Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Господарите на Кармата

Господари на Кармата или Богове на Зодиака

Размер на шрифта: a a a

Като говорим за Егрегори, не може да не споменем за някои много могъщи Същества, които управляват едни или други Егрегори. Наричат ги "Господари на Кармата" или "богове на Зодиака" и наброяват 72 Същности. Именно те се разпореждат със Съдбите на човешкото Съществуване на нашата планета. Когато говорим за дванадесетте Зодиакални Съзвездия и за 4излъчване ан качествата" на една или друга планета, имаме предвид именно тези 72 Висши Космически Същности и техните индивидуални, ярко изразени типични свойства, които по особен начин въздействуват върху Умовете на хората, които те управляват посредством обширна мрежа от земни Егрегори. Всеки жител на Земята е напълно подвластен на един или няколко такива богове, регулиращи и формиращи Съдбата на човечеството.

И каза Иисус:

Всичко, което е сътворил Бог е добро; и великата Първопричина, Седемте Духа - всичко е добро, и всичко, което произлиза от Техните творящи ръце е добро.Всичко създадено има свой цвят, тон и форма; но някои тонове, макар сами по себе си да са добри и чисти, при смесване предизвикват дисхармония и дисонанс.

И при смесване на някои неща, макар добри и чисти, произлизат дисхармонични, даже вредни неща, които хората наричат зли. И така, злото е дисхармонично смесване на цветовете, тоновете или формите на доброто.

Човекът не е всезнаещ и все пак има своя воля. Той има способността всячески да смесва добрите неща от Бога и посредством тази своя способност всеки ден създава дисхармонични звуци и недобри неща. И всеки тон и форма, бидейки от доброто или от злото, се превръща в живо същество, демон, елф или дух, добро или зло.

Така човекът създава своя дявол, а след това се бои и бяга от него; неговият дявол, окуражен, го преследва и хвърля в геенна огнена. И дяволът, и огънят на геената са създадени от човека, и никой не може да потуши огъня и да пропъди дявола, освен човекът, който ги е създал.”

Евангелие на Иисуса Христа, 39:11. 

Господарите на Кармата, в човешкото разбиране, са Същества страшни, но не поради това, че са зли или уродливи - те нямат конкретна форма. А заради тяхната емоционална хладина и неумолима, отново според нашите човешки разбирания строгост, с които манипулиратСъдбите на въплъщаващите се човешки Души. Методите, до които прибягват, за да изпълнят възложената им в Еволюцията на човечеството задача, могат да ги охарактеризират като напълно безмилостни и жестоки Същества. 

Но все пак такова мнение се е установило в нашето егоцентрично и ограничено Съзнание преди всичко, поради нашетоотъждествяване на самите себе си с нашите физически тела, поради нашето неразбиране на процесите на Смъртта и въплъщаването. Господарите на Кармата отдават на човешкия Живот малко значение по същия начин, както човекът се отнася към масовите убийства на домашни и диви животни, които използва за храна. При това всяка Смърт е енергийно изтласкване с огромна мощност, което бива използвано от Господарите за изпълнение на космическите задачи. За тях, знаещите Истината, всяка временна личност не представлява особен интерес, защото РЕАЛНО ТЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА, те контактуват преди всичко с Душите на хората. 

Посредством Егрегорите, Господарите на Кармата се намират в тясна връзка с «централния компютър» на планетата - системата «САТАНА», явяваща се инструмент за управляване на хората и зомбираща техните Съзнания с низши програми. Именно те - отново чрез своите Егрегори, разпалват световни и локални войни, в които се лишават от Живот милиони хора. Не само отделни хора, но и цели страни и народи се избират от Господарите на Съдбата като обекти на «мъченичество». Който ЗНАЕ, той РАЗБИРА, че в условията на Земята, които са максимално доближени до условията на ада, всяка жертва не е безсмислена, а цената не е прекаленое голяма, тъй като чрез възложените му страдания и болка, народът върви не само към своето материално възраждане и морално възмъжаване, но преди всичко към своето интелектуално и духовно обновление. 

Зад Егрегора (сред деятелите на Световете от демоничен порядък) на първо място застават отделни ЗЛИ ЛИЧНОСТИ. Тези личности, посветили се по едни или други причини на служене на Злото заради самото Зло, са истински въплъщения на Дявола, демони на злото и естествени въплъщения надисхармонията, произтичаща от деянията на неуравновесената Воля. Именно такава зла личност, а не някакво митично зло ще дойде на власт на цялата планета по време на така нареченото «пришествие на Антихриста», за да изпълни ролята на «санитар», да съблазни и искуси милиарди въплътени Души с цел само няколкостотин хиляди от тях да получат «регистрация» в новата човешка Раса. 

