Публикации / СИНХРОНОТРОН

Синхронотрон: път обратно към звездите

Размер на шрифта: a a a

Синхронотрон: път обратно към звездите
Посветен на Валум Вотан с вечна благодарност

Отвъд физическата и духовна вселени, телепатията е универсално обединение в центъра на куба. Пространството е обединено с телепатията и времето е обединено с телепатията. В плътната среда на физическото въплъщение и по неговата същност на ограничаване в условни концептуализации, наречени вярвания е почти невъзможно да се усети времето и пространството, както полетата на универсалното телепатично обединение . Поради тази причина, ние практикуваме Синхронотрон - Валум Вотан

За последните четири и половина години от живота си Валум Вотан беше потопен в Куба на Матрицата 441, разкрит за първи път от него през 2007 г. – в годината на Магнитната Луна - в съня си, когато чул глас да казва: "441 е вашия Телепатичен Честотен Индекс.”На пръв поглед, числата, които се появяват в дълбините на съня са изглеждали нелепо. Тогава той започнал да картографира различни матрици от тип 21х21, с различни цифрови условия. Той скоро открива, че в рамките на тези матрици се съдържа дълбока концентрация на информация: по-добро наслагване на едно цялостно разбиране на междупланетарните структури на знанието.

Първото нещо, което той научава, е, че матрицата-време може да се наложи върху пространствената матрица. Той възприема, че тези матрици заедно формират телепатичен индекс на висшата област на универсалното унифициране на времето и пространството, който се генерира чрез посредничеството на куба.

След няколко луни работа с тези различни пластове на 441 кубични мрежи, включително лица, квадратни интервали и честотни времеви съотношения, той открил, че те разкриват пространство- времето в неговата космическа цялост, за да бъде универсална единната област на завършените телепатични радиочестоти и радиочестотни модели. Името на тази цялостна система на куба на матрицата 441, което той избра е Синхронотрон.

Някои хора се чудят, как се работи с тези привидно неясен брой матрици, как трябва да се справят с живота си ден за ден. Междугалактическият Бюлетин прави опити нещата да се изяснят чрез конкретни събития в реално време и житейски опит, за да се даде ново вдъхновение, идеи и начини за "четене", как тези кодови честоти се показват в нашето ежедневие. "Лични" примери са включени само, за да се илюстрира как с тази система може да се работи за декодиране на нашия собствен живот. 

Обратно към съня

Опитният мечтател Валум Вотан започва работа с матрицата 441 рано сутринта в деня на Космическата Червена Земя, Кин 117, 13.Червена Земя - първия ден на Резонансна Луна, перфектния знаков 7-дневен срок от звездата Сириус Б. Тъй като 13-тия ВМ започва със знака на Змията (Maлдек), Земята, носеща мощността на космическата навигация е отплаващия кивот от Малдек към Земята с кода на Уран (196). Уран е планета, свързана със Земята, която ръководи Космическия Дракон(Нептун), означаващ рождената памет. Кин 117 (9 х 13) означава математически код на пророческата сигнатура на Пакал Вотан, чиято дата за дългото броене е 9.13.0.0.0. Така че на този ден кивота на Малдек е разкрит и реставриран като шаблона на знанията за пространство- времето е регенериран.

Кин 117 се намира в центъра (V.11, H.11) на слоя от матрицата- време в девето измерение, вътрешно време на универсалното космическо ядро. От този център през цялото време произтичат кодовете на 13 Лунен Календар. В Деветото измерение на времето също е централния  холономен радиоприемник, настройчик, предавателно-  приемателна станция – потоков източник на всички кодове на матрицата 441. Той също така е известен като пространствено мастер- хранилище  за съхранение на Aкаша- Книгата на Ясните Записи, oмнигалактическото ядро ​​на честотата на галактическите маи: GM108X. Това число 117 е общата сума на трите централни точки в матрицата- време, това са трите решетки на четвъртото измерение на етерното тяло (13 + 65 + 39 = 117).

Това е опит да се илюстрира съвършенството на кодовете на матрицата 441, отнасящи се по-специално за Кин 117.

Също така, ако добавим петте кинове числа на петата сила -оракул на Кин 117, сумата е 911 (221+182+144+247+117)! Базовата Матрична Единица (БМЕ) на 911=2х441+29 е 29, а киновия еквивалент е Кин 131 = 911- 3х260– Синя Магнитна Маймуна,който е ПСИ- кин / Пси- хроно единица за рождената дата на Валум Вотан, 15 ден на Резонантна Луна (24 януари).

