Публикации / Единици на времето

Хармоничен и Хроматичен ред

Размер на шрифта: a a a

Движението на цветовия код последователно през 20- те Слънчеви печата (от Дракон до Слънце), или Хармоничният пробег, поражда 5 живи Клетки на Времето (5х4 = 20). 

От съчетанието на 5-те Клетки на Времето и 13-те Хармонични пробега на Цолкин се поражда Радиалния Ред от 65 хармоники/Хармоничен Ред/, 65 х 4 = 260. 65-те хармоники образуват 32 двойки /64/окултни, т. е равноотдалечени от централна точка, хармоники, чиито движение се координира от централната 33-та хармоника /кинове от 129 до 132/. Така Хармоничния Ред описва връзката между 4-мерното време и кода на живота – 64 кодони на ДНК.

Вертикален прочит:
Хармоника (Клетка на Времето) – фрактална 4-кинова единица на цикличните процеси на Битието – въплъщава свойството на времето фракталност. Така, всяка от клетките на времето, свързана с един цвят, се състои от 4 печата с различни цветове. При това, всяка Клетка на Времето има своя функция в съответствие с цвета си, точно както и вътре в Клетката на Времето всеки печат изпълнява своята функция. 

Хоризонтален Прочит:
Първите четири печата установяват 4 ключови признака на 4-те Цветови, или Коренни Раси: Раждане, Дух, Изобилие и Цъфтеж, които еволюират през всички Клетки на Времето, за да достигнат до Матрицата, където придобиват своето съвършенство. Пробуждането на 4-те Коренни Раси – Червена, Бяла, Синя и Жълта ражда единната Дъгова Нация на Кораба на Времето Земя-2013!

Название и афирмация на хармониките:
Хармониката получава названието си от наименованието на тона на жълтия печат и названието на Клетката на Времето.
 

Хроматичният Ред на 20-те Слънчеви печата е основан на кода 0-19 и е ключ към разбирането на единството на трите Холона – човешки, планетарен и слънчев. 

Вертикален прочит:
Хроматиките винаги се откриват от печат от Полярното Семейство и завършват с печат от Входящото Семейство. 4-те хроматики съответстват на 4-те клана на Човешкия Холон, затова и се наричат Кланови Хроматики (За разлика от обертоновите хроматики и хроматиките на мъдростта). Всеки 13 Кланови Хроматики съставляват един Галактически Спектър/Сезон  (ГС = 65-дневен цикъл). Използвайки тази схема и Цолкин, определете хроматиката и Галактическия Спектър/Сезон, в който е разположен вашия кин.

Названието си хроматиките получават от тона и печата на началния и завършващия кин. 
Пример: 1-ва хроматика на Червения Галактически Спектър/Сезон  (от кин 185 до кин 189, 3 Змей – 7 Луна) – „Червена Хроматика на Електрическата Змия – Резонансна Луна“. Това е първата, или Магнитна, Кланова Хроматика на Червения Галактически Спектър/Сезон .

Хоризонтален прочит:
Хроматичния Ред се представя от 5-те Земни Семейства. Във всеки Клан има по един представител от всяко Земно Семейство, а във всяко Семейство – по един представител от Клана. В съответствие със своя печат, осъзнайте себе си като член на едно от 5-те Земни Семейства. Всяко Семейство е представено от 4 печата - червен, бял, син и жълт. В това е ключът за обединение на Хроматичния и Хармоничния Ред.

Съпоставете 4 Хроматики с двата потока на Слънчевия Холон, като помните, че и двата модела изобразяват радиалния код 0-19. 

СПЕКТРАЛЕН ФРАКТАЛ

Спектралния фрактал се явява функция на Хроматичния Ред. Той се нарича „спектрален”, защото показва циркулацията на 4-те Галактически Спектъра/Сезона на Цолкин ( 4 х 65 = 260). Нарича се „ фрактал”, защото въплъщава принципа на фракталното време,  т.е. конвертира, преобразува 260-киновия Галактически Оборот в Замък на Сезоните – един фрактален Замък на Времето, състоящ се от от 52 части.

4-те Галактически Спектъра/Сезона, всеки по 65 дни, заедно образуват Спектралния Оборот, началото на който е на кин 185 (Червена Електрическа Змия) - обърнете внимание на разликата, че Галактическия Оборот започва с кин 1 – (Червен Магнитен Дракон). Печатите от Полярното Земно Семейство, с 3, 10, 4 и 11 тонове управляват движението на спектрите, отбелязани са в Цолкин с ромбчета и се наричат Пазители на направлението на еволюцията.

В Замъка на Сезоните, всеки Уейвспел (Вълнови Модул), съставен от 13 части представлява фрактална компресия на съответния 65–дневен Спектър. Тук една позиция е равна на 1 Хроматика, или 5 кина и се отнася към един от 4-клана на Човешкия Холон. Целият 65-дневен спектър е представен като последователност от 13-те Кланови хроматики.

Важно е да се отбележи, че означените с ромбчета кинове от Полярното Земно Семейство отварят 4 ключови Хроматики на съответния Уейвспел (Вълнови Модул) - Магнитна, Обертонова, Слънчева и Космическа, и координират 4-те фази на Уейвспела (Вълновият Модул) – Установяване, Разширение, Преобразуване и Преместване.

Във Всеки Сезон: първите 20 кина / 4 хроматики на всеки спектър установяват сезона, следващите 20 кина го разширяват, следващите - трети 20 кина го преобразуват и последната 5-дневна Кланова Хроматика премества дадения Галактически Спектър. 

Определете в кой сезон и в каква хроматика на този сезон се намира вашия кин!

Например: кин 214 (Бял Ритмичен Вълшебник) се намира в Червения Галактически Сезон на Жизнената Сила, Чик-Чан, Бяла Ритмична Хроматика Лунно Куче-Ритмичен Вълшебник.

В Замъкът на Сезоните са отбелязани киновете на Полярното Семейство, като се започва от Кин 185, посочени са и началните хроматики, съответстващи на позициите на тоновете на ВМ. 

Червен Галактически Сезон/Спектър на ЖИЗНЕНАТА СИЛА, посока Изток, от 185 кин до 249 кин вкл. 

Бял Галактически Сезон/Спектър на ЛЮБОВТА, посока Север, от 250 кин до  54 кин вкл.; 

Син Галактически Сезон/Спектър на ВИДЕНИЯТА, посока Запад, от 55 кин до 119 кин вкл.; 

Жълт Галактически Сезон/Спектърна ПРОСВЕТЛЕНИЕТО, посока Юг, от 120 кин до 184 кин вкл.;

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.