Публикации / СИНХРОНОТРОН

Речник на числата

Размер на шрифта: a a a

Речник на Числата - 441

Точка Омега - " В тази възлова точка на крайния синтез, вътрешната искра на съзнанието е, че еволюцията бавно клони към консумиране на буйния огън на самата Вселена. В стремежа си да се отдръпнат от това кълбо, древните ще бъдат удовлетворени да видят как то се свива като един математически Хирперкуб в една чиста духовност. Интергалактическият Бюлетин е посветен на определянето на „забележителния математически хиперкуб”, превръщащ се в абсолютен дух в Точката Омега-21.12.2012. Синхронотронът е ускорено средство за построяване на този хиперкуб, разширяващ се до най- далечните измерения на пространство – времето за възможно най- кратко време. Целта е да се предостави този синтез и обощение на синхронизацията като начало на космическия телепатичен език на малко, но интегрирани в световен мащаб групи от хора, които да обединят духа и разума си и установяване на новия стандарт в съзнанието и на останалите хора на Планетата- ноосферата.

Осъзнаването на всички възможности на матрицата 441 се получава с методиката на Синхронотрон. Първата стъпка е разбирането на езика на числото в неговия космически фрактален ред. Въпреки, че в основната матрица числата са изброени в последователен ред, някои от числата имат забележителна роля -  3, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 33 и 37, а също така и техните кратни и комбинации от тях, като 91, 108, 144, 216, 252 и 288, /назовани са само някои от тях/. Числовият речник е разширен с взаимоотошенията и различията с други числа, корени, квадрати, интервални честоти и т.н.

Например, обърнете внимание на закона за числата и техните противоположни честоти. Имайте предвид, че практически интервалите са фактори, кратни на числото 9 (18, 27, 36, 45, 54, и т.н. до 81), или този фактор, умножен с 11, и т.н. 9 и кратните на 9, по- специално 27 и 54, в комбинация с реципрочното число на 11 се установяват като абсолютен честотен ред за енергийната мощност на 9, за отношението на всички числа и техния противоположен ред, например 169=132, а противоположното/ записано в обратен ред число е 961=312. За да намерите разликата на числовия интервал от по- голямото число изваждате по- малкото: 961-169 = 792 = 11 x 72 (9 x 8).

Това означава, че в действителност, всички числа и техните противоположни числа, състоящи се от 2 и повече цифри в основната матрица на 9 могат да бъдат групирани. В матрицата 3х3 ще има следната последователност: 9 - 18 - 27 - 36, съответстваща на 4-те външни матрици на времето, 45 -54 -63 -72 , съответно на радиалните матрици на времето, и 81 на вътрешната матрица от 9- то измерение. Изключение от това правило се явяват самостоятелно рекомбинирани числа, фактори на 11/ от две еднакви цифри/, или фактори на 37х3= 111/ три еднакви цифри/, или повече от три цифри.

Простите числа са уникални, колкото по- сложни стават, единството между тях се увеличава. Помислете за простите числа като композиция от всички предходни числа, вътрешно подредени и аранжирани по такъв начин, че не могат да се разложат на прости множители, но числото не се откроява самостоятелно. Всяко просто число е свързано с противоположната невидима матрица от девети ред, която е в основата на всички числа – 441= 49 х 9 = 72 х 9, девет измерения на времето, всяко със силата на 72. В повечето случаи двадесетичните еквиваленти са  зададени – обърнете внимание на десетичните аналози на двадесетичните еквиваленти, т.е, 6.3 (123 = 6 х 20+3); 6 х10+3 = 63;  1.2.1 (1х400+2х20+1); 12х10 +1=121, и т.н. Когато двадесетичния код не е зададен, може да се попълни . В повечето случаи киновите числа са пропуснати. Така този, който ги търси, може да ги попълни, така както той/ тя намери за добре. Въпреки, че триъгълните и числата от редицата на Фибоначи са представени в този „речник”, той не е изчерпателен. Това са само предварителни усилия, които не са разширени за дефиниране на квадратите на числата, техните реципрочни и т. н, не са нумерологизирани сумите от множеството на двуцифрените числа.Това е предоставено на практикуващите. Като начало речникът на 441-те честоти от Базовата Матрица е достатъчна информация за по- нататъшното ниво, където може да се открие синхронизиращата поява на различните числа.

Пълният комплект от речника на 441- те числа е включен като Допълнение към Книгата на Куба the Book of Cube.

Опитът на Синхронизация е Единствен телепатичен Подсъзнателен Сигнал Който е Отвъд пределите на езика, но поражда някои дълбоки неконцептуални и емоционални взаимоотношения. Този Речник ще ви помогне да придадете смисъл на тези взаимоотношения по такъв начин, и да разберете, че това, което се проявява чрез синхронността е една телеграма от далече, адресирана до вашето съзнание в този момент. Тези преживявания на свързването на отделните точки от по- големи мисловни вълни се придвижват чрез нас, но стъпките в еволюционната програма са насочени към универсално обединение.

За по-лесно обучение и за целите на космологичното съгласуване, числата са групирани в 63 реда по 7 числа във всеки ред. 

Речник на Числата
Всичко е число, Бог е число, Бог е във Всичко

0 Чисто Съзнание, сфера, Бог като идейност и извън форма, чиста Вселенска светлина, това, което прави  безсрайното, предварително възможно

7- те числа на 1-ви ред  
A Единство, една единица, 1 кин, Бог като Единствен, който е във всички числа, 1-во и 2 – ро число в редицата на Фибоначи, V21 H21 първа координата на единството, стартира първата, най - отдалечена схема от 441- Матрица
2 Полярност, бинарен усилвател, основа на всяко четно число, закон за редуването, ин и ян, вдишване - издишване, мъж - жена, нощ –и - ден и т. н. 3-то число в редицата на Фибоначи 

3 Aктивиране, ритъм, триплетен фактор, законът за 3- корен, динамика и синтез, първа 2-D форма - триъгълник, триъгълно на 2, 4-то число в редицата на Фибоначи
4 Форма, мярка, 2 ², квадрат и всички четириъгълни форми, дефиниция на пространство (четири основни посоки), етапите на основния космически цикъл, хармоници, първа 3-D форма, тетраедър
5 Пета сила, същност, пентакъл/магическа фигура/, петоъгълник (72 ˚ в кръга, 73 365 дни от 1 годишен пръстен ), хроматика, основа на пентатоничната скала, 5-то число от редицата на Фибоначи
6 Втора Платонова Фигура - Куб (6 квадрата), Хексагон, основа на 6-тичния код( броене със 6), снежни и кристални структури, основа на 6- тичната система като принцип на космическия ред, два присъединени триъгълника = тантрична енергия, триъгълно на 3, перфектно число: 1 +2 +3 = 6, 1 x 2 x 3 = 6
7 Честотен Интервал на изгубеното време във вечността, основа на вселенското проявление, резонантна сила на първичното създаване, мистичен корен, основа на хептадата (седем – дневна последователност), корен на 441, върховна сила на Божествения ред; заедно с 13, окултна основа на Космичното Колело на Закона за Времето 13:7 като сума = цялостност 20, ключов термин в създаването на формулaта 4:7:: 7:13 реципрочно = 142857, съвършенна рекомбинация на първите шест кратни числа

7- те числа на 2- ри ред
8 2 x 4, 2 ³, Галактическа форма и ред, осмоъгълник, октава (цялостен резонантен фрактал), диатонична скала, основа на 3 в 3-D форма, октаедър, 6-то число в редицата на Фибоначи 
9 Сила на числото на ритчичната честота на времето - 3 ², универсално последователен фактор на 9 в десетичен код винаги добавен или умножен по 9, реципрочно на 9 = .111111 (виж реципрочното число на 11), основа на матрицата на 9 и на честотния интервал на всички числа и техните противоположни, както и техните триплетни серии, число на Болонтику – Деветте Господари на Времето
10 2 x 5, основа на десетичния код (увеличение на силата на 10), сила на проявлението, триъгълно на 4, половината от съвкупност (20)
11 Първичен ключ, мистична честота, магия, освобождение, десетичен анaлог на 21 в двадесетичната система, реципрочно = .090909, съвършенна циклична комбинация на 9, V21-H11 първи ляв портал на едиството в матрицата 441
12 2 x 6, 4 x 3, организационна форма, статистика, корен от 144 сакрален ключ на церемониалната честота, 12 = обратно на 21, а именно 12/21 (2012), число на синодичния месец в един слънчев пръстен ( една лунна година, Мюсулмански календар), 4 фигури с три измерения, додекаедър
13 Първичен ключ, циклична цялост, Основа на Уейвспел, фрактал на космическото време, честота на космическото нреме 13 x 20 (цялостност) = 260 галактическа матрица = 13:20 честота на времето като универсален фактор на синхронизация със 7, основа на космическия кръг и космология на времето - 13:7 = 13:20 честота, противоположно на 31, а именно. 3113 начало на цикъла от 13 -те бактуна, 13 ² = 169, противоположно  961 = 31 ², числото на Ошлахунтику, 13 господари на небесния порядък, реципрочно = .076923, хроматична октава, 7 –мо в редицата на Фибоначи, координираща честота на първо измерение на времето, космическо създаване
14 7 x 2, Вълшебникът знае – две седмици, една половина от цикъла на Луната, 13 + принципа на трансцедентността на времето, следователно мастер на безвремието

7- те числа на 3- ти ред
15 5 x 3, триъгълно на 5, сумата от всеки ред в магическия квадрат на 9, противоположна честота = 51 (3 x 17) 51-15 = 36
16 2 x 8, симфонична хармоника (две октави), 4 ², основа на 16-те етапа на куба на закона, основна хармонична честота 
17 Първичен мистичен ключ, навигатор, Ной, противоположно 71, Сурa 71 Ной, 71 -17 = 54 (9 x 6)
18 2 x 9, 3 x 6, честота на18- мерната вселена, число на ограничения перфектен двоен кристал, основа на тун, катун броене на времето(18 x 20), еволюция на измеренията, завършваща в 2012 година, противоположно на 18 = 81 = 9 ², 81-18 = 63; 18 + 81 = 99 (9 x 11)
19 Божествена първичност, Управление на Бог, двадесетичен аналог на 9, в двадесетичен код 19 = 19, число на измерение Омега – eволюционното измерение след 2012 година, съдържа 9 слоя (9 x 19 = 171), еквивалент на 76 (4 x 19) енергийно измерение, противоположно на 19 = 91 = 7 x 13, 91-19 = 72 (9 x 8)
20 2 x 10/ 4 x 5, сума от рекомбинантните ключове на 9 +11, Пълнота, основа на двадесетичната система, записва се 1.0, сума на 13 +7, честота на кръга на закона за времето  - основа на 13:20 честота на синхронното време, пета форма икосаедър
21 Единство на Целостта (20 + 1), Хунаб Kу, основа на 441= 21 ² матрица на Синхронотрон, противоположно на 12, записва се 1.1, аналог на 11 в десетичната система, кодовете на 21 са двойни като тези на 11, тоест 9 х20+9 =  9.9 = 9 x 21 (189), точно както 9 x 99 = 11х81, основа на 7-те портала на Хунаб Ку 21 и 20 –те ежедневни aрхетипи, триъгълно на 6, реципрочно= .047619, 8- мо число в редицата на Фибоначи, V21 H1 втора координата на единството в 441 матрица

7- те числа на 4- ти ред
22 11 x 2, или 9 + 13, сума на 13 небеса и 9 преизподни на "долните светове", като 22 / 7 = числото пи
23 първична честота на цикъла на слънчевите петна

