Публикации / СИНХРОНОТРОН

21- те Архетипа и трите етапа на тяхното Пътешествие

Размер на шрифта: a a a

21- те Архетипа и трите етапа на тяхното Пътешествие

Архетипното пътуване винаги започва от деня на Дракона и завършва в деня на Слънцето. Както във всеки приключенски роман, галактическото пътешествие се извършва в три етапа и се определя от модела на Галактическото Дърво на Живот и Знанието. Този шаблон е първообраза на мисловната карта на галактическото съзнание и структура на дизайна на галактиката като първична информационна единица на универсалния ред.

Етап Първи (1)

Четирите Първоначални Архетипи имат влияние над първите четири дни от пътуването. В първия етап ние установяваме четирите  Първични архетипи. Те създават два магнитни полюса и два енергийни накрайника от Галактическото Дърво на Живота и Знанието. Четирите Първични архетипи съществуват на пето- измерно ниво.

Техните позиции са известни също и като четирите светлинни портали, тъй като те въвеждат видовете универсална светлина и космическо електричество в света на проявлението, представени в нашите Външни Дворове на Силата.

Четирите основни архетипи са: 

Аз съм Галактатрон - Инициаторът - Червеният Дракон. Аз съм Първичната Сила на Космическото Същество.
Поддържам позицията на Първия Светлинен Портал - Марка Полюс (северния горен полюс), който контролира силата на космическото същество и съдейства за слизането на силата като космическо познание. Отварям Универсалния Светлинен Портал на Двора на Аватара.

 

Аз съм Върховната Жрица - Белият Вятър. Аз съм Същността на Космическия Дух, Урания, Отпочиващият Дух
Аз поддържам Дарка Полюс (южния долен полюс), който контролира силата на Космическия Дух, изкачващ се като пророчество. Отварям Универсалния Светлинен Портал на Двора на Пророка.

 

Аз съм Мечтателят - Синята Нощ. Аз съм Дългата Нощ на Космическата Мечта. 
Аз съм Дългата Нощ на Космическата Мечта. Аз поддържам лявата центробежна сила / левия накрайник, който има контрол над съня, за да се превърне той в изобилие на проявлението. Аз отварям Универсалния Светлинен портал на Двора на Състрадателния.

 

Аз съм Невинният - Жълтото Семе. Аз съм Живото Семе на Космическото Осъзнаване.
Аз поддържам дясната центростремителна сила / десния накрайник, който има контрол над осъзнаването, за да може да еволюира в космически интелект. Аз отварям Универсалния Светлинен Портал на Двора на Изследователя на Пътища.

Четирите Основни Архетипи отговарят на Входящата Клетка на Времето съгласно Дриймспел. Те са четирите единствени оригинални еманации на Вселенската Светлина и съответстват на най-основната ориентация на време-пространството. Всеки един от 4-те Основни Архетипа, заедно с останалите три в групата управляват по един от четирите космически Дворове на галактическата Култура.

След като успяхме да изградим четирите Основни Архетипи, да се придвижим към четвърто-измерния етап от пътешествието.

Eтап Втори (2)

Вторият етап на пътешествието се представя от Дванадесетте Архетипа и обхваща дванадесетте дни на Дворовете на четирите външни космически сили. Този етап от пътуването се извършва в четвъртото измерение - царството на четирите двора на четирите космически сили.

На този етап ние преминаваме през 12 различни архетипи и получаваме четирите космически сили. Тези правомощия установявят  нашето външно проявление и са от съществено значение за нашето обединяващо пътуване. По време на пътешествието ние получаваме тези правомощия в еднаква степен.

За преминаването през всеки двор има три етапа. Отначало влизаме през енергийния портал на силата; след това достигаме до енергийния източник; накрая се установяваме в енергийния център. За всеки от тези три позиции има съответен архетип.

