Публикации / Древните маи / Седемте Пророчества

5-то Предсказание - Краят на Страха

Размер на шрифта: a a a

Петото предсказание ни предупреждава, че всички системи, основани на страха, върху които е изградена нашата цивилизация, ще се трансформират едновременно с планетата и човека. Цялата система върху, която е основана нашата цивилизация и икономика - системата, разпостраняваща информация чрез компютрите и средствата за комуникация, зависи от сателитите и електрозахранващата мрежа. Нарушаването на техните функции вследствие на промените на планетата ще доведе до криза във всички останали елементи на системата - правораздаване, политика, религия.

Сега човекът е убеден, че Вселената съществува само за него, че човешкият род е единствен представител на интелигентен живот, и за това се отнася с всичко съществуващо като грабител. След като системите, създадени в резултат на този начин на мислене се разпаднат, човекът ще остане свободен да опознае и реализира себе си. Това ще ни даде шанс и ще ни подтикне да видим необходимостта от реорганизиране на нашето общество, за да можем да продължим по пътя на еволюцията си.

Съвременното общество по принцип е ориентирано към агресия и защита и не е съвместимо с една универсална хармония. Съединените Щати са основали своята икономика върху военната сила. Нейното програмирано развитие създаде голяма част от технологиите, които сега използваме - поточни линии, въздушен транспорт, автомобилен транспорт, компютърни системи и съхраняването на данни, комуникации, молекулярна биология, атомни централи.

Съветският Съюз също бяха основали своята икономика върху военната сила подобно на Съединените Щати. Политическата власт само на един индивид вътре в системата беше огромна и несъпоставима с неговото ниво на богатство. Държавните служители са разполагали с огромни икономически средства докато са били на власт, но когато са се оттегляли, техният жизнен стандарт значително се е влошавал. За да запазят високите си финансови доходи, държавните служители се корумпирали и всичко това е предизвикало загниването и рухването на системата. След фрагментирането на Съветския Съюз на много независими национални държави и превръщането на цялата система в хаос това, което беше втората световна сила, сега е в руини. Благодарение на опита на Съветския Съюз, обаче, всички държави разбраха, че трябва да тръгнат по друг път.

Китай също концентрира своята икономика върху военната сила, но китайските въоръжени сили създаваха и гражданско произвдство и имат канали за собствена дистрибуция. Китайската икономика успя да излезе от икономическата криза, защото не позволи на националната си валута да бъде свободно обърната в долари, като по този начин я постави извън достъпа на финансовите спекулации.

Съвременният човек, се опитва да използва максимум парични средства за минимално време, без да има значение как ще го постигне и какви ще бъдат последиците за неговото благосъстояние като цяло. Огромни ресурси са вложени в хиляди проекти и инвестиции, които не предизвикват разширение на индустриалното производство, а само търсят финансова спекулация. От 1995 година световната икономика вече не е доминирана от продажбите на автомобили, желязо, жито и други стоки и реални артикули, а от размяната на акции и бонуси, което означава размяна на виртуални богатства. Вече не се инвестира в индустрия и стоки, а в Съединените Щати парите и капитала на пазара са 144 процента повече, отколкото са използвани за изработването на материали и стоки. Това е несравнимо повече от най-високата спекулативна точка, до която бяхме достигнали през 1929 година – малко преди големия финансов срив.

Петото Предсказание на Маите казва, че парите ще спрат да се използват като средство за размяна, и симптомите, които възникват в различни точки на света, изглежда го потвърждават. Нещо повече, възникването на електронната търговия прави възможна кражбата на номерата на кредитните карти и сответно дава възможност да се правят покупки без ограничение посредством интернет. Хиляди потребители могат да се намерят във финансов банкрут без да бъде възможно да се докаже кой е направил покупките. Системите за въздушен трафик, митниците, мрежите за транспорт, системите за телекомуникации, мрежите за разпространение на хранителни продукти и електричество са само някои от клоновете, които биха могли да бъдат засегнати. Във всички градове икономиката ще се парализира, голяма част от хората ще изгубят разума си, ще започне публично безредие и суматоха, вълната от хора ще преодолеят контрола, който имат правителствата. Разрушаването на системите за контрол ще промени завинаги всички системи на обществото.

