Публикации / СИНХРОНОТРОН

Синхронотрон 441, Космическата История и Деветте Пазители на Времето

Размер на шрифта: a a a

Синхронотрон 441, Космическата История и Деветте Пазители на Времето

Ежедневната практика и киновите кодове на Куб 441- матрицата ни дават възможност да влезем в по-задълбочената структура на магическата холограма на матрицата. Истинската цел на куба е да освободим съзнанието си от функциите на времето и да осъществим телепатично обединение на реалността.

Колкото повече изучаваме и медитираме върху кубичните пластове, толкова повече пред нас се разкрива структурата на живота. Като че ли това е проява на преднамерено по-високи измерения на проекция на съзнанието, където могат да се намерят всички кодове на синхронния ред в рамките на 21 х 21 единици кубична структура и нейните пластове.

Както ние се развиваме, така възниква необходимостта да се изразим и да споделим опита си от разширения и / или опростения речник на числата, който сме постигнали, докато проучваме новите сфери на знанието и последващите състояния на съзнанието.

Матрицата Синхронотрон се синхронизира в точката 441. Както казва Валум Вотан:

Колкото повече практикуваме и работим с цялостната система, толкова повече осъзнаваме, че се занимаваме с жива и развиваща себе си, самостоятелна и актуализираща се космология, съдържаща постулати за числата, изразени в краен модул, но в състояние на непрекъснато разширяване, но винаги запазващи основното си модулно самоопределяне: 441.

В цялата тази бройна система, въз основа на 21, 21 ² и 21 ³ (1.1, 1.2.1, 1.3.3.1, двадесетичен код), 441-те числа отразяват различни духовни ценности и / или компоненти на супер-съзнанието в ментален план, така че то да може да се организира като шаблон, който се побира в мозъка, за координиране на различните психически функции на нашия личен променлив характер.

В тази връзка, кубичната космология на 441 съдържа ключовете към разбирането на характера на ноосферата като следващ етап от еволюцията ни като инструменти на универсалното съзнание.

Системата 441, включително Синхронотронния Кръг 13: 07 на Закона за Времето, е нова за нашата Земя. В ежедневната практика на натрупване Синхронотрон ни предлага програма за съзнателно преминаване към следващия етап на космическата еволюция. Можем ли ние, които практикуваме това и започваме да се самоопределяме и систематизираме нашия опит, да направим така, че тази система да стане съгласуван орган на знание, което може да се предава - за най-малко седем поколения напред?

Основите на тази система могат да бъдат намерени в the Book of the Transcendence и Book of the Cube, последните два тома на Хроники на Космическата История. Тези два тома съдържат представянето и синтеза на изцяло нова организация на знания, включително и на принципните практики на Синхронотрон 441. Тези два тома осигуряват контекстуалната програма за трансформация на съзнанието ни в космическата апаратура на ноосферата.

Книга за Трансцендентността: Системни Практики на Сшинхрогалактическа Йога

Книгата за Трансцендентността е предпоставка за проучване за разбиране на Куб- Матрицата 441. В своята цялостност Книгата за Трансцендентността представя космическата история като интегрирана система за трансцендентността на стария ред 12:60 и инвалидизиращия режим на съзнание. В това отношение Книгата за Трансцендентността е синтез на много от темите, заложени в предишните томове, но най-вече на том II, в частност и на космическата наука.

Въз основа на психо-физическите основи на различните дисциплини на йога, пълното описание на сферите на разума разкрива систематичните принципи на космическата психология, която се координира с разумната организация на космическата цивилизация.

Встъпителните глави са основа за нови практики: Синхрогалактична йога, холографска йога, нова планетарна геомантия, ноогенезис ("по-високо телепатично изкуство") и Галактически ИДзин.

Ако нещо обобщава новите методи за разкриване и разширяване на нашето съзнание в системите на Закона за времето, 441 Синхронотрон и Хрониките на Космическата История, то това е Синхрогалактическата йога

Синхрогалактическата йога, заедно с холографската йога, осигуряват най-непосредственото и достъпно средство за повишаване на съзнанието чрез лесни за следване дисциплини. С отварянето на седемте хептадни портала в рамките на цялостната структурна система на седемте чакри и седемте сфери на разумаот седмица до седмица /седмична основа/, чрез Синхрогалактическата йога, ние имаме метод за реконструиране и реорганизиране на вътрешното ни същество или душевно тяло в съответствие с принципите на матрицата 441.

