Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

28-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в 3-та Електрическа Луна с 28-то Ноосферно Писмо на Фондацията на Закона за Времето!!

Добре дошли в Електрическата Луна на служенето с тотем Елен и Ноосферното Писмо на Фондацията на Закона за Времето! Това е третата луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето.
В Електрическата Луна активираме нашето служене, така ние навлизаме още по-пълно в ноосферния етап от еволюцията на космическия интелект.
Според пророчеството на Пакал Вотан, ние сме навлезли навътре в мистичния олтар на мистичния камък, завършвайки царството на мъдростта TEL-EK-TON-ON, най-съкровения квадрант на 16-те години от Куба на Закона (1997-2013).
Животно- тотем на Луната е еленът, символизиращ нежността, съзвучието с природата, благодатта и всеобщия мир. На капака на саркофага в гробницата на Пакал Вотан често се намират реплики, изсечени върху еленова кожа.

TELEKTONON се отнася до земната духовна говоряща тръба на Пакал Вотан, което също e и магическа, мантрична формула.

TEL е Силата на Далечните Ясновиждащи
EK е Силата на Звезднородените, които си Спомнят
TON е Силата на Звука да стане Визия
ON е 144000 кубирани в рамките на новата започваща космология, откриване на Ноосферата.

Според 20-те Скрижала на Закона за Времето, тази мантрична формула вибрира през четирите години на Мистичния Олтар (2009 г. - 2013 г.) като интонацията на Хунаб Ку, финалният хипер-звук на генерирания от 5125 години синхронизационен лъч. Той е този звук, който осигурява резонансното ускорение за квантовата промяна на подвижната вълна на Хармоничната Конвергенция 2012 г..

Един Мистичен Олтар
В Мистичния Камък (2009 г. - 2013 г.)
ТЕЛЕКТОНОН
Шест виждащи внимателно слушат
Докато седмия произнася
Името на далечната рождена звезда
Свободно от всички богове, освен  Единния
Чието име е неизвестно…

Според това пророчество, името на далечната рождена звезда, разбира се е ТЕЛ EK TON ON. Тези, които слушат тази интонация са шест ясновидци - трима специални пратеници на пробуждането, Буда, Христос и Мохамед и три специални гласове; Падмасамбхава, Св. Йоан от Патмос и Кецалкоатъл. Седмият, произнасящ името на далечната звезда е Пакал Вотан.
Кубираните със силата 144 хиляди - "ТON" са Земните Вълшебници, напомнящи за силата на звука, който да стане визия, "ON" - това е преминаването на голямата вода в края на цикъла. -Валум Вотан, 7:7::7:7

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛУНА на СЛУЖЕНЕТО

Синхронизация на Звездните Пътешественици
Синхронизацията
следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица. Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и реалността, такава каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече ние преживяваме синхронния ред. Това е целта на Календара 13 Луни, по 28 дни всяка Луна. По-долу са дадени някои примери за синхронност, за да можете да ги използвате в ежедневната си практика.

Eлектрическа Луна на Служенето 3-та Луна от 13-те Луни (от 20 септември 2012 г. дo 17 Oктомври 2012 г.)

В предходната Втора Луна ние идентифицирахме предизвикателствата и препятствията в изпълнението на нашата цел. Сега, в Електрическата Луна ние се питаме: "Как можем да служим най-добре?"
13 Лунния Календар също се нарича Планетарен Вълнов Модул на Служенето, което означава, че най-важното съображение е планетарното служене, цялостно служене на Земята.

Пробуждането на ноосферата само по себе си е акт на служене, след като ноосферата е напълно активирана ние ще живеем в "Новото време” като едно единно цяло, чувствителни и грижовни към всеки индивид, което прави целостта. Обединени в ноосферни групи за активиране, които медитират заедно за визуализиране на дъгата около Земята, а след това да споделим и да си представим какъв би бил животът в пълно осъзнаване на ноосферата!

Тази Електрическа Луна започва с Галактически Активационен Портал, 30 дни след това отново имаме Ден на Галактически Активационен Портал/ 21 октомври 2012, кин 146. От 7 Ден до 26 Ден на 3- та Луна ще бъдем в Централната "Мистична Колона" на Цолкин.

Мистичната Колона на Цолкин съответства на седмия Бактун от 13-т Бактуновия Цикъл. 7 Бактун е известен като Бактун на Разумното Мислене, в самия център на който е времето от живота на Буда. Следователно в тази Луна имаме много време да настроим разумно мисленето си, и да се активираме заедно в кръговете за синхронизирани медитации.

Интересно е да се отбележи, че съгласно 16- годишния Хронограф на Луната, на нея съответства Кин 198- Бяло Електрическо Огледало, отговарящ на Петото Изгубено Поколение, а на четвъртия Ден на Трета Луна- 23 Септември 2012, Кин 118, започва 10 Вълнов Модул на Бялото Огледало със силата на Безкрайността и Медитацията.

