Публикации / КОСМОЛОГИЯ / В равновесие с ....

Седемте Рилски Езера – някои езотерични подробности

Размер на шрифта: a a a

За СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА – НЯКОИ ЕЗОТЕРИЧНИ ПОДРОБНОСТИ 

„Дори за някого да звучи нескромно и несмирено, национално самовлюбено и грандомански, за други невероятно и налудничаво, но ще кажем истината.Най-святото географско място на планетата Земя са Седемте Рилски езера.”

Мирсем Абха

Рила е най-древната прародина на това човечество, сегашното, сътворено по образ и подобие Божие. Няма висш Божи пратеник - Учител, наставник, адепт, пророк, от всички религии и школи, който да не знае това. Затова Рила е посещавана и до днес, тайно и явно, от съвършени, светии и ангели. Неслучайно Мировият учител Беинса Дуно, най-великият посветен, който е слязъл след Христа, се роди в България и избра за средище България и по-специално зоната на Седемте Рилски езера.

При няколко големи планетарни катаклизми, само Рила не е потъвала, докато Стара планина, Родопите и Пирин са попадали няколко пъти под водата. И затова може да се каже, че носът на земята е Рила планина, въпреки че сега не е най-високата планина.

Орфей, велик слънчев дух, Учител и Наставник на Балканите, слезе в Родопа планина. Но сега настъпва епохата на неоорфизма, Шестата раса вече се ражда на земята, усеща се макар и в зародиш културата на Любовта, хармонията, музиката и безметежното майчинство.

Ето с това започва изправянето на земната ос. А изправи ли се тя, всичко ще дойде на местото си. Защото сега човекът има извратено и неадекватно мислене. Душата му е своя за своите и чужда за чуждите. Когато започне да трепти с грижа за всеки – познат и непознат, приятел или не, тогава ще дойде и Христовия мир и Христовата благодат.

От чиста научна гледна точка, работата е проста. Вибрациите на главния мозък в двете му полукълба, са ниски и неравни. Оттук идва неточната преценка на действителността. Щом се повишат, а те се повишават само с физическо и духовно пречистване, и се изравнят у човека, тогава проговарят всички добродетели., той става праведен и животът му протича леко и безпрепятствено. Но трудното е дотогава, онова което знаеш за доброто на теория, да го направиш на практика.

Думата ни обаче е за Рила и по-специално за Седемте Рилски езера. България само може да се похвали с тях. Защото както казахме, именно те са най-святото място на планетата. 

Първото езеро е Долното, наречено в окултната литература „Махарзи” – голямата почивка. То е огледален образ на материалния или физически свят. То закалява душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. То излъчва енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на планетата, да изтърпи изпитанията, несгодите и страданията. То е информационна банка на земята и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега. Знаем, че след абсолютния кристал, най-голяма информация може да поеме водата – сгъстената светлина. Но за да върши успешно своята работа като земен енергиен източник и ретранслатор на космически енергии, това езеро трябва да остане в автентичния си изначален вид.

Второто езеро е Рибното. В езотеричната литература, познато с името Елбур, което означава Божествения и Силния. Каква е неговата функция. Пишем функция, но спокойно можем да кажем и мисия, защото всяко от Седемте Рилски езера е Божествен жив организъм в тялото на нашата планета, а оттам и на Вселената.

Второто езеро оживява въображението и фантазията на всички. То дава смирение и превръща твърдото в меко, грубото в нежно, студенината в сърдечна топлота. То обединява хората и ги води по Пътя на мира, съгласието, и компромиса. То отразява нисшия астрал на човека. Посегне ли се на неговата автентичност, много мощни адски енергии ще плъзнат. Ще се засили ненавистта, а оттам войните, тероризма и  насилието.

Човечество, бъди нащрек! Това не е приказка, а абсолютно Божествена истина, и ако позволим посегателство върху Елбур, не само българите и балканците, а човечеството ще види последствията. Второто езеро е също информационна вселенска банка и то предимно на т.нар. Второ небе от Седемте Свята на Небесата. Други добродетели, разпространявани в целия свят от Елбур, са щедростта и великодушието. Венец на силата на Второто езеро е майчинството.

Български майки, майки на планетата земя!

