Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

29-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

29 – то Ноосферно Писмо на Фондацията за Закона за Времето 

Добре дошли в Самостоятелно-Съществуващата Луна на Формата на 29-тото Ноосферно писмо на Фондацията за Закона за Времето! Това е четвъртата Луна на Планетарния Вълнов Модул на Служенето.

Намираме се в най-ускореното време на еволюцията на съзнанието, където се осъществява основната форма на нашето променящо се възприятие. Ние се прехвърлихме от перспективата на третото измерение на време-пространството в перспективата на четвърто-петото измерение.

Тъй като ние заедно извършихме този преход,  третото измерение не изчезва (въпреки че би могло да изчезне), но според вашето съзнание, вие започвате да виждате действителността и опитностите по различен начин. С други думи за всяка една реалност на време-пространството има много припокриващи се паралелни реалности, които съществуват едновременно. Вие влизате в тези различни паралелни реалности според вашето ниво на съзнание, което се регистрира като вибрационна честота.

Семената на съзнанието са създадени във всички форми и постоянно ни изтласкват нагоре, към експанзия в по-голяма светлина. Законът на времето показва как цялата вселена всъщност е вибриращо, пулсиращо, отекващо поле с математически структури, свързващи всичко с всичко. Ние всички сме неразделна част от една огромна взаимосвързана синхронна мрежа.

Като повишаваме нашата вибрация, ние влизаме в информационния поток на различни хора, както физически, така и нефизически, съшо и знанието, че ние не се срещнахме по- рано с тези хора, докато не бяхме на правилното вибрационно ниво. По тези пътища на съзнателна еволюция хората се стремят да се обграждат с кинове с подобна вибрация, или по-висока, тъй като ние сме тук, за да се развиваме и разширяваме отвъд сегашните ни ограничения.    Във ВМ, четвъртия тон (и четвъртата луна) представляват първия етап на третия тримерен пулсар на разума. Разумът се разбира като средство за различни видове насочване на енергията и съзнанието, това е връзка, която свързва нашето триизмерно тяло с невидимия четвърто / пет-измерен свят. Животното- тотем за тази Луна е бухал, мъдра нощна птица, символизираща мистерията и пророчеството, което често е свързано с магове и вълшебници. Бухалът носи силата за проникване в скритите мистерии, шепнейки ни тайните, за да се освободи светлината от тъмните частици, освобождавайки съзнанието ни от привързване към физическия свят.

Формата е като самостоятелно развиваща се вселена присъщите й осезаеми структури.

Самостоятелно съществуващата Луна е четвъртият и последен етап от създаване на основата на действието за нашето годишно планетарно служене. След като сме идентифицирали нашата цел, препятствия, както и служенето - в самостоятелно съществуващата Луна ние идентифицираме формата. Въпросът е:Каква е формата за мен?

Така че отново, ако целта ни е да активираме ноосферата, а след това да изберем формата, то ние трябва да позволим на съзидателната сила да я поеме - има безкраен брой форми, които може да се поемат!

Това е така, защото ноосферата се активира просто чрез отражение върху ноосферата. Особено полезно четиво е Манифеста за Ноосферата от Хосе Aргуелес, както и Ноосфера - раздел II от сайта на Фондацията на Закона за Времето. Отделете време през тази луна да съзерцавате ноосферата и да усетите какво видение ще дойде при вас - как си представяте бъдещия живот, когато се активира ноосферата? Как си представяте самото активиране?

Много полезна практика е да сте заедно в групата по синхронизация и да медитирате дълбоко с Дъговия Мост около Земята. След медитацията си представете заедно какъв ще бъде живота в ноосферата. На тази Луна съответства Кин 199, Синя Самостоятелно Съществуваща Буря: "Аз се определям с цел да катализирам" - чрез определяне на формата ни с ноосферичното активиране, ние ще бъдем тези, които катализират следващия етап на еволюцията!

Подобно на Спектрална Луна от миналата година, тази самостоятелно съществуваща Луна има много балансирана симетрия за следващите 26 дни, като през първия ден на Луната е последният ден на Вълновия Модул на Синята Маймуна - това е Вълновия Модул на магията. Тази симетрия обхваща както Жълтия 12 Вълновия Модул на Семето на Цъфтежа, така и 13 Вълнови Модул на Червената Земя на Навигацията, а последния ден на Луната е първият ден на 14 Вълнови Модул на Бялото Куче на Любовта.

Също така имайте предвид, че Омегa Потока (10 дни от Галактически Активните Портали ) се съдържа изцяло в Жълтия 12 Вълнови Модул на Семето на Цъфтежа, който започва на Кин 144 ...

Седмични Кодони на Самостоятелно-Съществуващата Луна

Седмица 1 (инициация): Кодон 24, Лъчезарно Завръщане- "Пътят на Овладяване на Силата се изкачва към Небесата"
Седмица 2 (изчистване): Кодон 32, Устойчив Разум - "Бинарния Ред определя Движението на Пространството"
Седмица 3 (Tрансформация): Кодон 34, Молитва - " Разумът е информиран за Космическия Ред"
Седмица 4 (Съзряване): Кодон 55, Пробуждаща се Мъдрост - "Teлепатията става Пътешествие във Времето ".

Този набор от кодони е завладяващ със своите ключове  за определяне на формата ни за активиране на ноосферата: С предаването на "Силата"от Небесата лъчезарно се завръщаме към нашите същности - да останем в това свободно пространство с бистър и свеж разум, за да научим истината за двоичния ред на космоса. Нашият разум е информиран за този космически ред, така че можем телепатично да пътуваме във времето към бъдещето и да донесем ноосферата от бъдещето до наши дни!

