Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

26-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Първи Ноосферен Бюлетин за
Годината на Синята Резонансна Буря!

Добре дошли в Магнитната Луна от годината на Синята Резонансна Буря! Това е първата Луна на Планетарния Вълнов Модул на Служенето; Луната на Maгнитното Привличане е време за определяне на нашите цели и намерения за годината, а също и на размишления и преоценка на целите в живота ни.

Помислете си за това:
"Ако успеха или провала на тази планета и на човешките същества зависят от това какви са те и какво правят, тогава какъв трябва да бъда и какво трябва да правя ? "Бъкминстър Фулър (Kин 240-Жълто Ритмично Слънце).

Във ВМ първия тон представлява началото на четвъртото измерение на пулсара на времето, който завършва в тринадесетата Луна. Животното- тотем за тази Луна е прилеп, символът на прераждането. Прилепът е създание на нощта- в тъмнината на нощта се раждат новите мечти.

През тази година се отбелязва пика от цикъла на слънчевите петна. Това означава, че коронарните масови изригвания се засилват- повече плазма се съхранява на полюсите, и сиянията се виждат по-близо до екватора. Това е възможността на проекта Дъгов Мост, в  изпълнение на пророчеството на Галактическите Маи.

В Манифеста за Ноосферата, Хосе Aргуелес пише за смисъла на медитацията Дъгов Мост: „Целта на медитацията е да създаде Дъгов Мост, като изображение на масовото съзнание, както и чрез приемствеността на колективни синхронизирани медитации на всеки седем дни, за изграждане на планетарната вълна на съзнание, съвместно усещане на моста на дъгата в кулминацията на най-масивните изригвания в зората на 2012-2013 година.

Това ще бъде най-феноменален пример за глобален съгласуван резонанс на колективното човечество, взаимодействие и промяна на електромагнитното и биопсихическо полета на планетата. Успешното изпълнение на експеримента Дъгов Мост ще постави нов стандарт за колективно човешко поведение и зрелищно ще илюстрира неразработения потенциал на човешкия разум. Това ще бъде атомна бомба на човешкото въображение с изключително положителен ефект и последствия, докато атомната бомба беше с отрицателно въздействие.

Всъщност, изгрява нова ера, ерата на Ноосферата, а с нея и обещанието, че всички живи същества ще опознаят истинската сила на разума и голямата възможност за регенериране на Земята като произведение на изкуството.

Всеки момент има значение. Изберете мира. Изберете любовта. Помислете първо за Земята. Изберете позитивна визия при всякакви обстоятелства. Ако нтерпретирате всичко като благословия и учение, вие никога няма да видите пълния дизайн на Създателя, докато дойде обещания момент, когато всичко ще бъде разкрито.

Моля, присъединете се към нас от Фондацията на Закона за Времето в разпространението на медитацията Дъгов Мост за световния мир, за да е възможно повече и повече хора да се включат. За да се изпълни пророчеството на Дъгата в името на лечебната сила и щастие на всички хора и всички живи същества! Нека всички същества да бъдат щастливи!”
ГЛЕДАЙ ВИДЕО (Noosphere, Timspace and Memory 5.2)
 
Синхронизирани Звездни Пътешествия
Синхронизацията следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица. Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и действителност, такава каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече са опитностите в Синхронния Ред. Това е целта на 13 – Лунния календар, 28-дни всяка Луна. Следват някои примери за това, как може синхронно да се работи с дните от календара. 13 Moon tutorial.

Mагнитна Луна на Целта,  1-ва Луна от 13- те Луни (от 26 юли дo 22 август 2012)
Тъй като е Първата Луна за годината, Магнитната Луна идва с въпроса: "Каква е моята цел?"
При разглеждането на това, може да се отбележи, че 13-те Луни на тази година отговарят точно на 13- те кина от ВМ на Жълтия Воин – Кинове от 196 до 208 вкл..
Това означава, че на тази Магнитна Луна съответства Кин 196, Жълт Maгнитен Воин - "Каква е моята цел?" Перфектно е да започнем Първата Луна от годината с този Кин, Жълтият Магнитен Воин казва: "Аз съм одухотворен от магнитния тон на целеустремеността / Привличане на безстрашие."