Също така имайте предвид, че единственият Галактически Активационен Портал за тази Луна е Синия Спектрален Орел, Кин 115- посочващ освобождението на разума ...

Електрическа Луна и Седмични Кодони

Седмица 1 (Иницииране): Кодон 13, Хората се Организират, "Истината Развива Начина на Поведение".
Седмица 2 (Пречистване): Кодон 25, Синхронизиране "Времето Концентрира Космическото Осъзнаване".

Седмица 3 (Tрансформация): Кодон 42, Радиосоничен Път"Принципът на Динамичното Строителство Развива Разума".
Седмица 4 (Съзряване): Кодон 27, Храм на Битието, "Космическото Съзнание Упълномощава Пространството".

Дали, Ден 1 - Kин 115, Син Спектрален Орел (20 Септември 2012)
Добре дошли в Електрическата Луна на Служенето! Тази луна бележи завръщането на Петото Изгубено Поколение: Бяло Електрическо Огледало, Кин 198. Със Спектралния Орел завършва и първият 10-дневен /алфа- поток на Галактически Активиращи Портали ...

Aлфa, Ден 5 - Kин 119, Синя Лунна Буря (24 Септември 2012)
Днес започва четвъртия 20 дневен цикъл-Уинал за тази година: Зоц ", …На Основата на знанието ..."

Лими, Ден 6 - Kин 120, Жълто Електрическо Слънце (25 Септември 2012)
Йом Кипур. Ден на Вълшебната Костенурка и Ден за Медитация за Разплитане на Кармични Възли, Завръщане на Времето на Свещения Кръг/13-дневен цикъл на световните синхронизирани медитации за Хармоничната Конвергенция от 2012 г..
Ние всички сме деца на Слънцето ... Гледайте този видеоклип за Историята на Времето: Историята на Костенурката и Дървото - написана от Хосе Aргуелес, видео и музика от Франсин Джери:

Силиo, Ден 7 - Kин 121, Червен Самостоятелно Съществуващ Дракон (26 Септември 2012)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на световните синхронизирани медитации за Хармоничната Конвергенция от 2012 г.
Със Самостоятелно Съществуващия Дракон започва 20-дневната Mистична Колона на Цолкин и Кин 121 е Галактическата Сигнатура на откриването на Закона за Времето от Хосе Аргуелес / Валум Вотан.
Днес започва 16-дневната синхронизация, където ежедневният слънчев печат е същият както и през 16-те дни от Пътуването на Воина в Куба. 

Силиo, Ден 14 - Kин 128, Жълта Спектрална Звезда (3 Oктомври 2012)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на световните синхронизирани медитации за Хармоничната Конвергенция от 2012 (lawoftime.org / rainbowbridge).

Гама, Ден 17 - Kин 131, Синя Магнитна Маймуна (6 Oктомври 2012)
Започва 13-дневния, 11- ти Вълнов Модул на Синята Маймуна, Силата на Магията (завършва на Кин 143, 1-ви Ден от Самостоятелно - Съществуващата Луна / 18 Октомври 2012 г.)

Aлфa, Ден 19 - Kин 133, Червен Електрически Небесен Странник (8 Oктомври 2012)
Ден на Вълшебната Костенурка и Ден за Медитация за Разплитане на Кармични Възли, Завръщане на Времето на Свещения Кръг /13-дневен цикъл на световните синхронизирани медитации за Хармоничната Конвергенция от 2012 г.

Силиo, Ден 21 - Kин 135, Син Обертонов Орел (10 Oктомври 2012)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл на световните синхронизирани медитации за Хармоничната Конвергенция от 2012 г.

Дали, Ден 22 - Kин 136, Жълт Ритмичен Воин (11 Oктомври 2012)
Днес започва 6-тия 144-дневен цикъл ( 11 октомври 2012 г. - 3 март 2013 г.) на "Завръщането на Свещената Сила" : "Изравни Силата" – маркират се точно двеста осемдесет и осем дни до Галактическата Синхронизация (26 юли 2013 г.).

Kaли, Ден 25 - Kин 139, Синя Слънчева Буря (14 Oктомври 2012)
Днес започва 5-тия 20 дневен цикъл-Уинал за тази година: Цек"…който достига до основите ..."

Aлфa, Ден 26 - Kин 140, Жълто Панетарно Слънце (15 Oктомври 2012)
Новолуние. Последен ден от Mистичната Колона. Кин 140 носи специален синхрон. Съберете числата на Тоновете на всичките 20 Кина от Mистичната Колона - какво е общото?

Силиo, Ден 28 - Kин 142, Жълт Кристален Вятър (17 Oктомври 2012)
Ден 28 усилва Деня за Медитация Дъгов Мост - На 28-ия ден на всяка Луна ние вече сме създали пълна Мастер-молекула на Времето и така засилваме ефекта от медитацията /Медитация Дъгов Мост/

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.