Не позволявайте по това езеро да плуват увеселителни лодки, да бъде заобиколено от кръчми и луксозни хотели, които ще го погубят. А погубят ли го, ще накърнят майчинството. И тук Господ няма никаква вина. Вината ще е единствено наша – на мръсниците, които ще го направят и на нас, които гледаме безучастно отстрани.

Третото езеро е Трилистника. Така е наречено от хората., защото има форма на трилистна детелина. Но истинското име е Балдер-Дару, което означава „Онзи Великият, който раздава Даровете.” Това езеро е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е езерото на Истината и Мъдростта, защото винаги представя нещата такива, каквито са. То е и едно от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните на всеки жител на Планетата и който може да се включи в Компютъра му, веднага научава всичко за всеки – не само първата биография на този, за когото се интересува, но и образно и с пояснения за приятели, познати, роднини, какво е състоянието му в момента, по-близки и далечни вероятностни перспективи, решаването на проблемите чу и как да му се помогне. Но от това езеро се тегли много вода. Има хижа, рибарници. И това накърнява целостта му. Губят се информации и енергийни единици и то като жив Божествен орган не може да върши работата си. Намаляването на водата на което и да е езеро, и поставянето на съоръжения и машини, води до невероятни последствия не само за България и региона, но и за света.

Посягането върху Рилските езера и „цивилизоването на природата” в района, води до земни катаклизми, земетресения, вулкани, наводнения, циклони, цунами и пр. А оттам влияе и на Вселената. И повтаряме, това не е приказка, а проверена и доказана истина, която може да потвърди всеки ясновиждащ.

Четвъртото езеро се нарича по земному Близнака. То се състои от външен и вътрешен близнак  В окултните книги е записано Ио Колнар. Ще го преведем точно, макар и по-дългичко. Ио – ядрото, изворът, онова, което ражда, буквално Божествена светлина. Колнар, това е центърът около нас. Всичко видимо, т.е. физическия свят. Бог и Природата нямат периферия. Водеща роля играе Вътрешния близнак Ио, който отразява духовния свят и духовното развитие на човечеството. Онзи, който иска да се посвети да работи в Дух и Истина, за Божието дело, той недвусмислено получава поддръжка на Ио. Външният Близнак – Колмар, отразява и събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. Ако позволим това статукво да се промени с абсолютна увереност може да кажем, че състоянието на земните неща ще се влоши и във видимия и  в невидимия Спектър. Четвърто езеро отразява менталния свят на човека. То има и сложната задача – да изнася земни инициативи във вселената и да внася нови енергии от Трите Вселени – човешка, духовна и Божествена. То има директна връзка и складира познанията на т.нар. Четвърто Небе. Ако се посегне на Четвърто езеро Ио-Колмар, все едно че се посяга на мисловния свят на човека. Мозъците и душите на хората ще бъдат още по-промити и още повече ще бъдат отдалечени от Божествения фокус.

Петото езеро е Бъбрека. Истинското му име е Махабур или Големият и Силният. Това езеро има малко по-специално предназначение. Не само защото информацията, която съдържа в себе си и енергията с която работи, са безгранични, а защото отразява Причинния свят на земния човек и отговаря за изграждане на неговото причинно тяло – най-основното духовно тяло у човека. То е площадката за изстрелване на заслужили човешки души в Космоса. Това е също асансьорна площадка на земята, на която пристигат много висши космически същности. Ако човек иска да се зареди, наистина енергийно / и на духовно и на физическо ниво/, той трябва да поседи край Бъбрека с чисти мисли, чисто сърце и чиста душа.

Ако се посегне на това езеро, посяга се направо в Душата на човека. А това неимоверно много ще отдалечи не само обожествяването му, но и очовечаването му.

Тази Мисия тече от времето на Христа. Той слезе и даде земния си Живот за да спре осакатяването на душите и оскотяването на хората, и  да им покаже Пътя към очовечаването – Пътя на Любовта, Мъдростта и Истината.

Две хилядолетия след Него слезе Учителя, за да побутне застояващата кола на очовечаването и да разчисти пътя към Божественото. Но, уви! Множеството, под старобиблейското ръководство на Агарта, Шамбала и Другата ложа продължи да си тъпче в добре отъпканото полускотско съществуване. От време на време някой прогресивен ум се досеща, че всичко е зациклило, но го убеждават, че той не е наред. Правилно някога гениалният български поет Ботев извика: „Свестните у нас считат за луди.”

