Публикации / СИНХРОНОТРОН

Принципи на Телепатично Запаметяване

Размер на шрифта: a a a

Принципи на Телепатично Запаметяване
В контекста на космическото супер ментално, супер сензорно знание

Предварителни съображения по отношение на практиката.

Докато пиша тези думи в 15 ден на Галактическа Луна, това е точно след шест луни, откакто започнахме седемдневния семинар Синхронотрон в Чистернино, Италия. Когато за първи път научаваме нещо ново и се показва каква е практиката, ние като цяло сме много ентусиазирани и се потапяме в откриването на различни чудеса по пътя. Но обикновено след известно време, практически знанието се научава наизуст. Бихме могли да си отговорим на въпроса защо го правим? Какво значение има, така или иначе? Какво трябва да направим всеки ден от живота? Или например можем да искаме след усвояване на новите знания да се забавляваме с тях.

Ако това ви се случва, то е разбираемо. Ако в тази практика сте сами, очертавате така наречената "човешката природа", но обикновено е по-добре, ако имате поне още един или двама други съмишленици, ако не и повече, да споделят тази практика. Във всеки случай, ако на практика сте наизустили знанието, можете да запомните, че винаги се започва със сесия за медитация на естествения разум, така се култивира винаги свеж начален разум.

Въпреки това, на този етап не е излишно да се направят няколко напомняния, защо се прави тази практика и защо е разумно тя да продължи.

1. Запомнете: Това е колективна практика, която се извършва ежедневно от много хора на нашата планета. Чрез тази практика, ние създаваме специално телепатично поле. Междугалактическия кодов език на Синхронотрон се създава на Земята. Важното е, да помните, че вие ​​сте един от многото, които извършват същата практика, постигат едни и същи честоти и медитират върху тях и създават единна колективна мисъл-форма, която нараства в ноосферата като едновременно моментно събитие. От ограничената индивидуална гледна точка вие не можете да видите това толкова добре, но със сигурност знайте, че това е така. Ние сме наблюдавани отвъд границите на технологиите, за да се види дали се получава това ниво.

2. Това ни довежда до втората точка: Чрез създаването на една колективна събитийна мисъл, ние всъщност активираме ноосферата. Просто знайте, че сте ангажирани с колектив от други хора, които правят абсолютно едни и същи практики и намирането на точно същите резултати, така вие едновременно създавате съгласувано отражение на планетарния разум. Това не е за задоволяване на егото, а за развитието на колективното съзнание. Тъй като матрицата 441 е шаблон и наслагване върху ПСИ-банката, вие активирате разпределянето на ПСИ- банката по най- добрия начин.

Това е от решаващо значение за това, което ще се случва през 2012-2013. Активирането на ноосферата, даже и най- незначителното в даден момент изцяло се възприема от галактическите ръководители на този проект. Те, в зависимост от яснотата и силата на духа, за да се поддържа телепатичното поле на 441, като функция на ноосферата, в подходящия момент могат да започнат да изпращат своите комюникета и сигнали за нас. Така че, дори ако не намирате смисъл да практикувате, знайте, че като се практикува правилно като психично-духовна дисциплина, ще се подпомогне създаването на невидима матрица на система за комуникация, която ще улесни планетата Земя, при получаване на помощ, а тя ще е необходима през 2012 г. В същото време се подготвяте изцяло за съвършено нова психична област. Вашето 100% - во внимание и преданост към процеса помага изключително за създаването на телепатичната програма в рамките на нооферата.

3. Запомнете: Работи се за постигане и опознаване на ключовите честоти, намиране на повтарящи се модели, като отбележим и вътрешните последователности, в рамките на възможностите при движение на матрицата, които ​​всъщност идват, за да разберете какво правите и какво се случва. Това е развиващ се процес за придобиване на определени знания, докато се научите как да участвате в вече съществува по-високо от  съзнанието на трето измерение. Ако започнете и прекратите и отново започнете и пак спрете отново, няма да постигнете  мощта и силата, която идва от постоянство и неотклонна ежедневна практика. Имайте впредвид: Галактическата федерация търси героите и героините с по-висок контрол над разума, с дисциплина за укротяване на низшия Аз!