В тази Луна бихме могли да кажем, че нашата цел е да се обединим без страх: да обединим нашите умове, Да унифицираме сърцата си и да уеднаквим нашата визия и проекти, така че в останалата част от годината най-висшите ни молитви и видения да се превърнат в Новата Реалност!

Kин 59, Синя Резонантна Буря е Първият Ден на тази Луна. Числото 59 е известно като Константа на Сириус. Не забравяйте, че 13- Лунния Календар е синхронизиран с 52- годишните цикли на орбитата на Сириус Б около Сириус А…

Освен това, запленяващо е да се отбележи Вторият Ден на тази Луна- Kин 60, Жълто Галактическо Слънце – Галактическата Сигнатура на Пакал Вотан и това се случва в деня на откриването на Олимпиадата през 2012 година.
Вижте Нефритената Маска на Пакал Вотан. 

Пророчеството на Пакал Вотан е свързано с Мисията от Сириус (Виж "The Telektonon Prophecy of Pacal Votan" и също Book of the Avatar, CHC Vol. II и Book of the Initiation, CHC Vol. IV) Също така имайте предвид, че единствения друг Ден "Буря" в тази Луна е Kин 79, Синя Магнитна Буря. Числото 79 е известно като "Ноосферна Константа" и показва, че част от целта ни за тази година е напълно да активираме ноосферата, за да отворим пътя към следващия етап от еволюцията.
За повече информация за Ноосферната Константа вижте:
- Ринри- Бюлетин III, том 5, № 1 Rinri Newsletter III, Vol 5 No 1
- Речник на Числата - 441 441 Number Dictionary
- Бележка под линия: "The Law of Time and the World Economic Crisis - The View from 2012"
ГЛЕДАЙ ВИДЕО (Terence McKenna - December 21st, 2012 - Timewave Zero)

Седмични Кодони за Магнитната Луна
Седмица 1 (Иницииране): кодон 24, Лъчезарно завръщане - "Пътят на Овладяване на Силата се Издига в Небесата"
Седмица 2 (Изчистване): на кодон 2, Изначална Матрица- "Дървото е информирано"
Седмица 3 (Tрансформация): кодон 7, Силата на Народа - "Дървото на Времето завърта Земята"
Седмица 4 (Съзряване) кодон 46, Сияеща Пустота - "Динамичното Строителство става Творческо Пространство"

Дали, Ден 1 - Kин 59, Синя Резонансна Буря (26 юли 2012)
Добре дошли в Магнитната Луна на Целта! Тази луна бележи завръщането на Третото Изгубено Поколение, Жълт Матнитен Воин, Кин 196. Научете повече за този цикъл.
Днес започва  първият 20-дневен Уинал на 13- те Луни, с медитацията "Този, който знае.."
ГЛЕДАЙ ВИДЕО (Birth 2012 - Let's Co-Create a Global Birth Day)

Силиo, Ден 7 - Kин 65, Червена Космическа Змия (1 Aвгуст 2012)
Rainbow Bridge Meditation day - 7-дневен цикъл на глобална синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012.
Небесният Странник е печатът на Кетцалкоатл, за който се смята, че е отпътувал от Земята на сал от 13 змии- днес, с 13 Змия завършва ВМ на Небесния Странник.

Дали, Ден 8 - Kин 66, Бял Магнитен Съединител на Световете (2 Aвгуст 2012)
Пълнолуние, Ден на Вълшебната Костенурка и днес започва 13-дневния ВМ на Белия Съединител на Световете (завършващ на 20 Ден от Първа Магнитна Луна/14 август 2012 ). (Ден на Вълшебната Костенурка е тогава, когато тона на деня е същият като тона на Луната – 1 Кими в Първа Луна).

Гaмa, Ден 10 - Kин 68, Жълта Космическа Звезда (4 Август 2012)
Untie the Knots, Return Time to the Sacred Round ceremony - 13-дневен цикъл за разплитане на кармичните възли на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012. Днес е и специалната огнена церемония – провежда се на всеки 52 дни.
Да се отбележи, че ние идваме от много далечни звезди, за да допринесем за възцаряването на хармонията от цялата галактическа програма тук на Земята...
Виж "World Events and Lost Planets" on the 13:20:Frequency:Shift Blog.

