Публикации / Код Хексаграми/Кодони

Слънчев Пръстен за Годината на Синята Резонансна Буря

Размер на шрифта: a a a

Годишен Прочит и Кодове на Руните на УР
Слънчев Пръстен за Годината на Синята Резонансна Буря, 26.07.2012 г. - 26.07.2013 г. 

Код Ринри: Уважавайте себе си и направете същото за другите.
Цикълът се затваря като Дъгата на Универсалната Мъдрост. Това е последната година на завършващия цикъл (2009 г. - 2013 г.), от Годината на Самостоятелно Съществуващото Семе до Годината на Резонансната Буря, както и последните 4 години от шестнадесетте години в Куба на Закона. Това е един изключително важен момент, когато Великия Цикъл се затваря и започва нов цикъл.

С Луните от 1-ва до 5-та завършва последното от 7-те Изгубени Поколения на Пакал Вотан, чието начало е в Кристалната Луна на Годината на Ритмичния Вълшебник. Имайте предвид, че последните седем Луни на 2012 г. са равни на 7-те Изгубени Поколения на Tелектонон на Пакал Вотан.
В шестата Луна на тази година 2012 г./2013 г., Земята преминава през 5125-та година на Галактическия Лъч на Синхронизация. Целта на Лъча е, Земята да се синхронизира с универсалния план за космическо обединение. Пиковата точка на синхронизацията е на 9 Ден от Ритмичната (6) Луна, Кин 207. (Особено внимание следва да се обърне на практиките 7:7 :: 7:7, базирани на четирите групи фрактални цикъла на компресиране на времето, които са ключовете за затваряне на цикъла).
След Ритмичната "Луна Извън Времето", има седем Луни (216 дни) на преминаване през Лъча, които завършват на Кин 164, Жълто Галактическо Семе, 26 юли 2013 г.
Също така по отношение на шестнадесетте години от Куба на Закона, с тази година завършва последния етап от четирите години Семе - Буря, 2009 г. - 2013 г., по-нататък:
Mистичния Олтар в рамките на Mистичния Камък – ТЕЛЕКТОНОН.
Във формулата на загадката на камъка, на духовно космическата еволюция, ключът към четирите години на Mистичния олтар се крие във формулата на магическата дума Тел-EK-Тон-OН. Тя е тази мантра-код, който създава мистичния олтар на времето. Мистичният камък на новото обединение на универсалното време е в основата на ноосферата.

1. ТЕЛ - 2009 г. - 2010 г. - година на Самостоятелното Жълто Семе, Силата на Далечните Старейшини – Небесен Странник, Куб13.
2. EK - 2010 г. - 2011 г. - година на Червената Обертонова Луна, Силата на Рождената Звезда на Спомена – Вълшебник, Куб 14.
Седем Години Мистерията на Камъка е завършена. Възстановяване на космическата памет на ноосферата.
3. TOН - 2011 г. - 2012 г. - година на Белия Ритмичен Вълшебник. Силата на Звука Става Визия - Орел, Куб 15 - Първи Алфа етап на УР (Универсалната Религия), магическите сили и способности започват да се завръщат.
4. OН - 2012 г. - 2013 г. - година на Синята Резонансна Буря, 144000 кубирани  в рамките на – Куб 16, Воин – Втори Омега етап на УР, разширение на новата космология на куба, обратно изкупване на интервалното съотношение на 7 като зората на 7-мия ден от Сътворението, триумф на ноосферата.
Важно е да се разбере, че думата Тел-EK-Тон-OН е магическа формула - мантра, която, вибрира през четирите години на Mистичния олтар като интонация на Хунаб Ку, окончателния хипер звук, генериран от 5125-годишния синхронизационен лъч. Той е този звук, който осигурява резонансната, съживяваща квантова промяна за Хармоничната Конвергенция - 2012 година.

