Публикации / Древните маи / Седемте Пророчества

3-то предсказание - Горещата Вълна

Размер на шрифта: a a a

Третото предсказание казва, че гореща вълна ще повиши температурата на планетата и ще предизвика климатични, геологични и социaлни промени в незапомнен размер и с неочаквана скорост. Това, което трябва да анализираме в него, е нашата връзка като индивиди и като общество с планетата на която живеем. Ако не успеем да постигнем синхрон с природата, със средствата, с които разполагаме, ние сме в състояние да предизвикаме процеси на самоунищожение.

Увеличаването на температурата ще се дължи на различни фактори, но ключовите са генерирани от дейността на човека. Процесът на индустриализация през двадесети век, замърси драматично атмосферата с токсични газове. Опустошението на тропическите гори, за превръщането им в терени за култивиране, или поради разширяването на градовете се е превърнало в често срещана практика. Опожаряват се горите, които пречистват въздуха, и превръщат въглеродния двуокис в кислород. Огромните огньове и комините на хиляди фабрики, които изпускат големи количества пушек, сажди, изпарения и въглероден двуокис предизвикват промяна на дъждовете, сезоните и климата. Така нареченият киселинен дъжд, продукт на изгорял въглерод, разяжда монументи и мостове, разрушава външните мазилки, унищожава горите, вреди на морските жители и култивираните терени, превръща питейната вода в токсична.

Продукти, производни на петрола и отделяните сулфиди и азотни отпадъци на индустриално ниво, се намират навсякъде, но са най-концентрирани в населените места. Цялата планета се е превърнала в едно голямо сметище. Изпращаме контейнери с радиоактивни отпадъци на дъното на морето, товарим кораби с потенциално опасни продукти, които могат да унищожат живота в радиус от стотици километри за броени часове. Всичко това създава предпоставки за т. нар. парников ефект - концентрация на въглеродни частици, които остават в атмосферата влизат в химична реакция с въглеродния диоксид и в резултат температурата на атмосферата и земята се покачват непрекъснато.

Всеки един от нас по някакъв начин спомага за обезлесяването и замърсяването на планетата - с нашите автомобили, отпадъци по улиците и в публичните паркове ние съдействаме на климатът на Земята да се обърне срещу нас. Хората не осъзнават злото, което причиняват на планетата, нито че трябва да засаждат и възстановяват отново растителността, която консумират. Изменението на климата през поседното столетие е драстично и невъзвратимо, но то става достатъчно бавно, така че ние се адаптираме към промените и не го долавяме.

Друг фактор на глобалното затопляне е Слънцето. Третото предсказание казва, че Слънцето ще увеличи количеството и интензивността на слънчевите изригвания поради увеличаването на вибрациите си, и ще причинява по-голяма радиация. По време на слънчевите изригвания необичайни количества светлина, топлина и частици от слънчев вятър с висока енергия идват към Земята и, сблъсквайки се с атмосферата, причиняват електрически бури. Мълниите вредят на трансформаторите и мрежата и причиняват загуби в информационните системи. Слънчевите ветрове вредят на елекронните компоненти и слънчевите панели на сателитите и предизвикват прекъсвания на комуникациите и системите за ориентиране.

Дори и в условията на завишен интензитет на слънчевата радиация, обаче, Земята притежава естествен щит срещу вредното за живота влияние на Слънцето. Той представлява магнитно поле с форма на сфера, която е три пъти по-голяма от Земята. Магнитосферата съдържа в себе си атмосферата, в най-високата част на която се намира йоносферата. Там кислородът и азотът взаимодействат с частиците от хелий и водород, които идват със слънчевите ветрове и ултравиолетовите лъчи, в резултат на което се създава озонът. Озонът може да бъде полезен или вреден в зависимост от височината, на която се намира. Озонът, който се намира в горните слоеве на атмосферата, между 10 и 50 километра над повърхността на Земята, е полезен и има две важни функции за живота на Земята. Първата функция е абсорбирането на смъртоносните ултравиолетови лъчи на Слънцето, което предпазва екологичната система на Земята. Комбинирайки се с азота, озонът стига до атмосферата като водни изпарения и се превръща в един могъщ антибактериален фактор, който поддържа здравословните качества на въздуха.