Ако ние сумираме БМЕ и киновия еквивалент : 29 + 131 = 160 = 4. Ахау, съгласно дългото броене, датата с тези кодове е  21.12.2012! В холономния приемнике БМЕ= 29 (V.1, H.13) е един от четирите хиперплазмени генератори, разположени в седмото измерение на времето на силовото поле на галактическите маи- GM.108X.

9-11 Синхроничности

Валун Вотан замина от тази планета на Спектрална Луна, слънчев печат 9, тон 11. Неговата книга "Време и техносфера (2001) е написана като отговор на 11. 9. 2001 г., за която той каза, че е началото на края на изкуственото време 12:60.

Ако работим с датата 11.9. 2001 г. (2.20: втора Луна. 20 ден = N.S: 1.14.2.20) чрез системата Синхронотрон, ние виждаме, че Телепатичния Честотен Индекс (ТЧИ) е 1513= 3х441+190. БМЕ е 190. Кинов еквивалент е 213= 1513- 5х260 - червен Небесен Странник, кодиран от Слънчево- Пророчески Марс. С Кин 213 е кодиран изминалия Ден Извън Времето за 2011! И тази година 11.09.2011 се падна на Kин 1, за който дългото броене за тази дата е 5 Бен, Кин 213! Кин 213 означава Марсианската Обертонова Кула на Управление.

Няколко седмици преди Деня Извън Времето имаше статия във вестник, който заявява, че Барак Обама (4. Небесен Странник / Maрс) планира задълбочени изследвания в космоса, с поглед към Марс. Той попита НАСА и други агенции в медийното пространство за : "Скаути за Марс, сонда за слънчевата атмосфера, изграждане на един по-добър телескоп от" Хъбъл ", посещение на астероиди и нови методи за придвижване на хора в дълбокия космос" Той каза, че очаква в средата на 2030 г., ние да бъдем в състояние да изпратим хора в орбита около Марс и да ги върнем невредими на Земята.

Продължавайки с темата 11.09. 2001, Според матрица 441 Рождения ТЧИ на Валум Вотан е Кин 251 (4 Mаймуна)/ Кин Еквивалент, както и Червената Кралица има рожден ТЧИ с еквивалент  Kин 11, (11 Маймуна). Тези кинове числа са първият и последен знак на Маймуната в хармоничния модул. Те са също кодове на Кулите - Близнаци  - 9.11,2001 посветен на Кин 11 (4 април 1973- откриване на Кулите- Близнаци) и унищожени 28 години по-късно на Кин 251, (11. 09. 2001), символ на унищожаването на изкуствения път и утвърждаването на новото време с честота 13:20.

Във Време и техносфера, Хосе Аргуелес / Валум Вотан пише: "Рухването на кулите близнаци представлява границата на изкуствения път. Така, че новата парадигма трябва да се опира изцяло на предефиниране на времето. Успешното завършване на прехода от биосфера към ноосфера е триумф на синхронния ред, съзнателно издигане на земята с космическата честотата на четвъртото измерение на времето. "

Също така имайте предвид, че 11.09.11, Кин 1, ТЧИ е 650; БМЕ = 209 и кинов еквивалент е Кин 130, централен за Цолкин. На този ден работих и с няколко други дати и с удивление открих, че точно същия ТЧИ 650 се появи и на 6 юни 2000 г., Kин 49, 10.Мулук, първата ми инициация на Паленке и нощта, когато нашата група видя флотилия от НЛО и огромен Кораб-Майка. Тази мощна демонстрация настъпи в деня, преди за първи път да посетя Храма на Надписите и XIII Храма (гробницата на Червената Кралица) на Kин 50, на деветия ден на Кристалната Луна. 650 + 650 = 1300!

Синхронотрон е живо предаване. Ние търсим числата и  получаваме обратна връзка . Ние действаме винаги с висшата система на телепатични вълни, които са кодирани математически. Някой се опитва да достигне до нас, за да общуваме. Ноосферата винаги е наситена с честоти от по-висшите системи. Тези честоти са съзнателно насочени към нашата планета с различни видове информация, която всъщност е инструкция за подготовката ни за 2012-2013. - Валум Вотан

Синхронизационна бележка в реално време! 22 Ден на Лунна Луна.

Преди да успея да напиша горните редове, разглеждайки Кин 3, чух гласът на Валум Вотан в съзнанието ми да казва: "Иди навън и погледни към Луната." Така че аз отидох навън само за да видя Луната, а то се оказа като че ли цяла корабна флотилия имаше над дома ми – бели кръжащи кълба по нощното небе. Аз бях прикована. Тогава привидно от нищото се появи един етерно овален кораб, който се материализираше и променяше в различните части на небето. Той сияеше в безпогрешни цветове на синьо и червено! В един момент той изглеждаше много близо, почти толкова близо до земята, като, че ли липсваше място сред дърветата. Тялото ми се освети, изпълни се с енергия и така се чувствах през цялата нощ.