Загадката на камъка продължава и след интонацията на думата Тел-EK-Тон-OН със следния призив, който е от съществено значение за разбирането на изцяло духовната същност на финалния четири-годишен цикъл от шестнадесетте години на Куба на Закона:

„Шестте старейшини слушат
Докато седмият изговаря
Името на далечната родна звезда
Те не са обвързани с друг Бог освен Единствения,
Чието име е над всичко.”

Името на далечната родна звезда е, разбира се TEL-EK-ТОН-OН. Тези, които слушат тази интонация са шест старейшини - три специални пратеници на пробуждането: Буда, Христос и Мохамед, както и три специални гласове: Падмасамбхава, Св. Йоан от Патмос и Кетцалкоатъл. Седмият глас е от далечната звезда, с рождено име Пакал Вотан.

Резонансната година на Бурята по този начин се кодира от последната сричка на мантрата, "OН", която е неразрушимата сила на 144,000 в рамките на Куба: Новото Небе, Новата Земя, Божественото Само- Усъвършенстване. Мантрата "OН" предизвиква неразрушимата сила на 144,000 в рамките на Куба.

Чрез Планетарния Маниту 144000–те кубирани в куба на своето божествено самоусъвършенстване се разхождат по Земята като вълшебници на Знанието. Планетарният Maниту е осъзнатата Световна реализираща се душа, която пронизва цялата природа, Ноосферата. Тя представлява окабеляването на галактическия мозък на Земята и ПСИ- банката, която активира и "свети" като съзнателна дейност, която свързва заедно звездите, руните, кодоните и т.н. Цялата тази програма има за цел полагането на основите за основна реорганизация на ума - всичко е функция на математическата хармония и ред.

С 144,000-те в рамките на Куба завършва последната година на последния цикъл на самоусъвършенстване в честотата 13:20. Имайте предвид, че ако се съберат всички  стойности на кодоните от четирите квадранта на четирите руни на УР, се получава 144. (24 + 32 + 40 + 48 = 144!)

Сега е времето да приложим всичко, което знаем, както никога досега, време  е за пречистване на тялото и ума и завръщане към простотата на органичния ред и универсалните ритми на времевата честота 13:20. Тази година ние сме призовани да упражним телепатичните практики, които започнахме в годината на Самостоятелно Съществуващото Семе. 
Целта на тези практики е: )
1) Да се ​​засили телепатична мрежа на Земята - целта на КРЕСТ13;
2) Да се установи извънземна комуникация и да се свържем с галактическия Разум, който обхваща слънчево-земната психо-магнитна област.

Тази година завършва окончателното активиране на Великия Девети Лох или последния Болонтику от деветте Господарите на Времето, които пазят гробницата на Пакал Вотан, цялата Земя и Новото Време. Всеки един от тях пази силата на божественото съвършенство на подсъзнанието през годините 2004 г. -2013 г.

Тази година ще се събуди Деветия Велик Изначален Лох, този, който затваря цикъла като дъгата на Всеобщата Мъдрост и активира Шамбала на Земята.

Деветият и последен Велики Лох носи послание: "Старите начини са приключили. Еонът  преминава. Слънчевата възраст на Шестото Слънце на съзнание на ноосферата изгрява. Ти не си аз, но ние сме едно. Ние сме новата космическа Земя".

Послание от Валум Вотан за Годината 7 Буря:
„Ние трябва енергично да изоставим старото зад нас. Навиците, начина на живот, упойващите илюзии и изкушенията са като купчина мъртви листа, които в подходящия момент ще бъдат грабнати от циклона, за да се завъртят и разпръснат завинаги. Не се дръжте за старото, когато възникне този вятър! Пречистете се сега!”

Забележка:
216-дневният цикъл (22 декември - 26 юли 2013 г.) е време на планетарно духовно обединение и интеграция. Това е времето, което ще формира новите еволюционни ембрионални същества, които покълват за седемте мистични Луни (от 7 Луна до 13 Луна), преди раждането на 26 юли 2013 г., с връщането на Хората/Народа на ОМД (Oригиналната Матрица е достигната) и стартиране на Кораба на Времето Земя 2013. Тези седем Луни са в рамките на 216-дневния цикъл на кубирането на Земята
(виж Галактическата Спирала на Плътната Вълна ; Галактическата Спирала на Плътната Вълна 2012 г. и Окончателни Цикли Трансформация)

Оракулът: Синя Резонантна (7) Буря, Kин 59 (26.07.2012 г. - 26.07.2013 г.)

