Публикации / СИНХРОНОТРОН

441, Закон на времето и Слизането на Свръхразума(ноосфера)

Размер на шрифта: a a a

441, Закон на времето и Слизането на Свръхразума(ноосфера)

Прогресивното откровение за една велика, трансцендентна, светлинна реалност с многобройните относителности на този свят, който ние виждаме и другите светове, които не виждаме, като средства и материали, състояние и реалности, изглежда, че след това Вселената ще има смисъл -по смисъл и цел не е нито безцелна илюзия, нито случайна авария.
Шри Ауробиндо, The Divine Life, "Човекът във Вселената", стр.42

Откъде идва 441 и каква потребност има човек за да реагира на това?

Матрицата 441 определя една имагинерна област от конфигурации на честоти, представящи трансцендентната и светлинна реалност, която трябва да се използва, с цел да се активира. Необходимостта от доказване на по-висша реалност отвъд нашите настоящи умствени хоризонти оправдава разкриването на Синхронотрон 441.

Тази матрица 441 не се отнася към обикновеното осъзнаване, така че няма смисъл да се опитвате да компресирате или да се побирате в светските рамки. Ако не правите усилия, за да отпечатате матрицата като запомнящ се код в мозъка, тогава вие не се упражнявате достатъчно. За да отидете от съзнание до свръхсъзнание, от разум до Суперразум трябва да направите усилие, което може да обърка обикновеното "прагматично съзнание." Чрез тези усилия, с опитностите на матрица 441, на това ниво, ние участваме в квантовата промяна, трансформацията на съзнанието, което е необходимо за излизане извън рамките на ограниченията на умиращия свят.

Когато ние напълно се възползваме от 441-те числа, във всички техни взаимовръзки и множество възможности, в собственото си измерение (отвъд вербалността), тогава ние сме овладели езика или "сценария", по който е формулирано второто сътворение: Сътворение чрез телепатия.

Не е полезно да се очаква нищо повече, докато не сте усвоили това, което вече е дадено. Като специална особеност на Закона за Времето, Синхронотрон 441 е духовна система за управление, много повече от интелектуално упражнение или судоку за напреднали. Матрицата 441е нищо по-малко от психо фотография на Суперразума, универсалната структура, от която се получава ноосферата.

За да разберете наистина матрицата 441 трябва, както при всяка истинска духовна дисциплина да предоставите самостоятелно целия си разум, цялото си Аз, на Висшия Закон. Вие не можете да накъсвате своя живот, като отделите Синхронотрон в един малък ъгъл, с малък портал в тази част на разума си, така че като го оставите, да се върнете както обикновено към обикновения разум и живот. Това е безсмислено. Трябва да го оставите да ви обезпокоява и да навлиза в ежедневните ви дела. Трябва да го интегрирате в ежедневния си живот и синхронизираните със  закона на времето практики. Вие трябва да го използвате като основа за допитване, как да живеете своя живот.

Например, може да се запитате: Ако матрицата 441 е в основата на космическите комуникации и съзнание, и това е начинът на целия следващ етап от моята духовна еволюция, дали не трябва да се отдели повече място за него в съзнанието ми? Какво от сегашния ми начин на мислене за реалностите в сравнение с характера и последиците на Синхронотрон, всъщност е безполезно? Кой измисля моите мисли, така или иначе?

Да се ​​работи с матрицата 441е необходимо по-високо ниво на съзнание и повече време за работа. Ако искате да участвате в процеса, то вие не можете да изчаквате винаги за да видите"това, което е в матрицата за себе си?" Вие трябва сами да откриете себе си, да видите и почувствате всички фини нюанси и вътрешни последователности на ежедневните синхронизационни модели и тогава си позволете да приемете подаръка от вълните на висшия разум. Само, когато постигнете опитност, която прави нещо различно в мисленето, ще почувствате силата на суперменталния интелект, движещ разума ви, тогава може да си кажете, че започвате да разбирате Синхронотрон 441.

Ум - Свръхразум – за Синхронотрон се търсят духовни спортсмени, а не просто математици, седнали на разговор в някой клуб. Ако можете да усвоите програмата, отпечатайте кодовете във вашия мозък, съотнесете цялата матрица в Холономния Приемник, така ще разберете лесно мастер кодовете на числата 13, 7, 9, 21 и 27, и т.н. Така както те определят нова структура на съзнанието, така и когато числото 252 например, внезапно се появи, вие веднага ще знаете, че преживявате координация на честотите от петата ментална сфера на суперсъзнанието  - ако всичко това можете да направите към 2012 година, то вие също ще видите, че сте изменили съществуването си. Ще бъдете един от медиумите- преносители, които сега се търсят от галактическите мастери. Под преносна среда се разбират естествените биопсихически клетки на Земята, способни да предадат напълно потенциала на Свръхразума. Нима това не е вашата мечта?