Може да има и числа, които имат по-личен смисъл за вас, можете да отбележите тяхната рецидивна честота и да извлечете от това допълнително значение. Възможностите са безкрайни. Във всеки случай е важно да се има предвид, че с числата се създава структура на смисъла, ключовите фактори, които са продукти на 7, 9 и 13, както и че интервалите на рекомбинантните числа често са фактори или кратни на 9, универсалният разтворител .

Друг един момент: обучението и практикуването на Синхронотрон 441 е само по себе си е метод за установяване на комуникация със звездните галактически мастери . Ако се упражнявате усърдно, ще има и обратна връзка.

"Когато всяка мисъл е искрена и проникновена.
Отговора се получава Тихо и в Мълчание... "мастер Хуа

Практиката на Синхронотрон 441 е близка до мантричния метод. Рецитираната Мантра достига в невидимите светове като специална честота на звука, ако е рецитирана по-чисто и се повтори, без съмнение, и с постоянство, ще генерира отговор, който ще се възприеме психически. Maстер Хуа казва, "Ако не се обадите по телефона, кой ще вдигне слушалката?" В случая с практиката Синхронотрон, разговорът се връща чрез синхронността на конкретни числа, като дневна честота и нейните съставни кодове. Въпросът е да остане чист разума, просто и без очакване, тогава отговорите ще дойдат от всяко място на вашата среда. Това е начина, по който разбирате, че сте били "чути".

4. Накрая, най-важна е практиката за решаване на ежедневните честоти и позициите им в рамките на матрицата на холономния приемник и след това локализирането в мозъка ви. 441 матрица на основата на холономния приемник и това е много важно да я запомните и мястото, като основа върху мозъка. Но тогава, за да преминете еволюционен тласък на видовете и на планетата, холономния приемник трябва да бъде в телепатично очакване и с отпечатъците на матрицата 441 върху мозъка. Трябва да знаете, физически, мястото където са разположени различните сфери на разума, къде са междугалактическите канали, къде се намира хипер-Партона, и т.н. Ние ще се върнем към тази тема при приключването на този Бюлетин.

Принципи на Телепатично Запаметяване
В контекста на космическото супер ментално, супер сензорно знание

Синхронотрон като примерен метод, .

Синхронотрон 441, включително всички кодове и системи, получени от него, е функция на метод, известен като "математика на небесните комбинации." (Виж Патрик Джерил, Пророчеството Орион) . Чрез този метод въз основа на пермутации и комбинации от краен набор на цели числа, в рамките на пръстена(13:07) и матрицата (441), мистериите и тайните на времето, пространството и галактически слънчево-планетарна механика могат да бъдат решени в плана на съзнанието, където всички отношения се изразяват като елементи на универсално разбираем кодов телепатичен език.

Времето, цикли на времето, начините на възприятие, честотата на промените в еволюцията на космическото съзнание, създаването и унищожаването на световни системи, кодовете на просветеното поведение - всички могат да бъдат формулирани по метода на математиката на небесните комбинации, за което Synchronotron 441 е върховен пример. Някои от тези ключови небесни честоти и техните комбинации са: 144, 441, 414, 108, 297, 216, 52, 28, 91, 260, 27, 37, 49, 63, 81, 121, 117, 171, 711, и т.н. .

Но тази система трябва да бъде изучена и приложена. Това се прави чрез телепатично запаметяване, техника на отпечатване на кодовете като шаблон за наслагване в мозъка по такъв начин, че мозъкът по правило става супер активиран.

Синхронотрон като система от знания.

Вграждането на 441 Синхронотрон в мозъка чрез прилагане на принципите на телепатично запаметяване е следващ етап на практиката. Но за да означава нещо, трябва да сме сигурни, че ние знаем какво правим и защо го правим. Преди всичко, ние трябва да знаем, какво всъщност е 441 Синхронотрон.