Религиите, основани на един Бог, който предизвиква страх също ще влязат в криза. Ще остане само един общ духовен път за цялото човечество, който ще сложи край на всичките ограничения на различните начини по които виждаме Бог. Новият Галактически Ден е предсказан от всички религии и култури, като една епоха на мир и хармония, за цялото човечество. Ясно е, че всичко, което не води до такъв резултат, трябва да изчезне или да се трансформира. Новата Епоха от Светлина не може да има човечество, основано от военна икономика и позиции за истини, налагани насила. Новите времена на универсална хармония не могат да са основани на несправедлива система за разпределение на богатствата, представена от страха, виртуалните богатства и финансовата спекулация.

Изгревът в Галактиката трябва да се основава на дълбоко уважение едни към други, осъзнаването, че всичко което съществува е част от нас самите. Новото човечество няма да има нужда от съществуващите технологичните системи за комуникации, защото то ще бъде свързано с мислите си. В момента радиовълни, микровълни, радари, телефони, телевизия и всякакъв вид електромагнитни лъчения ни разделят от основната вибрация на Земята. Преобразяването на света започва с промяна в съзнанието на всеки един от нас и осъзнаване на това, което се случва около нас и в нас самите.

В центъра на страничните стени на пирамидата Ку-Кул-Кан има барелефни изображения на тринадесет човешки фигури в цял ръст. Те представляват тринадесетте движения, които реализира Слънцето от изгрева до залеза. В центъра има човешка фигура без глава, от врата на която излизат седем гърмящи змии. Това символизира момента, когато най- силно получаваме слънчевата енергия на обяд и седемте точки, които свързват човека с небето - чакрите. Тези точки свързват гръбначния стълб, по който се движи енергията, подобно на формата на змия - индийската Кундалини. В тези точки се намира системата на жлезите с вътрешна секреция, която преобразува полезните енергии от вселената в субстанцията, от която се нуждаят органите в човешкото тяло. Фигурата държи букет с цветя и плодове - символ на живота и плодородието, които получаваме от Слънцето. В лявата си ръка тя държи своята собствена глава, показвайки доминирането на ума над егото - необходима стъпка в еволюцията.

Според Маите материята е неразрушима и безкрайно се трансформира. Когато Духът, който я оживява, излезе от нея, тя се дезорганизира, когато той влиза в нея, тя се събира и се организира в зависимост от генетичните кодове от божествен произход. Физичното тяло е само една маса от сгъстена материя, неразрушима вечна материя, която постоянно се променя благодарение и под контрола на ДНК, която Маите са виждали като една кодирана информация от Хунаб-Ку - Бог.

Ол егото, или личността, която се разрушава след всяко прераждане, за Маите означава временното съзнание на човешкото същество в периода от раждането до смъртта и е резултат от акумулираните вярвания и житейски опит, които се съхраняват в ума. Това е, което определя поведението на хората, емоциите и страданията. Ол-Егото се намира в едно измерение по нагоре от третото, в което се намира физическото ни тяло и според Маите задачата на човека е да служи на еволюцията на духа. Духът или Инхан, както те са го наричали, е постоянното съзнание на всички хора. Той съществува преди да се роди в тяло и остава след физическата смърт. Духът е този, който в действителност еволюира и се усъвършенства като във всеки живот чрез преживения опит на различните личности и в последователните прераждания увеличава своите божествени познания и разбиране за създаденото. Духът подготвя, започва и обуславя промяната на цивилизациите и социалните структури и промените в поведението на всеки отделен човек и на обществените групи.

Маите казват че Ол-личността на всеки човек е изложена на постоянни влияния от различни източници и различни светове. Слънцето, Луната, планетите и звездите едновременно, но винаги с различно преобладаване на своите влияние според момента, активират седемте точки за контакт на човека с Универсума. Свещената енергия, която се създава от духовното начало, активира жлезите с вътрешна секреция Епифиза и Хипофиза, а те разширяват спектъра на възприятията на нашият разум. Активирането на тези жлези дава възможност на организма да използва тази част от нашето ДНК, която обикновено не използваме, а това са около 80 процента от кодовете в нашите гени. Според Маите това ще позволи на всички хора чрез своя собствен индивидуален разум да влязат в контакт със слънчевия разум, а от там с универсалния разум Хунаб-Ку в центъра на галактиката.

Маите са знаели че Вселената, съществува благодарение на полярността. Има две противоположни фази - едната позитивна, другата негативна. Те образуват вечната двойнственост, която наричали я-Омеиотл. ХИА - позитивната фаза - се изразява от светлината на Слънцето, активността, мъжкото, лятото, небето, топлината. ХИУ - негативната фаза - това са сянката и тъмнината, почивката, Луната, женствеността, зимата, облаците, дъжда и студа. ХИА-ХИУ е опозицията между деня и нощта, светлината и тъмнината, топлината и студа, сушата и влагата, живота и смъртта. Тези две фази не са абсолютни, а се променят постоянно, една в друга, и винаги едната съдържа част от другата, което значи че засягат цялата природа и всички събития. Човекът е резултат от тази вечна двойнственост. Всички имаме мъжка и женска част и двете основни движения са ротация и преместване. Без тях не би съществувал животът.

