Публикации / Древните маи / Седемте Пророчества

2-то предсказание - Големият Салон на Огледалата

Размер на шрифта: a a a

Второто Предсказание на Маите гласи, че в края на цикъла Време на Безвремие, който започна през 1999, всеки от нас ще може да отсъди сам себе си. Човекът ще влезе в Големия Салон на Огледалата, за да преосмисли всичко, което е направил през живота си. Той ще може да оцени себе си по качествата, които е могъл да развие по време на живота си, по начина си на поведение в ежедневието си, по отношението си към другите и към планетата. Енергията която получаваме от центъра на галактиката ще се увеличи и ще повиши вибрациите на цялата Галактика. Това ще предизвика физически промени в Слънцето и Земята.

Увеличението на вибрациите на Земята оказва влияние върху материята като цяло. Човешките клетки, които също вибрират в определена честота, се опитват да се синхронизират с новия ритъм на вибрация, за да постигнат баланс с планетата. Това предизвиква все по-интензивни емоционални състояния и промени във възприятията и мислите ни, които ни заставят да променяме драстично своето поведение. Чувстваме, че времето тече по-бързо, ходът на събитията се ускорява подобно на нашето тяло, което влиза в хармония с високите вибрации на Земята. По-трудно ни е да запомняме дати и обикновени събития, което се дължи на намаляването на магнитното поле на Земята. Много от нещата, които по-рано ни интересуваха, сега губят своя смисъл. Променят се ценностната система и вярванията ни и ние намираме повече смелост да взимаме решения, които по-рано ни затрудняваха. Проекти за живота ни, които сме осъществявали с години, неочаквано се разпадат и променят. С непозната за нас самите решителност се впускаме в драстични промени, без да се плашим от евентуални негативни последици. И всичко това се случва, защото всеки от нас започва да търси своето истинско аз, и това е единственото нещо, което реално ни прави щастливи.

Сега се изправяме с готовност пред бившите си големи страхове и мъки. Започваме да се виждаме по един по-различен начин. Изоставяме професиите, които досега сме упражнявали само заради материалното обезпечаване, но които не са ни давали усещането за щастие. Нестабилността в отношенията ни предизвиква страдания и ние сме принудени да предприемаме решителни промени във връзките си – лични и обществени. Ако не успеем да ги хармонизираме, без никакво колебание сме готови да ги приключим окончателно. Понякога се чувстваме извън реалността, дистанцираме се от това, което се случва около нас, а когато заспим имаме интензивни и ясни сънища. На другия ден се събуждаме напрегнати и физически ентусиазирани. Всичко това са примери за кардиналните промени, които се извършват в нас и около нас, с икономиката, политиката и климата на Земята.

Започват да се трансформират моделите на икономическата и социална система, на реда и правосъдието и на комуникацията. Променят се религиозните вярвания и ценностната система. Човекът се изправи пред своите страхове, за да ги преодолее, и по този начин да се синхронизира с ритмите на планетата и Вселената. Хората могат да видят своята тъмна страна и да разберат кога грешат. Това е първата стъпка към промяната на отношенията между нас и към постигането на единството и колективното осъзнаване.

Увеличават се причините, които ни разделят, но също и тези които ни обединяват. Нарастват агресията, омразата, сблъсъците заради идеология, религия, морални модели, национализъм, но вследствие на това все повече хора започват да търсят вътрешен мир, учат се да контролират емоциите си, утвърждава се уважението, толерантността, разбирането и единството. Появяват се хора с голямо количество вътрешна енергия и екстрасензорни способности, но сред тях има и измамници, които се възползват от отчаянието на останалите.

Преживяваме разрушение, смърт и страдание, но това създава условия за солидарност и уважение към другите и за единение с планетата и Космоса. Раят и адът се проявяват едновременно и всеки човек живее в едното или в другото в зависимост от своя собствен избор на поведение - мъдростта да приеме с разбиране случващото се, или невежеството, което ни учи чрез страданието. Тези две сили са неразделими - първата се изразява в осъзнаването на Истината, че във Вселената всичко еволюира, а втората е насочена към материалния план и се захранва от егоизма. В епохата на Промяна на Времената всеки от нас може да се покаже свободно такъв, какъвто е - без никаква цензура и без морални задръжки.