24 2 x 12, 3 x 8 ,4 x 6 лъчисто отражение, комплексна стабилна структура, честота на Велатропа, хармоничен числов корен (24 ² = 576 = 288 удвоена честота на полярната хармоничност), 3- та октава
25 Пета Сила, 5 ², честота на галактическата федерация, противоположно = 52, Код на Сириус, 52-25 = 27
26 2 x 13, Галактически Код на Фрактал на Цолкин, координираща честота на матрицата на Космическото Възнесение, второ измерение на времето, фрактал на  26,000 години Плеядински цикъл
27 Сърцето на Девет (9 x 3), 3 ³, първична циклична рекомбинанта на 37, реципрочно = .037037, противоположно на 27 = 72, 8 x 9, 27 + 72 = 99 (9 x 11)
28 4 x 7 хармоничен стандарт, основа на 28- дневния цикъл на 13- Лунния календар, хармонична мярка на галактическия ред, число на лунните домове, трета сила на седем, триъгълно на седем, реципрочно = .0357142 (копие на 6 x реципрочното на 7- .857142)

7- те числа на 5- ти ред  
29 Първичен ключ, космическа константа(хармоничен стандарт+1)
30 3 x 10, 15 x 2, 5 x 6, стабилна динамика, двадесетичен запис 1.10
31 Основно просто число, първи низходящпортал на единство V11-H1 в матрицата 441, противоположно на 13, поддържа противоположността на 13 и в редицата от неговите кратни, например 31 x 3 = 93, противоположно = 39 = 3 x 13
32 2 x 16 8 x 4, кристална честота(32 типа симетрия в кристалния ред), на 6- та позиция в бинарния ред (1, 2, 4, 8, 16, 32), четвърта октава
33 3 x 11, Инициация, мистично постижение ( най- висока степен в масонството), всевиждащото око на върха на пирамидата, всички числа с фактор33 показват силата на инициацията, двадесетичен код 1.13
34 2 x 17, честота на галактическия съветник, противоположно = 43 (вечерен пророк), 43-34 = 9, 9-то число от редицата на Фибоначи(21 + 13= 34)
35 5 x 7, пета сила на мощността на космическото създаване, реципрочно (= .0285714, фрактал на реципрочното на 7: 1 / 7 x 2; 0.285714 = 0.142857 х 2)

7- те числа на 6- ти ред
36 Ключова хармонична честота, четвърта сила на 9, 9 x 4, 18 x 2, 12 x 3 x 4 = 144, триъгълно на 8, 6 ², x 6 (= 6 ³) = 216 съвършена честота на куба, противоположно на 36 = 63, 7 x 9, 36 + 63 = 99 (9 x 11)
37 Ваджра (неразрушим) основен, с 27 е циклично рекомбинанта в реципрочното си число = .027027, противоположно на 37 = 73, 73-37 = 36 (4 x 9), 27 + 37 = 64 - код на живота
38 2 x 19, честота на кристалното огледало, космически принцип на отражението
39 3 x 13, триплетен ред на космическото време, знак за тройно раждане, координационна честота на матрицата на Космическа Синхронизация (трето измерение на времето), записва се: 1.19
40 2 x 20, 5 x 8, 4 x 10, записва се: 2.0, мистичен ред на свещеното време за завършване на трансформацията, две цялостности, една десета от матрицата на целостта, пета октава
41 Основен ключ, божествен интервал, определя интервала между 20 ² (400) и 21 ² (441), aнтипод на първото число в първата схема на 441, двадесетичен запис: 2.1, V1 H1, трета координата на единството
42 21 x 2, 3 x 14, 6 x 7, втори ред на 21, записва се: 2.2, стойност на куб 7

7- те числа на 7- ми ред
43 Основен ключ на нощния Пророк, записва се: 2.3, противоположно - 34, 43-34 = 9
44 11х 4, четвърта мистична дила на освобождението
45 5 x 9, 3 x 15, 4 + 5 = 9, всички 9 числа от магически квадрат, 45 е триъгълно число на 9, противополжно на 45 = 54, 6 x 9, 45 + 54 = 99 ( 9 x 11)
46 23 x 2, два цикъла на слънчевите петна, противоположно на 46 = 64, 64-46 = 18 (2 x 9)
47 Основен ключ, "Пророк" (Сурa 47 "Mухамед"), противоположно на 47 = 74 (2 x 37) 74-47 = 27, ключова циклична рекомбинанта
48 6 x 8 октави, или хексамерида на октава, честотен обхват на човешките сетива, също 12 x 4, 2 x 24, 16 x 3, комплексна хармония
49 7 x 7 върховен израз на реда на създаването на седем, умножено по 3 ² (9) = 441, честота на всяка единица от деветте измерения, число на дните на бардо- цикъла, интервал между смъртта и прераждането, записва се:2.9, aналог на 29 в десетичната система, космична константа – умножено по 2: 49 x 2 = 98, 49 x 3 = 147, 49 x 4 = 196, 49 x 5 = 245, 49 x 6 = 294, 49 x 7 (7 ³) = 343, 49 x 8 = 392, 49 x 9 = 441 

7- те числа на 8- ми ред
50 5 x 10, 2 x 25 (5 ² x 2) пета усилваща сила като сила на проявлението
51 3 x 17, честота на творчески дисонанс, двадесетичен запис: 2.11, V1 H11, първи десен портал на единството в матрицата 441
52 13 x 4, слънчева галактическа честота, основа на хармоничните цикли – 52 седмици, 52 кина в Дриймспел- замъците, 52 години цикъл на Сириус B, основна супер ментална хармоника, основа на цикъла от галактическия компас, честота на галактическото отразяване
53 Основен ключ на Кетцалкоатл, честота на прераждането Сириус (52 + 1)
54 6 x 9, 18 x 3, 27 x 2, основна честота на лунния вълшебник, основа на по- висшия порядък на звездните кодове- умножено x 2 = 108, 54 x 4 = 216, 54 x 8 = 432, 54 x 16 = 864 (мастер - леща на времето)- умножено x 32 = 1728 (12 ³), 54 x 52 = 2808, фактор на скоростта на Бог-частицата.
55 5 x 11, освобождаваща честота на галактическата федерация, триъгълно на 10, 10- то число в редицата на Фибоначи (34 +21)
8- ми ред на 56 7 x 8, седма октава, честота на генезиса, честота на стартовия ДНК- кодон, " Lu, Пътешественикът, Пътуващият странник Voyaging" (огън в планината)

7- те числа на 9- ти ред
57 3 x 19, честота на Корана ( във всяка от двете Сури (42 и 50) предшествана от мистичното писмо "Qaf" (Коран), Qaf се появява 57 пъти, 57 x 2 = 114, брой на Сурите в Корана), честота на Обертонова Земя, трети ясен знак от гробницата на Пакал Вотан
58 29 x 2, честота на Ритмичното Огледало, втори ясен знак от гробницата на Пакал Вотан
59 Основен ключ, завършващ цикъл, кин 59 Резонантна (7) Буря (19), код на 2012-201година, противоположно на 59 = 95 (19 x 5), 95-59 = 36 (4 x 9), Константа на Сириус
60 3 x 20, 2 x 30, 6 x 10, 4 x 15, записва се: 3.0, честота на Пакал Вотан, кин 60 – първи ясен знак от гробницата му, от откриването й през (1952) дo 2012 година = 60 години, двадесетичен запис: 3.0
61 Основен ключ, четвърти ред на единството, V1 H21, антипод на 21, (V21 H1) в матрицата 441, записва се: 3.1
62 31 x 2, двоен портал на висшето единство, завършване на инициацията, противоположно: 26 (2 x 13), 62-26 = 36
63 3 x 21, 7 x 9, 63 x 7 = 441, във всички редове на 441, 63, 49 и 21, поддържа последователността като единичната базова матрицa винаги е кратна на същия фактор, ключови произведения: 63 x 2 = 126, 63 x 3 = 189, 63 x 4 = 252, 63 x 5 = 315, 63 x 6 = 378, 63 x 7 = 441, първите девет реда на седем установяват базовите честоти на 63, 441, или на една от ред седем в матрицата 441 - 63:441: 142,857: 999,999, двадесетичен запис: 3.3

7- те числа на 10- ти ред
64 8 ², осма октава, 4 ³ (4 x 16), 2 x 32 двойна кристална честота, математически код на ДНК - 64 кодони на кода на живота., Седмото число от бинарния ред (1,2,4,8,16, 32, 64) Сума на основните рекомбинанти, 27 + 37= 64. Забележете, че първите 13 редове на двадесетичния код рефлектират на фракталния фактор 64, така и 64 ² кореспондират с 13:7 фактор на закона за времето:
1 = 1 / 64
20 = 1 / 32 of 64
400 = 1 / 16 of 64
8000 = 1 / 8 of 64
160,000 = ¼ of 64
3,200,000 = ½ of 64
64,000,000 = 1 x 64 (7– ми двадесетичен ред)
1,280,000,000 = 2 x 64
25,600,000,000 = 4 x 64
512,000,000,000 = 8 x 64
10.24 0 000 000 000 = 16 x 64
204,800,000,000,000 = 32 x 64
4,096,000,000,000,000 = 64 ² (13– ти двадесетичен ред)
65 13 x 5, честота на галактическия спектър, ¼ 260, придвижване на петата сила към сила на космически цикъл 
66 11х 6, триъгълно число на 11
67 Основен ключ (6 + 7 = 13), двадесетичен запис: 3.7, 37 и 67 са две прости числа с разлика 30
68 17х 4, навигатор на четирите посоки
69 3 x 23, противоположно - 96, 4 x 24, 96-69 = 27
70 7 x 10, десети ред на 7, силата на 7 до проявление на резонансния ред, 14 x 5, записва се: 3.10

7- те числа на 11- ти ред
71 Основен ключ, противоположно на 17, свободна навигация, V11 H21 първи възходящ портал на единство (изход от четирите портали на четирите канали на единадесетте деления на матрицата 441 в квадрантите), двадесетичен запис: 3.11
72 8 x 9, 4 x 18, противоположно -27, 72-27 = 45, ключова честота = ½ 144, основа на катунов цикъл, 7200 Кина, 72-ро енергийно измерение допълва 18- то eволюционно измерение, като 18 72 определя продължителността на настоящия цикъл на еволюция ( 21.12.2012 = 1,872,000 кина, девета октава
73 Основен ключ на константата на биомаса (73 x 5 кинови хроматики = 365 дневен цикъл), противоположно- 37, 73-37 = 36, 73 x 8 = 584 дни синодичен цикъл на Венера, установява отношението Земя- Венера 5:8, също както в редицата на Фибоначи
74 37 x 2, противоположно = 47, 74-47 = 27
75 25 (5 ²) x 3, 15 (триъгълно на 5) x 5, установява силата на петата честота като триплетна сила на действие
76 4 x 19, 7 + 6 = 13, противоположно - 67, 76-67 = 9, 76- то енергийно измерение допълва 19- то (Oмега) измерение, следващ етап от човешката еволюция след Омега 2012, записва се: 3.16 (= 19)
77 11х7, 11- та мощност на седем , величина на освобождаване на силата на 7, перфектно самоотражение

7- те числа на 12- ти ред
78 13 x 6, триъгълно на 12, честотен ключ за пророчеството на Пакал Вотан като посвещенията на 13- те ясни знака от гробницата 
79 просто число, ноосферна константа, кин 79- магнитна буря, записва се: 3.19
80 8 x 10, 2 x 40, 4 x 20, 16 x 5, записва се: 4.0, десета октава, завършва първата най- отдалечена схема в матрицата 441
81 9 ², 27 x 3, противоположно на 18, 81-18 = 63, начало на втора схема в матрицата 441
82 41 х 2 (божествен интервал), противоположно- 28, второ противоположно 82-28 = 54
83 Основен ключ, записва се: 4.3, десетичен запис :43, свързва се с 83 като нощен пророк (43) и управлението на нощния пророк (83)
84 12 х 7, също 6 x 14, 4х3 x 7, 28 x 3, 21х 4, 42х2,  записва се: 4.4, 84 е честотата на 84,000 дхарми- правила в учението на Буда; от двете страни на синхронната матрица има по 84 единици, следователно 84 дхарми отдясно и 84 дхарми отляво