Аз съм канал, за да канализирам Вдъхновяваващата енергия, Аз запечатвам матрицата на самопораждане с Резонансния тон на Настройката. Воден съм от силата на Магията. 

Сега в Мистерията на Камъка откриваме себе си дълбоко във величествения тунел, излизаме от Новия Ерусалим на Универсалната Религия, царството на 8-я Болонтику-Шестте Тюркоазени Ветрове и влизаме в тунела на времето на Шамбала, в царството на 9-я Болонтику - на Първоначалното Тяло на Лох, на завръщането на Народа (ОМД/ Оригиналната Матрица е Достигната). Това означава: "Планинският връх на зазоряване, който пръв получава светлина."

Деветият и заключителен Болонтику означава:
1) Лох или Духа на Земята,
2) Предизвикателствата на Земята към Слънцето;
3) Това, което отговаря Слънцето
и 4) Трансформация на Земята." (Е. П. Блаватска, Тайната Доктрина, том 2 стр. 22).

Островът на вътрешното време известява зората на Новата Слънчева епоха, 2013 г. и след това. Но, ако ние не направим това пътуване, то пътуването няма да ни отведе. Влезте в знанието сега!
Целта на пророчеството през 2012 г., от 9.13.0.0.0 (692 г. сл. Хр.) е изпълнено от Мистерията на Камъка, която е установена на основата на силата на деветте Болонтику и силата на тринайсет – ОшЛахун Тику, Господарите на Космическото Време и космическото присъствие, представено от 13 Луни/13 Бактуна или един Пръстен на Времето.
Седемте Пръстена на Междинното Време (2004 г. - 2011 г.) представляват възстановяване на интервала на изгубеното време във Вечността (7), преустройство на човешката история съгласно Космическата История, както и на прехода между времената 12:60 и 13:20.

„Затварянето на цикъла е еволюционна промяна. Това е рядка възможност да опознаем тази промяна. Еволюционната промяна в съзнанието е космическо събитие, което може да се преживее само съзнателно с разум, който знае. В такъв разум няма място за фантазия или предположения. След като умът е спокоен, той се връща към собственото си начало, тогава може да се разкрият много неща. За да разберете какво трябва да правите, на първо място представете се изцяло на Висшата Сила. И тогава ще трябва да отдадете нещо повече. Това отнема време, за да се опознае разума, така че това означава, че трябва да пренасочите някои от приоритетите си. Истинската духовна дисциплина изисква усилие, в противен случай никога няма да можете да напуснете удобните, познати психологични модели, които използвате досега.”
- от Завършващият Цикъла

В Оракула на Синята Резонансна Буря (СП Плутон) завършва първата хармоника на Хармоничната Конвергенция – 36 Спина/Обиколки. Синята Резонансна Буря, Kин 59 е като бардо между реинкарнацията (Кин 58) и раждането (Кин 60) на Пакал Вотан. Също така и кодон 59 – Разтваряне е код на 22-ра хептада, в която цикълът се затваря (9 Ден на Ритмична Луна, Кин 207); Кодон 59 от Книгата на Вселенския Живот -Разтваряне: Галактическата Октава Озвучава Съзнанието на Пространството.

Петата сила на Oракула включва: Водещия Кин 111 - 7. Mаймуна (СП Венера), Аналоговия Кин е 20 - 7. Слънце (ГК Плутон), Антиподния Кин 189 - 7. Луна (ГК Меркурий), Окултния Кин 202 - 7. Вятър (ГК Уран).