Получих съобщение: Има само единство. Ние не сме сами. Няма такова нещо като изолираност. Ние съществуваме паралелно със себе си, с очакване да се признаем помежду си и взаимно да се информираме по телепатичните равнини за истинските новини от Вселената.

Усетих силно утешение от този експеримент, като това ми даде допълнително потвърждение за голямата муждупланетна програма, от която ние сме част. На следващия ден погледнах в "Гугъл", за да видя дали има някакви наблюдения в района и наистина имаше публикувано видео за същите кълба, които видях! И мисля, че това наблюдение се е случило след работата ми над кодовете от матрицата 441! Григорианската Дата беше 13 септември 2011 година: 13 х 9 = 117!

Надявам се, това събитие да стане вдъхновение за всички, които практикуват Синхронотрон и синхронния ред! Това не беше само послание за мен, то беше също така и пряко послание към Вас, които четете тези думи, така че можете да  почувствате истината на този свещен път, който води към звездите!

Също така да поговорим и за Кометата Еленин, която достигна перихелия (най-близката точка до Слънцето) на 11.9.11 година. Твърди се, че тя е била открита от руския астроном аматьор, на име Леонид Eленин на 10 декември 2010, 2 години и 11 дни преди 21/12/2012 и точно 11 години към датата на откриването на Закона за времето. Някои хора предполагат, че Леонид Eленин е кодова дума и кометата Eленин има нещо общо с 9.11, тъй като "Elenin" назад чете: NIN (e) ELE (ven). Докладвано е, че кометата Elenin излезе от съзвездието Лъв (интересно да се отбележи, че за Деня Извън Времето, на Кин 213, звезда от съзвездието Лъв официално беше наречена на името на Хосе Aргуелес). Също така през 2004 г. филмът Deep Impact се свързва с комета на име ELE, открита от едно момче на име Лео, която е на път да удари земята. Но това е друга тема.

Най-близко до Земята кометата Еленин ще е на 16 октомври 2011 г. - което е 27 Ден на Електрическа Луна, планетарен Жълт Воин, Кин 36; написано в обратен ред 36 е 63 и четвъртата сила на 9, свещено число на Новия Йерусалим. Пси- хроно единица за този ден е Кин 218, откриването на гробницата на Пакал Вотан и този ден бележи 207-мия ден от преминаването на Валум Вотан зад завесата. Кин 207 = 21/12/2012.

Възприятие за Пространство - времето

441 (212) като мастер - телепатичен индекс- това е език, сам за себе си, за който гласните струни са недостатъчни . Този език се изразява като визуална геометрия, в която всички отношения се представят с различни съотношения на цели числа и пропорции, както и редица лица и интервални  различия ( Валум Вотан)

НЛО е потвърждение на визуална геометрия за междупланетарните взаимопроникващи матрици на пространство - времето. Също така не забравяйте, че когато се работи с тази система, числата, които съществуват за нашата планета се отнасят до различни стандарти и мерки за време, пространство, маса, обем и др. Време- пространството за нашата планета е специфично, но то се представя с телепатичните числа на честотите в матрици 441 . При изучаване на тези матрици е важно да се спрем на специфичните възприятия и мелодии за пространство- времето в матриците на тяхното ниво ( те ще ни информират, ако умът ни е достатъчно ясен). Това е така, защото е важно да се направи малко медитация преди да се работи с тези кодове, за да се докоснете с вашата същност до тях и да изчистите ума си. Когато сме в центъра, по-лесно е да се предположи и възприеме радиалната сила на телепатията.

Тези кодове са универсално приложими, защото са демонстрация на принципите на телепатичния ред и комуникация. Просто направете усилия, за да изучите и разберете тази система- това ще увеличава енергийната мощност на мозъка ви и ще разшири нивото на непрекъснато съзнание, което активира телепатията и паранормалните сили.

Супернова 2011

"Изригването на радиационните термични луминисцентни особености при възбуждане на свръхнова е корелираща функция на по-високата медиативна програма на Галактическата федерация. Тази програма се координира от пилотната програма на покровителите на интелекта, които първоначално са еволюирали от звездна маса по траекторията си, докато се превърнат в свръхнова. "18.1, Динамика на времето

Супернова 2011 беше открита на 24 август 2011 г./ Втори ден, Втора Лунна Луна в годината на 6. Иш, Кин 243, Синя Слънчева Нощ (също така имайте предвид, че Х2.1- последното голямо слънчево изригвание 1283, с което започна отброяването на 500 дни до 21.12.2012 се редуцира до кин- еквивалент 243!). За Supernova 2011 беше съобщено, че е по-мощна от 2.6 милиарда слънца! Заглавната страница в местен вестник беше: "Supernova заслепява учените". Статията започва така: "Калифорнийски астрономи откриха най-близката по рода си ярка супернова след 25 години ...". 25 години! Това означава, че последната супернова е 1987A.

