Публикации / ТЕЛЕКТОНОН

Хроматики на мъдростта

Размер на шрифта: a a a

Хроматики на Мъдростта
Съотношение 10 : 28 : 14 / 10 : (6: 16: 6) : (10 : 4)

Знанието за 52-те Хроматики на Мъдростта е следващият етап от разкриването на термата на Великия Телектонон. Всяка Хроматика на Мъдростта е съставена от Печатите на 5-те Земни Семейства.

Винаги Кардиналното Семейство инициира Хроматиката на Мъдростта, следвано от другите семейства. Хроматиката на Мъдростта завършва с Полярното Семейство. Тоест, движението вътре в Хроматиката на Мъдростта е от едноточково семейство към чертичково.

52-те Хроматики на Мъдростта са организирани в съответствие с движението на Печатите от Кардиналното Семейство в Цолкин.

Така 1-ва Хроматика на Мъдростта започва 1 Имиш, 1 Кин, 2-ра Хроматика на Мъдростта започва с 2 Кими, кин 106, 3 Хроматика на Мъдростта с 3 Чуен, кин 211 … 52-ра Хроматика на Мъдростта започва с 13 Киб, кин 156.

52-те Хроматики на Мъдростта се представят по-следния начин: 10 иницииращи Хроматики на Мъдростта (от 1 до 10 Хроматиката на Мъдростта); 28 Хроматики на Мъдростта на Телектонон (от 11 до 38 Хроматиката на Мъдростта); и 14 Резултантни Хроматики на Мъдростта (от 39 до 52 Хроматиката на Мъдростта), които на свой ред са представени като 10 – резултантни Хроматики на Мъдростта и 4 – матрични Хроматики на Мъдростта.

52-те Хроматики на Мъдростта се състоят от 26 окултни двойки. При това сумата на всяка от първите 24 двойки е 49, а на всяка от двете матрични Хроматики на Мъдростта сумата е 101 (49 + 52 и 50 + 51).

28-те Хроматики на Мъдростта на Телектонон (от 11 до 38 Хроматика на Мъдростта) съответстват на 28-те дни от Слънчево-Биотелепатичната верига, при това радиалният център на всички Хроматики на Мъдростта преминава прехода от 14 към 15 Хроматика на Мъдростта на Телектонон, тоест от 24 към 25 Хроматика на Мъдростта в общия ред.

4-те матрични Хроматики на Мъдростта проявяват различни от останалите 48 Хроматики на Мъдростта свойства. Тези две двойки са радиални, тоест окултни една на друга. Те запазват портала от 4-ти към 5-ти Замък в Картата на Пътешествието.

Координирайте практиката на 28-дневния Телектонон с 28-те Хроматики на Мъдростта на Телектонон и 28-те години на Телектонона на Мъдростта (2019 г. – 2047 г.). Определете към каква Хроматика на Мъдростта принадлежи вашия Рожден Кин на Съдбата. Съотнесете 52-те Кина на своя Замък на Съдбата с 52-те Хроматики на Мъдростта. Към коя Хроматика на Мъдростта принадлежи вашия Кин на Съдбата през настоящата година?

10 ИНИЦИИРАЩИ ХРОМАТИКИ

1 ХМ - кинове 1, 2, 3, 4, 5 = 1.Имиш - 5. ЧикЧан
2 ХМ - кинове 106, 107, 108, 109, 110 = 2. Кими - 6. Ок
3 ХМ - кинове 211, 212, 213, 214, 215 = 3. Чуен – 7. Мен
4 ХМ - кинове 56, 57, 58, 59, 60 = 4. Киб – 8. Ахау
5 ХМ - кинове 161, 162, 163, 164, 165 = 5. Имиш - 9. ЧикЧан

6 ХМ - кинове 6, 7, 8, 9, 10 = 6. Кими - 10. Ок
7 ХМ - кинове 111, 112, 113, 114, 115 = 7. Чуен - 11. Мен
8 ХМ - кинове 216, 217, 218, 219, 220 = 8. Киб - 12. Ахау
9 ХМ - кинове 61, 62, 63, 64, 65 = 9. Имиш - 13. ЧикЧан