Четирите Космическите сили и техните архетипи са:

Космическо Знание, Двор на Aватара. Това е дворът на Основната / Първична Сила на Галактатрон, Инициаторът:

Аз съм Змията, Инициираща Мъдростта – Червената Змия. Аз съм Първия Енергиен Портал: Енергията на Секса.
Секса инициира знанието. Змията, Инициатор на Мъдростта е първата, която се инициира от Първичната Сила на Галактатрон. С тази инициация тя придобива силата и има правото да инициира другите в безвремието на мъдростта, разпространяващо се в световните системи. Змията, Инициатор на Мъдростта е най-древната, тя е притежател на всички скрити учения и съкровища на разума, съхранявани около планетата. В нея е складирана космическата памет на предишните световни системи. Тя е инстиктивна и в сексуалната й мощ е същността на нейната мъдрост. Тя ни учи чрез ритуалите на инициацията.

 

Аз съм Първожрецът – Белият Съединител на Световете. Аз съм Първия Енергиен Източник: Силата на Смъртта.
Първожрецът е откривател на свещеното, пазител на ключа към смъртта, свещен източник на знание. Първожрецът е вторият посветен в тайната за космическото Същество от Първичната Сила, Галактатрон. Неговата сила на смъртта балансира силата на секса, инициирана от Змията Инициатор. Змията е генератор на червената електрическа верига, а Първожрецът е терминал на синьото електричество. Първожрецът разкрива свещената сила на знанието за смъртта и има силата да предава  това знание на всички, в т.ч. и на  Аватара, за  да бъдем живи въплъщения на космическото знание като  Аватара може да ни учи само чрез илюстриране.

 

Аз съм Аватарът – Синята Ръка – Аз съм Първия Енергиен Център в Двора на Аватара: Сила на Космическото Знание (Реализация).
Aватарът въплъщава слизането на космическото знание. Той / Тя е третата от  инициираните от Първичната Сила, Галактатрон . Той / Тя представлява знанието за изпълнението/ реализацията на космическото същество Аватарът получава инициираното посвещение от Змията Инициатор и от Първожрецът, така че Той / Тя балансира смъртта и секса и става приемник от двете първични електрически токове, червен и син. Като еталон, Аватарът е пример как да олицетворяваме космическото знание и да изпълняваме указанията за еволюция на космическото съзнание. Той / Тя е четвъртия овластен и е получил огледалото на космическото посредничество от Йога - Йогини.

Получавате Първата Сила на Пътуването, а именно Космическото Знание.

Пътешествието продължава с Космическата Любов, Двор на Състрадателният, Единственият: Това е дворът на еманацията на Космическата Мечта на Дългата Нощ, съгласно Дриймспел.

Аз съм Артистът – Жълтата Звезда - Сила на Изкуството (Изящество). Аз съм Втория Енергиен Портал: Изкуството е началото на любовта.
Aртистът е първата от еманациите на Космическия Мечтател, той е първият, който преследва мечтата си и прави това, което е произведение на изкуството. Артистът е този, който диктува модата, който прави и показва красотата и елегантността чрез елементарни действия на съзнанието. За артистът, всяко произведение на изкуството, елегантността и красотата се явяват произведения на любовта. Артистът е необходимо условие за създаване на цялостното планетарно изкуство. Артистът ни учи да живеем и творим така, че всичко, до което се докосваме да е изкуство. Ежедневният живот на Артиста е живот чрез изкуство. "Животът, който живем е ритуалът, който търсим" - това е девизът на Артиста.

 

Аз съм Лечителят – Червената Луна. Аз съм Втория Енергиен Източник: Изчистваща Сила (Лечебна сила на Универсалната Вода на състраданието). 
Пречистването е източника и лечебната сила на любовта. Лечителят е този, който прави всичко, което знае за да е цялостно, който знае как да поправи онова, което се е разпаднало и как да се успокои противоречивото сърце. Лечителят е обединен със силата на мечтите. Лечител е този, който предава лечебната сила на пречистване на Състрадателния като Универсална Вода на любовта към всички за самолечение. Лечителят знае пътя към Земята, растенията и тайните на животните. Лечителят учи, че самолечението е любов към себе си, и че всички ние сме едно неразривно цяло.