Според Маите тайната на управлението на времето е в синхрона с настоящето. Миналото не съществува и няма смисъл да се притесняваме за бъдещето. За да бъдем щастливи, трябва да се намираме в настоящето. То се намира в центъра на символа за безкрайността-числото 8. Назад - връщане към миналото, напред - кръгът на бъдещето, тези два кръга са винаги в движение. Те представляват душевни състояния, и мястото в което се съединяват е кръстът - настоящето. През по-голяма част от времето ние не сме в синхрон с настоящето, защото се притесняваме за бъдещето или оплакваме и призоваваме миналото - времена, които реално не съществуват.

Ако искаме да живеем в нова ера на хармония, първата ни задача е да се научим да имаме добро отношение към останалите, да чувстваме и да познаваме всеки изминал ден природните цикли, на Слънцето и Луната, да отворим съзнанието си за нова информация от Галактиката, интуитивно да чувстваме по-далеч от сетивата, да не се ограничаваме с понятия за време и пространство.

МНЕНИЯ

SoulCounter каза на 31.05.2012 г. 16:17 ч.

Скромно, без да претендирам за пълно разбиране, откривам сериозно отместване във времето на предсказанията на Маите. Също така, амплитудата (силата) на описаните промени или събития при тях е силно завишена, което не се вписва към този момент...особено след като сме били съвременници и свидетели на много от описаните събития.

Това исках да кажа, като интродукция. Нека споделя нещо което ме вълнува.

Основният въпрос е къде, в цялата схема на циклово развитие, попадат другите души, които не са от Земя-та? Абсолютен факт е, че на нашата планета има множество създания и души, които не са от Земята. Ако приемем, че идва момента на "синхронизация" на Слънцето и планетата ни с нещо наречено духовен и физически център, то къде попадат "в класацията" съществата и душите пристигнали на планетата "отвън". Факт е, че голяма част от извънземните, колкото и да са напреднали технологично, те не се различават тотално физически от нас, дори визиологично някои от тях имат изоставане. Този факт е, като ехо от миналото. Светлината на звездите също е ехо от миналото. Наблюдаваме светлина на звезда, която е изгаснала преди хиляди години, но светлината и пристига до нас сега...
В този смисъл, извънземните явно, са преживели тяхните синхронизации, подобна на предстоящата наша. Щом са преживели тяхното събитие и са тук, дали примера, който ни дават е положителен? Ако приемем, че те са преминали в по-висша форма на съществуване, след своето синхронизиране, тогава как да си обясним случките на издевателство над земни жители? Това проява на висша грижа за нас ли е (нищо че не я разбираме) или действие което има смисъл единствено в нормите на съществуване, само в тяхния свят?

Аз наблюдавам душата!

Твърдението, че очите наистина са прозорец към душата на човек е истина. Замисляли ли сте се, защо човек когато лъже или иска да не бъде безпокоен, свежда поглед и не дава на никой да го гледа в очите... Да, така е, това е най прекия път до душата!

Горното беше отклонение..

Принципно съм съгласен с оставеното ни от Маите, но считам, че има съществен проблем с превода на писанията им. От там произтичат сериозни противоречия и обезценяване на написаното.

Маите ни предоставят информация по един твърде технически начин, с фактология и описания, които по никакъв начин не влизат в дълбочина относно духа на вселената. Духа на вселената е всичко живо, но в много по сложен вид спрямо нашето разбиране за живот. Понеже темата е безкрайно дълга, няма да навлизам в нея. С този коментар искам да кажа на всички, че не бива буквално да разбираме предсказанията на Маите. Нашия свят е толкова сложен и многомерен, че не е в състояние да се опише на какъвто и да е език, а камо ли чрез превод на послания, от отдавна изчезнал народ.

Vaseto каза на 01.06.2012 г. 12:12 ч.

До някъде си прав, но все пак тези прадсказания са повече като литературно четиво, нека се концентрираме върху самата система и знанията който са оставени. А и да не забравяме че маите са били просто едни преносители на тези знания и както всико се развива и еволюри така и техните знания в момента се доразвита и допълват.

Относно писмеността, да те за използвали писменост която е с подсказки и в тази връзка е доста сложно интерпретирането на епикрифите

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.