Въвеждането на 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21


Хунаб Ку 21- Галактическата Суперструктура на 20+1 Галактически Архетипи съдържа 52 пътеки, които се активират във всяка от 52-те седмици (хептади) на годината. През тази Луна активираме от 13 до 16 Хептади:
13 ХЕПТАДА: Духът развива Пророчеството
14 ХЕПТАДА: Maгията пробужда Пророчеството
15 ХЕПТАДА: Мъдростта осъществява предаване на Пророчеството
16 ХЕПТАДА: Осъзнаването развива Безвремието

Обърнете внимание на акцента върху пророчеството, също и на 12 ВМ на Жълтото Семе (през първата половина на тази Луна), започващ на Кин 144 - ден на раждането на Пророчеството на Пакал Вотан- Телектонон.

Синхроничности на Звездните Пътешественици

Дали, 1 Ден - Кин 143, Синя Космическа Нощ (18 Oктомври 2012)
Добре дошли в Самостоятелно-Съществуващата Луна! Тази Луна бележи завръщането на Шестото Изгубено Поколение: Синя Самостоятелно- Съществуваща Буря. Днес започва 13-та седмица на 13-Лунната година.

Сели, 2 Ден - Kин 144, Жълто Магнитно Семе (19 Oктомври 2012)
Започнете Жълтия Вълнови Модул на Силата на Цъфтежа (приключва на 14 Ден на 4 Самостоятелно-Съществуваща Луна/31 октомври 2012= Кин 156). В ранните сутрешни часове на Кин 144 (26 юли 1993), Хосе Aргуелес/Валум Вотан получава телепатична терма от Пакал Вотан, обобщена от една дума, която прозвучава през разума му: TЕЛ ЕК ТОН ОН – Пророчеството Телектонон. Подробно за това откровение можете да намерите в „Биография на Пътешественика във Времето” от Стефани Саут

Kaли, 4 Ден – Kин 146, Бял Електричен Съединител на Световете (21 Oктомври 2012)
Днес започва "Омега Потока на Галактически Активните Портали" на Цолкин - втория набор от 10 последователни дни на Галактически Активни Портали (ГАП). Днес също е Ден на Глобална синхронизация - 13-дневен цикъл за Хармоничната Конвергенция 2012, медитация

Силиo, 7 Ден - Kин 149, Червена Ритмична Луна (24 Oктомври 2012)
Ноосферна Пауза–91 Ден от 13- Лунната година. Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл за глобална медитация за Хармоничната Конвергенция. 

Aлфa, 12 Ден - Kин 154, Бял Спектрален Вълшебник (29 Oктомври 2012) - Пълнолуние и Галактически Активен Портал. 

Силиo, 14 Ден - Kин 156, Жълт Космически Воин (31 Oктомври 2012)
Хелоуин и Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл за глобална медитация за Хармоничната Конвергенция 2012.

Дали, 15 Ден – Kин 157, Червена Магнитна Земя (1 Ноември 2012)
Ден на Мъртвите, ден на Вси Светии и Фондация Mевланa - (Истанбул).
Започва 13 Вълновия Модул на Червената Земя, Силата на Навигацията ( приключва на 27 Ден от 4- та Луна /13 Ноември 2012).
Днес започва 52-дневният Жълт Южен Замък на Предоставянето(от кин 157 до кин 208), Двор на Интелекта - този замък ни води по целия път до затваряне на големия исторически цикъл в 9 Ден на Синята Кристална Ръка от 6-та Ритмична Луна /21.12.2012 и приключва на следващия 10 Ден от 6- та Ритмична Луна / 22.12.2012 ...

Гамa, 17 Ден - Kин 159, Синя Електрическа Буря (3 Ноември 2012)
Днес започва 6-ят 20-дневен Уинал на Годината: Шул - "Където с голяма мъдрост се сее семето ..." Ден на Глобална синхронизация - 13-дневен цикъл за Хармоничната Конвергенция 2012, медитация

Силиo, Ден 21 - Kин 163, Синя Резонантна Нощ (7 Ноември 2012)
260 дни до Деня Извън Времето -2013, в навечерието на стартирането на Кораба на Времето Земя 2013 Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл за глобална медитация за Хармоничната Конвергенция 2012.

Kaли, 25 Ден – Kин 167, Синя Спектрална Ръка (11 Ноември 2012)
Нова Година за Джайнистите и галактическа сигнатура на Шри Mата Aмританандамаи Деви(Aмa, божествена прегръдка). Kундалини мастер Йога Бхаджан често казва на своите ученици, че на датата (11.11.2012) ще бъде зората на Ерата на Водолея. Тя дава 5 правила за Епохата на Водолея:

1. Разпознаване на другото лице, което сме (Ин Лакеш)
2. Има начин да се премине през всяко затруднение.
3. Когато времето е за вас, започнете, а напрежението ще бъде изключено.
4. Разберете чрез състрадание или ще е налице голямо неразбиране.
5. Вибрирайте с Космоса. Космосът изчиства пътя.

Aлфa, 26 Ден - Kин 168, Жълта Кристална Звезда (12 Ноември 2012)
Ние сме деца на звездите... 
 

Лими, 27 Ден - Kин 169, Червена Космическа Луна (13 ноември 2012)
Новолуние + Космическа Луна. Днес, Kин 169 е 13- тия Ден от 13-тия ВМ(13 x 13 = 169). Последното Пълно Слънчево затъмнение преди 21 Декември 2012:Глобална синхронизираща медитация за Хармоничната Конвергенция 2012. 

Силиo, 28 Ден - Kин 170, Бяло Магнитно Куче (14 Ноември 2012)
Медитация Дъгов Мост - 7-дневен цикъл за глобална медитация за Хармоничната Конвергенция 2012. На 28 ден на всяка Луна практикуваме медитация Силио 28 за изцеление на Земята + Медитация Дъгов Мост

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.