Валум Вотан е писал много за тази свръхнова, която той нарече "Кетцалкоатъл 1987A Супернова", тъй като се появява точно преди Хармоничната Конвергенция, с която приключи пророчеството на Кецалкоатъл и стана откриването на 26-годишния цикъл до 2013 г.. Поради тази причина той е почувствал, че с космическото появяване се казва: "Обърнете внимание"на пръстените на Супернова, които се предполага, че са били изхвърлени 20.000 години преди експлозията и са една светлинна година в диаметър. През 1987 г. точно преди Хармоничната Конвергенция започва формирането на ядрото на свръхнова. До експлозията в 1997, когато започва възпламеняването на пръстена, а през 2007 г. се оказва, че пръстена е почти запален - като пръстен от космически перли!

Учените твърдят, че свръхнова е заключителен етап на звезда. Това изглежда да е съдбата на всяка звезда. Валум Вотан често използва експеримент, който той нарича "оптични", зрителни цветни геометрии, който изглежда се разширява и в други вселени, което той счита за функция както на Пулсар Вела, активиран от 1987A така и на координационните стратегии на Сириус. Той почувствал, че информацията от куб - матрица 441служи за координиране на дейността на Супернова 1987A. Той чувстваше, че нашето слънце Kинич Ахау, Велатропа 24 също е на път да се превърне в свръхнова. От гледна точка на четвъртото измерение супернова представлява състояние на дълбоко постигане на просветление.

Последната супернова 2011 се намира на 21 милиона светлинни години от Земята (което е близо) за галактическата Въртележка в съзвездието Голяма Мечка или Големия Пръстен на космическите перли. Тя достигна своя връх някъде около 9-12 септември  и се оказа, че е синкава на цвят, намира се точно отляво на двете звезди на черпака на Голямата Мечка. От милиарди звезди в галактиката, супернова е над всички! Интересно е, че на 9 септември 2011, N.S: 1.24.2.18 (Кристална Синя Буря- ПСИ- хроноединица е Кин 31= 5. Чуен), Калифорния преживява своя най-голям срив в захранването, както и части от Аризона и Баха Калифорния, Мексико. Също така имайте предвид, че свръхнова 2011 г. е открита от Питър Нюджънт, старши сътрудник, ръководител на изследователски групи в Университета на Бъркли (където живее Айвън, брата-близнак на Хосе Аргуелес, Кин 11). Нюджънт каза: "експлозията на свръхнова е като термоядрена бомба и поразява материята във всички посоки със скорост, близка до 1 / 10 от скоростта на светлината. Свръхнова формира градивните елементи на други звезди и планети. "

В „Сонда от Арктур” Хосе Аргуелес описва Свръхнова по следния начин:
Запомнете, че Свръхнова е мастер- звезда в цялата плеяда от звезди, достигнали многомерно просветление. Свръхнова през 1987 отстои на 26 години от 2012-2013,от което се разбира, че прословутото тъмно време на лъч 12:60 сега се реабсорбира от двоичното възстановяване на ​​шестия луч. Със задържането на изкуственото време 12:60, към 1987 година светещите шест-измерни енграми от диалога между Mемнозис и Луцифер започнаха да заливат Холона на Кораба на Времето. Ако свръхнова от 1987 г. е вторият етап на междуизмерната намеса, то това е началото на втория етап на междуизмерната намеса, тогава ние трябва да сме доста близо до пълната интервенция! (Енграма е общо название на структурните и функционални изменения, възникващи в кората на мозъка при въздействието на някакъв дразнител, отпечатък, вътрешен запис на образите и явленията от преживяванията в мозъка, чиято възбуда е необходима за възпроизвеждане на спомени).

Затваряне на Цикъла, като Код

В радиалните телепатични честоти, числата не съществуват в изолация, те са винаги в излъчваща връзка с други числаа, които винаги установят помежду си хармоничните честоти от различните редове. Това е същността на телепатията. Матриците 441 ще ви научат да такава степен, че да разберете този принцип. Валум Вотан

Чрез практикуване на куб- матриците 441 се изгражда моста и се постига разширяване от наша страна към телепатичните цивилизации, които вече живеят в пълно съзнание по тази радиална междупланетарна телепатична програма.