Второто предсказание ни дава надеждата, че ако мнозинството от човешките създания променят своето поведение и се синхронизират с планетата, драстичните последствия от смяната на циклите, описани в следващите предсказания, ще могат да се неутрализират.

Човекът винаги сам избира своята собствена съдба, още повече в тази епоха. Предсказанията са предупреждения да осъзнаем, че е необходимо да държим съзнанието си будно и да променим посоката, за да предотвратим сбъдването на пророчествата. Моментът на преход, може да бъде лесен или труден, зависи от нашите решения – това е посланието на Маите в техните предсказания. Те са не само предупреждение към нас, но и напътствия, с помощта на които да можем да вземаме съзнателни решения и да предотвратим катастрофата, пред която сме изправени.

За Маите животът представлявал един вечен процес към съвършенство. Смъртта за тях е била само момент на преминаване в друго състояние, друг курс на учение. Те са разбирали, че животът е вечен и не свършва никога. Той е ритъм, процес на повторения, където всичко се ражда, живее, умира и отново се ражда - вечна еволюция на материята и съзнанието посредством реинкарнацията на Духа. Маите са наричали прераждането: КАПУТ- СИГИЛ, което значи ,”Завръщане за изпитване, експеримент, на живота”. Всяко следващо прераждане осигурява нови експерименти, които дават на ума по-голямо разбиране за живота, придобиване на нов опит и все повече мъдрост и съвършенство. С всеки живот ние се раждаме, за да научим нещо ново, нещо различно.

Човекът се преражда много пъти в различни животи, различни тела, места и време. Някои животи са щастливи с повече късмет, за да се научи човекът да управлява изобилието и богатството. Други са трудни, за да изпита недоимъка и бедността - така да разбере, че най-важното е животът. Маите са считали, че всичко, което съществува, е част от тях самите. Това е била и основната им идея, която пораждал чувствителност, уважение и зачитане към всичко. Тези качества увеличaват интуицията, улесняват телепатичната връзка и постигането на колективен разум и хармония, което е целта на Универсума.

Според Маите всяко човешко същество е съставено от три части - физическо тяло, астрална форма и духът, който дава живота. Физическото тяло са наричали Видил-Лил, което значи-съществуващ в неизменна вибрация. Астралната обвивка, душата са наричали Пиксан -форма на Аз, шаблона на материята във вибрация, това което поддържа физическото тяло. Душата съдържа и духа, но са две различни части. Духа са наричали Инхан, което значи- Слънчевото Аз, нещо което се усъвършенства вечно. Маите са се виждали като същества от вибрираща енергия, която зависи от Слънцето. Според тях тялото ни е кондензирана светлина, а болестите - ниски вибрации, нарушения в енергиите. Смъртта е само преобразяване на Пиксан. То дава възможност да се роди ново Аз, в което ще се прероди отново Инхан-Духът.

ХУНАБ-КУ, който е изворът на енергия и информация в Универсума, пулсира и предава информация, координира всичко така, като сърцето координира цялото човешко тяло. Хунаб-Ку се проявява под формата на вълни от информация, светлина и енергия, звук, мисъл. Той расте, разгръща се, ражда Слънца, Звезди, Планети, живи същества със сърца и разум, които чувстват и мислят. Тези живи същества на различни нива на развитие, по-големи или по-малки, съдържат в себе си други още по-малки и така последователно, всички са живи и свързани помежду си. Животът се проявява в природата под формата на цикли, причинени основно от пулсирането на енергията. Енергията, светлината и топлината, излъчени от Слънцето и от Луната, пораждат кръговрата на еволюцията, израстването, съзнанието, живота на всичко съществуващо в Слънчевата система. Маите, както много други култури, са открили, че най-важното в живота е повдигане нивото на жизнената енергия. Те са я наричали ПОА. Става дума за същата енергия, която индусите наричат ПРАНА, а китайците наричат ЧИ. Това е енергията, която движи тялото, емоциите, мислите и води ума към по-високи вибрации - усещане за уважение към всичко съществуващо, към намирането на мир и хармония. Усещането за мир и синхрон с всичко живо увеличава жизнената енергия и отваря съзнанието, позволявайки да се види реалността по по цялостен начин. Умът започва да работи с много високи нива на енергия, като използва двете полукълба едновременно, влизайки в контакт с други умове по телепатичен начин. Така те се свързват в мрежа, образувайки единен колективен разум, едно хармонично единство. Вътре в една връзка от този тип не съществуват негативни чувства, като омраза и материализъм.