Синхронотрон 441 е система от знания и познание. Под познание ние разбираме умствените способности или процеса на придобиване на знания, чрез използването на разсъждения, интуиция или възприятие, както и знания, придобити чрез тези процеси.

Средствата за обучение на Синхронотрон 441 са разбиране и прилагане на принципите на телепатично запаметяване. Целта на телепатичното запаметяване е отпечатването като фокусиран психически акт на цялата система, като шаблон или наслагване върху човешкия мозък. Действието на отпечатъците води до телепатично активиране.

За да се повиши разбирането и да се улесни този процес, също така е важно да се разбере Синхронотрон 441 в рамките на контекста на смисъла.

Като фундаментална матрица на телепатичното съзнание на ноосферата, 441 Синхронотрон заема своето място в контекста на космическата супраментална система на суперсетивното познание. Именно в това е контекстът на смисъла.

Това е космическа система, защото не е специално на тази Земя, нито дори на тази слънчева система, въпреки че в нея е включена Земята и всички слънчеви системи.

Това е супраментална система, защото нейния произход е в равнината или измерението (единадесето), отвъд разума. Като нещо, което е познаваемо, тя принадлежи към чисто психически или суперсензорни области на познанието.

За да разберем мястото на Синхронотрон 441 в рамките на спектъра от знания, методи, основани на йогийски-будисткия анализ и дефиниране на знания, които се прилагат в  jnana йога и abbidharma. Джнана йога е йога на знанието. Abbidharma е будистката система на психофизически анализ на познавателните елементи на реалността.

В крайна сметка, произтичащи от amkhya система на Капила (шести бактун), този подход протича най-точно и емпирично от една перспектива, която започва с изброяване и анализ на данни за смисъла и сетивната система на човешкия организъм, като кулминацията в умствените и суперменталните  или паранормални функции и възприятия.

Отчита се, че естеството, съдържанието и границите на познанието се определят от набори, състоящи се от сензорни и умствени (психофизически) условия и ред, присъщи на особено интелигентния човешки вид.

Също така се отчита, че в еволюционния процес натрупването на нови знания може да е резултат от и / или да бъде функция на удължаване на сетивните граници и умствените възможности на организма. Това включва и разширяване или модификации на био-химичните и електромагнитни колебания на организма.

Също така, каквото и да е състоянието на еволюционния капацитет  или едновременното ниво на интелигентност, логично е, че  винаги има по-високо ниво, което все още не е постигнато. Тези по-високи състояния, относително казано, са суперментални и знанията, водещи към тях са супраментални.

Отчита се също, че когато има истинска еволюционна промяна в характера и условията на съзнанието, тя е придружена от цяла система структурни шаблони за определяне на новото еволюционно поле на интелигентност. Така, че сега ние можем да изясним:

1. Синхронотрон 441 е шаблон на свръхестественото познание и следователно принадлежи към 11-ти тип "резултантна форма”. 11- тип резултантни форми са пет смислови умения и пет смислови обекти, заедно общо десет. Според Abbidharma коша единадесетия тип е незабележима форма. Според Abbidharma Samucchaya единадесетия тип форми са ментални обекти "([1.5] Портал на Познанието, том I, Мифам Ринпоче, стр.172. Брой и измерение на брой са чисто психически обекти, и следователно са двете незабележимо по отношение на феноменалната реалност и чисто психически и supersensory в природата. Ето защо те са от единадесетия тип в резултат на форма.

3. Необходимо е да се отбележи, че всички системи на знание и познание, въз основа на психофизическия метод на когнитивния анализ, неизменно се позоват в различна степен за моделите на изброяването. Самкхя, най-ранните известни такава система по време на настоящия цикъл буквално означава "номер или изброяване."

4. Синхронотрон се занимава с основните модели на изброяване, тъй като те съществуват в рамките на по-голяма област на разбиране, 441 базова матрица. С повторното моделиране на основните психо-сензорни програми от двустранна радиална модалност, Синхронотрон създава фундамент за нова матрица, където акцентът е върху суперсензорната модалност на изброяване и възприемане чрез разума, отколкото на сензорните модалности на сегашното безсъзнателно състояние на съзнанието. Сетивата също са взети под внимание, но са радиално реорганизирани. (Виж холономен приемник, радиално сензорно ядро на матрица- Бюлетин 2).