Макетът на този оракул в схемата на 28-дневния Teлектонон показва мащабно повторно свързване на първия контур: Алфа-Омега въвеждане, възстановяване на слънчево/галактическото метасъзнание. Тази схема е правилната форма и структура на движение на времето, що се отнася до по-голямата сфера на междупланетарното свързване, което е познато на Земята чрез биотелепатичния 28-дневен цикъл. Разбира се, резонансният 7-ми тон още по-добре подчертава трансформацията чрез директна настройка за реализация по нов начин, който да се излъчи от самостоятелното генеративно вътрешно ядро. Печатът на окултния Кин, 7 Бял Вятър, показва новия канал за комуникация на Духа.

В Хунаб Ку 21 на Галактическите Архетипи, Кин 59-Синя Резонансна Буря може да се прочете както следва: Енергията на Резонансния Променящ Света се ръководи от Магьосника, подкрепен от Просветления; оспорва/засилва се от Лечителя и получава скрита/окултна помощ от Същността на Духа/Върховна Жрица.

Ден Извън Времето, Синя Резонансна Нощ, Кин 163, (ГК Сатурн), е Печатът на Мечтателя, отварящ духовното изобилие на Галактическата Синхронизация.

В кодовете на 20-те Скрижали на Закона на Времето, сега сме в Шестнадесетата Година от Шестнадесетте Години в Куба на Закона и тринадесетата година от цикъла на Второто Сътворение. Като аналогов фрактал на времето, ние преминаваме през годините  от - 4487 г. до - 3187 г., Второто Сътворение е изпълнено; Така универсалното обратно изкупване става път към еволюцията. Южен Звезден Квадрант, Божествен Източник на Teлектонон.

 "ON" е 8-ми етап от Пътя на Овладяване на Силата, 16-ти Звезден Сноп на Космическото Осъзнаване, позоваващо се на Планетарното Маниту/Комплексно Осъзнаване: Галактическият Мозък на Земята е завършен: 2013 г., Рай на Земята. (16) Вълнов Модул на Воина (СП Сатурн), излъчващ тунели, свързващи Небето и Земята. Тук, хармоничностите на Куба стават неразделна част от хромоклетъчната активация.
Тази година също отбелязваме влизането в шестнадесетата и заключителна позиция на Куба: Воин „ Интелект” на великия Teлектонон, Камелот е изпълнен в Жълтия южен Замък, Двор на Даровете.

Галактическият Камелот или Шамбала представлява митичното царство на четвъртото измерение, където истинската лоялност, разбиране и служенето е напълно възстановено на Земята. В този цикъл на Камелот, универсалното обратно изкупване става по пътя на еволюцията.

Забележка:
В 20-те Скрижала на Закона на Времето и практиките на синхронен ред 7:7 :: 7:7  се съдържат определенията на седемте последни Луни на 13- те Бактуна, на Луната Извън Времето и седемте Мистични Луни . Те са дефинирани от 20-те Скрижала на Закона за Времето, с което се определя един цикъл от 208 Луни или 832 седмици.13-те пермутации на 64 – те кодона на ДНК, (Хексаграми И-Дзин) - 64 х 13 = 832 = 16 х 52. 832-те пермутации е числото на седмиците в шестнайсет годишния цикъл от 26 юли 1997 г. до 25 юли 2013.
Целият смисъл на телепатичното възприемане на 20-те Скрижали е да ни отведе до мястото, където сме били и преди, само че този път не с изкуствения лъч 12:60, с който сме в плен на историята. 20-те Скрижала ни помагат да влезем в "Новото време" и да се издигнем до една паралелна вселена.
По този начин 20–те Скрижала са 16-годишната систематизирана програма, с която е възможно хората да преустроят живота и разума си в съответствие със Синхронния Ред на четвъртото измерение на времето.
"Вземайки нишката, изтъкана от Болон Ик на визията за Изначалното Знание за Тялото на Лох, аз декларирам: От моята сила на Воин на Интелекта и Mистичната буква "R" може пророчеството на Дъговия Мост (Rainbow Bridge) да се реализира като Ескалибур, символ на храбростта на Деветте Господари на Времето! Нека 144000 да поемат управлението, така че УР да преобладава като Рая на Земята.