Самоусъвършенстване и Слизане на Суперразумът

От  първия ден на годината на обертонова Луна- 26 юли 2010 до 21 декември 2012 година остават само 879 дни. И времето и неговото кризисно състояние се ускоряват. По тази причина в началото на следващата слънчево галактическа година, ние (Кин 185- Червената Кралица и аз- Валум Вотан) сме длъжни да влезем в продължителна фаза на самоусъвършенстване през цялото време до закриване на цикъла. Нашите всепоглъщащи задачи са идеален метод за активизация на ноосферата - ноогенезис – за да може съвместно да се осъществи спускането на Свръхразума. Това е точно това, което се нарича завършване на Ноосфера II, Великият Експеримент на Закона за Времето.

Задълженията, определени с настоящите задачи предизвикват  преобразуване на настоящата земна природа на човешката личност в божествена природа на космическото съзнание. Това не е лесна задача. Но в изпълнение на тази мисия, ние ще предаваме на тези, които са готови с методите и същността на този опит.

За реализация на тази цел е необходимо да сведем до минимум участието си в областта на човешкото общуване - конференции, семинари, интервюта и т.н. Освен това, през това време, в допълнение на нашата съзерцателна практика, ние ще публикуваме доклади за Синхронотрон, пълния обем от 7- те тома на «Хроники на Космическата История и ще съобщаваме други сведения, представляващи интерес за широко духовно развитие до 2012 година. Преди всичко, и занапред ще поощряваме развитието на проект КРЕСТ13, включвайки съгласуване на необходимата синхронизационна практика за създаване на планетарна телепатическа мрежа.

Аз отдавна бях предвидил решението си, да се съсредоточа изключително за методите на Свръхразума, и беше само въпрос на време, за да влезем на пълен обем в него. Сега ние се намираме в последните дни на краха на старите порядки, в максимизиране на земните изменения. Този период в Корана се споменава като "дни на Алах," В Книгата на пророк Данаил могат да се намерят строфи за края на времето:

Данаил 2:9, " Ще има корумпирани думи, докато времето се променя ... "
Данаил 1:21, „ И Той ще промени времето и сезоните…”
Данаил 7:25 ( Антихристът) " И той ще говори велики думи против Всевишния…до време и време и разделянето на времето (21-12 - 2012) ..."
Също обърнете особено внимание на момента, когато там ще бъде, но, "... 70 седмици, за да се прикрие престъплението ..." ( Данаил 9:24).Тази точка във времето ще бъде Кин 238- 4 Огледало, 25 ден, Магнитна Луна, плазма Кали, година на 6.Вълшебник.

Ние всички се подготвяхме за това време. Именно затова всички сме се въплътили на тази планета. Сега сме длъжни да се върнем в домовете си, където и да са те, и да отделим време, за да изучим, да видим какво сме научили, и да се подготвим за окончателните изменения в нашата земна природа. Не приемайте като задължение това, което сте получили, но изследвайте, развивайте и практикувайте, като, че ли живота ви зависи от това –направете го за него!

Синхронотрон 13:7 Специална Ежедневна Практика

Tази практиса се основава на 13:7 Колелото на Закона за Времето. То създава повтарящ се цикъл от 91 комплекта пермутации, въз основа на реципрочните числа на 7, 13 и 91, и демонстрира рекомбинантната мощност на 27, като медиумна и константна среда, и 9, като универсален разтворител. Помислете за подготовка за останалите числа от 441-синхронни практики с Колелото на Закона за Времето.

Кодираща формула за 13:7: 91 серии на пермутации , въз основа на ежедневните комбинации от 13 тона на ВМ и 7-те седмични портални хептади в последователност, където тоновете са представени от перфектните реципрочни фактори на 13 (076923, 153846, 230769 и т.н. ) и хептадните портали - от взаимно перфектните фактори на 7 (142857, 285714 и т.н.) (виж по-долу таблицата на реципрочните числа).
В тази практика, всеки ден има по две различни БМЕ- ци от матрицата 441, получени от комбинациите на тези две честоти.

1. Интервална честота е разликата между реципрочните стойности на тоновете и  порталните хептади, като по-малкия фактор за деня се изважда от по-големия фактор. Интервалът винаги ще бъде фактор на реципрочното число на 91 (10 989), и когато е разделен на най-близкото кратно на 9261, винаги ще довежда до интервална разлика (1.3.3.1 стойност) ,която неизменно е кратна на 27 следователно 27  е константа. БМЕ- ца на тази константа 27 винаги ще бъде кратна на 9, а оттам ще е универсален разтворител.