Когато погледнем към датата на преминаване на Валум Вотан зад завесата - 23 март 2011 г. (17 Ден на Слънчева Луна, година 6.Иш, кин 89) – ТЧИ за деня: 1206, БМЕ за деня: 324, Кин 166- Кинов Еквивалент. 1206 = 2 х 603, 603 е годината на раждане на Пакал Вотан. И повечето изследователи са съгласни, че рождената дата на Пакал е 24 март 603 година след Христа. В Корана /сура 12/ е озаглавена "Йосиф", а сура 12:06 гласи: "Вашият Господ ви е благословил и ви дава добри вести чрез сънищата ви. Той е усъвършенствал своите благословии към вас ... вашият Господ е Всезнаещият, най-Мъдрият. "

 ТЧИ на Петата сила на оракула за Годината на Червената Обертонова Луна е 627 – 726, прочетено отзад напред : началото на Годината е 26.7( 7.26). ТЧИ на Петата сила на оракула за Кин 11 е 541; БМЕ =100; Кинов еквивалент е 21- та сигнатура на Куба- Хунаб Ку. 100 + 21 = 121 = Самостоятелно - Съществуващ Дракон. Това е галактическият подпис на самостоятелно- съществуващата реализация на Валум Вотан в 58-ия рожден ден, а също и на откриването на Закона за Времето (1989). Dragon съответства на Нептун, който притежава силата на паметта, така че 4. Дракон притежава силата на самостоятелно - съществуващата памет.

260-дневното галактическо завръщане / 1 Галактически Спин/от неговата смърт съвпада със земния Кин 89 на (8 декември 2011), 24 Ден от 5 – та Обертонова Луна, 31-годишнината от убийството на Джон Ленън, чиято кончина беше на Кин 214, 6 тон, Бял Вълшебник, който е управител на тази година! И разбира се Валум Вотан е Кин 31 по време на смъртта на Джон Ленън, с галактически подпис  Планетарен Вълшебник, Кин 114 (броят на сурите в Корана). Кин 114 е датата, когато филмът за 2012 г. излиза по екраните -13 ноември 2009 . Вълшебник- това е знакът на слънчево- пророчески Малдек, разрушената планета, а ние сме тук, за да я изкупим. Също така имайте предвид, ПСИ- хроно единицата за този 24 ден на 5 Луна – това е Кин 184: 2.Семе. Валум Вотан премина от 5124- та година към 5125 година в историческия Велик Цикъл. Киновия еквивалент на 5124= 19х260 +184 е Кин 184!

Разбира се числото 441, прочетено отзад напред е 144. 144-тия ден от преминаването на Валум Вотан е 12. Бен, Кин 233, (другата сигнатура на Марс). Това е 20- тия (14 август 2011) ден на 1 магнитна Луна от годината на Белия Ритмичен Вълшебник с ПСИ- хроно единица Кин 15: 2.Мен  (Сигнатурата на Червената Кралица за 2011 г.) и дълго броене 3. ЧикЧан. Червеният Кристален Небесен Странник / кин 233 е галактическият подпис на датата на кремацията на учителя Чьогям Трунгпа Ринпоче, както и датата на смъртта на Джон Ф. Кенеди (22.11.1963) и Майкъл Джексън (25/6/2009 г.). Забележете, Галактическия подпис за последната пълна година от живота на Валум Вотан е Кин 186, Бял Самостоятелно- Съществуващ Съединител наСветовете (марсианска сигнатура). Това е същият галактически подпис като Йоко Oно (съпруга на Джон Ленън) и Джаки Онасис (съпруга на Джон Ф. Кенеди).

На 22 ноември 2008 /Обертоново Огледало, обертонова Луна, 8 ден- Кин 18- в годината на Синята Електрическа Буря/ се навършват четиридесет и пет години от убийството/ 22 ноември 1963 година/ на Джон Фицджералд Кенеди. На същата дата Майкъл Джексън- Синя Космическа Нощ, Кин 143, приема исляма за своя религия, включително с официалната изповед - шахада: " Няма друг Бог освен Аллах и Мухамед е Негов Пророк ". На церемонията е присъствал и Юсуф Ислям (Кет Стивънс). Също така имайте предвид, че Kин 18 е ПСИ- хроно единицата за рождения ден на Майкъл Джексън, 29 август на 7 ден в Лунна Луна, година на Белия Ритмичен Вълшебник!