7- те числа на 13- ти ред
85 5 x 17, петата сила на навигацията, 6 ² + 7 ² = 85, честотен интервал на 13- лунния календар, число на дните от последните три луни/28 х 3+ деня извън времето = 85 (280 + 85 = 365)
86 43х 2, противоположно - 68, 86-68 = 18, записва се: 4.6
87 29 х 3, триплетна сила на космическата константа, честота на 9 Ръка, 5- ти ясен знак на Пакал Вотан, честота на Хармоничната Конвергенция 1987 + 26 = 2013
88 8 x 11, 11- та октава
89 Основен ключ, 11- то число от редицата на Фибоначи (34 +55), Тон 11, Кин 89 = Червена Спектрална Луна
90 9 x 10, ¼ of 360 ˚ кръг, разделя кръга на 4 квадранта, V20 H11 втори портал на единството отляво
91 13 x 7 тринадесета мощност на 7, ключова кръгова честота 13:7 на закона за времето, триъгълно на 13, 91 дефинира  земните сезони- една четвърт (13 седмици) за 364 дни в годината, двадесетичен запис: 4.11, противоположно- 19, 91 - 19 = 72, реципрочна честота на 91: 0.010989, 10 989 (10 989  = 33 x 37 x 9, или 999 x 11)

7- те числа на 14- ти ред
92 23 x 4, мярка или форма на честотата на цикъла на слънчевите петна, противоположно- 29 космическата константа, 92-29 = 63
93 3 x 31, 93, противоположно-39, 3 x 13, 93-39 = 54, записва се: 4.13
94 47 х2, противоположно-49, 94-49 = 45
95 19 x 5, противоположно-59, 95-59 = 36, записва се: 4.15 (= 19)
96 Комплексна хармоника: 2 x 48, 3 x 32, 4 x 24, 6 x 16, 12 x 8, 12- та oктава, противоположно- 69, 96-69 = 27
97 Основен ключ, 97-33 = 64, противоположно- 79 – ноосферна константа, 97-79 = 18
98 49 (7 ²) x 2, двукамерна честота на делфините, 98 е противоположно на 89, 98-89 = 9, двадесетичен запис 4.18

7- те числа на 15 – ти ред  
99 11 x 9, реципрочен фактор на 11 (1 / 11 = .999999)
100 10 ², десетична основа на процентите в монетарната система, 10 = ½ от 20, 10 ² = ¼ от 400 (20 ²), 6 ² + 8 ² = 10 ², записва се: 5.0
101 Основна рецидивираща/палиндромна честота (чете се еднакво напред и назад )
102 51 x 2, 17 x 6, записва се: 5.2, честотата на навигаторите на куб 17, следователно честотата на кивота
103 Основен ключ, Честотата на Сура 103: Знак на Времето
104 Код на Арктур (13 x 8), 13- та oктава, 52 x 2= 4 х 13 х2  или два замъка, всеки от четири уейвспела 
105 15 x 7 = 21 х 5, триъгълно на 14, записва се: 5.5, основна честота на Малдек- Астероиден пояс

7- те числа на 16 – ти ред
106 53 x 2, удвоено прераждане Сириус, честота на тон 2,Съединител на Световете, северен ключ от гробницата на Пакал Вотан, първи от 10- те Галактически Портали, aлфа поток, от матрицата Цолкин
107 Основен ключ, "първичен Адам" (3 Ръка), записва се: 5.7, противоположно- 701, 701 -107 = 594, 54 x 11
108 9 x 12, 27 x 4, 36 x 3, 54 x 2, честота на Галактическата Мисия - GM108X (4 Звезда), Първи Хептаден Портал, Първа Леща на Времето, кодове на тоновете 1, 5, 9, 13 ( пулсар на 4- то измерение ), двадесетичен запис: 5.8
109 Основен ключ, противоположно- 901, 901 -109 = 792, 72 x 11, V11 H2 втори низходящ портал на единството
110 11 x 10, проявление на освобождението, записва се: 5.10
 111 37 х 3 съвършенна циклична рекомбинантна честота, първи ред, 111x 9 = 999 = 27 x 37
112 4 x 28, 7 x 16, 8 x 14, 14- та октава, хармония на вълшебника

7- те числа на 17- ти ред
113 Основен ключ: Господарят на Зората (9 Небесен Странник), Сурa 113, Господарят на Зората (Daybreak), създава рекомбинантен триплет с 131 и 311, 131-113 = 27, 311-113 = 198, 18 x 11, 113 + 131 +311 = 555 (1 +1 +3 = 5)
114 19 x 6, число на Сурите в Корана, двадесетичен запис: 5.14 = 19, триплет 114-141 - 411 = 666 (1 + 1 + 4 = 6), 141-114 = 27, 411-114 = 297 = 27 x 11
115 23 x 5, пета сила на честотата на слънчевите петна, записва се: 5.15
116 29 x 4, форма на космическата константа, двадесетичен код: 5.16
117 9 x 13 ПРОРОЧЕСКИ КОД (ПОСВЕЩЕНИЕ  на гроба на Пакал Вотан 9.13.0.0.0, също 13 небеса, 9 преизподни, и т.н.,) ключов рекомбинантен триплет: 117 (9 x 13), 171 (9 x 19), 711 (9 x 79), 117 + 171 + 711 = 999
118 59 x 2, честота на планетата Алион, разширен еволюционен произход на шест, универсален принцип на управление

119 7 x 17, форма на рекомбинантен триплет: 119 + 191 + 911 = 1221 (честота 12/21/2012) = 33 x 37, 911-119 = 792, 11 x 72, 191-119 = 72

7- те числа на 18 – ти ред  
120 2 x 60, 3 x 40, 4, x 30, 5 x 2, 10 x 12, 20 х 6, триъгълно на 15, двадесетичен код: 6.0, 15- та октава
121 11 ², аналог на двадесетичния код 1.2.1 или 21 ², първа единица на 7 от мистичната колона на Цолкин- Тон 4, кин 121, записва се: 6.1
122 61 x 2, противоположно- 221, 221 -122 = 99, 11 x 9
123 41 х 3 интервал на божествения триплет, записва се: 6.3, противоположно- 321, 321-123 = 198, 11 x 18, ключова рекомбинатна честота, противоположно на 198 - 891 (99 x 9) 891-198 = 693, 9 x 77, 21 x 33
124 31 x 4, противоположно- 421, 421 - 124 = 297 = 11 x 27, записва се: 6.4
125 25 x 5, или 5 ³ (5 x 5 x 5)
126 7 x 18, 14 x 9, 21 x 6, 42 x 3, 63 x 2, Честота на Интервала на Изгубеното Време = 126 ˚ = 7/20 от 360 ˚ кръг представя закона на 13:7, принципа на Синхронотрон или кръга на Закона за Времето, записва се: 6.6, V2 H11 втори десен портал на единството, честота на Слънчевия Съединител на Световете от централната колона на Цолкин

7- те числа на 19- ти ред  
127 просто число, противоположно- 721, 721-127 = 594, 54 x 11
128 64 x 2, 16 x 8, 16- та октава, 32 x 4, противоположно- 821, 821-128 = 693 = 63 x 11
129 43 x 3, триплетна форма на нощния пророк, противоположно- 921, 921 -129 = 792, 72 x11
130 13 x10 ½ Цолкин
131 просто число, вижте 113 триплет (113 + 131 + 311)
132 33 x 4, противоположно- 231, 33 x 7, принцип 4: 7, 231 -132 = 99 = 33 x 3, 9 x 11
133 19 x 7, 19 – ти ред на 7, запис в двадесетична система: 6.13 = 19, мистична среда на 19 / виж кин 19 и кин 247/ в 260 код на Цолкин- Kин 133 = 3 Небесен Странник, Слънчев Печат 13, Тон 3 = 3.13 Код на Генезиса, върховен знак на възкресението

7- те числа на 20- ти ред  
134 67 x 2, записва се: 6.14 (6 + 14 = 20), 67 (6 +7 = 13)
135 15 х 9, противоположно - 531, (59 x 9), 531 -135 = 396, 11 x 36
136 17 x 8, 4 x 34, 17- та октава, триъгълно на 16
137 Основен ключ, честота "Ah Vuc Ti Cab, Господар на Центъра на Земята (7 Земя)
138 23 x 6, 69 x 2, слънчева честота на слънчевите петна, куб- 6
139 Основен ключ, противоположно- 931, 931 -139 = 792 = 11 x 72
140 отношение в Телектонон 5 x 28 = 7 x 20, 7/20 х 400, 126:140: 360:400= 0,9

7- те числа на 21-ви ред
141 47 x 3, палиндромен средно- граничен триплет 114 + 141 + 411 = 666, 37 x 18
142 71 x 2, противоположно- 241, 241-142 = 99 = 11 x 9
143 13 x 11 (143 x 999 = 142,857 = фрактал на  1 / 7)
144 12 ², 9 x16, 18 x 8, 18- та октава, Mистичен Ред, противоположно- 441, основа на бактун броенето, число на избраните, форми на рекомбинантен триплет 144 + 414 + 441, 414-144 = 270, 441-144 = 297 (27 x 11), 144 + 414 + 441 = 999, 12- то число в редицата на Фибоначи, V11 H20 втори възходящ портал на единство, втора леща на времето за тонове с кодове 2, 6, 10, 3- ти Хептаден Портал
145 29 x 5, пета сила на космическата константа
146 73 x 2, противоложно- 641, 641-146 = 485 = 11 x 45
147 21-ви ред на 7, 49 x 3, 7 x 21, двадесетичен запис (7.7), "Съвкупност" или 1 / 3 от 441, едно от трите тела (храм, съдба, сияние), или трите слоя - земен, небесен / ноосфера (отгоре), или универсален в (средата))

7- те числа на 22- ри ред
148 37 x 4, противоположно-  841 (29 ²) = 841 -148= 693 = 9 x 77, 33 x 21= 11 x 63= 693
149 Основен ключ, записва се: 7.9 десетичен аналог:79- ноосферната константа; противоположно- 941; 941 -149 = 792; 11 x 72= 792
150 15 x 10; 25 x 6; 50 x 3; 30 x 5, доминираща честота на петата сила, двадесетичен запис: 7.10
151 Основен ключ, палиндромно число, записва се: 7.11, десетичен аналог 711=79х9, девет пъти ноосферната константа
152 19 x 8, записва се: 7.12 = 19, 19-та октава, завършва втора схема на матрица 441
153 17 x 9, 51х 3, триъгълно -17, започва трета схема на матрица 441 
154 7 x 22, 14 x 11, Кин154, 14 Вълшебник, Спектрален тон 11, записва се: 7.14

7- те числа на 23- ти ред  
155 31 x 5, петата сила на висшия портал на единството, низходящо управление, противоположно- 551 (19 x 29, божествено управление на космическата константа), 551 -155 = 396 = 11 x 36
156 13 x 12, 52 x 3, завършва третия Дриймспел (Син Западен) замък, записва се: 7.16, 156 (13 x 12), противоположно- 651 (31 x 21), 651-156 = 495 = 11 x 45
157 Основен ключ, първи кин от 13- Вълнов Модул, двадесетичен запис: 7.17, противоположно- 751, 751-157 = 594 = 11 x 54
158 79 x 2, бинарна/удвоена ноосферна константа, записва се: 7.18
159 53 x 3, утроена честота на прераждане- Сириус, записва се: 7.19, противоположно- 951= (3 x 317), 951-159 = 792 = 11 x 72
160 80 x 2, 40 x 4, 20 x 8, 10 x 16, 5 x 32, 20- та октава, честота на кин 160, 4Ахау, дълго броене, начална и крайна дата на 13- ти Бактуновия Велик Цикъл, 3113-2012, записва се: 8.0
161 23 x 7, основна честота на цикъла на слънчевите петна, палиндромно число, средно число, 116 + 161 + 611 = 888 (37 x 24), противоположно- 161, 611-161 = 450, 161 -116 = 45, записва се: 8.1 , V19 H11, трети ляв портал на единството