Aлфa, Ден 12 - Kин 70, Бяло Обертоново Куче (6 Aвгуст 2012)
67-ма годишнина от Деня на Хирошима. Присъединете се към нас и Института за съобщението на екологично съзнание и участвайте в молитвата за Земята от Хирошима. Тези от вас, които не могат да дойдат в Хирошима, нека споделят заедно молитвата за мир.
САЙТ : ФЕЙСБУК ГРУПА

Послание от Hirohide Yanase, отнасящо се за Хирошимa 2012
Войните навсякъде са жестоки. Аз отправих това послание и на 6 август миналата година. Ние трябва да преодолеем антиядреното движение относно манталитета на жертвата и да преминем към мирните молитви. Ние ще пожелаем и ще се молим за отказ от всички ядрени оръжия, които са крайно неморални.

Ние ще се молим за мир на душите на 240,000 и 130,000 души, загинали от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки.

Ние също така ще се молим за душите на 3100000 японци, които загинаха по време на Втората световна война. Ние също така ще се молим за душите на 15000000 или 20 милиона (Верните данни са неизвестн) от Китайския народ, както и тези от другите Азиатски страни.

Освен това, ние с цялото си сърце ще се помолим за жертвите, загинали в Полша и Русия. Ние ще се молим и за покой на всички загинали във войните в Европа и САЩ
Молитвата за мир ще се разпространи от Хирошима за цялата Земя. Ние искаме да обвием Земята с мирната молитва на 6 август 2012.

Силиo, Ден 14 - Kин 72, Жълт Резонансен Човек (8 Aвгуст 2012)
Портален Ден за Галактическа Активация и Rainbow Bridge Meditation day – 7 дневен цикъл на глобална синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012 

Силиo, Ден 21 - Kин 79, Синя Магнитна Буря (15 Aвгуст 2012)
Rainbow Bridge Meditation day - 7-дневен цикъл на глобална синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012. Днес отново е Ден на Вълшебната Костенурка и започва 13-дневния ВМ на Синята Буря на Самостоятелно- Съществуващото Поколение (който завършва на 5 Ден от Втора Луна/ 27 август 2012).
Днес започва вторият 20-дневен Уинал на 13-те Луни, с медитацията "Слуша в мълчание ..."
Числото 79 е Ноосферната Константа, да научите повече за Ноосферата посетете: ГЛЕДАЙ ВИДЕО (Jose Arguelles/Valum Votan - World Forum on Spiritual Culture, Astana 2010)

Дали, Ден 22 - Kин 80, Жълто Лунно Слънце (16 Aвгуст 2012)
25 години от Хармоничната Конвергенция! 
25 години преди днешния ден завърши 1144-годишният цикъл на пророчеството на Кетцалкоатл за 13-те Небеса и 9- те Ада. На този ден през 1987 г. се проведе първата световна синхронизирана медитация, обявена от Хосе Аргуелес / Валум Вотан и се отбеляза 25-годишното обратно броене до затваряне на цикъла за преминаване на Земята през Новия лъч ... (Виж Book of the Cube, CHC Vol. VII)

Сели, Ден 23 - Kин 81, Червен Електричен Дракон (17 Aвгуст 2012)
Untie the Knots, Return Time to the Sacred Round ceremony - 13-дневен цикъл за разплитане на кармичните възли на глобалната синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012.
2 Ден от Хармоничната Конвергенция и Галактически Подпис на Боб Дилън.
ГЛЕДАЙ ВИДЕО (Bob Dylan- BBC Tonight Show- With God on Our Side (1964)

Силио, Ден 28 - Kин 86, Бял Галактически Съединител на Световете (22 Aвгуст 2012)
Портал на Галактическа Активация и Ден за Медитация Дъгов Мост / Rainbow Bridge Meditation day - 7-дневен цикъл на световната синхронизирана медитация за Хармоничната Конвергенция 2012 и Силио 28 – Медитация Дъгов мост 

Галерия към статията

 
Снимки (4)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.