Валум Вотан пише за Майкъл Джексън:

Какво означава това, че на 12. Бен- Кин 233 става изповедта за вярата на Майкъл Джексън в деня на годишнината от убийството на Кенеди, на 12. Бен настъпва смъртта на Майкъл Джексън. Възможно ли е да е повикан на същата марсианска кръгла маса както и Кенеди в деня на кончината му? 12 дни по- късно, на 11. ЧикЧан се излъчи мащабна панихида, това е 7-мия Ясен Знак на капака на саркофага на Пакал Вотан и върховен знак за края на Изгубената Планета Малдек. Това синхронно кодиране показва някои повторения от историята на междупланетния Малдек (Змия) и Марс (Небесен Странник). Кой всъщност е Майкъл Джексън ?

И все пак този свръхестествен, супер човек, суперзвезда, беше издиган и свалян от най-дребните, клеветнически и криминализирани човешки стандарти, преследван до смърт от непримиримите медии. Как биха могли хората да очакват най-феноменалната суперзвезда на историята да живее и да бъде съдена от обикновените общочовешки норми и конвенции? Кралят на Поп- музиката не е преувеличение. И постоянно променящата се физиономия е нищо повече от отражение на цялостния човешки вид, подложен на такава масивна мутация. Чуйте отново "Човекът в огледалото." Става въпрос за теб и мен, както и за него.

Сега, той вече не е между нас, може би човечеството може да се учи от примера, който ни остави.

Но в крайна сметка, най-показателен е фактът от последната промяна за приемането на ислямската религия. Това е кулминационен акт на човек, който записва албум, наречен "История". Отвъд историята е неговата песен "Дай Благодарност на Аллах." Какво означава това, че Краля на Поп-музиката е починал мюсюлманин? Ако Майкъл Джексън е междупланетарен представител тук на Земята, отразяващ обратно към човечеството както своята любов и опасения, така и промяната си, дали това не е знак за триумф на исляма в края на историята?

Така, че тези синхроничности са настъпили на 12. Бен, също като сто четиридесет и четвъртия ден от преминаването на Валум Вотан отвъд завесата. На следващия 21 ден от първа Луна,13. Вълшебник, Кин 234 (галактически подпис на Карл Юнг) отбелязваме 139-тия слънчев рожден ден на Шри Ауробиндо, Кин 199. Имайте предвид, че Meлвана / Бюлент Корak – от турския телевизионен канал (кин 199) е родена един галактически спин/ 260 дни и 52 години по-късно, тя живее с един и същи цикъл като Шри Ауробиндо. Шри Aуробиндо имa рождена дата 15 август 1872 (1872 е фрактал на историческия цикъл 1872000 дни), а рождената дата на Бюлент е 28 ноември 1924 г.- 14 ден, 5 Луна (виж „Хроники на Космическата История” Том 4: Книга на Инициацията). 

Йогананда и Синхронност

Господ, с неговата Воля- Божествената Воля е невероятен вихър от вселенски тонове през пространството. Не гледайте на себе си като на простосмъртни. Невероятните количества енергия са скрити в мозъка ви и вие казвате, че сте уморени!
- Йогананда

Вселената съществува във взаимна реципрочност със самата себе си във всички нейни части. Всяка част е по равно реципрочна с всяка друга част. Това е суперменталнатаl реалност и природата на Вселената. Тази взаимна реципрочност е неразривно излъчване във всичките му аспекти и се възприема под формата на куб ... кубът обвива вселената,такава каквато я познаваме, и е в рамките на всяка излъчваща компонента на универсалния ред. Това е така, защото куба е отвъд материалните духовни граници на еволюцията – Валум Вотан

Тази разумна реципрочност на излъчващата вселена може да се докаже по много различни начини. Един пример: през 2009 г. в края на годината на Електричната Буря Валум Вотан и аз бяхме между пътуванията на седем дни отдих на Венис Бийч, Калифорния, отседнахме в малка къщичка на плажа, където той се подготвяше  практически за седем дневния семинар в Чистернино, Италия, който щеше да се състои няколко Луни по-късно. На Планетарна Земя- кин 257 отидохме на една дълга разходка на плажа в Санта Моника - тук Валум Вотан имаше видение на Парамаханса Йогананда, което се състоеше в това, че той действително е видял неговото етерно тяло на плажа и е получил няколко телепатични съобщения. На следващия ден отидохме в духовната книжарница и видяхме популярната книга на Йогананда "Второто пришествие на Христос”. Галактическият подпис на Йогананда е Бял Спектрален Вятър- Кин 102( рождена дата 24 ден на Ритмична Луна, 5 януари 1893). Ние открихме, че той почина на 7 март 1952 година, на 1 ден на Слънчева Луна, Kин 118, точно 100 дни преди откриването на гробницата на Пакал Вотан! През 2012 г., земната рождена дата на Йогананда е на Кин 117!