Количеството енергия, което получаваме от Слънцето, определя основния ритъм в човека – деня. През деня получаваме енергия в изобилие, през нощта много малко, само отразената от Луната. Кин (ден) е основната мерна единица за време на Маите, върху която се основават всички останали мерни единици. Едно число и един ден си съответстват. В зависимост от количеството енергия, получена от Слънцето, всеки ден е различен, защото светлината се движи по различен начин и предизвиква различни усещания, състояния на ума и духа. Това, което различава един ден от друг, е положението на Слънцето и Луната. Количеството на енергията, което те изпращат на Земята, създава различни вибрации и природни процеси. По този начин всеки Кин - ден звучи по различен начин, претворявайки се в песен за цялата Вселена. Ако човекът долавя тази мелодия и влиза в синхрон с нея, с всичко съществуващо, той намира своето щастие и може да постигне, върховни състояния на разума, духа, чувствата, телепатия, лечебни способности, възможност да вижда във времето.

Символите на дните имат поразителен ефект върху начина на мислене и усещане на човека. Те му помагат да подреди своя вътрешен и външен свят, да взема бързи решения и да усеща предстоящите събития. Всяка промяна е предсказуема, а Календарът се превръща в оракул за предсказване на живота. Всеки от двадесетте глифа представя едно състояние на духа.

Това са двадесетте свещенни слънчеви символа на Маите. Изберете своя, този който най-много ви допада, онзи с които се идентифицирате. Този символ има едно послание от Маите за Вас. Запомнете го, ще ви дадем ключ, за да можете да го интерпретирате. Това е една възможност да обясните и предскажете живота си. Разбирането ще ви даде сила да потърсите своя вътрешен мир, ще ви припомни вашата връзка с Универсума и забравената мъдрост.Това е портата, която може да ви отведе до вашето тяло от светлина. Колкото повече човешки същества се научат да използват своето шесто чувство, толкова по-лесна ще бъде смяната на времената за всички ни.

Тъй като вибрациите на всеки отделен ден, зависят от енергиите на Слънцето и отразеното от Луната, позициите, в които те се намират са много важни. Всеки символ има определен цвят, който съдържа неговото основно значение. На всеки един от двадесетте свещени слънчеви знака отговаря позиция, която показва неговата връзка със Слънчевата енергия.

Червените символи представляват момента на раждане на вътрешната светлина-изтокът.

Черните символи представят момента на трансформацията на вътрешната светлина-запад.

Белите символи представят момента на пречистване на светлината-север.

Жълтите символи са момента на разширяване на светлината-юг.

Освен цветовете, на всеки символ съответства едно число от едно до двадесет, което представя движението на Вселената. Символът избран от вас е най-полезният за този момент от живота ви, но може и да бъде променен ако се променят вашите емоции и мисли, като резултат от задълбочаване върху символа.

В следващите групи символи ще намерите друг ключ за вашия сегашен живот, който ще ви помогне да разгадаете своето бъдеще.

Първата група символи са свързани с първите седем числа. Тук са всички знаци, които показват първия етап от развитието на човека, началото на приключението в лабиринта на живота. Това е времето, когато се овладяват усещания на защита, атака, секс, емоциите и за пръв път се отварят очите на ума.

Втората група от свещени символи отговаря на числата от 8 до 14. Те представляват вторият етап от развитието на човека - времето за умствено развитие, пътят на еволюция на съзнанието, моментът да се срещнем с нашето висше аз, да разпознаем нерационалната страна на Универсума, да изпитаме нашите връзки с останалите, да уважаваме, разбираме, да не съдим, да чувстваме връзката си със Земята и с Бог.

Третата група, свързана с числата от 15 до 20, представя последната стъпка на човешката еволюция, колективният и слънчев разум, единство на съзнанието. Това е момент за слушане мелодията на Земята, за спокойствие, за единственото време, което съществува - настоящето.

Всеки свещен слънчев символ, се свързва с човека, който го е избрал, и носи своето послание за момента в които, се намира. Той осветява вътрешното търсене, помагайки да разбере моментът на промяна, в който се живее.

Номер едно представя единството. Драконът символизира началото, създаването, насочва мислите към себе си. Това е денят на водата.

Две символизира полярността, двете сили, които създават енергията, духът, жизненият цикъл, моментът за контролиране на характера. Това е денят на въздуха.