7- те числа на 24 – ти ред  
162 81х2 (9² x 2), обърнете внимание на цикличната рекомбинантна последователност: 126 (7 x 18, код 7:13 )-162-216 (съвършен куб 63)-261 (9 x 29, космична константа, противоположно - 162)-612 (9 x 68) и 621 (9 x 69); 126+162+216+261+ 612+621= 1998 (999 x 2, 27 x 37 x 2)
163 Основен ключ, противоположно- 361 (19²), 361 –163 = 198 = 11 x 18, записва се: 8.3
164 41 x 4, пълен божествен интервал, кинова честота (жълто галактическо семе) за 26/7/2013, Галактическа Синхронизация, двадесетичен запис: 8.4, честота на закона за галактическата цялостност
165 33 x 5, петата сила на мощността на инициация, записва се: 8.5, противоположно-561 (33 x17, честота на инициация за навигация), 561 – 165 = 396 = 11 x 36 (396, също 33 x 12)
166 83 x 2, записва се: 8.6, противоположно- 661, 661 –166 = 495 = 11 x 45
167 Основен ключ, противоположна честота- 761, 761 – 167 = 594 = 11 x 54
168 24 х 7, 21- ва октава. 8 x 21, 6 x 28, 4 x 42, 14 x 12, противоположно- 861 (287 x 3, 41 x 21), 861 – 168 = 693 = 63 x 11, 21 x 33, 77 x 9, 231 x 3

7- те числа на 25- ти ред  
169 13², противоположно- 31²= 961, разлика 792 = 11 x 72, записва се: 8.9, 13- ти кин на  13-я Вълнов Модул в Жълтия Южен Замък, 13Луна
170 17 x 10, проявление на навигатора, записва се: 8.10
171 19 x 9, триъгълно -18,средна стойност в ключов триплет 117-171 –711 = 999
172 4 x 43, пълна мярка на Синя Нощ, двадесетичен запис: 8.12
173 Основен ключ, противоположно- 371 (53 x 7), 371 – 173 = 198 = 11 x 18, записва се: 8.13 (логаритмична последователност)
174 29 x 6, космична константа на Съединителя на Световете, получена чрез умножение на космичната константа със стойността на куб 6/ Съединител на Световете/, честота на Книгата, основна честота на Хрониките на Космическата История (число на броя на стиховете в Корана 6348, 6348 –6174 (14 x 441) = БМЕ174)), записва се: 8.14
175 25 х 7, 7 x 5², резонантна мощност на петата сила

7- те числа на 26- ти ред
176 22 x 8, 11 x 16 = 22- ра октава, записва се: 8.16
177 3 x 59, записва се: 8.17, честота на Червена Галактическа Земя, противоположно-771 (257 x 3), 771-177 = 594 = 11 x 54, първо  число в триплета: 177- 717 – 771 = 1665 = 37 x 45 = 9 x 185 , V11 H3, трети низходящ портал на единство
178 89 x 2 (удвоено 11- то число в редицата на Фибоначи), противоположно - 871 (13 x 67), 871 –178 = 693, 11 x 63, 33 x 21, 3 x 231 и т. н., записва се: 8.18
179 Основен ключ, противоположно- 971, 971 – 179 = 792 = 11 x 72, записва се: 8.19
180 90 x 2, 45 x 4, 15 x 12, 9 x 20, 5 x 36, 3 x 60, 6 x 30, ½ 360˚ кръг, двадесетичен запис: 9.0
181 Основен ключ, палиндромно число, космически интервал 441-260 = 181, записва се: 9.1
182 26 х 7, 13 x 14, 91 x 2 ( закона за 13:7, преместване към удвоена мощност), записва се: 9.2

7- те числа на 27- ми ред
183 3 x 61 четвърта координата за активиране на единството
184 8 x 23, 4 x 46, 23 октава, октава на цикъла на слънчевите петна
185 37 x 5, честота на 3ЧикЧан, иницииращ цикъл на галактическия спектър, създава силата на привличане на червено електричество Vulom на магнитното силово поле, противоположно-581 (83 x 7), 581 – 185 = 396 = 11 x 36, записва се: 9.5
186 83 x 2, противоположно- 681 (227 x 3) –186 = 495, 9.6 = 15, 1+8 +6 = 15, стойност на скоростта на светлината 186,000 мили в час
187 11 x 17, противоположно- 781, 781 – 187 = 594 = 11 x 54, записва се: 9.7
188 47 x 4, стойност на пророка, противоположно-  881, 881 –188 = 693, записва се: 9.8
189 27 x 7, 9 x 21, 3 x 63, двадесетичен запис: 9.9, главна синхронизация на 7,9, 21 и 27, противоположно- 981 (109 x 9), 981- 189 = 792 = 11 x 72

7- те числа на 28- ми ред  
190 19 x 10, триъгълно- 19, записва се: 9.10 = 19
191 Основен ключ, палиндромно число, реципрочното число на 11/1+9+1/ е 9,  , двадесетичен запис: 9.11 (кин 191, 9 тон Маймуна- 11 печат), средно число в триплета, 119 + 191 + 911 = 1221 (37 x 33), 911-191 = 720 = 10 x 72
192 64 (Код на ДНК) x 3, утроена инкарнационна честота, 8 x 24, 32 x 6, 16 x 12, 24- та октава,
193 Основен ключ, противоположно- 391, 391 –193 = 198, 11 x 18, двадесетичен код: 9. 13, пророчески ключ за освещаването на гроба на Пакал Вотан ( дълго броене 9.13.0.0.0), V3 H11, трети десен портал на единството
194 97 x 2, двадесетичен запис: 9.14, код на Кристалния Вълшебник, Книга на Първото Изгубено Поколение, Книга на Трона, забележете: 9.14 = 914 – 194 = 720
195 13 x 15, записва се: 9.15, код на Космическия Орел, Книга на Второто Изгубено Поколение, Книга на Аватар, забележете: 9.15 = 915 – 195 = 720 
196 28 x 7, установява 28:7 честота на създаване на космическата матрица, 14², 7² x 4, 260 –196 = 64 Код на ДНК + 28:7 матрица = 13:20 честота, Код 9.16 – на Магнитното Огледало, Код на Книгата на Третото Изгубено Поколение, Книга на Тайната 

7- те числа на 29- ти ред  
197 Основен ключ , противоположно- 791= (113 x 7, Господар на Зората, сила на сътворението), 791-197 = 594= 11 x 54, двадесетичен код: 9.17 – Код на Червена Лунна Земя, Книга на Четвъртото Изгубено Поколение, Книга на Посвещението
198 11 x 18, рекомбинантна честота, втора мощност на 9, естествена гематрична честота на Синхронотрон, противоположно-891 = (99 x 9), 891 – 198 = 693 = 21 x 33, 9 x 77, и т.н. двадесетичен код: 9.18, код на Електрическо Огледало, Пета Книга на Изгубеното Поколение, Книга на Пространство- Времето
199 Основен ключ,  противоположно- 991, 991 – 199 = 792, 11 x 72, записва се: 9.19 (9+19 =28), кин 199-код на Самостоятелно Съществуваща Буря, Книга на Шестото Изгубено Поколение, Книга на трансцендентността
200 20 x 10, 5 x 40, 8 x 25, 100 x 2, 25- та октава, двадесетичен код 10.0, кин 200- Код на Обертоново Слънце, Книга на Седмото Изгубено Поколение, Книга на Куба
201 67 x 3, записва се: 10.1, честота на кин 201, 6 Дракон, шеста Ритмична Луна на Времето, 2012-2013 (Луната, в която се затваря годишния цикъл)
202 101 x 2, вътрешна балансирана честота, характерна за всички кратни на 101, записва се: 10.2
203 7 x 29, космична константа на космичното създаване, Записва се: 10.3

7- те числа на 30- ти ред
204 4 x 51, 12 x 17, храм на навигация, двадесетичен код:10.4
205 41 x 4, пета сила на интервала на божествения ред (41), записва се: 10.5
206 103 x 2, записва се: 10.6, честота на кин 206 -11тон, Съединител на световете и двадесетичния запис 10.6 е аналог на кин 106- 2 тон, Съединител на Световете- честота , които се отнасят до ликвидирането на световния цикъл на Марс, кин 206 = в навечерието на 21.12. 2012, разпускане на земния цикъл на историята
207 9 x 23, съдбовен цикъл на слънчевите петна, честота на кин 207, Синя Кристална Ръка, 21.12.2012 - Затваряне на Цикъла,двадесетичен код: 10.7
208 52 x 4, 104 x 2, 13 x 16, 8 x 26, 26- та oктава, завършва четвърти замък, 208- то стъпало на Кулата на Мерлин, 20 Постулата на Закона за Времето: 208 Луна, Космическа Луна 2013, финален етап преди Галактическата Синхронизация, записва се: 10.8
209 11 x 19, първия етап на матрицата отвъд историята V11H19 (209) трети възходящ портал на единството в матрицата 441, записва се: 10.9
210 7 x 30, 42 x 5, 6 x 35, 21 x 10, записва се: 10.10, брой на дните в ритуалния Wuku- Балинезийски синхронизационен календар, триъгълно- 20

7- те числа на 31- ви ред  
211 основен ключ, завършва триплета 112 + 121 + 211= 444 = 12 x 37, 211 – 121 = 90, 211-112 = 99, честота на 10-я ясен знак на Пакал Вотан, 3 Маймуна, записва се: 10.11
212 53 x 4, мярка на прераждане- Сириус, записва се: 10.12, средно число от триплета 122 + 212 + 221= 555; 15 x 37
213 71 x 3, активираща честота на пророчеството за дъгата, двадесетичен код: 10.13
214 2 x 107, първичния Адам (107) се трансформира в новото време във вълшебник, записва се: 10.14
215 43 x 5, Пета сила на Нощния Пророк, изцяло проникваща визия, записва се: 10.15
216 съвършено перфектен куб, 6³, 6 x 36, 3 x 72, 2 x 108, 8 x 27, 27- та октава, завършва трета схема на матрицата 441, трета леща на времето за тонове 3, 7, 11, в традиционната Кабала 216- та буква в името на Бог
217 31 x 7, започва четвъртата схема в матрицата 441, креативна мощност на Висшия Портал на единството, координираща единица (V18 H18) на четвъртото измерение, Космически Куб, и трета ментална сфера, пробудено съзнание

7- те числа на 32- ри ред  
218 109 x 2, противоположно-812 (= двадесетичен запис: 2.0.12, 28 x 29, космическа константа на хармоничния стандарт ), 812 – 218 = 594 = 11 x 54, записва се: 10.18, честота на кин 218, освещаване на гробницата на Пакал Вотан
219 3 x 73, aктивираща честота на константата на биомасата, записва се: 10.19
220 10 x 22, 11 x 20, 44 x 5, 55 x 4, записва се: 11.0
221 13 x 17, код на космическия навигатор Чак Ле, средна точка между 1 и 441, в магическия квадрат на 441, 221 е централната единица (V11 H11), във всеки от вертикалните и хоризонтални редове, симетричните суми са 442 или 221 x 2 или 441 + 1, двадесетичен запис: 11.1
222 111 x 2, 37 x 6, съвършенна самостоятелна рекомбинантна честота, втори ред
223 Основен ключ, противоположно- 322 (29 x 14), 322 – 223 = 99 = 11 x 9, записва се: 11.3
224 32 х 7, кристална честота на космическото сътворение 224= 8 x 28, октава на хармоничния стандарт, 4 x 56, мярка на Стартовия Кодон, 16 x 14, записва се: 11.4, V18 H11 четвърти ляв портал на единството и координационна единица на 6- то измерение на времето и шеста ментална сфера, сюблимирано съзнание