Основният център за Себеосъзнаване на Йогананда не е твърде далеч от Санта Моника, Това е мястото, където той живее и преподава до смъртта си. (ТЧИ на датата на смъртта му е 1717). Валум Вотан напусна нашата планета 59 години и 16 дни след Йогананда. Кин 59  е Синя Резонантна Буря, управител за 2012-2013 година. Кин 59 ще се появи на 20 ден от Самастоятелната Луна- 8 ноември 2011, когато ще са изминали точно 260 дни- един галактически спин, до Новата13- Лунна година. По дългото броене кодът за 8 ноември 2011 е 11. Чуен.

Годишнината от преминаването на Валум Вотан- 17 ден на Слънчева Луна е на Белия Кристален Вълшебник, Кин 194, първия от седемте изгубени поколения и код на кина на откриването на гробницата на Червената кралица (1994). На този ден започва 13 Винал: 0 MAК: „…Избавяйки се от всякакви двусмислия и навлизайки в трансцендентността… “. Гробницата на Пакал Вотан е запечатана на третия ден на РезонантнаЛуна, 12 януари 2011 г., Кин 19. Валум Вотан си отиде от тази земя 70 дни по-късно. 

Числото 70 е част от едно пророчество в Книгата на пророк Даниил, което гласи: Седемдесет седмици са определени за твоя народ и за светия твой град, за да бъде покрито престъплението, да бъдат запечатани греховете и загладени беззаконията, за да бъде доведена вечната правда, да бъдат запечатани видение и пророк и да бъде помазан Светият на светиите. Даниил 9.24 (Забележка 924 – 2 х 441 =42, БМЕ и Кин еквивалент 144!) Четиридесет и две е едно значително число в Библията и в Книгата Откровение . Там се намира повторно позоваване на едни специфични четиридесет и два месеца (1,260 дни или 3 ½ години), които ще бъдат време на голяма криза в света, докато се завърне Христос. 16 ден на Магнитна Луна, Кин 229, на Червена Галактическа Луна се отбелязват 70-те седмици до 21.12.2012, ПСИ- хроно единицата е Кин 11 – Спектрална Синя Луна и ден на голямо слънчево изригване.

Телепатична комуникация на Валум Вотан с Йогананда потвърди, че ние сме в процес на съзряване, преди раждането на Христовото съзнание. Ако рождената дата на Йогананда премине през Синхронотрон, получаваме ТЧИ за деня :1639; ако прочетем обратно това число се получава девет хиляди триста шейсет и едно = девет хиляди двеста шестдесет и едно + 100. Девет хиляди двеста шестдесет и едно = (21 х 441), равнината на галактическите цялостности на Синхронотрон.

Имайте предвид, че от началото на Нов Сирисуански цикъл N.S: 0.1: 26 юли 1987 - 21 декември 2012 г. завършват 21 Куба 441= 212 + 13 дни.

9261 (441 х 21) ключов код  на времето

От 26 юли 1987 г. до 26 юли 2012 г. са 25 години

365 х 25 = 9125 (без да броим седемте 0,0 Хунаб Ку / Високосни Дни от седемте високосни години)

От 26 юли 2012 г./ Кин 59, 7. Буря до 21 декември 2012 г./ Кин 207, 12. Синя Ръка са 149 дни

9125 + 149 = 9274 или 9261 + 13. На Кин 207 ще са 9274 дни от 26 юли 1987 г./ Кин 34- 8.Иш ... 13 дни преди 21 декември 2012, на 8 декември 2012 г.- 12.Иш, ще бъдат 9261 дни - Кин 194: Бял Кристален Вълшебник! ( Спазване на 0.0 Хунаб Ку)

(Ако броим 7- те високосни дни от 7 – те високосни години: Седем Мистични Луни: Кин 201 - Луна Извън Времето, която и ще бъде 6. Дракон!

Това е пример за това как вселената е последователна и самостоятелна, и че всички пермутации могат да се групират в една матрица. Ние можем да подходим с това разбиране и да го отразим по общия универсален ред в рамките на този ред .

Забележка: Всичко първично или всяка друга честота е член на поредицата от 21 реда на 441 и всяка единица се намира в базовата матрица 441 и се простира като телепатична силова линия  чрез 21 реда - 441 базови единици - 8820 увеличени единици във всяка силова линия на 21-те колективни органични единици, принадлежащи към първоначалния ред на матрицата. (Ние ще разширим това по-късно в докладите.)

Ще завърша с думите на Валум Вотан.