Шесто езеро е Окото. Прекрасно езеро. Краткото му название в езотериката е Сърцето. А инак името му е Нел-Онтри. Сърцето е физически синоним на душата. В буквален превод, „Нел-онтри” означава Божественост в единичното. А то трябва да се слее с другата половина, а двете в Любовта. Това е езерото на Обичта към даден обект, единично човешко същество. Седмото езеро дава любовта към множеството, към всички и всичко разумно. Шестото езеро е свързано с духовния или будически свят. То е езерото на пробудените за Обичта. От него се попада направо в Нирвана. И човек спира „самсарата”- кръга на преражданията. И повече не се вясва на земята, освен ако не го командироват. В това езеро се крие космическа информация от Шестия свят- Шестото небе и невероятни енергии, защото тука протичат огромните сили на ревността и завистта – антиподи на обичта. Трудно е тези адски енергии да се преработят, но това е функция на шестото езеро. И благодарение на него, на земята, все още тук там се среща чиста и искрена, дълбока любов. Ако се посегне на неговата неприкосновеност, ще се посегне на най-чистите и святи чувства у човека. А това няма да остане без последствия! И то какви! Природни катаклизми, за които стана дума при Третото езеро ще бъдат като буря в чаша вода. В сравнение с тези от неморалната намеса в Шестото езеро. Ако хората бяха сведущи, какво значение има чистотата и неприкосновеността на това езеро, щяха да направят жива верига около него и да го защитават с телата си за да не може никой мародер, паразит и негодник да излее бетон и вкара маркуч в него.

Седмото езеро е назовано от хората Сълзата /сълзата на Христос/ Космическото му име е Шемхаа, което означава Главата на Бога или буквално „глава с ореол”. То отразява Божествения Свят и съдържа информация за Трите Вселени. Крепи се на основните космически принципи – Любов, Мъдрост и Истина. Това е най-свещеното от Свещените седем езера. Ако се посегне на него, посяга се на всичко, защото все едно, че посягаме на Господа- Бога.

Неговата функция е да завърши изграждането на човешката личност на земята, да я направи монада, да освободи човека от всички земни нечисти налепи, за да може леко и безпрепятствено, когато му дойде времето, да отиде на Седмото Небе. Шемхаа се различава коренно от другите езера, защото винаги и навсякъде дава само Истината. Ако човек може да контактува с него, ще разбере, че всеки е част от Цялото и че и той твори битието.

Агарта – щабът школа на Шамбала и на планетата, който командва, учи и спуска директиви за изпълнение на шамбалските ръководители има присъствие и в Рила. Невидимо и ясно изразено. Агарта дава визи за Вселената и ги подпечатва на Седмото езеро. Затова и в пророческите писания четем: който не мине през духовния храм, България, не може да замине за Вселената.

Ако оставим на псевдопатриоти и псевдобългарите да посегнат на Седмото езеро, с това неимоверно и незнайно колко ще отдалечим не само българския народ, но и цялото човечество от Христовата Любов, Мъдрост и Истина, от вечния живот, който ни е подарил Безкрайно щедрият и Безкрайно обичащ ни Творец.

Братя и сестри!
Познати и непознати приятели!
Деца на Светлината!
Чеда на Всесъздателя!
Да се обединим!

Да не позволим на недобросъвестните, на духовните плебеи, само защото разполагат с неограничена финансова мощ, да се гаврят със Седемте Светини на Свещената планина Рила. От това зависи не само бъдещето на България, а бъдещето на човечеството.

Седемте езера са Седем Божи светилници, които осветяват пътя, за да вървим уверено ние и нашите потомци по него!

Амин!

По материали от  Има Друг Път

Галерия към статията

 
Снимки (25)
 

МНЕНИЯ

angel каза на 02.08.2012 г. 19:14 ч.

исках да напиша страхотно е

angel каза на 02.08.2012 г. 19:16 ч.

тия всичките снимки ти ли ги прави

Vaseto каза на 07.08.2012 г. 10:57 ч.

Не, ще пуснем и нашите

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.