7- те числа на 33 – ти ред  
225 15², 45 x 5, 9 x 25 (3² x 5² = 15²)
226 113 x 2, “Господарят на Зората управлява Силата на Смъртта”, записва се: 11.6
227 Основен ключ, противоположно- 722 (дните в куба от 7 до 22 ), 19² x 2, 722 – 227 = 495 = 11 x 45, 227 + 722 = 949 = 13 x 73, циклична последователност на константата на биомасата, записва се: 11.7, числото пи = 22/7
228 19 x 12 “Храмът на управлението на Бог”, двадесетичен код: 11.8 (=19)
229 Основен ключ, противоположно- 922, 922-229 = 693 = 21 x 33, 231 x 3, код на матрицата на посвещението на Хунаб Ку 21, записва се: 11.9
230 23 x 10, честота на проявлението на цикъла на слънчевите петна, двадесетичен код: 11.10
231 7 x 33, 3 x 77, 11 x 21, триъгълно- 21, креативна честота на инициацията, висша мистична честота в традиционната Кабала, 231 сефироти или aнгели на сътворението, координираща единица на второ измерение на времето, Космическо Възнесение, четвърта ментална сфера, продължаващо съзнание

7- те числа на 34- ти ред
232 8 x 29, 29- та oктава, октава на космическата константа, записва се: 11.12
233 Основен ключ, 13- то число в редицата на Фибоначи (233=144 + 89), записва се: 11.13
234 13 x 18, кореспондира с 234˚ или 13/20 от 360˚ на кръга, 13:7 от колелото на закона за времето, космологична основа на честотата 13:20, честота на кин 234-Космичен Вълшебник, 234 е противоположно на 432 – втора мастер леща на времето, 54- та Октава, 432 – 234 =198 = 11 x 18, също 234 е рекомбинанта с 324, 18² и с 342, 19 x 18
235 5 x 47, пета сила на честотата на пророка (47), първи кин на 19- ти Вълнов Модул, записва се: 11.15
236 59 x 4, мярка на константата на Сириус, противоположно- (632 = 8 x 79, ноосферна константа), 632 – 236 = 396 = 11 x 36, двадесетичен запис: 11.16
237 3 x 79 активираща честота на ноосферната константа, противоположно- 732 = 61 x 12, 732 – 237 = 495 = 11 x 45
238 34 х 7, 119 x 2, 17 x 14, вълшебство на навигацията, противоположно- 832 (64 x 13, 52 x 16, число на седмиците в 16- годишния куб на закона), 832 –238 = 594 =11 x 54, V11 H4 координационна единица на седмото измерение на времето, вертикално управление на по- високи измерения от низходящ ред 

7- те числа на 35- ти ред  
239 Основен ключ, противоположно- 932 = 4 x 233, 233 е 13- то число в редицата на Фибоначи ), 932 – 239 = 693 = 9 x 77, 21 x 33, записва се: 11.19
240 30 x 8 30- та октава, 24 x 10, 60 x 4, 40 x 6, 3 x 80, 2 x 120, 5 x 48, двадесетичен код: 12.0
241 Основен ключ, двадесетичен код: 12.1- десетичен аналог на 121 (11²) , противоположно - 142, 241 – 142 = 99 = 11x 9, започва 13- ти цикъл на 20 в Цолкин
242 121 x 2, 11² x 2, бинарна активност на мистичния код, дведесетичен код: 12.2
243 27 x 9 (3³ x 3²), 81 x 3 (9² x 3), Сърцето на Девет, кодова честота на Валум Вотан (кин 243= 9 Нощ), противоположно- 342 , 19 x 9, 342 – 243 = 99 = 11 x 9
244 4 x 61, 122 x 2, противоположно- 442 =221 x 2, 17 x 26), 442 – 244 = 198 = 11 x 18
245 35 х 7, 7² (49) x 5, V4 H4, координационна единица на първа ментална сфера на предсъзнанието и първо измерение на космическото сътворение, записва се: 12.5

7- те числа на 36- ти ред  
246 6 x 41 кубирана честота на божествения интервал, противоположно- 642 =321 x 2, 642 – 246 = 396 = 11 x 36
247 13 x 19, висша проява на 19 код , 247+13 = 260, Космически Цикъл на Управлението на Бог,13 x 19 + 13 = 260, 260 = 13 x 20, противоположно на 247- 742 (371 x 2, 53 x 14) 742 – 247 = 495 = 11 x 45, двадесетичен запис: 12.7 (= 19)
248 31 x 8, 31 октава, първа единица на 20- ти Вълнов Модул
249 83 x 3, утроено управление на нощния пророк, противоположно-  942 =157 x 6, 942 – 249 = 693 = 9 x 77, 21 x 33, 7 x 63, записва се: 12.9
250 25 (5²) x 10, 5x50, 125 (5³) x 2, ¼ of 1000, записва се: 12.10
251 Основен ключ, записва се: 12.11, честота на кин 4Маймуна, галактически подпис на  събитието  Кулите – Близнаци: 11.9, –4 сублимираща четвърта величина, повишена трансформация на последователността на термичното силово поле (V4 H10) (Код на Холономния Приемник)
252 21 x 12, 36 x 7, 9 х 28, 252³ = интервал на космичното сътворение = 288³ – 2808² = 252³ или 144 x 12 x 21 x 441), V4 H11, четвърти десен портал на единството, координационна единица на петото измерение на времето, пета ментална сфера, суперсъзнание, двадесетичен код: 12.12

7- те числа на 37- ми ред  
253 Основен ключ, противоположно- 352 =11x 32, 352 – 253 = 99 = 11 x 9, записва се: 12.13, триъгълно - 22
254 127 x 2, противоположно- 452 =113 x 4, 452 – 254 = 198 = 11 x 18, записва се: 12. 14
255 51 x 5, 17 x 15, навигатор на петата сила на тройното активиране, записва се: 12.15
256 16², 44, 64 x 4, комплектоване на четирите квадранта на пси- генетичната пространствена матрица, мастер- хармонична матрица, 8 x 32, 32- ра октава, космичен кристален резонанс, записва се: 12.16
257 Основен ключ, мастер- честота на планетарния навигатор, противоположно-752 =16 x 47, хармоничен код на пророка), 752 –257 = 495 = 11 x 45, записва се: 12.17
258 43 x 6, кубирана честота на нощния пророк, записва се: 12.18, медитация на безкрайното/безгранично разтваряне
259 37 x 7, противоположно - 952 =17 x 56, 34 x 28, 952 – 259 = 693 = 21 x 33, V4 H18, координираща единица за третото измерение на времето, космическа синхронизация, втора ментална сфера, подсъзнание, записва се:  12.19

7- те числа на 38-ми ред  
260 13 x 20, мастер кодова местота на закона за времето, 13:20 – универсална честота на синхронизация, основа на Синхронотрон, 13:7 колелото на Закона за Времето, 4 x 65, 52 x 5 основа на Дриймспел - замъците, Вълновите Модули, хармониките, хроматиките, и т.н., записва се: 13.0, радион-стойност на първата седмица 7:7::7:7
261 9 x 29, съдбовна честота на космическата константа, сума от всички окултни кинови двойки, двадесетичен код: 13.1
262 131 x 2, хармонична балансираща честота, записва се: 13.2, средна рекомбинанта на триплета 226 + 262 + 622 = 1110 = 37 x 30, 262 – 226 = 36, 622 – 262 – 360 (туна/ въртене), записва се: 13.2
263 Основен ключ, противоположно-362 =181 x 2, 362- 263 = 99 = 11 x 9, записва се: 13.3
264 33 x 8, 33- та oктава (мистичен акорд), 132 x 2, 66 x 4, 11 x 24, записва се: 13.4
265 53 x 5, пета сила на честотата на прераждане-Сириус, противоположно- 562 =281 x 2, 562 –265 = 297 = 11 x 297, записва се: 13.5
266 38 х 7, 19 x 14, V11-H18, четвърти възходящ портал на единството, координираща единица на осмото измерение на времето, вертикално върховно управление на измерения от възходящия ред, записва се: 13.6 (= 19)

7- те числа на 39- ти ред  
267 Основен ключ, противоположно- 762 (381 x 2), 762-267 = 495 = 11 x 45, двадесетичен код: 13.7 (= честота на 13:7, колело на Синхронотрон на закона за времето)
268 67 x 4, забележете: 267 + 1 = 67 х 4, противоположно - 862 (431 x 2), 862-268 = 594 = 11 x 54, записва се: 13.8
269 ​​Основен ключ, противоположно-  962 =481 x 2, 962-269 = 693 = 21 x 33, 11 x 63, 77 х  9, двадесетичен код: 13.9
270 27 x 10, 9 x 30, 90 x 3, 45 x 6, 54 x 5, честота на 270 ˚ = ¾ кръг, записва се: 13.10
271 Основен ключ, рекомбинанта 721 (103 x 7),721 -271 = 450 = 45 x 10, записва се: 13.11
272 8 x 34, 34- та октава, 17 x 16, хармонична балансираща честота на кода на навигатора, записва се: 13.12, завършваща единица от четвъртата схема на матрица 441
273 39 x 7, 13 x 21, 91 x 3, космически цикъл на Хунаб Ку 21, записва се: 13.13, започва пета схема на матрица 441, междуразмерна фазова единица, V17 H17, радиална матрица на космическия куб и ядро на основния галактически канал, бетa-бетa хиперплазма, радион- стойност на  втората седмица 7:7:: 7:7

7- те числа на 40- ти ред  
274 137 x 2 "Вълшебникът, който укротява центъра на Земята", записва се: 13.14, ESP въвеждане на единица, канал на ядрото на Космическия Куб
275 11 x 5 ², освобождаваща честота на петата сила (галактическа федерация), записва се: 13.15
276 23 x 12, честота на храма на цикъла на слънчевите петна, станция на Вълшебника (архетипи на Хунаб Ку 21), записва се: 13.16, триъгълно - 23
277 Основен ключ, противоположно- 772 (193 x 4), 772-277 = 495 = 11 x 45, записва се: 13.17
278 139 x 2, противоположно - 872 (109 x 8), 872-278 = 594 = 11 x 54, записва се: 13.18
279 31 x 9, честота на божествения портал на Деветте Господари на Времето (Болонтику), двадесетичен код: 13.19, станция на Изследователя (архетипи на Хунаб Ку 21) V15-H11 Пети ляв портал на единството
280 35- та октава, 35 x 8, 28 x 10, 14 x 20, 4 x 70, 5 x 56, 40 x 7, 140 x 2, завършва Телектонон- цикъл на завръщане, еквивалент на първите десет луни от 13- лунния годишен календар, записва се: 14.0 десетичен аналог на кода на Телектонон 140

7- те числа на 41- ви ред  
281 Основен ключ, противоположно- 182 (13 x 14, ½ 13 Луни в година), 281 -182 = 99 = 11 x 99, записва се: 14.1
282 141 x 2 (забележете: преход от предишния код 14.1 към 141 x 2), станция на изследователя , записва се: 14.2, станция на пророка (архетипи на Хунаб Ку 21),
283 Основен ключ, противоположно-  382 (191 x 2), 382-283 = 99 = 11 x 9, записва се: 14.3
284 71 x 4, ESP входна единица бетa-aлфa ядро на канал за Космическо Възнесение, (код на Холономния Приемник), записва се: 14.4 (десетичен аналог 144)
285 19 x 15, 3D-4D междуизмерна фазова единица, V17 H5, радиална матрица на космическо възнесение и ядро на галактическия канал, бетa-aлфa хиперплазма, записва се: 14.5 
286 13 x 22, 26 x 11, радион- стойност на третата седмица 7:7:: 7:7, ESP изход единица бетa-aлфa ядро на канал за Космическо Възнесение, записва се: 14.6 
287 41 x 7 божествен интервал се придвижва от създаване на силата на 7, радион-стойност на четвъртата седмица 7:7:: 7:7, двадесетичен код: 14.7

7- те числа на 42- ри ред
288 144 x 2, 72 x 4, 36 x 8, 18 x 16, 9 x 32, 96 x 3, 12 x 24, 36- та октава, мастер- честота на полярните хармоники, четвърта леща на времето – кодове на тонове: 4, 8, and 12, станция на ЧикЧан - посвещение, схема на червен електрически генератор ( архетипи на Хунаб Ку 21 ), радион- стойност на 7- те мистични Луни, четвърта седмица 7:7:: 7:7, записва се: 14.8
289 17 ² , противоположно- 982 (491 x 2), 982-289 = 693 = 21 x 33, инициираща матрична честота на навигатора, записва се: 14.9
290 29 x 10, честота на проявление на космичната константа, записва се: 14.10
291 3 x 97, 2- ри хептаден портал, Аватар, станциа на Аватар ( архетипи на Хунаб Ку 21), двадесетичен код: 14.11, V11 H5, пети низходящ портал на единство
292 146 x 2, 73 x 4, честота на формата и мярка на константата на биомасата, записва се: 14.12
293 Основен ключ, противоположно - 392 (49 x 8), 392-293 = 99 = 11 x 9, записва се: 14.13
294 42 x 7, 49 x 6, кубирана стойност на 49, станция на Първожреца( архетипи на Хунаб Ку 21), двадесетичен код: 14.14