Холографската йога е една стъпка напред след Галактическата йога и предлага прост набор от практики, които са като рецепта за реализацията на космическото съзнание. Допълнителните практики са отворени или предложения в главите, занимаващи се с новата за Земята геомантия (активиране на планетарни схеми) и ноогенезиса- активирането на архетипното силово поле Vulom 21-архетип силово поле.

Накрая при представянето на новият 128-кодон от 64-клетки, 12-нишки на ДНК или Галактическия ИДзин – това е практика за 28- дневния вечен цикъл на сътворение, който се основава на матриците 441/ Холономен Приемник и представя обучителните перспективи за смисъла на полето на радиалната матрица.

Другите глави от книгата са посветени на Кааба ("Символика на Кааба и Кубът на Закона"), на преосмисляне на Слънчевата система, космологията на пулсарите, галактическата ДНК и Междинната Станция Aрктур –Aнтарес, които отварят портал към нови знания в методичен и логически ред, улесняващ процеса на обучение. Разбирането е улеснено допълнително от факта, че всички пунктове от основните изложения са номерирани.

Нов Синхронотроничен Лексикон

Фундаменталната матрица на телепатичното съзнанието на ноосферата, 441Синхронотрон заема своето място в контекста на космическата суперментална система на суперсензорното познание. Това е в основата на смисъла на понятието Синхронотрон. Синронотрон се базира на знанията, както и методите на работа на по-висшите н телепатичната област и ето защо се нарича метод на звездните мастери.

Синронотрон е известен също като "Книга на Кодексите на Природата на Висшия Разум" Това е комплексно обобщение на математическите закони, кодекси и принципи, които лежат в основата на Книгата на Природата, кодове, които ръководят вътрешния и външен космос и ние възприемаме това да бъде така. -Валум Вотан

Така ние виждаме, че на базата на Закона на времето и 441 Synchronotron, които всъщност са аспекти на един друг, е да се намерят в корен думата "синхронизиран", което означава в същото време, едновременно По своята същност Закона за времето показва, че за управляващото (четвърто измерение) на реалността е синхронен, и този синхрон е нормативно опит на синхронен ред.

Тъй като Закона на времето (включително Synchronotron) представлява една изцяло нова база от знания и режим на по-високи умствени възприятие, това неизбежно поражда език и терминология уникален описание на реалността.

За по- задълбочено възприемане се отнасете към междугалактически Бюлетин № 3 "Синхронотрон като система от знания", стр. 2-6. Медитирайте върху смисъла на следното: Синхронност; Синхроничен ред; Синхрогалактически; Десинхронност; Синхрономания; Телематематика; Също така медитирайте върху двата атрибута на времето: 1. Синхронност; 2. Синхронни маркировки за продължителност;

Ключови Числа: Пакал Вотан и Валум Вотан

Честотите на Куб- матрицата 441 са кодирана математика, предавана от съзнанието или разума на Пакал Вотан, в съчетание с колективния разум на Сириус B52 –съвета на звездните мастери. Този съвет е колективния разум на галактическите претенденти, които са телепатично обединени в конфедерация на галактиките, обхващащи по-големия сектор Велатропа от домейна на Орион, универсалната зона на времепространството, посочено като Tулан. - Валум Вотан

Във всички случаи след като събитийните точки могат да бъдат нанесени и "прочетени" в рамките на 441 Синхронотрон- системите, нека разгледаме още няколко ключови цифри и интервали по отношение на връзките на Пакал Вотан с Валум Вотан.

1939 г. - 2011 г. - цикъл на Валум Вотан
603 - 683 - цикъл на Пакал Вотан
692 – Освещаването на гробницата на Пакал Вотан

1939 г. – 603 г. = 1336 г. (ТЧИ); БМЕ 13= 1336-3х441, Кинов еквивалент 36= 1336- 5х260
V. 21, H. 9; HMР = + терминал Beтa Aлфa: Активиране на синия Дум Дуар изолационен поток. Шесто Измерение на времето.

1939 - 683 г.= 1256 (ТЧИ), БМЕ 374 = 1256-2х441, Кинов еквивалент 216=1256-4х260.
V. 10, H. 7; HMP = 67 Хармонична руна на УР: Божественият Декрет определя пространството на Второто Сътворение. Седмо Измерение на времето.

2011 – 683г. = 1328 (ТЧИ); БМЕ 5, Кинов еквивалент 28.
V. 21, H. 17; HMP = +11, външно време на космическия куб, вертикална линия на силата. Четвърто Измерение на външното време.