10 ХМ - кинове 166, 167, 168, 169, 170 = 10. Кими – 1. Ок

28 ХРОМАТИКИ НА МЪДРОСТТА НА ТЕЛЕКТОНОН

11 ХМ/1 - кинове 11, 12, 13, 14, 15 = 11. Чуен – 2. Мен
12 ХМ/2 - кинове 116, 117, 118, 119, 120 = 12. Киб – 3. Ахау
13 ХМ/3 - кинове 221, 222, 223, 224, 225 = 13. Имиш – 4. Чик Чан
14 ХМ/4 - кинове 66, 67, 68, 69, 70 = 1. Кими - 5. Ок
15 ХМ/5 - кинове 171, 172, 173, 174, 175 = 2. Чуен – 6. Мен
16 ХМ/6 - кинове 16, 17, 18, 19 20 = 3. Киб – 7. Ахау
17 ХМ/7 - кинове 121, 122, 123, 124, 125 = 4. Имиш – 8. Чик Чан
18 ХМ/8 - кинове 226, 227, 228, 229, 230 = 5. Кими - 9. Ок
19 ХМ/9 - кинове 71, 72, 73, 74, 75 =6. Чуен – 10. Мен
20 ХМ/10 - кинове 176, 177, 178, 179, 180 = 7. Киб – 11. Ахау
21 ХМ/11 - кинове 21, 22, 23, 24, 25 = 8. Имиш – 12. Чик Чан
22 ХМ/12 - кинове 126, 127, 128, 129, 130 = 9. Кими – 13. Ок
23 ХМ/13 - кинове 231, 232, 233, 234, 235 = 10. Чуен – 1. Мен
24 ХМ/14 - кинове 76, 77, 78, 79, 80 = 11. Киб – 2. Ахау
25 ХМ/15 - кинове 181, 182, 183, 184, 185 = 12. Имиш – 3. Чик- Чан
26 ХМ/16 - кинове 26, 27, 28, 29, 30 = 13. Кими – 4. Ок
27 ХМ/17 - кинове 131, 132, 133, 134, 135 = 1. Чуен – 5. Мен
28 ХМ/18 - кинове 236, 237, 238, 239, 240 = 2. Киб – 6. Ахау
29 ХМ/19 - кинове 81, 82, 83, 84, 85 = 3. Имиш – 7. Чик Чан
30 ХМ/20 - кинове 186, 187, 188, 189, 190 = 4. Кими – 8. Ок
31 ХМ/21 - кинове 31, 32, 33, 34, 35 = 5. Чуен – 9. Мен
32 ХМ/22 - кинове 136, 137, 138, 139, 140 = 6. Киб – 10. Ахау
33 ХМ/23 - кинове 241, 242, 243, 244, 245 = 7. Имиш – 11. Чик Чан
34 ХМ/24 - кинове 86, 87, 88, 89, 90 = 8. Кими – 12. Ок
35 ХМ/25 - кинове 191, 192, 193, 194, 195 = 9. Чуен – 13. Мен
36 ХМ/26 - кинове 36, 37, 38, 39, 40 = 10. Киб – 1. Ахау
37 ХМ/27 - кинове 141, 142, 143, 144, 145 = 11. Имиш – 2. Чик Чан
38 ХМ/28 - кинове 246, 247, 248, 249, 250 = 12. Кими – 3. Ок

14 Резултантни/Финални Хроматики на Мъдростта ( от 39 до 52 Хроматика на Мъдростта ), които на свой ред са представени като 10 – Резултантни /Финални Хроматики на Мъдростта и 4 – матрични Хроматики на Мъдростта.

10 – РЕЗУЛТАНТНИ/ФИНАЛНИ ХРОМАТИКИ НА МЪДРОСТТА 

39 ХМ/1 - кинове 91, 92, 93, 94, 95 = 13. Чуен – 4. Мен
40 ХМ/2 - кинове 196, 197, 198, 199, 200 = 1. Киб – 5. Ахау
41 ХМ/3 - кинове 41, 42, 43, 44, 45 = 2. Имиш – 6. Чик Чан
42 ХМ/4 - кинове 146, 147, 148, 149, 150 = 3. Кими – 7. Ок
43 ХМ/5 - кинове 251, 252, 253, 254, 255 = 4. Чуен – 8. Мен
44 ХМ/6 - кинове 96, 97, 98, 99, 100 = 5. Киб – 9. Ахау
45 ХМ/7 - кинове 201, 202, 203, 204, 205 = 6. Имиш – 10. Чик Чан
46 ХМ/8 - кинове 46, 47, 48, 49, 50 = 7. Кими – 11. Ок
47 ХМ/9 - кинове 151, 152, 153, 154, 155 = 8. Чуен – 12. Мен
48 ХМ/10 - кинове 256, 257, 258, 259, 260 = 9. Киб – 13. Ахау

4 – МАТРИЧНИ ХРОМАТИКИ НА МЪДРОСТТА

49 ХМ/1 - кинове 101, 102, 103, 104, 105 = 10. Имиш – 1. Чик Чан
50 ХМ/2 - кинове 206, 207, 208, 209, 210 = 11. Кими – 2. Ок
51 ХМ/3 - кинове 51, 52, 53, 54, 55 = 12. Чуен – 3. Мен
52 ХМ/4 - кинове 156, 157, 158, 159, 160 = 13. Киб – 4. Ахау

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.