7- те числа на 43- ти ред
295 59 x 5, пета сила на Сириус- Константата, противоположна честота- 592 (296 x 2, 37 x 8), 592-295 = 297 = 11 x 27 , записва се: 14.15
296 37 x 8, 37-ма октава, ESP- входящи единици aлфa-aлфa, ядро на канала на Космическото Сътворение (код на холономния приемник), записва се: 14.16
297 11 x 27, мастер- честота на рекомбинантен интервал ( примерен ключ 441 –144 = 297), 3D-4D междуизмерна фазова единица, V5 H5, радиална космическа матрица и ядро на галактическия канал, aлфa-aлфa хиперплазма, записва се: 14.17
298 149 x 2, ESP изходна единица aлфa-aлфa, ядро на канала за Космическо Сътворение, двадесетичен код: 14.18
299 13 x 23, честота на космическия цикъл на слънчевите петна, записва се: 14.19
300 20 x 15, 10 x 30, 60 x 5, 50 x 6, 25 x 12, 3 x 100, Станция на Артиста ( архетипи на Хунаб Ку 21 ), записва се: 15.0, триъгълно - 24
301 43 x 7, резонантна креативна сила на нощния пророк, записва се: 15.1

7- те числа на 44- ти ред  
302 151 x 2, записва се: 15.2, забележете: преход от предишния код 15.1 към 151 x 2, записва се: 15.2, противоположно- 203, 302 – 203 = 99 = 11 x 9
303 101 x 3, съвършенна самостоятелна рекомбинанта, станция на Състрадателния (архетипи на Хунаб Ку 21), записва се: 15.3, V5 H11, пети десен портал на единството
304 19 x 16, двойно хармонична октава на управлението на Бог, 38- ма oктава, 38 x 8, 76 x 4, записва се: 15.4
305 61 x 5, пета сила на четвъртата координата на единството, противоположно- 503, 503 – 305 = 198 = 11 x 18
306 153 x 2, 51 x 6, 17 x 12, честота на храма на навигатора, станция на Лечителя (архетипи на Хунаб Ку 21), двадесетичен код:15.6
307 Основен ключ, противоположно- 703, 703 – 307 = 396 = 11 x 36
308  7 x 44, 77 x 4, 11 x 28, честота на спектралната Луна на Освобождението с помощта на хармоничния стандарт, ESP изходна единица aлфa-бeтa, ядро на канала за Космическа Синхронизация, записва се: 15.8

7- те числа на 45- ти ред  
309 103 x 3, 3D-4D междуизмерна фазова единица, V5 H17, радиална матрица на космическата синхронизация и ядро на галактическия канал, aлфa-бeтa хиперплазма, записва се: 15.9
310 31 x 10, 5 x 62, ESP входяща единица aлфa-бeтa, ядро на канала за космическа синхронизация, записва се: 15.10
311 Основен ключ, завършва триплета: 113 – 131 – 311, противоположно- 113 ( честота на Господаря на Зората), 311 – 113 = 198 = 11 x 18, двадесетичен код: 15.11
312 13 x 24, космически цикъл на системата Велатропа 24, 8 x 39, 39- та oктава, 12 x 26, 6 x 52, 3 x 104, синхронизационни честоти на Сириус B (52) и Aрктур (104), станция на Maгьосника, схема на генериране на синьо електричество (архетипи на Хунаб Ку 21), двадесетичен код: 15.12 = десетичен аналог :1512 = 216 x 7)
313 Основен ключ, палиндромна самостоятелна рекомбинанта, средна точка в триплета 133-313-331, 331 – 313 = 18, 313 – 133 = 180 = 10 x 18, 133 + 313 +331 = 777 = 21 x 37, записва се: 15.13
314 157 x 2, противоположно- 413 (59 x 7), 413 – 314 = 99 = 11 x 9, записва се: 15. 14, кореспондира с 48-те Хармонични Руни на Второто Сътворение – руни на Универсалната Религия- 103, каналът за предаване на управлението се развива самостоятелно
315  45 x 7, 63 x 5, 21 x 15, 9 x 35, V11-H17 Четвърти Хептаден Портал на Посвещението, станция на Пророка ( архетипи на Хунаб Ку 21), записва се: 15.15 , пети възходящ портал на единство, 12 направление на 4 октава от 48- те руни на УР - 95, Единното Галактическо Изкуство се превръща в Медитация на Реалността

7- те числа на 46- ти ред
316 79 x 4, форма и мярка на ноосферната константа = кода на 4- те пси- плочи, кореспондира с 48- те Руни на УР- 79, Дървото на Космическия Огън поражда Планетарния Разум, записва се: 15.16
317 Основен ключ, противоположно-  713, 713 – 317, 396 = 11 x 36, записва се:15.17
318 3 x 106, 6 x 53, кубирана стойност на прераждане- Сириус, станция на Мъдреца (архетипи на Хунаб Ку 21), двадесетичен код: 15.18
319 11 x 29, честота на освобождението, с помощта на космическата константа, записва се: 15.19
320 40 x 8, 40- та oктава, 4 x 80, 10 x 32, 20 x 16 , 5 x 64, записва се: 16.0, ESP входяща единица бетa-бeтa ядро на канал на Космическия Куб, последна единица на  5- та схема от  441 матрица
321 107 x 3, ядро на междугалактическия канал бeтa-бетa хиперплазма активира кодовете на космическия куб, записва се: 16.1, V16 H16, първа единица от 6-та схема на матрицата 441
322 161 x 2, 23 x 14, 46 x 7, записва се: 16.2, код на Вълшебника за цикъла на слънчевите петна

7- те числа на 47- ми ред  
323 просто палиндромно число, средна точка в триплета: 233+323+332 = 888 = 37 x 24, двадесетичен код: 16.3
324 18², 9 x 36, 108 x 3, 27 x 12, 81 x 4 (забележете:18² е също продукт и на двете числа 9² (81)  и 6² (36), хармонична честота на 18-измерната вселена, записва се: 16.4 (десетичен аналог 164)
325 13 x 25, 5 x 39, триъгълно- 25, космически цикъл на 5- та сила, записва се: 16.5
326 163 x 2, V16 H11 шести ляв портал на единството, шеста единица Дум Дуар на синьо луминисцентно силово поле, записва се:16.6
327 109 x 3, рекомбинанта  на 273 (327 -273= 54), противоположно- 723 (3 x 241), 723 – 327 = 396 = 11 x 36, записва се: 16.7
328 41 x 8, 41-ва oктaва, октава на божествения интервал, записва се: 16.8, десетичен аналог - 168, 21 x 8 – паралелна честота на 41 x 8
329  креативна честота на пророка, записва се: 16.9, десетичен аналог- 169 или 13 x 13, забележете: 13 и 7 са фактори в тази честота

7- те числа на 48- ми ред  
330 11 x 30, 33 x 10, 3 x 110, посвещаваща честота на проявлението, записва се: 16.10, установява 33-ти десетичен ред, “инициация”
331 Основен ключ, V16 H6, ядро на междугалактически канал бeтa-aлфa (бeтa-новa) хиперплазма, aктивира кодовете на космическото възнесение, двадесетичен код: 16.11
332 166 x 2, 83 x 4, втора честота на 33-ти десетичен ред
333 37 x 9, 111 x 3, основна самостоятелна циклична рекомбинанта, интегриращ ключ на  Инициация в десетичния ред, записва се: 16.13
334 167 x 2, противоположно - 433, 433 – 334 = 99 = 11 x 9
335 67 x 5 (забележете: паралелно със 167 от предишната честота) кореспондира с 48- те руни на УР – 6 октава, 14 направление- 107, Безкрайната мисловна вълна осветява пространството, двадесетичен код: 16.15
336 48 х 7, 42 x 8, 42- ра октава, 21 x 16, V11 H6 шести низходящ портал на единството, кореспондира с 48- те руни на УР – 3 октава, 11 направление -  85, Единния Галактически живот канализира времето, записва се: 16.16

7- те числа на 49- ти ред  
337 Основен ключ, седма честота на 33- ти десетичен ред, противоположно- 733, 733 – 337 = 396 = 11 x 36, записва се: 16.17, кореспондира с с 48- те руни на УР – 1 октава, 9 направление - 69, Небесният свод разделя времето
338 169 x 2 (13 x 26), удвоена мощност на13², честота на галактическата вълна на времето, записва се: 16.18
339 113 x 3, утроено раждане на Господаря на Зората, отговаря на 9-та величина от 33-ти десетичен ред, записва се: 16.19
340 17 x 20, двадесетичен код: 17.0, честота на свещеното време на навигатора, Ной (17) (40 дни и 40 нощи в Кивота)
341 11 x 31, върховна честота на единството, V6 H6 ядро на междугалактически канал aлфa-aлфa хиперплазма, активира кодовете на космическото сътворение, записва се:  17.1 ( десетичен аналог – 171= 19 x 9, вижте повече от следващата честота за прехвърляне )
342 19 x 18, 9 x 38, рекомбинантна честота: 234 (13 x 18 = 234˚ или 13/20 от 360˚ кръг), 243 (27 x 9 = “Валум Вотан”), 324 (18², матрица на 18- измерната вселена), 342 (19 x 18, Управление на Бог за 18- измерната вселена), 423 (9 x 47, пророческа мощност на девет) и 432 ( 432= 54 x 8, 54- та октава и втора мастер- леща на времето, съчетава 432 =108 x 4, 432 =144 x 3 и 432 = 216 x 2).
343 49 х 7, 7 x 7² или 7³, мастер- мощност в матрицата на сътворението

7- те числа на 50- ти ред
344 43 x 8, 43- та oктaва, oктава на нощния гадател, записва се: 17.4
345 5 x 69, 23 x 15, утроена пета сила за активиране на цикъла на слънчевите петна, записва се: 17.5
346 173 x 2, противоположно-  643, 643 – 346 = 297 = 11 x 27, рекомбинанта с 364 = 28 x 13, 364 – 346 = 18, двадесетичен код: 17.6, V11 H6, шести десен портал на единството, шеста единица Дум Куали на червеното термично силово поле
347 Основен ключ, противоположно- 743, 743 – 347 = 396 = 11 x 36, записва се: 17.7
348 29 x 12, 6 x 58, 87 x 4, 116 x 3, 174 x 2, храм на космическата константа, записва се:  17.8
349 Основен ключ, противоположно-  943 =23 x 41( божествен интервал, честота на цикъла на слънчевите петна), записва се: 17.9
350 7 x 50, 14 x 25, 70 x 5, 35 x 10, проявление на мощта на петата сила на космическото създаване, записва се: 17.10

7- те числа на 51-ви ред
351 27 x 13, 9 x 39 утроена мощност на честотата на 9 и 13, V6 H16 ядро на междугалактически канал aлфa-бeтa хиперплазма, активира кодовете на космическа синхронизация, триъгълно- 26
352 44 x 8, 44- та октава, 88 x 4, 11 x 32 кристална честота на освобождението, записва се: 17.12
353 просто палиндромно число, средна точка в триплета: 335+353+533 = 1221 = 11 x 111, 33 x 37, 533 – 353 = 180, 18 x 10, двадесетичен код: 17.13
354 177 x 2, 59 x 6, кубирана стойност на константата на Сириус, брой на дните в 12-месечната лунна година(12 х 29,5= 354 ), записва се: 17.14
355 71 x 5, кореспондира с 48- те руни на УР- октава 5, 13- то направление - 102, Системата на управление  развива космическото пространство, записва се: 17.5
356 89 (11- то число в редицата на Фибоначи) x 4, V11 H16 шести възходящ портал на единството, кореспондира с 48- те руни на УР- 4 октава , 12- то направление – 94, Структурата на Реалността се превръща в архитектура на пространството
357 51 x 7, 119 x 3, 17 x 21, двадесетичен запис: 17.17, върховен навигационен код на Хунаб Ку 21, кореспондира с 48- те руни на УР- 2-ра октава , 10- то направление -78, Денят и нощта дефинират космическото пространство