Зад злите личности следват тези въплътени същности, на които е възложена тежката мисия да налагат всевъзможни страдания на хората като използват тяхнатапредразположеност към чувства, емоции, стремежи и привързаности.Когато завършат своето служение на Злото заради самото Зло, тези хора, с цел да постигнат изчерпателно познаване на Злото - за самите себе си и в помощ на онези, които по силата на своята егоцентрична природа не могат да постъпват другояче, изцяло се посвещават на това да съдействат за проявяване в хората на всички качества, доведени до крайност и фанатизъм, както и за развиванев хората на всякакви техни заблуждения в максимална степен. 

Както човек не може да се научи да ходи, докато не падне много пъти, така и добротата и любовта няма да дойдат в Сърцето, докато човек не изпита многократно върху себе си ужасните въздействия на лъжата, ненавистта, злобата и предателството. Налагайки страдания на другите, тези въплътени същности на злото - по силата на кармичните закони, налагат още по-големи страдания и на самите себе си. Затова Животът им още на земята се превръща в истински Ад. Ненавиждани от всички и от никого неразбирани, те са осъдени да изпият до дъно цялата горчива чаша с мислими и немислими страдания, за да изработят постепенно в себе си най-ценното човешко качество: да поемат страданията на другите и без самите те да страдат, да ги превръщат в доброта. 

Всички изброени от нас типове «частни Дяволи» са изцяло рожби на низшия Астрал и са само неправилни и неуравновесени образи, съставени от Материя, създадена за осъществяване на Физическия План на Царството на Хармонията.Астралната Материя е бинарен антипод на Творческата Воля, който пасивно възприема нейния агент и материала, от който всеки човек изтъкава своя личен, присъщ единствено на него Свят. Сама по себе си Материята на Астрала е инертна, т. е. тя не е нито «лоша», нито «добра», но бидейки послушна на всяко въздействие на Волята, тя еднакво «добросъвестно» може да служи както на доброто, така и на лошото. 

Правейки извод от казаното по-горе, ще обърнем вашето внимание и на това, че всяка ваша молитва е енергийно-информационен канал, чрез който се свързвате със своя Егрегор. Има различни молитви и зад външно благопристойното съдържание много често съвсем ловко се «прикачват» мисловни модели, кодиращи молещия се за връзка с демоничните Егрегори, макар самият да е убеден, че «разговаря с Бога». Това е обичайно явление сред неразвитите още Съзнания, чиято енергетика е в дисонанс с вибрациите на Висшите полюси на Главните Егрегори. 

По същият начин далеч не всички стихове на даже любимите ми Псалтири, колкото и да възхваляват Господа, са способни да предават по предназначение вибрациите на Любовта към Бога, защото не само техният дълбок смисъл, но и Мисълта, минаваща през обремененото със светски проблеми Съзнание на молещия се, не са способни заради своята заземеност и отсъствие на абсолютнатабезкористност да пробият през дебелината на грубоматериалните Енергии канал, който да свърже вярващия с Егрегора на Този, към когото той насочва молитвите си.В най-добрия случай само малко количество наистина духовни вибрации може да достигне до Висшите Духовни Сфери. Нашата основна енергетика отива за захранване на междинни (или подставени) мини-Егрегори, които по принцип не са по-добри от демоничните. 

Даже «Иисусовата молитва», «Отче наш», «Богородице Дево, радвай се» и други най-скъпи на Сърцето молитви, минавайки през обремененото с проблеми Съзнание на човека и «заразени» от Ума с тежките бацили на меркантилността, користта или страха за извършен грях, могат - като камък на шията, да завлекат на «дъното», не само най-светлите думи и чувства, но дори и самата Душа на човека, който дори не подозира на кой «господ» се кланя. Старайте се да помнитетова винаги и да осъзнавате на кого точно служите със своята молитва. 

Отношението на човека към един или друг Егрегор по време на Живота му на Земята, в голяма степен ще се отрази, не само на следсмъртното състояние на неговата Душа и качеството на заобикалящия я Свят, но и на условията на нейното бъдещо въплъщение на Физическия План на Земята: колкото по-ниско и бездуховно ниво има нейния Егрегор, толкова по-малко свобода оставя той на въплъщаващата се Душа. 

След смъртта Душа, която по време на Живота изцяло е принадлежала да кажем на мюсюлманския Егрегор, в никакъв случай - поради различието във вибрациите на Енергиите, съставляващи нейното астрално и ментално тела, не може да се окаже редом или в едно общество с Душата на някой, който самоотвержено е служил, да речем, на християнския Егрегор.

От "Душата в астрала" от Орис в превод на Емилия Манолова

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.