Три е ритъмът и представя сгъстяването на светлината в материя, моментът за търсене на баланс и мир. Това е денят на тъмнината.

Четири е моментът на израстване на семената, на растенията, които изникват от земята, момент за преодоляване на расизма Това е денят на царевицата.

Пет представя появата на автономността, индивидуалността, която е необходима, за да се излезе на пътя към единството. Това е моментът за преодоляване на негативизма - денят на змията.

Шест представя циклите, равновесието и неравновесието, моментът за разбиране, че животът е повече опитност отколкото край. Това е денят на смъртта.

Седем е разбиране на пределите, мярката, която ни позволява да опознаем Вселената чрез циклите. Това е момент да контролираме сами себе си и да спрем да контролираме другите. Това е денят на ръката.

Осем представя музикалната октава, живота, който се преражда, любовта. Това е моментът да разкрием безкрайната любов - денят на зайчето.

Девет е магическото число на времето, периодичността. Това е моментът за плащане на дълговете - денят на дъжда.

Десет представлява появата на животните, емоционалният живот, вярност, преданост, точност. Това е моментът за контролиране на сексуалността - денят на кучето.

Единадесет символизира нестабилността, която позволява промяната, началото на един по-високо интелигентен живот, момента на съзидателност и творчество. Това е денят на маймуната.

Дванадесет представя появата на човешкият разум, комплексна стабилност, моментът на не отсъждане, и уважение. Това е денят на човека.

Тринадесет представя контрол над инстинктите, началото на висшия аз, небесният пътник. Това е моментът да изискаме уважение - денят на тръстиката.

Четиринадесет е появата на магьосника, ясновидеца, този, който притежава магически способности, по-високо ниво на индивидуално съзнание. Това е моментът да се обединим с другите - денят на ягуара.

Петнадесет символизира връзката на всички умове, колективното съзнание на планетата, моментът да благодарим за всичко, което имаме. Това е денят на орела.

Шестнадесет представя, връзката и контакта с галактическият разум, моментът за контрол над космическата сила. Това е денят на бухала.

Седемнадесет символизира синхрона на човешката интелигентност и тази на планетата, момент за разкриване на лидерството. Това е денят на Земята

Осемнадесет символизира пречистването, големият огледален салон, вътрешната трансформация, осъзнаване, момента за оценяване чистотата на мислите. Това е денят на ножа.

Деветнадесет представя бурята в момента на промяна, Слънцето, облака, гръмотевицата, момента да повярваме в своята мисия. Това е денят на бурята.

Двадесет символизира слънчевият разум, мъдростта, цялата галактика, и възможността да създадем нов цикъл, но на едно по-високо ниво, по-хармонично, моментът е да служим на другите. Това е денят на господаря, благородника.

Помнете вашия слънчев знак, работете с него всекидневно, и той ще ви отвори много врати.

Страхът, омразата, нетолерантността, създават ниски вибрации, Любовта, разбирателството, уважението към всичко съществуващо предизвиква високи вибрации. Поведението на човека може да увеличи или намали неговата вътрешна енергия. По-малко вътрешна енергия довежда до повече депресия и тъмнина, а повече вътрешна енергия, повече мир и щастие. Това е своеобразна проверката на резултата от човешкото поведение, след която и да е постъпка, която позволява да се разбере дали тя е послужила за повишаване или намаляване на жизнената енергия. Ако човек е нарушил своят вътрешен мир, значи е действал без респект към другите, може би несъзнателно, намалявайки своята вътрешна енергия и предизвиквайки едно състояние на ниска вибрация. Ако човек се чуства добре, значи е действал с разбиране, уважение, оценявайки събитието, като една възможност да опознае живота. Това значи, че е постъпил мъдро, увеличавайки своята витална енергия, и създавайки едно състояние на висока вибрация.

Хората винаги са господари на своята съдба, и в момента на край на един период и започването на друг, могат да решат как да променят своето поведение. Промяната на времената е част от процесите във Вселената. Чрез нашите решения, можем да засилим разрушенията или да потърсим път, който да улесни промяната. Ако по-голямата част от човечеството решат да влязат в синхрон с природата, ще напреднем бързо, за да променим нашето общество.Този път, ще предотврати поуките, които трябва да получим от катаклизмите, описани в следващите предсказания, и ще ни поведе към Нова ера без трагедии.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.