7- те числа на 52- ри ред  
358 179 x 2 противоположна честота- 853, 853 – 358 = 495 = 11 x 45, записва се: 17.18
359 Основен ключ, противоположно-  953, 953 – 359 = 594 = 11 x 54, записва се: 17.19
360 18 x 20, 9 x 40, 36 x 10, 45 x 8, 9 x 40, 5 x 72 , 24 x 15, 3 x 120, 2 x 180 = 360˚ кръга, 1 тун (Mаянски 360- дневен цикъл), завършва 6- та схема на матрицата 441, 45- та октава  двадесетичен код: 18.0
361 19², честота на матрицата на божественото управление, брой на дните в 19- месечния Бахайски календар, пъърва единица в 7 схема на матрицата 441, записва се : 18.1, координира вътрешното единство в  4- то измерение на времето  
362 181 x 2 (прехвърляне от предишното число:18.1), бинарен/ удвоен ред на космическия интервал (181),441 – 362 = 79, ноосферна константа, записва се: 18.2
363 11 x 33, 121 (11² x 3), върховна инициираща честота на освобождението, палиндромна хармоничност, двадесетичен код: 18.3
364 52 x 7, върховна креативна честота на Сириус, брой на календарния цикъл в 13- лунния календар, по 28 дни всеки месец, 52 x 7 = 13 x 28, 4 x 91, осъществяване на космологичното отношение на закона за времето, 4:7::7:13, (4 x7 = 28, хармоничен стандарт, 7 x 13 = 91, честота на синхронотронния оборот от закона, 4 x 13 = 52, честота на Сириус B ), записва се: 18.4

7- те числа на 53- ти ред  
365 5 x 73, съвършена пета сила на стандартната биомаса, кореспондира с честотата на 365-дневната неясна слънчева орбита (364 + 1), записва се: 18.5 (десетичен аналог 185, 5 x 37, противоположно- 73 x5), V15 H11, 7- ми ляв портал на единството, 7- ма величина Дум Дуар на синьото луминисцентно силово поле
366 61 x 6, слънчев цикъл с добавен ден за високосна година, стойност на куба, противоположно-  663 (51 x 13), 663-366 = 297 = 11 x 27, записва се: 18.6
367 Основен ключ, противоположно- 763 (109 x 7), 763 – 367 =396 = 11 x 36, записва се: 18.7
368 8 x 46, 46- та oктава, 16 x 23, хармоничен ред на цикъла на слънчевите петна, записва се: 18.8
369 41 x 9, девети ред на божествения интервал, противоположно- 963 (107 x 9), 963 – 369 = 594 = 11 x 54, записва се: 18.9 (десетичен аналог 189 паралелна честота 21 x 9), координираща вътрешна единица на второ измерение на времето
370 37 x 10, ясен ключов ред на рекомбинантния фактор, записва се: 18.10
371 7 x 53, висша креативна честота на прераждане-Сириус, записва се: 18.11, горна граница на рекомбинантния фактор = 731 (43 x 17, навигационна честота на нощния пророк) 731 – 371 = 360, пълен цикъл(за тун) от закона за времето

7- те числа на 54- ти ред  
372 4 x 93, 31 x 12, храм на първи портал на единството, кореспондира с 48- те руни на УР- 6- та октава, 14- то направление-112, Безкрайната мисловна вълна развива безкрайността, записва се: 18.12
373 просто палиндромно число, средна точка в триплета: 337 + 373 + 733 = 1443 = 37 x 39, 373 – 337 = 36, 733 – 373 = 360, колело на цялостта, двадесетичен код: 18.13, V11 H7 , седми низходящ портал на единството, кореспондира с 48- те руни на УР – 3- та октава, 11- то направление- 83, Galactic, Единният Галактически Живот се разширява в Пространството
374 187 x 2, 11 x 34, 22 x 17, навигационни кодове за освобождение на планетарния вълшебник, записва се: 18.14, кореспондира с 48- те руни на УР- 1- ва октава, 9- то направление - 67, Божествения Декрет определя Пространството на Второто Сътворение
375 5 x 75, 5² x 15, 5³ x 3, пета сила на най- същественото действие на кода, двадесетичен код: 18.15
376 47 x 8, 4- та октава на пророците, 188 x 2, 94 x 4, записва се: 18.16
377 29 x 13, космичен цикъл на космичната константа, координираща вътрешна единица на първо измерение на времето, записвасе: 18.17
378 7 x 54, 42 x 9, 18 x 21, 27 x 14, 126 x 3, 189 x 2, честота на 378-дневния синодичен цикъл на Сатурн около Земята, 378 x 29 = 28 365- дни - слънчеви Земни години, двадесетичен код: 18.18, триъгълно- 27

7- те числа на 55- ти ред
379 Основен ключ, противоположно-  973 (139 x 7), 973 – 379 = 594 = 11 x 54, записва се: 18.19
380 19 x 20, 38 x 10, 76 x 5, 95 x4 Управлението на Бог като Цялостност, записва се: 19.0
381 127 x 3, V7 H11 7- ми десен портал на единството, 7- ма величина Дум Куали червено термично силово поле, записва се: 19.1
382 191 x 2 (виж предишната честота 19.1 за прехвърлянето), рекомбинатна циклична хармоника 832 = 64 x 13, честота на16-годишния куб на закона, рекомбинантен интервален фактор 450 = 10 x 45, записва се: 19.2
383 просто палиндромно число, средна точка в триплета: 338 + 383 + 833 =1554 = 37 x 42, 833 – 383 =450, 10 x 45, двадесетичен код: 19.3
384 48 x 8, 48- та oктава, “Хексамерида на октавата”честотен диапазон на човешкия опит, висша хармонична честота на кода на живота, 8 x 48 = 64 x 6, кубиране на кода на ДНК, брой на линиите в ИДзин, бинарен ред на ДНК кода, 32 x 12, кристален храм на кода, записва се: 19.4 (десетичен аналог 194, Първа Книга на Първо Изгубено Поколение, Кристален Вълшебник)
385 55 x 7, 11 x 35, пета сила на освобождаване на креативната честота, записва се: 19.5, вътрешна координата на трето измерение на времето

7- те числа на 56- ти ред  
386 193 x 2, противоположно- 683 (честотана годината на реинкарнация на Пакал Вотан), 683 – 386 = 297 = 11 x 297, записва се: 19.6
387 129 x 3, 43 x 9, честота на нощния пророк, придвижва се със силата на 9, записва се: 19.7
388 97 x 4, 194 x 2, числото на Боде за орбиталното отношение за Плутон, записва се:  19.8, кореспондира с 48- те руни наУР-5- та октава, 13- то направление -100, Обединението на възход и падение се определя като космическо пространство
389 Основен ключ, противоположно- 983, 983 – 389 = 595 = 11 x 54, V11 H15, седми възходящ портал на единството в матрица 441, записва се: 19.9, кореспондира с 48- те руни на УР-4- та октава, 12- направление- 92, Галактическото Изкуство се превръща в Структура на Реалността
390 39 x 10, 13 x 30, 3 x 130, 5 x 78, 6 x 65, проява на утроения ред на цикъла на космическото време, записва се: 19.10, кореспондира с 48- те руни на УР- 2- ра октава, 10- то направление- 76, Управлението на Космическото Сътворение поражда небесния свод
391 17 x 23, навигация на цикъла на слънчевите петна, записва се: 19.11 
392 7 x 56, 8 x 49 (7²) , 49- та oктава, 98 x 4, 196 (14²) x 2, записва се: 19.12 последна единица в 7-ма схема на матрицата 441

7- те числа на 57- ми ред
393 131 x 3, мастер- палиндромно число, средна точка в триплета: 339 + 393 + 933 = 1665 = 45 х 37, 45 е с триъгълно число 9,  933 – 393 = 540 = 10 x 54, първа единица на 8 схема от матрицата 441, първа единица от 9-то измерение на времето, кореспондира с хиперпартона на вторичната луминисцентна клетка кемио, светлина на вътрешната топлина, записва се: 19.13
394 197 x 2, противоположно- 493, 493 –394 = 99 = 11 x 9, записва се: 19.14
395 5 x 79, пета сила на фактора на ноосферата, записва се: 19.15
396 11 x 36, 99 x 4, най- големия интервален рекомбинантен фактор, четвъртата мощност на девет се придвижва от освобождаващата сила на 11, V14 –H11 осми ляв портал на единството, двадесетичен код: 19.16, станция на Навигатора
397 Основен ключ, противоположно- 793 (13 x 61), 793 – 397 = 396 = 11 x 36, виж предишния запис, двадесетичен код: 19.17
398 199 x 2, удвоена честота на мастер- учителите, записва се: 19.18
399 7 x 57, 21 x 19, 133 x 3, магистър- честота, управлявана от Бог се придвижва със силата на Хунаб Ку (21), кореспондира със средната/ втора термична клетка Кум, топлина на вътрешната светлина, записва се: 19.19

7- те числа на 58- ми ред  
400 20², Maстер- честота на цялостност, 10² x 4, 50 x 8, 50- та октава, 25 x 16, 5 x 80, 2 x 200, двадесетичен код: 2.0.0, установява третия ред / разряд на пълното двадесетично броене (K`aлтун или 400 броя / кина– различно от сравнителния катун, състоящ се от 20 туна, 1 тун = 360= 18 уинала х 20,  20 туна = 1 катун oт 7200 броя, докато 20 x 400 = 1 K`алтун = 8000 броя- 1 единица от четвърти разряд
401 Основен ключ, противоположно- 104(13 x 8) , 401 – 104 = 297 = 11 x 27, кореспондира с 48- те руни на УР – 6- та октава, 14- направление -105, октава на безкрайната мисловна вълна, двадесетичен код: 1. 0.1
402 6 x 67, 2 x 201, 3 x 134 кореспондира с позицията на хипернеутрона в схемата на 8 хиперпартон, V11 H8, 8-ми низходящ портал на единството, записва се: 1.0.2, кореспондира с 48- те руни на УР- 3- та октава, 11- то направление - 81, Радиогенезисът определя единния Галактически Живот, станция на Йога/ Йогини, 6- ти хептаден портал
403 31 x 13, номерологично кореспондира с 3113, начало на настоящия цикъл от 13 бактуна, двадесетичен код, 1.0.3, кореспондира с 48- те руни на УР- 1- ва октава, 9- направление- 65, Октава на Божествения Декрет“Да Бъде!”
404 хармонично палиндромно число, 101 x 4, 202 x 2, записва се: 1.0.4
405 81х5= 9² x 5, 9 x 45 –триъгълно- 9, 27 x 15, записва се 1.0.5, кореспондира с първичната топлинна клетка на хиперпартон Дум Куали  
406 58 х 7, 29 x 14 космична константа на Вълшебника, 203 x 2, записва се: 1.0.6, триъгълно - 28