Пример. 13 Човек, Хептаден Портал 1, Първа хептада на Кристална Луна, Година 4. Семе, Toн 13 = 999999 (076923 X 13)
- Хептаден Портал 1 = 142 857
857 142 = Интервал = 1 / 91 (10 989) x 78
- 9261 x 92 = 852,012 (= най- близкото кратно на 9261)
= Стойност 1.3.3.1, 5130 = 27 x 190 (27 константа)
(5130 - 4851, най- близкия фактор 9261 )
= Интервал БМЕ 279 (9 x 31) (9 универсален разтворител)

2. Сумарна честота се получава от сумата на дневното тонално и хептадно реципрочно число. Сумарната честота е винаги перфектно кратно на реципрочното число на 91, и когато е разделен на най-близкото кратно на 9261, винаги ще доведе до разлика (1.3.3.1 стойност) от интервалния фактор, който неизменно е кратен на 27, 27 константа . БМЕ-ца от 27 константа винаги ще бъде кратно на девет.

Пример 13 Човек Хептаден Портал1
Toн 13 = 999,999
+ Хептаден Портал 1 = 142 857
= Сумарна Честота 1142856
- (9261 x 123) = 1139103 (=най- близкото кратно на 9261)
= 1.3.3.1 value 3753 = 27 x 139 (27 константа)
(3753 - 3528, най- близкия фактор 9261)
= Сумарна БМЕ 225-9 x 25 (152) (9 универсален разтворител)

И накрая, можете да сумирате двете БМЕ-ци и да получите композитни Телепатични Инверсни Честоти, които, ако е необходимо, след това се редуцират до композитни БМЕ-ци
279 интервал БМЕ + 225 композитни ТИЧ = 504 (7 х 72, и т.н.) = БМЕ 63, (1 / 7 от 441)

Тази формула, всъщност е в природата на уравнението на закона за времето и демонстрира интегрираната връзка между числата 13, 7, 27 и 9 за създаване на езика на основния код на вечната реалност на Суперразума. Ако следвате тази практика ежедневно с хода на 91-те възможни набори от пермутации, ще забележите повторението на определени честоти. Именно тези повтарящи се честоти представляват основния код на езика на Суперразума. Проучете ги, така че да можете да започнете комуникация в рамките на тези различни сумарни и интервални честоти.
От тези базови стойности - 13, 7, 9, 27 и 3 - са получени сложни фактори на 20 (13 7, 4 х 5), 21 (7 х 3), 441 и всички други ключови стойности, включително 11, която е получена от реципрочното число на девет (0,111111), тъй като 9 е реципрочно на 11 (0,090909), както и 37 е реципрочно на 27.

"Това са откровения на Бога. Ние ги прочитаме в истината, и Бог не пожелава всяко зло на хората. Твоят ненавистник -; той е лишеният.”Коран 3:108

Синхронотронна мисъл за деня: Забравете за шофиране на BMW - просто се занимавайте с управлението на БМЕ! Благодаря на всички вас и голяма радостна вест за всеки успех в създаването на телепатична мрежа за сигурността на Земята!

Валум Вотан
Кристална Луна, 5 ден, плазма Алфа, Kин 56 (2.16)
313 Ден от Година 4 Семе  До 21. 12. 2012 година – 932 дни

Приложение към Междугалактически Бюлетин № 4

Синхронотрон -Фактори на 13 и 7
Тук е каталогът на 13- те Тона- фактори на реципрочното число на 13 за целите на постигане на практиката 13:7 и 7- те Хептадни Портали / фактори на реципрочна на 7/.

Тези два цикъла съответстват на 20-те позиции на Синхронотрон в Колелото на Закона за Времето. Колелото лесно се изгражда като всяка позиция е 18 градуса (18 х 20 = 360). Тринадесетте тона започват най-отгоре и продължават надолу -стрелката от лявата страна. Седемте честоти на Хептадните Портали завършват цикъла от дясната страна. Забележете, това са перфектни комплекти от циклични числа. Реципрочните числа за 13- те тона работят с две честоти, но и двете са напълно циклично. Проучете моделите.

13 – те тона/ фактори на реципрочното число на 13 (0.076923)
Toн 1 = 76,923
Tон 2 = 153,846
Toн 3 = 230,769
Toн 4 = 307 692
Toн 5 = 384 615
Toн 6 = 461,538
Toн 7 = 538 461
Toн 8 = 615 384
Toн 9 = 692 307
Toн 10 = 769,230
Toн 11 = 846,153
Toн 12 = 923,076
Toн 13 = 999,999

7- те Хептадни Портала/ фактори на реципрочното на 7 (0.142857)
Хептаден Портал 1 = 142 857
Хептаден Портал 2 = 285,714
Хептаден Портал 3 = 428,571
Хептаден Портал 4 = 571 428
Хептаден Портал 5 = 714 285
Хептаден Портал 6 = 857,142
Хептаден Портал 7 = 999 999

Реципрочен фактор на 91 (1 / 91) = 10,989 (= 1.3.3.1 стойност 1728, 12 кубирано= БМЕ 405 = 27 x 15) 

МНЕНИЯ

Tsvetan каза на 06.06.2012 г. 11:10 ч.

защото нищо не разбрах

Vaseto каза на 07.06.2012 г. 11:32 ч.

Ружито ще помогне, тя е най напред с този материал за Синхронотрон

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.