Луна, Бял Космически Вълшебник започва 20-дневния 15 -ти Уинал: Медитация…"С цел да прогледне през тъмнината" ...
- Пси- Хроно единица за първите три дни на Спектралната Луна винаги е Кин 108, (сигнификатор на GM108X – Предаване от Маянски Галактически Разум) и Пси-Хроно единица за следващите три дни е Кин 113, свързва се със Сириус Б и Властелина/ Господар на Зората, или Кетцалкоатл. Виж ("FullycodedSpectralMoon") и  ( 441DictionaryofNumber). 441 Речник на Числата ще излезне на български език в следващата първа публикация на Интергалактическият бюлетин!

Тази Луна също така включва Пръстеновидното Слънчево Затъмнение на Кин 252 (20 май 2012). Това затъмнение е първото, на което са посветени няколко световни синхронизирани медитации като важни точки за ключови събития през тази година. За повече информация вижте Хармонична Конвергенция за 2012 година/ HarmonicConvergenceof 2012

ЗВЕЗДНИ СИНХРОНИЧНОСТИ на 11- та СПЕКТРАЛНА ЛУНА в ГОДИНАТА на БЕЛИЯ РИТМИЧЕН ВЪЛШЕБНИК

1 Ден, плазма Дали - Kин 234, Бял Космичен Вълшебник (2 Mай 2012)

Начало на 20-дневния 15- ти Уинал: Мeдитация "…за да прогледне през тъмнината…" (виж  StarTraveler's 13 MoonAlmanacofSynchronicity и  MasterSynchronicCodeBook).

Галактически Подпис на Карл Юнг,  публикувал през 1952 година: “Synchronicity: An Acausal Connecting Principle”, това е годината на откриването на гробницата на Пакал Вотан . WhatisyourCosmicOrigin?

4 Ден, плазма Кали - Kин 237, Червена Електрична Земя (5 Maй 2012)

Cinco de Mayo – Мексикански Ден на Независимостта.

Разплитане на кармични възли, Време за завръщане на Свещения Церемониален Кръг, 13-дневен цикъл за световна синхронизирана медитация за Хармоничната Конвергенция през 2012 http://www.lawoftime.org/thirteenmoon/untyingtheknots.html


5 Ден, плазма Алфа - Kин 238, Бяло Самостоятелно Огледало (6 Maй 2012)

Пълнолуние. PracticetheWholeEarthMeditation.

7 Ден, плазма Силио - Kин 240, Жълто Ритмично Слънце (8 Maй 2012)

Глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция през 2012 година - 7-дневен цикъл, медитация Дъгов Мост Rainbow Bridge meditation (lawoftime.org/rainbowbridge).

12 Ден, плазма Алфа - Kин 245, Червена Спектална Змия(13 Maй 2012)

Много специален, особен ден на Вълшебната Костенурка, днес е не само 11 спектрален тон в 11 Спектрална Луна, но денят е Червена Спектрална Змия в Спектралната Луна на Змията! Освен това е известно, че както радиалната плазма Алфа, така и 11-я галактически Тон на творчеството- Спектралния имат силата на "освобождаване"! Нещо повече, днес е един от 13- те Ясни Знака от капака на гробницата на Пакал Вотан – виж: tomblidofPacalVotan. Тази синхронизация се случва само веднъж на всеки 52 години.

14 Ден, плазма Силио - Kин 247, Синя Космическа Ръка (15 Maй 2012)

Глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция през 2012 година - 7-дневен цикъл, медитация Дъгов Мост Rainbow Bridge meditation (lawoftime.org/rainbowbridge)

17 Ден, плазма Гама - Kин 250, Бяло Електрическо Куче  (18 Maй 2012)

Разплитане на кармични възли, Време за завръщане на Свещения Церемониален Кръг, 13-дневен цикъл за световна синхронизирана медитация за Хармоничната Конвергенция през 2012 http://www.lawoftime.org/thirteenmoon/untyingtheknots.html

Бяло Електрически Куче- начало на 65-дневния Сезон на Любовта, Бял Галактически Спектър.

HyperelectronicUniverse

19 Ден, плазма Алфа - Kин 252, Жълт Обертонов Човек (20 Maй 2012)

Новолуние и Пръстеновидно Слънчево Затъмнение. Участвайте в световните синхронизирани медитации, заедно със Сърцевидното Земно Семейство! Виж Галактическата Наръчник за синхронизиране на медитациите :GalacticHandbook & SynchronizedMeditations (lawoftime.org/galactichandbook.

21 Ден, плазма Силио - Kин 254, Бял Резонантен Вълшебник (22 Maй 2012)

Начало на 20-дневния 16- ти Уинал: Медитация –„ …докосващ музиката на бъдещето… “Touching a music of the future” …

Глобална синхронизация за Хармоничната Конвергенция през 2012 година - 7-дневен цикъл, медитация Дъгов Мост Rainbow Bridge meditation (lawoftime.org/rainbowbridge)

25 Ден, плазма Кали - Kин 258, Бяло Спектрално Огледало (26 Maй 2012)

Ден на Вълшебната Костенурка. Dissolveinthelightofcosmicmeditation ...

27 Ден, плазма Лими - Kин 260, Жълто Космическо Слънце (28 Maй 2012)

Галактически Активиращ Портал. Днес завършва един Галактически Спин-260-дневен Цолкин -  направете Вълшебния Полет! Днес също завършва Седмият Цикъл на Мъдростта: Резонансна Мъдрост на Хармонизация.

28 Ден, плазма Силио - Kин 1, Червен Магнитен Дракон (29 Maй 2012)

Галактически Активиращ Портал. Един ден на Новото Начало!Започва нов 260- дневен Цолкин/Галактически Оборот, въвеждат се 52-дни на Червения Източен Замък на Ротацията; начало на 1 ВМ на раждането- Червен Дракон. Днес също е началото на 520-дневния Осми Цикъл: Галактическа Мъдрост на Цялостността.

На 28-я Ден, плазма Силио се провежда глобалната Световна Медитация Дъгов Мост. Включете се и си представете бъдещата Земя, обвита с Небесната Дъга, обявяваща Универсалния Мир!

Виж: HarmonicConvergenceof 2012 (www.lawoftime.org/HC2012) 

Галерия към статията

 
Снимки (4)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.