7- те числа на 59- ти ред  
407 11 x 37, мастер- рекомбинантна честота, например: 407 x 351 (27 x 13) = 142 857 (реципрочно- 7), 407 x 27 = 10989 (реципрочно-  91), 407 x 189 (27 x 7) = 76923 (реципрочно- 13) и т. н, записва се: 1.0.7
408 8 x 51, 51- ва октава, 24 x 17, навигатор на Велатропа- честота, 12 x 34, 4 x 102, 3 x 136, 2 x 204, V8- H11, осми десен портал на единството, двадесетичен код: 1.0.8, Станция на Променящия Света/Буря
409 Основен ключ, противоположно- 904 (113 x 8), 904 – 409 = 495, 11 x 45, записва се: 1.0.9
410 41 x 10, проявление на честотата на божествения интервал, записва се: 1.0.10 (паралелен десетичен аналог 10.10 = 10 х 20+10 =210 = 21 x 10)
411 Основен ключ, 137х3, противоположно- 114 (19 x 6), трета единица в триплета: 114 + 141 + 411 = 666 (37 x18), 411 – 114 = 297, записва се: 1.0.11, кореспондира с първичната светлинна луминисцентна клетка хиперпартон Дум Дуар
412 206 x 2, 103 x 4, честота на храма на Марсианското изкупление на времето, записва се: 1.0.12
413 59 х7, Константата на Сириус се придвижва чрез силата на Космическото Сътворение, двадесетичен код: 1.0.13

7- те числа на 60- ти ред  
414 23 x 18, 46 x 9, 69 x 6, 138 x 3, V11 H14, 8- ми Възходящ Портал на Единството, Пети хептаден портал, матричен портал на Време- Пространството, станция на Просветения, кореспондира с хиперелектрона, активиращ южния (Даркa) полюс с двойно – разширен електрон, съответства на 48- те руни на УР- 4- та октава, 12- направление- 90, Единното Галактическо Изкуство е дефинирано от времето, средно число в триплета: 144-414-441, записва се: 1.0.14
415 83 x 5, противоположна честота- 514 (257 x 2), 514 – 415 = 99 = 11 x 9, двадесетичен код: 1.0.15
416 8 x 52, 52- ра октава- резонанс Сириус – 4 x 104, 2 x 208, 13 x 32, 16 x 26, последна единица на 8 схема от матрицата 441, хиперелектронната схема е завършена, записва се: 1.0.16
417 139 x 3, противоположна честота- 714 (7 x 102, 17 x 42), 714 – 417 = 297 = 11 x 27, първа единица от 9 схема на матрицата 441, записва се: 1.0.17, V13 H13, пета сила на координиращата единицана четвърти квадрант от матрицата 441 (зона бетa-бетa)
418 19 x 22, 11 x 38, честотата на “Дома на Бог”, записва се: 1.0.18
419 Основен ключ(първото просто число след 409), противоположно- 914 (457 x 2), 914 – 419 = 495 = 11 x 45, записва се: 1.0.19, V13 H11, девети ляв портал на единството  
420 7 x 60, 5 x 84, 30 x 14, 28 x 15, 10 x 42, 3 x 140, 20 x 21, разширяване на 5:7 отношение на Телектонон, двадесетичен код: 1.1.0, цялостност (20) умножена на трансцедентната единица(21), десетичен аналог - 110 = 11 x 10

7- те числа на 61- ви ред
421 Основен ключ, противоположно- 124 (31 x 4), 421 – 124 = 297 = 11 x 27, записва се: 1.1.1 (десетичен аналог 111), V13 H9 пета сила на координиращата единица на трети квадрант от матрицата 441 (зона бeтa-aлфa)
422 211 x 2, последна точка в триплетния код: 224 + 242 + 422 = 888 = 37 x 24, 442 – 224 = 198 = 11 x 18 (242 – 224 = 18, 422 – 242 = 180, 18 – фактор на триплета) записва се:  1.1.2
423 141 x 3, 47 x 9, мощност на 9 код на пророка, V11H9, девети низходящ портал на единството, записва се: 1.1.3 (десетичен аналог 113, Господарят на Зората)
424 Палиндромна хармоничност ( същото и в обратен ред), 53 x 8, 53- та октава, октава на Сириус – прераждане на Кетцалкоатл (Господар на Зората), 4 x 106, 2 x 212, записва се: 1.1.4
425 17 x 25, 5 x 85, пета сила на усилване на навигатора, V9 H9, пета сила на координиращата единица на първи квадрант от матрицата 441 (зона aлфa-aлфa), записва се: 1.1.5
426 213 x 2, 142 x 3, 71 x 6, кубиране, виж 71, първи възходящ портал на единството (забележете: обърнете внимание, че всички числа от 61- ви ред на 7 са кратни на последните им цифри), двадесетичен запис: 1.1.6
427 61 x 7, креативна сила на четвъртата координата на единството, V9 H11, девети десен портал на единството, записва се: 1.1.7 (десетичен аналог 117= 9 x 13)

7- те числа на 62- ри ред  
428 214 x 2, 107 x 4, честота на звездната форма на първичния Адам, записва се: 1.1.8
429 13 x 33, честота на инициацията на космическия цикъл, 11 x 39, 3 x 143, V9 H13, пета сила на координиращата единица на втори квадрант от матрицата 441 (зона aлфa-бeтa), записва се: 1.1.9
430 43 x 10, прояавление на нощния пророк, 5 x 86, записва се: 1.1.10 ( десетичен аналог 1110 = 111 x 10)
431 Основен ключ, противоположна честота- 134 (67 x 2), 431 – 134 = 297 = 11 x 27, записва се: 1.1.11 (десетичен аналог 1111 = 101 x 11)
432 8 x 54, мастер- честота, 54-та oктава, втора мастер- леща на времето, координира, първа, втора и трета лещи на времето (108 x 4, 144 x 3, 216 x 2) , 72 x 6, 12 x 36, 9 x 48, 18 x 24, 16 x 27, двадесетичен код: 1.1.12, последна единица на девета схема от матрицата 441
433 Основен ключ, противоположно - 334, последна точка от триплета: 334 + 343 + 433 =1110 ( виж десетичния аналог на 430 = 1.1.10), 111 x 10, 433- 334 =99 = 11 x 9 (този триплет се регулира от фактор 9), 343-334= 9, 433- 343 = 90, 10 x 9), записва се: 1.1.13, първа единица от 10- та схема на матрицата 441 “Станция на Кивота”
434 7 x 62, 31 x 14, V12 H11, десети ляв портал на единството, записва се: 1.1.14

7- те числа на 63- ти ред  
435 29 x 15, 5 x 87, 145 x 3, двадесетичен код: 1.1.15, триъгълно- 29, космическа константа, финална триъгълна честота в рамките на базовата матрица 441
436 109 x 4, противоположна честота- 634 (317 x 2), 634 – 436 = 198 = 11 x 18, V11 H10, десети низходящ портал на единството, най- вътрешния низходящ портал на управление, 436 – 31 = 405 = 9² x 5 (първи портал на върховното единство), записва се: 1.1.16
437 19 x 23, честота на слънчевите петна и слънчева честота на управлението на Бог, записва се: 1.1.17
438 219 x 2, 146 x 3, 73 x 6, кубирана стойност на константата на биомасата, V10 H11, десети десен портал на единството
439 Основен ключ, последно(85- то) просто число преди 441, противоположно- 934 (467 x 2), 934 – 439 = 495 = 11 x 45, двадесетичен код: 1.1.19
440 8 x 55, 55- та oктава, 11 x 40, 10 x 44, 110 x 4, 220 x 2, 88 x 5, 22 x 20, V11H12, десети възходящ портал на единството, записва се: 1.2.0
441 Мастер- Ключ на Честотата на Сириус B  и Галактическата Йерархия, 7- ми хептаден портал, 21², 9 x 49, 7 x 63, 3 x 147, обединява законите за 3, 7, и  9, V11 H11, 11- ти Портал на Единството, канал на11- то измерение на системата на куба и измерението на Властелините на Духовната Технологична цялостност, канал за координация на хиперплазмата на Сириус B-52/Елемент 113, основа на универсалния фрактал или универсалното число, заключителна единица на базовата матрица 441, двадесетичен код: 1.2.1 – десетичен аналог 121 = 11²

Книга Трета Завършена, Небесен Ред на Господарите на Разума
Кратни на числата от 212= 441 до 21³= 9261

Седемте равнини на Земния Ред

441 Първи слой – Равнина на Обединеното Човечество
882 Втори слой – Равнина на Универсалния Дух
1323 Tрети слой – Равнина на Dream-времето 
1764 Четвърти слой– Равнина на Вътрешната Информираност 
2205 Пети слой – Равнина на Универсалната Кундалини Енергия 
2646 Шести слойr – Равнина на Откровението 
3087 Седми Слой – Равнина на Силата на Знанието

Седемте равнини на Универсалния Космически Ред

3528 Осми слой – Равнина на Силата на Изкуството
3969 Девети слой – Равнина на Космичната Оздравителна Сила
4410 Десети слой – Равнина на Енергията на Състраданието
4851 Единадесети слой – Равнина на Великодушната Духовна Технологична Цялостност
5292 Дванадесети слой – Равнина на Универсалната Мъдрост
5733 Тринадесети слой – Равнина на Пророчеството
6174 Четиринадесети слой – Равнина на Мощността на Психическата Сила  

Седемте равнини на Божествения Ред

6615 Петнадесети слой – Равнина на Телекосмичната Визия
7056 Шестнадесети слой – Равнина на Всепроникващия Интелект
7497 Седемнадесети слой – Pавнина на Синхронопознанието
7938 Осемнадесети слой – Равнина на Космичната Памет
8379 Деветнадесети слой –Равнина наСвръхсъзнателен метаморфизъм
8820 Двадесети слой – Равнина на Суперментално Просвещение
9261 Двадесет и първи слой – Равнина на Галактическата Цялостност – Синхронотрон – Мощност на Универсалното Космическо Съдаване   – Хунаб Ку 21.

Кубът на 21 е завършен– 21³ = 9261, двадесетичен запис на 9261: 1.3.3.1, десетичен аналог 1331 = 11³

Това са ключовете. Всяко число може да бъде разположено в рамките на тези 21 слоя, всички числа могат да бъдат сведени да Базовата Матрица 441, чрез изваждане на 441 или 9261 колкото пъти  е необходимо, т.е. от 758 изваждате 441 и ще получите звено от базовата матрица - БМЕ= 317 (317 + 441 = 758) или 1377 - следващото кратно на 441, преди това е 1323, изважда 1323 от 1377, БМЕ= 54 Същото може да се направи с киновете до 260, чрез изваждане на кратните на 260, така че да се получи по- малко число от 260.

Този Числов речник не е комплектован напълно. Това не е края. Каквито и пропуски да сте открили, попълнете ги самостоятелно, но споделете откритията си с другите ученици на Синхронотрон. Синхронотрон е жива система. След като сме го въвели, ние ставаме част от живия поток, който работи в друго измерение, в други световни системи едновременно. Този речник е предназначен да бъде препратка към изследване на Синхронотрон 441. Значението на числата, в крайна сметка се определя от параметрите на собственото ни съзнание и опит в синхрона на момента, все още, защото числата и техните  значения са универсални. Ние сме едно и се стремим към  обединение.

Също така, моля, имайте предвид, че това не е публична информация. Тази информация всъщност е част от много по-мащабна и прогресивна дейност, извършвана от Галактическия Институт за Научни Изследвания. Така че, моля да използвате речника само като отправна точка за работата си със Синхронотрон. От гледна точка на уважение към намерението, с което тази работа се предава на вас, не извеждайте съдържанието от контекста.

Ние живеем в един свят, който прави живота ни все по-труден. Поради тази причина искаме светлината, която се излъчва, да се разпространява еднакво към сърцата на всички. Ние, които се учим със Синхронотрон, изкачваме  няколко стъпала по стълбата заедно и ние трябва да постигнем нашата цел като един разум. Обединението на планетата е нашата цел и ноосферата е следващият етап от нашето пътуване. Синхронотрон е метод за практикуване на по-висок етап на комуникация и език, който ни поставя заедно с разума от други светове. Но за да практикуваме този език, ние трябва да бъдем с чисто сърце и разум. Непосредственото му приложение е да се установи телепатичен език на обединението на тази планета, така че предприемането на проучването и практиката на 441 е голяма отговорност.

Със следващите бюлетини ние ще споделим писмо от Mелвана, което бе прочетено при откриването на Семинара. Ние също ще експериментираме как да пишем и получаваме телепатични изречения и как най- добре да четем и получаваме двадесетичния код.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.