5. По отношение на 11-ти тип резултантни форми, менталните обекти са пет вида. От тях измерението на числата принадлежи към петата и най-висока категория от усвоените форми. "Maстер- формите са форми, които възникват чрез силата на владеене на медитация, като съвкупността на сините", или бихме могли да добавим, като Базова матрица 441 и Синхронотрон като цяло. [1.17 точка 5.]

6. Принцип на усвоената форма. Важно е да се разбере, че усвоени форми "... се появяват единствено поради силата на ума, и не са конгломерат от частици. Следователно тяхното съдържание не е елементи (земя, въздух огън или вода), но се казва, че са вещество във физическа форма, различно от четирите елемента ... "[1,18]

7. Като овладяна форма, 441 е дизайн матрица от петия елемент, Акаша или пространството. Тъй като чисто психически форми, числата не съществуват в природата. И все пак чрез системите на нотация, цифрите могат да бъдат познати в чисто психичната сфера, която е обогатена с безкрайното пространство- Акаша.

8. Като конструкция, Базовата матрица 441 също няма физическо измерение, но с помощта на системата на геометрията и обозначенията, могат да се изграждат, за да отговарят на психично-оптичното възприемане, срещащо се в имагинерното царство на разума.

9. Появата на Синхронотрон 441 е също така и в разбирането на дхарма. "Въпреки че не е формация, като психическо състояние, дхарма, първо трябва да принадлежи към категорията на образуването и не е подходящ за включване в рамките на всяка материя или разум се нарича формиране, не едновременно с разума." [1,103] не е едновременно с разума, защото тя съществува независимо от него като психичен обект от по-високо ниво или измерение на разума.

10. Като дхарма в съответствие с фундаменталната матрица, е необходимо да се програмира следващото еволюционно състояние на съзнанието и неговите суперментални реалности, матрицата 441 е атрибут ", получен отново, без да е бил там по-рано, това притежаване сега присъства непрекъснато и се нарича придобиване. Така че, това, което е атрибут, принадлежащи към собственото ни същество и което също е обусловено се нарича неедновременно формиране. "[1,105]

11. За неедновременното формиране се споменава само при времево и пространствено трансцендентен характер на специална дхарма, в този случай Синхронотрон 441. Това е обусловено нещо, защото неговото възникване се извършва в етап, специфичен за необходимостта от определен момент в еволюцията на съзнанието. Това е фазата, наречена ноосфера, началото на сферата на космическото съзнание. Това не означава, че матрицата 441 не винаги е съществувал, само че се нарича "физически" (визуална) проява, произтичаща от дадена еволюционна нужда. Веднъж като се привикне към нея, тя придобива статут на презентация, която непрекъснато присъства, или придобиването е нещо, което досега не присъства, но е придобито от разума.

Накратко това е описанието на Синхронотрон 441 в рамките на космическия контекст на необходимостта от еволюция от супер сетивна система към супраментална система на познанието.

Важно е да се изучи и медитира върху тези точки, така че да се разбере напълно същността на Синхронотрон от гледна точка на развитието на познавателните системи и динамичната роля, която играят в подпомагането на Земята в този специфичен момент.

Maстер - Форма и принципите на телепатично запаметяване.

Шаблонът на двустранните линейни последователности в основата на сегашната база от знания, която доминира на планетата следва да бъдат заменени с шаблона на хармоничните едновременности като проявление на радиална симетрия. Това се прави чрез придобиване и усвояване на формата – матрица 441 и кодовете на Синхронотрон. След като се овладее ( "разкрие") формата, структурата и съдържанието на шаблона вече са перфектни. Самостоятелната перфектност, чрез себеовладяване се включва като проява на задължително съвършенство и оказва влияние върху собствените възприятия и познавателни способности.

