Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

24 НООСФЕРНО ПИСМО

Размер на шрифта: a a a

ДОБРЕ ДОШЛИ В 12- ТА КРИСТАЛНА ЛУНА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С 24- ТО НООСФЕРНО ПИСМО НА ФОНДАЦИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВРЕМЕТО

ДОБРЕ ДОШЛИ В КРИСТАЛНАТА ЛУНА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО!
Това е 12- та луна във Вълновия Модул на Планетарното Служене, притежаваща Силата на Кристалното Сътрудничество:способността на нашия разум да изкристализира в единна мисъл, ЗА ДА СЕ ПРОЯВИ ЕДНА НОВА РЕАЛНОСТ.

Кристалите, както и други скъпоценни камъни имат мощта да приемат и предават. За руския мистик Николай Рьорих се говори, че по време на пътешествието му в Тибет, му е даден един такъв магически Камък, известен като Чинтамани.Според ламаистките знания, фрагмент от Камъка Чинтамани се изпраща там, където е създадена духовна мисия от първостепенно значение за човечеството и се връща, когато мисията е изпълнена.
Казва се, че основният камък на Камъкът Майка е скрит в центъра на Земята, в древния град на Шамбала и се съхранява от кралят на света. Парчета от този камък се казва, че се пазят в един манастир в Тибет, на второ място в Музея по Естествена История в Манхатън и последната част е в подземния град Агарта. Някои смятат, че част от вълшебния камък има и в храма Кааба, в голямата Джамия в Мека.

 Твърди се, че този мистериозен камък има матрична форма; магически камък, който идва от звездата Сириус и съдържа ключовете за трансформация на земята.

Камъкът Чинтамани също е свързан с Философския Камък и Светият Граал, някои дори са вярвали, че който контролира камъка, контролира света. Според Теософията този камък има преобразуваща сила за унищожаване на всички енергийни блокажи, които съществуват при по-ниска собствена честота, като същевременно ускорява развитието на всички форми на живот на Земята.

Твърди се, че фрагменти от камъка са били в нашия свят, във фокуса на много империи и тайни общества. В съвременната история се казва, че част от Камъка Чинтамани е свързан с основателите на международната организация Лига на Нациите, заменена от ООН.

13 Лунния календар е свързан със звездата Сириус и Николай Рьорих. Тайната на Камъка, като част от пророчеството Телектонон гласи: За да притежавате Кристалното Пророчество, великите сили следва да отменят тайната на камъка!  В геометрията на пулсарите 12 тон представя Кристалния Чертог- завършване на Пулсара на Разум-Формата на 3 измерение: тонове 4-8-12. Самостоятелният Пулсар на Разум- Формата от 3 измерение управлява сферата на менталното и социално развитие, вкл. космическото сътрудничество.

Тотемът за тази Луна е заекът. В китайската астрология заекът се свързва с Луната, той е артистичен и чувствителен. Зайците се свързват и с 28- дневния цикъл- за 28 дни бебето- зайче се подготвя за самостоятелен живот и се научава да оцелява само.

Да следваме Кристалния Заек в многоизмерната хралупа и да видим къде ще ни изведе в края на този 28-дневен цикъл!

КРИСТАЛНА ЛУНА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО,  12 ЛУНА ОТ 13 ЛУННИЯ КАЛЕНДАР (30 Maй - 26 юни 2012)

ЗВЕЗДЕН ПЪТЕШЕСТВЕНИК, СИНХРОНИЧНОСТИ

Синхронността следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица . Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и реалността, каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече е опита в синхронния ред. Това е целта на Календара на 13- те Луни, по 28 дни всяка Луна. По-долу са дадени някои примери за това, как може да се постигне синхронност, като за основа се използва всеки ден. 