 

Аз съм Единственият, Състрадателният –Бялото Куче – Енергията на Любовта (Сърце). Аз съм Втория Енергиен Център.
Космическата Любов е силата на Състрадателния, Единствения. Осъществяването на най-дълбоката мечта на Мечтателя е в Сърцето на Състрадателната Единствена Универсална Любов. Състрадателният е лоялен към всички същества с Неговата / Нейната любов. Изпълнителят на елегантността8 Артистът събужда любовта на Състрадателния. От Лечителя, Състрадателният се учи на лечебната сила на Любовта. Състрадателният е известен също като Бодхисатва- този, който обещава да просвети всички същества чрез пробуждане на своите правомощия за унифицирано състрадание. Състрадателният приема много форми и работи безусловно с неизброими начини. Нито едно действие не е за пренебрегване от Състрадателния, ако то ще направи друго същество да се чувства добре. Етиката на Състрадателния е да се дава без да се получава и да се обича, без винаги да бъдеш обичан.
Светлинен Портал на Двора на Аватара.

Получавате Втората Сила на Пътуването, а именно Космическата Любов.

Двор на Пророка: Това е дворът на еманацията на Върховната Жрица, Урания, Отпочиващият Дух. 

Аз съм Магьосникът – Синята Маймуна. Аз съм Третия Енергиен Портал: Силата на Магията - представяне като илюзия.
Магията е началото на пророчеството. Магьосникът е първият вдъхновен от Върховната Жрица/Отпочиващия Дух, защото Той / Тя е този, който знае как да използва  духа за да управлява по-висшата игра на илюзията, която винаги просветлява. Магьосникът е трансформаторът, който променя нещата и ги извършва в съответствие с по- високите нива. Той / Тя е изобретателят на игрите, които развиват различни форми на разума. Магистърът на илюзията, магьосникът знае кога да се появи и кога да изчезне.

 

Аз съм Мъдрецът – Жълтият Човек. Аз съм Третия Енергиен Източник: Силата на Свободната Воля на Мъдростта.
Мъдрецът е пазител на мъдростта и притежава свободната воля на космическото пророчество. Мъдрeцът е втория, който получава диханието на Духа като капацитет, за да се произнесе или да окаже  влияние на Неговата / Нейната вътрешна воля. Мъдрецът балансира и осъжда в съответствие с космическата същност на духа, който съживява Неговото / Нейното същество. Мъдрецът знае как да слуша, и говори само когато трябва да говори. Мъдрецът е терминала на червеното електричество, предава окултна мощ на безвременната мъдрост на Змията Посветителка и синхронизира мъдростта с Навигатора. Цялата вселена е царството на Мъдреца се състои в това да се научи да получава знания, които да информират за вземане на решения в името на доброто за всички същества.

 

Аз съм Пророкът – Червеният Небесен Странник. Аз съм Третия Енергиен Център: Сила на Пророчеството като Пробуждане на Универсалното Пространство.
Пророкът е третия, който получава вдъхновение от Урания, Отпочиващия Дух. Чрез Пророка , Духовната Същност се възкачва като Пророчество. Неговите мисли се разпространяват в цялото пространство, така че той е известен като Небесен Странник. Чрез Пророка диханието на Духа знае, че всички, които действат в съгласие с истината са пророци. Пророчеството на Пророка се въплъщава в Универсално Просвещение, което е обещано в изпълнение на Универсалния План на Обединението. Чрез магическия показ на илюзията, Магьосникът пробужда Пророка към Истината. От Мъдреца, Пророкът получава пророческа мъдрост за силата на свободната космическа воля

Получавате Третата Сила на Пътуването, а именно Космическото Пророчество.

Космически Интелект, Двор на Откривателя на Пътища: Tова е Дворът на еманацията на Невинния, Живото Семе на Космическото Осъзнаване.

Аз съм Вълшебникът – Белият Вълшебник. Аз съм Четвъртия Енергиен Портал – Силата на Безвремието като възприемчивост на Универсалния Интелект.
Безвремието е началото на Интелекта. Магьосника е първия упълномощен от Невинния като информационен мастер за начините на Мистерията. Само Невинният може да даде възможност на Вълшебника - мастер Магьосник / Магьосница да имат знания за имената, магиите и гаданията, които се разкриват, за да се развиват способите за галактическа култура. Чрез висшата информираност на Семето - Невинния, Вълшебникът придобива изкуството да се премества, както и да извършва междугалактическа комуникация и да пътува във времето.