Запаметяване от принципа на радиално формирането и разбиране на радиални елементи.

Като осезаемо явление, Синхронотрон се състои от две форми за усвояване: 13:7 - колело на закона за времето и матрицата 441. Колелото е ясно и очевидно и по-лесно се превръща в отпечатък, дори и с един поглед. Матрицата 441, която представлява основата или базовата система и телепатичен шаблон на ноосферната база от знания, който трябва да бъде отпечатан в мозъка. След като е овладяна, колелото 13:7 може да бъде отпечатано като наслагване върху телепатичната матрица.

Имайте в предвид, че базовата матрица 441 е представителство на свръхестествен, суперментален, свръхсъзнателен елемент на познанието. Но, за да се усвои и въплъти в живота ни този свръхестествен елемент на познание, е необходимо напълно да се запомни формата на представяне и да се отпечати в умствения кондензатор- мозъкът.

Като начало 441 базова матрица изглежда, че се състои от десет схеми, свързани помежду си чрез поредица от числа, която започва с крайните V21: H21, след това придвижвайки се нагоре спираловидно, последователността преминава през всяка една от десетте вериги, докато не достигне до централното звено, уплътнения 11 контур, V11: H11, локус на 441.

Въпреки това, налице е една основна радиална структура. Тъй като целта на матрицата е да се улесни преминаването към радиално възприятие и истинско холистично (космическо) съзнание, методът на телепатично запаметяване всъщност е в началото да се отпечата структурата на радиално съзнание и след това да се установи решетката за работата на различните матрици. Запаметяването се нарича телепатично защото самият процес на отпечатване на специалните поредици от номера, служи за създаване на Космо-телепатична мрежа като обединяваща среда за свързване на менталните сфери, докато се интегрират мозъчните полукълба.

В радиалният метод има четири диагонални координати на единството и четири пътеки на единството. Последните се определят от единадесетия вертикален и единадесетия хоризонтален редове като трансцедентни линии на силата, които отличават матрица 441 матрица от матрицата на 400/ 202/. Точно тези 8 радиално организирани набори от числа следва да се отпечатат в паметта. След като са установени, лесно ще ги намирате в ума си, без да е необходимо да прибягвате до двуизмерен представяне. Във всеки комплект от 8- те набора има по 10 числа. Като се добави 441, означава, че там са 81 честоти или мастер-единици. 441 - 81 = 360 спомагателни звена. Размишлявайте върху числата.

Четирите диагонали на координатите на единство.

Четирите диагонали на координатите на единство се определят от броя на всеки от четирите ъгъла на матрицата:

V21: H21 - 1, V21: H1 - 21, V1: H1 - 41 и V1: H21 - 61

Диагоналите започват от съответния ъгъл към центъра на матрицата
Краят на всеки един от диагоналите в центъра е V11: H11 - 441.
При представяне на четирите диагонални поредици, последната цифра на всеки номер е в удебелен шрифт, така че можете да видите, че всяка поредица има модел, или ритъм.

1. Диагонал на първата координата за единство (1)

1 - 8 1 - 15 3 - 21 7 - 27 3 - 32 1 - 36 1 - 39 3 - 41 7 - 43 3 + 44 1

Моделът е: 1-1-3-7-3 1-1-3-7-3 + 1

Първите седем честоти са за Четвъртото измерение на времето, последните 3 +1- за Деветото измерение на времето.

 Позиционирайте мисълта си за отпечатване малко над лявото слепоочие, мястото от веждата по посока към центъра на черепа, до върха на главата.

2. Диагонал на втората координата на единството (21)

2 1 - 9 9 - 16 9 - 23 1 - 28 5 - 33 1 - 36 9 - 39 9 - 42 1 - 43 5 + 44 1

Модел: 1-9-9-1-5 1-9-9-1 - 5 + 1

Първите седем честоти са от Второто измерение на времето, последните 3 +1 - Деветото измерение време.

Позиционирайте мисълта си за отпечатване точно зад лявото ухо, частта от черепа от страната на гърба, към центъра на черепа, до върха на главата.