ВЕЛИКИЯТ ЦИКЪЛ - СЕДЕМТЕ ИЗГУБЕНИ ПОКОЛЕНИЯ

В 11Спектрална Луна на Освобождението, ние се питахме "Как да се освободим от привързаностите?” Сега си задаваме въпроса” Как да се посветим на всичко живо?" Този въпрос е твърде уместен, тъй като от тази Луна започва обратното броене на затварянето на цикъла!

Също така, всяка една от следващите 7 Луни съответства точно на седемте кина от Книгата на Седемте Изгубени Поколения (от Kин 194 до Кин 200).

Да припомним: 16- годишният цикъл на Teлekтoнон в Куба на Закона за Времето (ОБЩО 208 Луни= 16 х 13) кореспондира с Kиновете от 1 до 208 на Цолкин. Тази Кристална Луна е 194- та Луна, или Кин 194, Бял Кристален Вълшебник– първия Кин от Седемте Изгубени Поколения.

Година на Белия Ритмичен Вълшебник
Кристална Луна = Kин 194 Бял Ритмичен Вълшебник
Космична Луна= Kин 195 Син Космичен Орел

Година на Синята Резонантна Буря
Магнитна Луна = Kин 196 Жълт Магнитен Воин
Лунна Луна= Kин 197 Червена Лунна Земя
Eлектрична Луна = Kин 198 Бяло Електрично Огледало
Самостоятелна Луна = Kин 199 Синя Самостоятелна Буря
Oбертонова Луна = Kин 200 Жълто Обертоново Слънце

Ритмична Луна = Затваряне на Цикъла (9 Ден на Ритмична Луна)

В 13 Бактуновия цикъл на историята, тези седем поколения започват след освещаването на гробницата на Пакал Вотан в 692 г. н.е. и завършват в10-я Бактун: Бактунът на маите - когато галактическите маи си тръгват, за да се завърнат за закриването на цикъла .. .

Чрез силата на фракталното компресиране на времето и небесните хармоники в тези седем луни ние имаме възможност отново да  преоткрием Седемте Книги на Седемте Изгубени Поколения. 

В тази Луна се наблюдава особена синхроничност , тъй като по време на тази Луна се случва и Транзит на Венера за 2012 г., символизиращ, наред с всичко друго и завръщането на Кетцалкоатъл, а два дни по-късно е галактическото завръщане на Valum Votan (Blue Spectral Monkey)!

Седмични Кодони, Кристална Луна – Година на Ритмичния Вълшебник

Седмица 1: Кодон 36, Вътрешно Сияние
Седмица 2: Кодон 22, Храма на Виденията
Седмица 3: Кодон 52, Медитация / Храм
Седмица 4: Кодон 18, Спокоен Разум

В качеството си на първа Луна на Седемте Изгубени Поколения, седмичните Кодони показват, че за да влезем в Книгите на Седемте Поколения, ние трябва да култивираме вътрешно сияние чрез поддържане на целостта на нашата визия от силата на медитацията, която успокоява разума.

Също така имайте предвид, че цикълът на тези седем Луни / Седем Поколения настъпва едновременно със седемте 63-дневни цикли (= Седем Поколения), което ни води към Галактическата Синхронизация 2013 г. За справка вижте 23 Ноосферно Писмо

ДАЛИ- ДЕН 1 - KИН 2, Бял Лунен Вятър (30 Maй 2012)

Добре дошли в Кристалната Луна на Сътрудничеството с тотем Заек! ! Заека често символизира възраждането и бдителността, както и плодородието. Добро време да разгледат растежа на нашето население: "Как стигнахме толкова голям, толкова бързо?"
Добро време за разглеждане на въпроса с ръста на земното население: "How Did We Get So Big So Fast?"

Сели- Ден 2 - Kин 3, Синя Електрична Нощ (31 Maй 2012)

Искате да се освободите от мрежата? Добър източник на информация: : www.off-grid.net

Untie the Knots, Return Time to the Sacred Round ceremony - 13-дневен цикъл на глобална синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция през 2012 година (lawoftime.org/untietheknots).