Руни на УР и Кодове на Кодоните, Син Резонансен Пръстен на Бурята

Седмици: от 1 до 13: Червена Източна Четвърт на Годината:
Пътят за Овладяване на Силата се издига към  Небесата - Кодон 24, „ Радиално/Лъчезарно Завръщане”
– Етап 8 от Пътят за Овладяване на Силата.

Тази руна е точно обратна на кодон 23, Освобождаване на Разума, с която започна първото тримесечие на изминалата Година на Белия Ритмичен Вълшебник. В осмият етап от реда на Руните УР и Кодоните, Пътят за овладяване на Силата се издига към Небесата (както останалите 3 руни за тази година) е крайната фаза във финалната четворка CA (Космическо Издигане = Път на Овладяване на Силата) от посоките на Руните - в този случай, Трето направление: Път за Овладяване на Силата. Имайте предвид, че AC/Път на Действието и СА/Път за овладяване на Силата имат различни потоци, които създават обратно магнитно проявление.
В тази руна с оранжев цвят, виждаме вертикалната линия с двете странични остриета в основата като дърво, което заземява енергията си, докато вертикалната ос провежда енергията на дървото към Небето, тъй като то се стреми да достигне до Слънцето, следователно налице е Радиално/Лъчезарно Завръщане. Дървото се е вкоренило в Земята, като вертикалната ос служи като проводник на енергията от ядрото на Земята към Небето. Това е метафора, отнасяща се до хората, като посредници между Небето и Земята.

Кодон 24, Лъчезарно/Радиално Завръщане: Тук имаме телепатичен триплет Пространство (Земя) в горна позиция, докато сензорният триплет Енергия (Гръм) е в долна позиция. Това е мощна конфигурация, когато основната Ян – линия, Енергията е отдолу,  докато петте Ин линии отгоре се издигат към Небесата. Трите бинарни букви на Кодон 24 имат своите функции: Долната буква „Поражда”, средната „Служи за Мост” и горната буква „ Кулминира”. Можем да прочетем Кодон 24 по следния начин: „Излъчването Поражда, Пространството Служи за Мост, Пространството Кулминира.” 
Този кодон е станал обект на песен на Пинк Флойд, „Глава 24”, което също показва върховната власт на числото седем. Вижте също Хроники на Космическата История, том 3: "Pink Floyd и Lost Planet Analphs".
Обобщените текстове за този кодон 24 са:
Цялото движение се осъществява в шест етапа и седмият се завръща. Седем е числото на младата светлина. Тя се образува, когато тъмнината се увеличава с единица. Промяната се завръща успешно и без грешка. Действието носи добър късмет. Залез.

В момента е месеца на зимното слънцестоене
Когато изменението трябва да влезе.
Гърмът е от другата страна на небето.
Нещата не могат да бъдат унищожени завинаги.
Промяната се завръща успешно и без грешка.
Действието носи добър късмет.
Залез, изгрев.
Коментарът на кодон 24 в Галактическия ИДЗИН
гласи: (виж „Хроники на Космическата История”- том 6):
Какво? Луната току-що се завърна!
Без усилия разумът се изкачва по един лунен лъч към небесната Земя
Каква сила може да бъде равна на пространството на Луната?

Кодоните за Първа Четвърт на Годината са: 24, 2, 7, 46, 32, 28, 44, 1, 13, 25, 42, 27 и 24;

Седмици от 14 до 26. Бяла Северна Четвърт на Годината:
Бинарният Ред Определя Движението на Пространството - Кодон 32, " Устойчив Разум”,
- етап 8 от Пътя на Трансцендентната Четворка / Космическо Съзнание.