3. Диагонал на третата координата на единството (41)

4 1 - 11 7 - 18 5 - 24 5 - 29 7 - 34 1 - 37 7 - 40 5 - 42 5 - 43 7 + 44 1

Модел: 1-7-5-5-7 1-7-5-5-7 + 1

Първите седем честоти са от Първото измерение на времето, последните 3 +1- деветото измерение на времето.

Позиционирайте мисълта си за отпечатване точно зад дясното ухо, частта от черепа от страната на гърба, към центъра на черепа, до върха на главата.

4. Диагонал на четвъртата координата на единството (61)

6 1 - 13 5 - 20 1 - 25 9 - 30 9 - 35 1 - 38 5 - 41 1 - 42 9 - 43 9 + 44 1

Модел: 1-5-1-9-9 1-5-1-9-9 + 1
(Забележка: вижте рекомбинантното сходство между втория и четвъртия модел на координиращите диагонали)

Първите седем честоти са от третото измерение на времето, а последните 3 +1- от деветото измерение на времето.

Позиционирайте мисълта си за отпечатване малко над дясното слепоочие, мястото от веждата по посока към центъра на черепа, до върха на главата.

Четирите пътеки на единството, хоризонтала 11, вертикала 11.

Един обединяващ модел, свързващ четирите пътеки на единството е, че последната цифра на първото число във всяка последователност завършва на 1, и последната цифра на шестия брой във всяка последователност завършва на 6 . 10- те числа във всеки пакет са посочени като портали на единство, от първи портал на единството до десети портал на единството.

1. Първа пътека, лява пътека на единството, стартира от V21: H11 код 11

1 1 - 90 - 161 - 224 - 279 - 32 6 - 365 - 396 - 419 - 434 + 44 1

Първите седем честоти са за шестото измерение на времето, а последните 3 +1- за девето измерение на времето.

Въведете данните върху средата между горната част на лявото ухо и слепоочието, по посока към центъра на черепа.

2. Втора пътека, пътека на низходящо единство, започва от V11: H1 код 31

3 1 - 108 - 177 - 238 - 291 - 33 6 - 373 - 402 - 423 - 436 + 44 1

Първите седем честоти за седмото измерение на времето, последните 3 +1 – за деветото измерение на времето.

Въведете данните в основата на черепа, от горната част на гръбначния стълб до центъра на черепа.

3. Трета пътека, дясна пътека на единството, започва от V1: H11, код 51

5 1 - 126 - 193 - 252 - 303 - 34 6 - 381 - 408 - 427 - 438 + 441

Първите седем честоти за петото измерение на времето, а последните 3 +1- деветото измерение на времето.

Въведете данните върху средата между горната част на дясното ухо и слепоочието, по посока към центъра на черепа.

4. Четвърта пътека, пътека на възходящо единство, започва от V11: H21, код 71

7 1 - 144 - 209 - 266 - 315 - 35 6 - 389 - 414 - 431 - 440 + 441

Първите седем честоти за осмо измерение на времето, а последните 3 +1- за деветото измерение на времето.

Въведете данните  от точката между веждите до центъра на черепа.

За да се улесни запаметяването, в графиката на базовата матрица 441 с червен молив очертайте диагоналите от 1 до 41 V21: H21  / VI: H1, и от 21до 61 V21: H1 / V1: H21. След това със син молив, направете същото с вертикалния 11-ти ред от 31 отгоре до 71, и хоризонталния 11-ти ред, от 11 отдясно до 51 вляво. След това лесно можете да видите осемте групи на числата в последователността, в която те трябва да бъдат запомнени.

След като сте се погрижили да запаметите тези 8 групи върху мозъка, модела се кондензира в микро-чип и се проектира в самия център на корпус Колосум, свързващ  двете полукълба.