Гамa- Ден 3 – Kин 4, Жълто Самостоятелно Семе (1 юни 2012)

Да засеем семената в Градината на Земята. Вижте: Wild Permaculture Forest Gardening.

18- ти рожден ден от откриването на гробницата на Червената Кралица/Паленке (1994). Пси-хроно Кин е 5 тон Мулук, годината – портал за преминаването отвъд завесата на Валум Вотан (2011 година)

Лими- 6 Ден - Kин 7, Синя Резонантна Ръка (4 юни 2012)

Пълнолуние. Частично Лунно Затъмнение. Вечерта на Венерения Транзит! Този рядък случай няма да се случи отново преди 2117 година!

Силио- Ден 7 - Kин 8, Жълта Галактическа Звезда (5 Юни 2012)

Rainbow Bridge Meditation day - 7-дневен цикъл на глобална синхронизираща медитация за  Хармоничната Конвергенция (lawoftime.org/rainbowbridge)

Независимо от това, къде се намирате днес или утре (7 и 8 Ден на Кристална Луна) е Транзит на Венера. От часовата зона в която сте /Find local times , участвайте в синхронизиращата Медитация за Хармоничната Конвергенция 2012/ Venus Transit Meditation of the Harmonic Convergence of 2012

Гaма- Ден 10 – Kин 11,Синя Спектрална Маймуна (8 юни 2012)

Преди 4 години на тази дата- Kин 211се състоя първата от двете части на Венериния транзит. След 200 дни, считано от днес ще бъде Kин 211: 25 декември 2012- Коледа. Днес е Галактическата Сигнатура на Валум Вотан: "Има безброй суперразумни (космически) цивилизации в цялата вселена, които телепатично посяват възприемащи се честоти, за да се установи комуникация."
Забележете също, че преди 21 Дни- на Кин 250, 11. Чуен беше окултна сила на Бялото Електрическо Куче ...

Лими- Ден 13 - Kин 14, Бял Магнитен Вълшебник (11 юни 2012)

Започва 2- ри Вълнов Модул на Вълшебника, който завършва на 25 Ден от 12 Кристална Луна-23 юни 2012. Също така днес започва 17 Уинал, Кайаб., "…С песен и ритъм…."

Силиo- Ден 14 - Kин 15, син Лунен Орел (12 юни 2012)

Rainbow Bridge Meditation day - 7- дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012 година (lawoftime.org/rainbowbridge).

Дали- Ден 15 - Kин 16, Жълт Електричен Воин (13 юни 2012)

Untie the Knots, Return Time to the Sacred Round ceremony - 13- дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012 година (lawoftime.org/untietheknots).

Силиo- Ден 21 - Kин 22, Бял Слънчев Вятър (19 юни 2012)

Новолуние. Кин 22 се появява на видно място в Паленке. Галактически Активиращ Портал и Медитацията Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на глобалната синхронизираща медитации за Хармоничната Конвергенция 2012 (lawoftime.org / rainbowbridge). Rainbow Bridge Meditation day

Aлфa- Ден 26 - Kин 27, Синя Магнитна Ръка (24 юни 2012)

Начало на 3 Вълнов Модул на Синята Ръка, който приключва на 6 юли 2012- 10 Ден от 13- та Космическа Луна.

1 + 2 + 3 + 4 + 5  + 6 +  7 = 28

Рециклирайте отпадъците в изкуство! See this inspiring video from Iran.

Силиo- Ден 28 - Kин 29, Червена Електрическа Луна (26 юни 2012)

Лунният пътешественик Dr. Edgar Mitchell, says aliens are here.

На всеки 28 ден ат Луната, според 13- Лунния Калундар, плазма Силио се провежда глобална Медитация Дъгов Мост. Днес тя се синхронизира с 13- дневния цикъл за разплитане на кармичните възли, която се случва веднъж на всеки 91 дни. Виж Хармонична Конвергенция 2012 (www.lawoftime.org/HC2012)

Галерия към статията

 
Снимки (4)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.