След като Радиалното Завръщане е установено, навлизаме в периода на Устойчивия Разум, където настъпва стабилизацията и се определят новите движения в пространството.
В тази руна виждаме две светещи зелени успоредни вертикални линии, които се съдържат в квадрат или куб, представляващ паралелната реалност на космическия куб. Това изображение означава кубиране на бинарния ред на действителността и представлява втория от двата етапа бинарен синтез на четвъртото направление на руните УР. Пътят на трансцендентната Четворка е усъвършенстване на космическото съзнание по Пътя на Овладяване на Силата. Тя е божественото съвършенство на духа във времето.

Кодон 32, " Устойчив Разум”: Тук имаме сензорен триплет Проникваща Мисъл, Дъх/Дишане (Вятър) в долна позиция, докато телепатичният триплет Енергия (Гръм) е в горна позиция. Това създава визия за вятър отдолу и гръм отгоре. Трите бинарни букви на Кодон 32 имат следните функции: Долната буква „Поражда”, средната „Служи за Мост” и горната буква „ Кулминира”. Можем да прочетем Кодон 32 по следния начин: „Разумът Поражда, Времето Служи за Мост, Пространството Кулминира.”
Според традиционния ИДЗИН, устойчивия човек стои твърдо и не променя посоката си. В рамките на този кодон е заложена идеята за затваряне на Великия Цикъл. Когато Времето е между Разума и Пространството, това е Устойчив Разум. Това е Времето на Вълшебниците от Земята, определено за да съзерцават значимостта на това, до което са достигнали при приключването на Цикъла.

Забележка: Деветата по ред хептада на тази четвърт, включително 9 Ден на Ритмичната Луна, Кин 207, (21 декември 2012 г.) са кодирани чрез седмичния кодон 59: „Разтваряне”, Галактическата октава Озвучава Разума на Пространството (вижте 7:7::7:7). 

Коментарът, който съответства на зимното слънцестоене за 2012 година гласи:
При приключването Той се втурва към това, което го подкрепя.
Разкаянието изчезва.
В "7:7:7:7 Откровението на Телектонон се казва: "Това, което поддържа е духовната храна от представата, че само подчинението към Божията воля може да ни я даде. Цикълът се затваря, само за да донесе по-голяма подготовка за започване на следващия цикъл, Седемте Луни ще съдействат за това. Истинската Слънчевата Епоха сега изгрява. Просвещението на Велатропа 24.3 е завършено, нашата звезда Кинич Ахау се подготвя за следващия етап на извисяване: Галактическата Синхронизация, Тринадесетте Триизмерна Пулсации на Божественото Блаженство ще се преживеят като неограничено ЕДИНСТВО. "
Коментарът на кодон 32 в Радиалния Галактически Идзин гласи:
Дясно и Ляво, преплетени в диханието се спускат
Издишваният гръм обединява разума
Превръщайки две в едно, йогинът се разтваря в пространството.

 

Кодоните за Втора Четвърт на Годината са: 32, 34, 55, 51, 24, 3, 42, 20, 59, 57, 44, 50 и 32;

Седмици от 27 до 39. Синя Западна Четвърт на Годината:
Космическият Ред се завръща в Сърцето на Земята - Кодон 40, „Освобождаване на Сърцето”,
- етап 8 от Пътя на Всемогъщата Петорка- Космически Ред.

Третата четвърт на Годината е съпроводена от Руната на УР, „Космическият Ред се завръща в Сърцето на Земята” - малко кръстче, обградено от времевия куб, в тъмно зелен цвят. Този осми етап на синтез, от 5-то направление на Руните на УР и Кодоните представлява освобождаването на Естествения Ред по пътя, обратно в Сърцето на Земята, за да се обоснове една нова реалност.