Останалите десет процента озон се намират на 10 000 м. от повърхността на планетата, но в следствие на замърсяването е станал много опасен. Обикновено този озон се регулира от природата и изчезваше благодарение на химическа реакция на слънчевата светлина с въздуха. Човекът е нарушил този природен процес, вкарвайки в атмосферата частици от аерозоли, пушеци, сажди, въглерод и токсични газове. Те причиняват неестествени и неконтролируеми фотохимични реакции. Природата не е подготвена за появата на частиците от хлор, флуор, карбон, използвани при производството на аерозоли, които се оказват носени във въздуха. Всичко това е повишило до застрашителни размери нивото на озона в ниските слоеве на атмосферата, превръщайки го в СМОГ. В големи концентрации смогът предизвиква възпаления на лигавиците, болки в главата, намалява физическата активност, намалява нашата издръжливост на инфекции, повишава заболеваемостта на дихателните пътища. Той ускорява кристализацията на каучука, обезцветява тъканите и произведенията на изкуството, причинява вреда на листата на растенията. По тази причина много от големите гори на планетата са болни, намалена е тяхната сила и възможност за растеж вследствие загубата на много листна маса.

Всичко тези фактори са причинили постепенно повишение на температурата на планетата. Английски учени са регистрирали 1997 година като най-горещата година от всички регистрирани до сега, а януари и февруари 1998 са били най-топлите и влажни зимни месеци през последните 100 години. Повишаването на температурата създава силни ветрове, урагани и торнадо. Така се изпарява влагата от земнатата повърхност, предизвиквайки големи суши и много пожари на цялата планета. Липсата на вода създава големи трудности на цялата растителност и сериозни проблеми на фауната на Земята. Разрастват се заразните заболявания, увеличава се популацията на насекомите, които ги разпространяват и те стават устойчиви на нашите средства за защита.

Отношението на човека към живота на планетата има определящо значение за общото повишаване на температурата и за влиянието, което то ще окаже върху всеки от нас. Дали човешкият вид ще пострада от него или ще успеем да използваме допълнителната енергия, за да еволюираме към по-висша форма на съзнание и връзка с Вселената? Ще успеем ли да повишим своята жизнена енергия, интуиция и по този начин да възприемем реалността в нейното единство и хармония.

Според Маите човекът е проекция от енергия, която зависи от Слънцето. Тази енергия се движи в цикли и основният цикъл зависи от въртенето на Земята около нейната ос и от позицията и около Слънцето. Най-важната изява на човешката зависимост от извора на енерия са моментът на изгрева и на залеза на Слънцето. Луната също оказва влияние върху енергията на Земята. Тя отразява слънчевата светлина и оказва влияние върху водата на планетата, а лунните фази влияят върху етапите на растеж. Планетите от Слънчевата система също си влияят едни на други. Влияние върху енергията на планетата ни оказват и Алциона - централното слънце на звездния куп Плеяди, около което се върти Слънчевата система през своята еклиптика от 26 000 години, приближавайки се и отдалечавайки се от центъра на Галактиката – Хунаб Ку.

Маите са знаели, че около всички живи същества съществуват енергийни полета, които се влияят от тези цикли на движеща се енергия. Те са открили, че съществуват географски места, които улесняват съзнателната връзката с Вселената, места, в които се движат енергийни вихри - между 19 и 20 градуса южна или северна ширина. По голямата част от експлозиите на Слънцето и петната върху неговата корона се появяват на 20 градуса на юг и двадесет градуса на север. Най-големите и активни вулкани на Земята (Мауна Кеа – Хавайски острови), Марс и Венера се намират на 19 – 19,5 градуса северна ширина . Големите петна на Юпитер и Нептун и струпванията на облаци на Сатурн се намират на същата ширина. Очевидно не е случайно, че на 19,5 градуса северна ширина се намира пирамидата Ку Кул Кан в Мексико. Според Маите местоположението на пирамидата, свързва гръбначния стълб на човека със КУКСАН СУУМ – гръбначния стълб на Вселената. Това е била пъпната връв, която ги е свързвала със Слънцето и с Центъра на Галактиката - с Хунаб-Ку. Стратегическото разположение на пирамидата благоприятства притеглянето на слънчевата енергия по време на равноденствията, когато дните и нощите имат еднаква продължителност. Светлината и тъмнината тогава са в равновесие - това е моментът, в който са дадени всички енергийни и космически условия, за насочване към Хунаб-Ку. В церемония с ритмични мантри могат да се предизвикват необичайно състояние на съзнанието, което позволява да се възприеме реалността по нов, различен начин. На 16-ти март Маите започвали Лос Уайеб – последните 5 дни от годината, нощите на които са били считани за злокобни. Това е било време на церемонии за пречистване, реализирали са се колективни очистващи обреди. На площада пред пирамидата са танцували, за да уравновесят мъжките и женските енергии. Свещени думи, повтаряни ритмично, с божествените имена, предизвиквали състояние на повишено колективно съзнание.