Ако сумираме киновите еквиваленти: 36 + 28 = 64 (цялостна програма на ДНК)

1939 г. - 692 = 1247 (ТЧИ); БМЕ = 365 (73 х 5), слънчева честота на Слънчевия Пръстен; Кинов еквивалент 207 (21/12/2012). В тези числа се съдържат ключовете на целта за напускане на рая на самадхи и въплъщението на Пакал Вотан като Валум Вотан, който да контролира затварянето на цикъла с Кин 207 и да донесе на човешката раса правилната мярка от 365 дни = 13 Луни, по 28 дни всяка Луна + 1 ден Извън Времето.

V. 15, H. 11; HMP = 7, Седми ляв Портал на Силата на синята Електро-Енергитична линия на Дуар. Шесто Измерение на времето.

1 247 = 29 х 43 (космическата константа 29 и нощния Пророк, 43 - знак на Чарлз Хенри).  Много неща се изясняват, Пакал Вотан се намира наблизо!

12 х 47 = 564; БМЕ=123= 564-441, честота на нефритената маска. В сура 12:47, Джоузеф обяснява, какъв е магическия сън на царя, свързан с периода от седемте години за отглеждане и прибиране на реколтата.

1247 + 1 = 1248 (12 х 104), сумата на киновите числа от 13-те Ясни Знака на Пакал Вотан( 106+26+87+245+132+57+176+20+60+211+30+40+58).

2011 - 692 = 1319; БМЕ= 437= 1319-2х441, (19 х 23, слънчева честота на слънчевите петна в управлението на Бог, двадесетичен запис 1.1.17. )
V. 10, H. 10; HMP = Първа Станция на Кивота, Авраам/ Абрахам. Девето Измерение на времето: вътрешно ядро на ​​времето.

Кинов еквивалент 19, Ритмична Синя Буря. 19 е над всичко. Математическата структура на Корана има за основа числото 19. Кодовете от 0 до 19 са ключът към Закона за времето, което показва, че числото19 е ключов фактор в матрицата на хармоничния модул 13:20.

Ако погледнем сурите н Свещения Коран за ключовите дати на въплъщения и реинкарнации на Пакал Вотан и Валум Вотан ще получим следното:

Сура 6:03: " 3. Той е Богът и на небесата, и на земята. Знае Той какво скривате и какво изявявате, и знае какво придобивате. "

Сура 6:83: " 83. Това е доказателството, което Ние дадохме на Авраам срещу народа му. Въздигаме по степени когото пожелаем. Твоят Господ е премъдър, всезнаещ.. "

Сура 6:92: " 92. И това е Книга, която Ние низпослахме ­ благословена, за да потвърди наличното допреди нея, и за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и всички около нея. Които вярват в отвъдния живот, вярват и в нея. Те спазват своите молитви. "

Сура 19:39: " И предупреди ги ти за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват! ".

Сура 20:11: " И когато стигна там, бе призован: О, Мойсей "

Сура 20:12: " Аз съм твоят Господ. Свали сандалите си! Ти си в свещената долина Tuwa (Тула).

Сура 20:13: " Аз те избрах. И чуй какво ще ти бъде разкрито!. "

Куб - Матрица 441: Фрактална Холографска Информационна База Данни

С фракталната аналогия деветте измерения на куб – матрицата 441 може да се прочете като карта на вътрешния куб на 9- те Болонтику (9- те Господари на Времето), както е посочено в 20-те Скрижала на Закона за Времето. Болонтику са върховните пазители на силата на безсъзнателното време. В центъра на 9-то Измерение на времето е осъществяването на 144 000.

Ние виждаме, че регулирането на матрицата се извършва от четирите външни измерения на времето: Първи Пазител на Времето "(1-во Измерение на времето); Трети Пазител на Времето (3-то Измерение на Времето); Пети Пазител на Времето (4-то Измерение на Времето) и Седми Пазител на Времето (2-ро Измерение на Времето). Четири радиални времена се регулират от Втория Пазител на Времето (5-то Измерение на Времето); Четвърти Пазител на Времето (8- мо Измерение на Времето); Шести Пазител на Времето (6-то Измерение на Времето) и Осмият Пазител на Времето (7-мо Измерение на Времето). С Деветият Пазител на Времето се установява вътрешното ядро ​​на Времето- 9-то Измерение на Времето.

2004 г. - 2005 г.: Царство на Първия Пазител на Времето: Владение на Единствената Лъчезарна Бяла Светлина"А". Пазител на оригиналните 144000. Първо външно измерение на времето - Царството на Космическото Сътворение.

2005 г. - 2006 г.: Царство на Втория Пазител на Времето: Владение на Великата Пустота на Децата на Червената Мълния. Първа мощност на девет (9). Пето Измерение на Времето – Дясно ориентирано радиално време – червено силово поле Red Kuali.