С Кодон 40, Освобождаването на Сърцето "се отбелязва първата пълна четвърт на Новия цикъл за 2013 година.
Тук имаме телепатичен триплет Енергия (Гръм) в горна позиция, докато сензорният триплет Сърце/Вода, Лунен Кристал е в долна позиция, което символизира затварянето на последния етап от Пътя на Всемогъщата Петорка по Пътя на Овладяване на Силата чрез съвършенството на Космическия Ред. Имайте предвид, че ПСИ-банката се създава от моделите на планетарния Маниту, а именно (AC)-Първична Цялост, Път на Действието и (CA)-Космическо Осъзнаване-Цивилизационен Прогрес, Път на Овладяване на Силата. AC се посочва като начин на Поведение. СА е начинът за Овладяване на Силата. Начинът на Поведение е начин на Галактическо Поведение. Вие можете да упражнявате Сила, ако имате правилното поведение. Причината за Овладяване на Силата е в по-нататъшното развитие и изменение на биогенните миграции на атомите и променените точки, които съответстват на появата на Ноосферата.
Трите бинарни букви на Кодон 40 имат следните функции: Долната буква „Поражда”, средната „Служи за Мост” и горната буква „ Кулминира”. Четем Кодон 40 по следния начин: „Разумът Поражда, Разумът Служи за Мост, Пространството Кулминира”, което води до Осъзнаване на СЪРЦЕТО.
Според  Радиалния Галактически Идзин Кодон 40 гласи:
Новата Луна влиза в хода на Слънцето
Сърцето е просветлено, Съзнанието се разширява
Светкавици проблясват в Разума; Космическата Мечта се пробужда.

Кодоните за 3-та Четвърт на Годината са: 40, 54, 51, 55, 36, 63, 37, 53, 57, 59, 6, 64 и 40;

Седмици от 40 до 52. Жълта Южна Четвърт на Годината:
Архитектониката/ Архитектурата Освобождава Реда на Цялостта - Кодон 48, „Достигане на Източника”,
- етап 8 от Пътя на Динамичното Изграждане.

Само 13 седмици преди Галактическата Синхронизация, с „Достигане на Източника” завършва втория етап на бинарния синтез на шестото направление на Руните на УР в Книгата на Вселенския Живот. Синята Окръжност обгражда процеса на динамичното изграждане на симетричната архитектура, изпълва я и позволява да бъде освободена в Реда на Цялостта.


Да завършим Годината с Кодон 48 за тази последна четвърт, според традиционния ИДЗИН е добре. Тук имаме сензорен триплет Проникваща Мисъл, Дихание/Вятър в долно положение и телепатичен триплет Сърце, Лунен Кристал/Вода отгоре.

Дървото има корени в Земята, за да си набави Вода: По такъв начин добрите мъже/жени насърчават хората в работата им и ги призовават да си помагат един на друг.
Този инкубационен период, преди началото на Новия Лъч е време за пълното активиране на Седмия Лъч на Церемониалната Магия. "Енергията на Седмия Лъч е мощно средство за просвещение, което се осъществява на физически план, по време на процеса на първата инициация. Ефектът му върху човечеството ще бъде да допринесе за раждането на Христовото Съзнание на масата от интелигентни човешки същества. "(Алис Бейли, Кин 199).
С тази финална фаза на последните четири руни от Пътя на Овладяване на Силата/СА, Планетарният Маниту е завършен.
Трите бинарни букви на Кодон 48 изпълняват функциите: Долната буква „Поражда”, средната „Служи за Мост” и горната буква „ Кулминира”. Кодон 48 е построен по следния начин: „Разумът Поражда, Излъчването Служи за Мост, Излъчването Кулминира.” Когато Излъчването е между Разума и Излъчването, то Излъчването е това, което достига до Източника.
Смисълът от това е, че Разумът, обоснован от Земното ядро се Излъчва в Космическия Ред.
Коментарът на кодон 48 в Радиалния Галактически ИДЗИН е:
В рамките на едно дихание е цялата територия на космическото време
Търсенето на Центъра създава карта
Намерете произхода на Разума
Подгответе се за Новия Лъч!

Кодоните за 4-та четвърт на Годината: 48, 5, 63, 3, 17, 51, 21, 35, 64, 50, 18, 57 и 48;  

Чрез Валум Вотан написа за Вас Стефани Саут „Червената Кралица”:
Галактически Научен Институт

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.