Като преминете през процеса на запаметяване, желателно е да се тествате от време на време на празен лист хартия, без да гледате матрицата, като записвате последователностите от модела в радиалния ред. Дори когато смятате, че сте усвоили до съвършенство запаметяването, отново напишете числата. След това, без да гледате последователностите в съответните модели върху черепа, направете ментално отпечатване върху мозъка - и съхранете отпечатването. Направете това, когато си лягате да спите, или по всяко произволно време. Въпросът е да се съхрани менталното отпечатване. Това е същността на телепатичното запаметяване.

Вече знаете, че ако сте някъде, ще можете когато си затворите очите, да видите целия модел, обратното на това, което е на хартията, плуващо в мозъка ви. Когато сте постигнали това, можете да избирате случайни други числа и да ги поставяте в правилната им схема и измерение.

Като осъществявате процеса на телепатично запаметяване, вие научавате Холономния Приемник да възприема графиката, и по-специално, да се наслагват съответстващите диагонали и пътеки на единството. Забележете, че в четирите диагонали, само четири числа се появяват във всеки диагонал: 7,7, 6 и 16. Сега ги сумирайте. Сбора е 36, умножен по 4 и имате свещеното число 144. Свържете всяко едно от тези числа със съответните им БМЕ-ци.

Докато дясната и лявата пътеки на единството отговарят съответно за Дум куали термична област(от дясната страна на мозъка, лявата страна на графиката), то за Дум дуар силово луминисцентно поле е обратно( лява страна на мозъка, дясна страна на графиката), вертикалната колона - корпус Колосум – съдържа по осем хармонични руни на УР всеки: горна вертикална последователност Цялостен Галактически Живот, и по-ниската вертикална последователност, Галактическо Цялостно Изкуство. В крайна сметка вие ще искате да отпечатате кодовите им структури, както и техния брой. Графиката на стр. .204-205 от Книгата за Време- пространството, том V „Хроники на Космическата История “е добра помощ.

Уверете се, че сте се справили с ежедневните БМЕ- ци в ХП и мозъка. Можете да улесните това чрез създаване на ежедневна схема-карта на деветте измерения на времето. Посочете с "Х" приблизителните места на ежедневните БМЕ-ци, включително: 1) хептаден портал- плазма, 2) ежедневен Календар 13 луни БМЕ, 3) ежедневневен ПСИ-генетичен кин в пространствената матрица-БМЕ, 4) ежедневна БМЕ на кина- в синхронната матрица, 5) ежедневна мастер- БМЕ и 6) кумулативните ежедневни БМЕ (за седмицата).

В схемата обърнете внимание на кои измерения на времето попадат "Х". Съобразете се със следните наименования:
Трите хоризонтални последователности :
Горен ред - ноосферна корона – измерения на времето 1, 7 и 2
Среден ред - хоризонт на сърцето– измерения на времето 5, 9 и 6
Долен ред – хоризонт на корена – измерения на времето 3, 8, и 4

Трите вертикални последователности
Дясно, 3-то триизмерно тяло- храм – измерения на времето 2, 6, 4
Ляво- 4- триизмерно тяло на съдбата – измерения на времето 1, 5 и 3
Център, 5-то триизмерно тяло на излъчването – измерения на времето 7, 9 и 8
По този начин можете да видите кои аспекти на вашите три тела са били упражнени.

Това води до други предупредителни бележки. Вие не можете да научите Синхронотрон ако изключвате останалата част от тялото си или живота. Според системата на космическата наука имате три органа, както е указано. Те всички трябва да работят и учат заедно - особено третото триизмерно тяло-храм и 4- тримерното тяло на съдбата. Коренът трябва да бъде здраво вкоренен, сърцето трябва да бъде изслушвано, както и всички аспекти на ноосферата трябва да се култивират по един цялостен балансиран начин.

Това ще ви помогне след това да представите на ХП, БМЕ-ци с техните наименования и да ги поставяте в мозъка си. Така се извършва мемногенезиса  - раждането на паметта на новия човек.

Деветте принцип координати на матрицата 441.