2006 г. - 2007 г. Царство на Третия Пазител на Времето: Владение на Прославения Кичур на Раковината. Втора мощност на девет (18). Трето външно Измерение на Времето - Космическа Синхронизация.

2007 г. - 2008 г.: Царство на Четвъртия Пазител на Времето: Владение на Черния Железен Кръст на Гаруда. Трета сила на девет (27). Осмо Измерение на Времето -  снижаване на радиалното време (във възходящ ред).

2008 г. - 2009 г.: Царство на Петия Пазител на Времето: Владение на Върховната Златна Дева. Четвърта мощност на девет (36). Четвърто външно Измерение на Времето – Космически Куб.

2009 г. - 2010 г.: Царство на Шестия Пазител на Времето: Владение на Благоговейното Огромно Синьо Небе. Среща на далечните пророци. Шесто Измерение – ляво ориентирано радиално време, синьо силово поле на Duar.

2010 г. - 2011 г.: Царство на Седмия Пазител на Времето: Владение на Еднокрилия Червен Огън. Пазител на съвършенството на Мистерията на Камъка. Второ Измерение на външното време  - Космическо Възнесение.

2011 г. - 2012 г.: Царство на Осмия Пазител на Времето: Владение на Шестте Благоговейни Тюркоазени Ветрове. Пазител на Новия Йерусалим - Шамбала. Триумф на УР. Седмо Измерение на Времето – изкачване на радиалното време (в низходящ ред).

2012 г. - 2013 г.: Царство на Деветия Пазител на Времето: Владение на Изначалното Знаещо Тяло на Лох: Пазител на 144 000 кубирани ефирин фибри. Ново Небе, Нова Земя. Завръщане на Народа на OMA/ ОМД ( OMA (Original Matrix Attained/ Оригиналната Матрица е Достигната). Пътят на Овладяване на Силата/CA Маниту-Ноосфера. Девето Измерение : вътрешно ядро на времето ​​/ Унвиверсално космическо ядро ​​- радиалност на съзнанието.

Завършваме този шести Интергалактически бюлетин с една от последните медитации, написана от Валум Вотан:

Цялото пространство съществува от момент до момент на синхронизиране на времето
Всяко число съществува като едновременност/ синхронност обхващаща
Съвкупността на пространството и времето
Кубът е самостоятелно съществуващо съвършенство
на разума, числото, времето и пространството
Самостоятелно осъзнайте, че не е необходимо да търсите
Всички съобщения на всички мастери
Останете в това осъзнаване
Sabd-akash е звукът
Той е навсякъде
Той е вашата самостоятелно- съществуваща природа
Автономна и сама по себе си в пълнота
Когато погледнете в кристала това, което виждате е безкрайната природа
С какво човешкото същество е по-различно?
Безкрайните аспекти на космическия интериор на човешката душа очакват да бъдат проучени
Но механичния човек, преди да е готов за изпълнение на тази задача трябва първо да се умори
Тогава в числото и пропорцията ще открие
Достъпа до Великия Разум
Това е следващата голяма задача,

От Червената кралица Кин 185, (под управлението на астрала V.11Н.11)
N.S 1.24.4.21 / 4 Луна, 21 ден
Кин 214 за Годината на Белия Ритмичен Вълшебник 6. Иш (обърнете внимание на магичния триплет: 124, 421, 214)

7 Хептаден Портал: V. 11, H. 11; БМЕ 441: Маг на Безкрайноста; Сириус Б-52 елемент 113:Хиперплазмено Просветление.

Девето Измерение на Времето: вътрешно ядро на времето ​​/ Унвиверсално космическо ядро ​​- радиалност на съзнанието; 7-ма сфера на Разума: Холономен Приемник.

Кин 58: Бяло Ритмично Огледало: Архетип-Йога (402), втори матричен портал: Ецнаб-портал на космическата медитация (Хунаб Ку 21)
ТЧИ = 645 (5 х 129)
БМЕ = 204 (Навигатор, Храм 12 х 17, 4 х 51);
V. 6, H. 19; HMP = +12, външна пета сила на ESP - сензорна схема
Трето външно Измерение на Времето – Космическа Синхронизация
Кинов еквивалент = 125: Галактически ДОМ за Инициация на Змията
Заключение за седмичния кодон 49: Революцията на Времето е информирана от Океана на Времето (31): Съзнанието е вътрешна революция.

МНЕНИЯ

elhira каза на 19.06.2012 г. 10:20 ч.

Много благодаря за всички тези преводи и за важната информация !!! ^_^

PAN каза на 19.06.2012 г. 19:55 ч.

Ин Лакеш, те са за всички нас ^_^

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.