 

Аз съм Гадателят – Синият Орел. Аз съм Четвъртия Енергиен Източник: Силата на Видението като Съзидателна База на Интелекта.
Гадателят е вторият, който получава правомощия от Невинния за космическото осъзнаване. Чрез това овластяване, творческия разум на Гадателя се отваря към всички измерения на времето в цялото универсално време- пространство. Гадателят лети като орел над господството на времето и се научава да отключва тайните на космоса чрез управление на силата на творческата визия. Гадателят съхранява Виденията и силата на мечтите на Откривателя на Пътища, за да се открият и използват според необходимостта, щом тя се появи. Гадателят знае и вижда през дългите бдения в планинските пещери и под звездите.

 

Аз съм Изследователя на Пътища - Жълтият Воин – Аз съм Петия Енергиен Център: Силата на Интелекта. Жълтият Воин определя безстрашния характер на Изследователя на Пътища като сила на космическия интелект.
Изследователят на Пътища е третия, който получава правомощията от Невинния за Космическо Осъзнаване. Чрез Интелекта Изследователя на Пътища е в разцвета на космическото си осъзнаване Чрез задаване на интелектуални въпроси Изследователят на Пътища открива и развива нови начини и методи за всички същества. От силата на Безвремието, получена от Вълшебника, Изследователят на Пътища става възприемчив към ключовете и съветите от Вселенските индикации за посоката и конкретните методи и начини за по- ефективна дейност. От Невинния, Изследователят на Пътища сe научава да гледа, да изчаква и дa слуша. От Гадателя, Изследователят на Пътища извлича силата на видението да се разбере и открие това, което е неизвестно. Изследователят на Пътища превръща силата на интелекта във вътрешна велика космическа центростремителна сила.

Получавате Четвъртата Сила на Пътуването, а именно Космически Интелект.

Етап Трети (3)

В последните четири дни от пътешествието навлизаме във вътрешното царство на петата сила на Хунаб Kу. Тук сме отново в пето - измерната честота на Висшия Самосъществуващ, който въплъщава четирите архетипи, които приемат четирите правомощия на принципа на Хунаб Ку, а с пребиваването си в Петия Енергиен Център получават петата сила.

Тук е петият първичен архетип, Хунаб Ку, Единственият Обитаващ Куба, Неизвестният Знаещ, който се намира в центъра на галактичната матрица поддържана от бдението на невидимия и непознат до сега, с току-що написаното Име. Тук е най-първичната енергия на промяната от началото на създаването, която непрекъснато впръсква светлина от непроявената Вселена на единствения атом от галактическото ядро на проявената Вселена: Петата Сила, или енергията на Светлина-Фотон-Циклон. От тази сърцевина излизат и се развиват четирите висши архетипа на матрицата, поддържащи Петия Централен Двор, Дворът на Хунаб Ку.

Енергия на Петата Сила: Двор на Хунаб Ку. Tова е Дворът на Единственият Обитаващ Куба, Неизвестният Знаещ. 

Аз съм Навигаторат на Космическата Синхронизация – Червена Земя – Аз съм Първи Матричен Портал: Земен Портал на Навигацията.
Силата на Навигацията като Синхронично Знание е проникващия интелект на Петата Сила. Този интелект се възприема от синхронността като абсолютен космически време-пространствен куб. Навигаторът е първият от архетипите, упълномощен от Хунаб Ку, да отиде там, където никой не е отишъл ​​преди това, да премине през галактиките и световните системи. Неизвестните диаграми на Навигатора са карти на Петата Сила и Кодове на Синхронния Ред. Навигаторът е пратеник на Хунаб Ку до Двора на Изследователя на Пътища. Навигаторът развива интелекта си чрез петата сила на синхронността. Навигаторът поддържа интелекта на Изследователя на Пътища и се явява трансформатор от схемата на Червеното електричество, редуваща потоците на вътрешната топлина и вътрешната светлина.