Не забравяйте, при изучаване на тези кодове да обърнете внимание на сумите на радиалните двойки и квадрантните суми, както и числата на кумулативната сума и интервалните разлики. Числата представляват чисто психични диапазони и съотношения. Това е ангелски речник.

Когато се сливате с куба при синтезиране на кристалната симетрия с дясната и лявата симетрия на динамичния израз на живота в суперменталността, свръхсъзнанието, свръхестествения синтез - от постигане на това сливане, вие ставате като съ-боготворец на вселената. Това е така, защото се постига създаването по телепатичен път, за да станете истински телепати означава да излъчвате от вашето съзнание – да кубирате  вашата разумна мозъчна сила и издигате чувствителността в чисто холографско възприемане на действителността. Това е разликата от всичко, да можете да си представите и изисквате на първо място изчисването на по-нисшите програми и да се стремите да преодолеете всички възприети ограничения на съзнанието.

441 е инструмент, който имитира създаването на куба на сътворението, чрез който вие можете да вземете телепатичната матрица на пространство- времето за основа на собственото си свръхсъзнание. Задачата е, да престанете да се идентифицирате с вашето его и да излъчвате вашите цялостни възприятия в състрадание. С кубирането се очаква повишаване на вашия дух в пълно съзнание на действителния ред. Чрез компресиране на математическите пластове на кубичната матрица 441 на пространство – времето вие  повишавате мозъчната си енергия и наистина се настройвате към суперментално свръхестествено съзнание. Това е отговорност, от която няма връщане.

Стефани Саут - Червената Кралица
1.24.2.24
24 Ден, 2-ра Лунна Луна, Гамa, Кин 5 :5.ЧикЧан, 15.09.2011, четвъртък
Година на Белия Ритмичен Вълшебник: 6.Иш

МНЕНИЯ

SoulCounter каза на 08.06.2012 г. 08:39 ч.

Вероятно статията е взета от някъде и поставена тук. Откривам силно противоречащи си твърдения в статията. Израза "реално време" губи всякакъв смисъл, когато се говори за многомерност във време-пространството. Също времето, ако е обединено с телепатия възниква въпроса, при телепатичен контакт как се прави разлика измежду отделните времеви, паралелни сечения така, че да се осъществи с адресанта на връзката. Възникват и много други въпроси, които вместо да внасят яснота по темата още повече я усложняват. След повторно прочитане става ясно, къде е проблема в статията. За телепатията се говори и обяснява, като за отделна среда в двумерна координатна система с възможност за развиване на свойствата до тримерна координатна система. Вероятно това се прави с цел, за да може, да се обясни с думи на обикновен човек, какво е телепатията. В същото време на няколко места в статията се казва, че телепатията е свързана с пространство-времето. Всички противоречия идват от това, че много малко хора разбират връзката между пространство-времето, а щом намесим и средата на телепатията, като неразделна част в пространство-времето, кашата става много голяма. До тук писаното в поста се отнася за същества от 3-то или 4-то ниво. Ако предположим, че статията се отнася за същества от 5-то ниво, които могат едновременно да бъдат в няколко измерения и да осъществяват телепатичен контакт, едновременно с много други подобни, това вече е съвсем друго нещо и нещата си идват на място. Въпроса, който следва е, какво прави тук тази статия, която не би трябвало да се отнася за нас, простите същества от планетата Земя? Дори да я прочетем, няма кой да я разбере и потвърди. Моля за коментар!

Vaseto каза на 08.06.2012 г. 12:07 ч.

Статията е част от схемата на Синхронотрона, продължението на Дриймспел системата.
Не е взета от "НЯКЪДЕ", а е общ труд на всички от Фондацията Закон за времето, както и синтез от последните томове на Хрониките.
Отделно е нужно да се четат по ред всичките Интергалактически бюлетини от 0 до 10 и в тази връзка ще е загуба на време ако се прочете само тя, а не се почне от начало, скоро ще пуснем и останалите части от Синхронотрон, като последната е за пълният синхрон и влизане в Хунаб Ку 21.

SoulCounter каза на 08.06.2012 г. 14:36 ч.

Благодаря!

Vaseto каза на 08.06.2012 г. 15:42 ч.

Ето тука ще са отделени за момента всички части на Синхронотрон /превод на български/. http://www.pan-bg.com/articles.php?cat=49

SoulCounter Ще се радвам ако му направиш едно пълно разнищване и споделиш нещата които си открил или те притесняват. Все пак изследванията продължават, както и еволюцията ;)

zougla каза на 13.06.2012 г. 22:31 ч.

https://www.facebook.com/kiosevjordan?ref=tn_tnmn

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.