Маите са вярвали, че духът започва своите инкарнации като змия, заставен да се влачи в праха на земята, умира и се ражда много пъти, усъвършенствайки се, за да може да се изправи от земята. В този момент той развива емоциите, прераждайки се като животно, еволюира стъпка по стъпка, до възможността да бъде човек, достигайки до разума и мисълта. Когато духът се прероди в човек, той изоставя физическата форма чрез своето собствено съзнателно усилие, и се издига към по-високи нива на реалността, като птица - Пернатата Змия. Човекът преобразява сам себе си, постига истинска свобода, в този вечен възходящ процес на еволюция и съзнание. Маите се учели как се покачва жизнената енергия, Енергията на змията, индийското Кундалини, обединявали всички енергийни центрове чрез гръбначния стълб с енергията на духовния орел в главата. За постигане на всичко това се е изисквал един акт на саможертва на индивидуалната воля пред волята на Бога. Волята на индивида-змията, е противоположна линия с волята на Бога-орелът. Индивидът е трябвало да умре сам по себе си, да изостави своята илюзорна идентичност, своето его, своите емоционални, материални, сексуални привързаности, с цел да се прероди обединен с космическото съзнание - всичко съществуващо.

Маите може би са постигали и синхрон между двете полукълба на мозъка, лявото, което контролира разума, логиката и дясното, което ръководи интуицията и чувствителността. Известно е, че те са поставяли около главата на новородените дървени плочки, пристегнати с памучен плат- така са предизвиквали удължаване на черепните кости с цел да активират две жлези – Хипофизата и Епифизата. Тези жлези работейки заедно, произвеждат субстанция, която развива мозъка и улеснява духовните контакти и връзката с всички останали същества във Вселената. Когато детето навършвало двадесет месеца, върху лентата, която все още е обвивала главата му, точно между веждите в центъра на челото, връзвали едно топче от кобалт. Необходимостта да види топчето от кобалт в центъра между двете очи е учела растящото дете да използва едновременно двете мозъчни полукълба. В нашата съвременност стереоскопичните изображения, които се използват в книги и картички, представляват едно от упражненията за мозъка, които целят да се научи да използва едновременно двете полукълба.

Когато двете полукълба на мозъка функционират едновременно, се увеличава възприемчивостта към реалността, възможно е да се види аурата - енергийното поле, което всички живи същества излъчват около себе си. Активират се всички енергийни центрове на човека - чакрите, които захранват всички жлези във физическата система на човешкото тяло. Умът е в състояние да влезе в синхрон с всичко около себе си, създавайки енергийни високочестотни вибрации и състояния на изкючителна чувствителност. А когато се вибрира колективно, умовете се свързват в един единствен Ум, позволявайки прекосяването на нови пространства и измерения на човешкото съзнание.

Най-важното послание на третото предсказание е, че цялото човечество ще трябва да се обедини в колективно усилие, за да излезе от хаоса, който ни води към разрушение на планетата. Корекциите на нашето поведение и мислене изискват както глобални, така и индивидуални усилия. Ако си поставим за цел да възстановим нарушеното от нас самите равновесие на планетата, може би няма да ни се наложи да изпитаме силата на големи катаклизми и ще имаме достатъчно време и енергия за приспособяване и преодоляване на трудностите.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.