 

Аз съм Йога/Йогинът на Космическата Медитация. Аз съм Втория Матричен Портал: Огледален Портал на Космическата Медитация -
Космическата Медитация е силата на Знанието на Хунаб Ку. Йога / Йогин е втория архетип, упълномощен от Хунаб Ку да комуникира с чистатат реалност на универсалния разум.Йога / Йогинът развива знанията на Хунаб Ку чрез безкрайни медитации, така че Нейния / Неговия разум да  се превърне в отражение на разума на Хунаб Ку. Чрез силата на лъчите на разума, Йога / Йогинът приема силата на йогата като висша ментална организация и обединяващ фактор на петата сила. Йога / Йогинът е пратеник на Хунаб Ку към Двора на Аватара. Йога / Йогинът предава до Аватара отразяващата способност на безкрайността като сила на знанието на Хунаб Ку чрез техниката от „разум до разум”. Йогина / Йогини е генераторът на хипер-неутрона, превръщайки го в ментален неутрон, като го предава на Северния полюс. Йога / Йогинът превръща, първичната топлина в енергия на топлината на вътрешната светлина.

 

Аз съм Променящият Света на Космическото Самостоятелно Поколение. Аз съм Третия Матричен Портал: Портал на Бурята на Космическото Самостоятелно Поколение.
Самостоятелното Поколение е силата на любовта на Хунаб Ку. Променящият Света е третия архетип на Хунаб Ку, който единствено може да разшири силата на самостоятелното поколение до космическа любов като катализира силата чрез реални трансформации – разтваряне/унищожаване, катарзис и възстановяващи енергии. Истинското значение на космическата любов е в способността на Променящия Света да катализира ще породи това, което е било скрито или подтискано. Космическата любов е това, което премахва маските и прониква  в автентичността  самостоятелно - това е умението на Променящия Света. Променящият Света е пратеник на Хунаб Ку в Двора на Състрадателния, където му предава капацитета за насочване на петата сила, като универсализира психическата енергия на любовта. Променящият Света е трансформатора на Синьото ектричество, редуващо потоците на първичните топлина и светлина.

 

Аз съм Единственият Просветлен за Космическото Просвещение. Аз съм Четвърти Матричен Портал: Слънчев Портал на Просвещението.
Просвещението на Хунаб Ку е Пълното Изпълнение на Пророчеството. Единственият Просветлен е четвъртия архетип на който Хунаб Ку е предоставил да разпространява универсалния огън на просвещението във всички посоки през деветте времеви измерения като цялостно- излъчващи се предавания на обединения вселенски разум. В универсализирания живот на менталното поле на Единственият Просветлен, разумът на всички Единствени, Просветлени, така както и безначалното време са събрани в космическа цялост. Просветленият е пратеник на Хунаб Ку в Двора на Пророка и предава универсалния огън на първичната мисъл на Хунаб Ку, което отговаря на всички пророчества. Просветленият е Генератор на хипер електрон, който пренася ментално до Южния Полюс, като двойно разширен ментален електрон. Просветленият превръща първичната светлина в светлина на вътрешната топлина.

 

Аз съм Единственият Обитаващ Куба – Пети Енергиен Център: Хунаб Ку 21
Петата сила е първичната сила на Хунаб Ку. Петата сила е източник на цялото сътворение и универсална сила на синхронизация. Единственият Обитаващ Куба е петия архетип на Хунаб Ку - еманация на неизвестното знание. Пазител на мистерията на центъра, Обитаващият Куба е изцяло функция на числовата матрици, базирана на числото 21, Единството на Целостта.

Както всичко трансцендентно, така и Силата на  Куба е скрита във всички числа. Именно чрез медитация с матрицата на числата, свързани с 21 ще се разкрият тайнствените указания на висшите измерения. Петата Сила владее печата на квинтесенциалното ядро, състоящо се от единствен атом, така Петата Сила става еманация на светлинния фотон - циклон и затова никога не може да бъде разкрита. Като вариант на единствения атом, тя координира обредите на всички архетипни пътешествия. Петата Сила може да бъде призована само на седмия ден от хептадата. Получавате петата сила на пътешествието, а именно енергията на Петата Сила.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.