Една последна забележка: За да се улесни запаметяване, за всеки един от диагоналите и пътеките на единство в рамките на всяко едно от външните измерения (диагонали) и радиални измерения на времето (хоризонтално / вертикално) има координираща БМЕ, разположена в самия център на 4, 11 или 18 вертикали, където се пресича с 4, 11, или 18 хоризонтални редове. Управляващата координационното звено на всички осем пътеки е централната точка във вътрешното или 9-то измерение/ пътека - 441.

Деветте координати на деветте (72 =49 единици) измерения на времето

1. БМЕ 217 създава за вас единна резонансна мощност на 7 (х 31), корен на космическия куб - елемент на разума, бета- бета радиална мисловна матрица (4-то измерение, 3-та ментална сфера) (първи диагонал).

2. БМЕ 224 създава за вас октава на хармоничния стандарт (8 х 28) чрез кристалната сила на 7 (х 32), небесни звуци на подсъзнанието – Дум дуар силово поле (6 измерение, 6 умствената сфера) (лява хоризонтала 11).

3. БМЕ 231 ви дава върховна инициация (7 х 33) от силата на по-висшия разум на космическото възнесение - елемент на разума, бета - алфа радиална мисловна матрица (2-ри път измерение, 4-ти умствената сфера) (Втори диагонал).

4. БМЕ 238 утвърждава за вас низходящ канал на висше управление (7 х 34) от името на Съвета на Междугалактическата Федерация -  87 хармонична УР :пространство-времето обединява цялостния галактически живот (7-мо измерение, 7 ментална сфера) (горната част на вертикала 11) .

5. БМЕ 245 ви създава петата сила на силата на първичното царство на космическото сътворение (49 х 5) - елемент на разума, алфа-алфа радиална мисловна матрица (1-во измерение, 1-ва ментална сфера) (трети диагонал).

6. БМЕ 252 установява за вас свръхестествената честота на корена на куба на божественото сътворение (7 х 36, 9 х 28, 21 х 12), целия творчески разум на космическото свръхсъзнание – Дум куали силово поле 95-то времево измерение, 5-та ментална сфера (Дясна хоризонтала 11).

7. БМЕ 259 ви дава мощността на числата и космическите синхронизации (7 х 37) елемент на разума, алфа- бета радиална мисловна матрица (3-то измерение, 2-ра ментална сфера) (четвърти диагонал).

8. БМЕ 266 ви прави художник на божественото висше управление (7 х 19 х 2) в космическото си еволюционно извисяване, сега вие сте пратеник на междугалактическата федерация- 96 Хармонична Руна на УР Цялостното Галактическо Изкуство дава форма на Космическото Съзнание (8-мо измерение , 7-ма ментална сфера) (долна вертикала 11).

9. БМЕ 441 установява суперменталните знания и сила на Висшия Единен Съвет на Междугалактическата Федерация, Ордена на Хунаб Ку (7 х 63, 21 на квадрат, 49 х 9) - Сириус Б 52 хиперплазма, елемент 113
(9-то измерение, 7-ма ментална сфера) (ядро 11-то измерение, канал на куба).

Намерете БМЕ-ци в мозъка си. Почувствайте, че ги има. Размишлявайте върху тяхното значение. Общата цел на Синхронотрон 441 е създаването на нова суперсензорна когнитивна основа за артикулация на универсалния телепатичен език, за обединението на духовната среда и извисяване на всички същества към следващото еволюционно ниво.

За Вселенски Мир, Валум Вотан, Галактически Изследователски Институт, Кин 218, Бяло Планетарно Огледало, 81-ви Галактически спин - годишнина от откриването на гробницата на Пакал Вотан, Пети Хептаден Портал, пространство-времето на Просветения, БМЕ 414, Галактическа Луна,  тотем- Сокол, плазма Алфа, 19 ден
Куб 13 небесен Странник- Пророчество-Пространство
Шести Пръстен от Мистерията на Камъка
Царството на Шестия Лох, Благоговейно Огромно Синьо Небе
4.4- Година на Жълтото самостоятелно – съществуващо семе

"Да не се забравя Източника, нито да се пренебрегва Завършването" 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.