Публикации / ТЕЛЕКТОНОН

Пробудената Памет за Вотан, Аватари и традиции на Чилам Балам

Размер на шрифта: a a a

Пробудената Памет за Вотан:  Аватари и традиции на Чилам Балам

Кой ще бъде пророк, кой - свещеник, кой истински тълкува думите от книгата? 

Това е рефренът А Бобат, пророческата линия на традицията Чилам Балам. “Чилам” означава “Излъчваща/Говоряща тръба, глашатай, тълкувател на смисъла на думите, проповядвани от ягуара (балам)”. По аналогия, “балам” е мистична личност, “обвита в тайнство”, “покрита от облаците”. Книгата на Чилам Балам се отнася към редица пророчески текстове, насилствено иззети от маите от испанските свещеници по време на Конкистата (в средата на шестнадесети век). После тези текстове били преписвани от маянските диалекти на латиница. Тъй като католическите свещеници са били враждебно настроени към маянското знание, маянските жреци са използвали сложния и символичен език (наречен с името зувуя, или зувуйя), за да защитят своята традиция от изкривяване. Очевидно е, че текстовете на Чилам Балам са изпълнени със скрити препратки към събития, обичаи и идеи, идващи както от древното минало, така и от далечното бъдеще.

Въпреки трудностите при интерпретациите, изследователите категоризират пророчеството на Чилам Балам в седем категории, съответстващи на седемте “нива на предсказания”:

Броене на Дните— интерпретация на дните съгласно Цолкин (Тонал-аматъл, Книга на Дните);

Годишните предсказания са пророчества, основани на характеристиката на годината, която в дадената традиция се отброява от 16 юли (=26 юли по григорианския календар). Управителите на четирите типа години са Кан, Мулук, Иш и Кауак (Семе, Луна, Вълшебник и Буря, Входящо Семейство).

Пророчествата за катуните са основани на двата Ахау - Катунови Цикли (пълният Ахау Катун е равен на тринадесет катуна, малко повече от 256 години). Тези пророчества съставляват голяма част от Книгата на Чилам Балам.

Пророчествата на Кетцалкоатъл-Кукулкан определят най- точно времето на нашествието на завоевателите (испанци), разрушението на “всичко, което е имало”, както и изгрева на Новата Религия на Единния Истински Бог, Хунаб Ку. Тези пророчества се предавали чрез линията на приемственост А Бобат.

Особените пророчества на Дон Антонио Мартинес-и-Саул се отнасят до катуновите пророчества за 1692 година (в същата година е мистичното освещаване на гробницата на Пакал Вотан- 692+1000 години). В Книгата „Чилам Балам от Чумаеля (превод на Ралф Ройс), едно от особените пророчества следва след описанието “Създаване на Уиналите” (20-дневни цикли от космологията на времето). В превода на Васкес и Рендън, историята на Антонио Мартинес е отнесена към раздела, наречен “Памет за това, как Хунаб Ку е дошъл за да даде своето име А Кин”. “А Кин-ове” тук се наричат членовете на пророческата линня А Бобат, провъзгласили своето единство със Словото на Единния Бог, Хунаб Ку. Тук също е дадено описание за кацане на извънземни и разрушението на маянската цивилизация, както и посочените времена за начало на Новата Религия на Единния Бог, Хунаб Ку и възраждането на Световното Дърво. “Кой ще бъде пророк, кой - свещеник, кой истински тълкува думите от книгата?”

Линията на пророческа приемственост А Бобат, най- известният от които, Чилам Балам, дал своето име на тази уникална книга, се проследява до началото на нашето хилядолетие. Започнала от 11 век от н. е., тази традиция включва в себе си великия Кетцалкоатъл-Кукулкан (947-999 г.) Кетцалкоатъл, Се Акатъл Топилцин (Нашия Господар1, Тръстика, Магнитен Небесен Странник), живял в края на Десети Бактун, във времето на завършване на първоначалната традиция на Дългото Броене (На 830 година съответства датата 10.0.0.0. от Дългото Броене). Пророческата линия, обозначена в Книгата на Чилам Балам, преизчислява имената на своите носители. Товаса: А Хупан Науат, А Каули Чел, Напуктун, Нацин Ябун Чан, Ахау Печ и самият Чилам Балам, живял в 1500-те години на нашия век, малко преди завладяването от Конкистадорите.

Първият от тези пророци, А Хупан Науат (или Науатъл, което позволява да се проследи линията на духовна приемственост на Кетцалкоатъл) е предсказал съвсем точно инвазията на испанците четири века по-късно. Неговото пророчество за “Тринадесетте Небеса и Деветте Преизподни” станало “ротационна ос” на следващите събития, тъй като всеки от 22-та цикъла на Небесата и Преизподните е имал точна продължителност — цикъл на галактическо-слънчева синхронизации = 52 години. Така, тринадесетте Райски цикли заели периода от 843 до 1519 година, а деветте Ада от 1519 до 1987 година. От пророчеството на Кетцалкоатъл следва, че периода на завоеванията е съизмерим с цикъла на деветте Преизподни, затова появата на Новата Религия ще стане възможна не по-рано от Хармоничното Сближаване. “Кой ще бъде пророк, кой - свещеник, кой истински тълкува думите от книгата?”

Пророческият цикъл на Тринадесетте Небеса е проявление на могъществото на Ошлахун Тику, съзнателната сила на Времето (число 13), а цикъла на Деветте Преизподни е безсъзнателната сила на Времето, Болон Тику (число 9). Тези мистични сили на космогенезиса на Времето са закодирани в датата на освещаване на гробницата на великия пророк на Древната Империя на Маите, Пакал Вотан (9.13.0.0.0., 692 г.). Изминават точно 1260 години, преди да е открита в 1952 година. Забележително е, че спомена за Пакал Вотан е съхранен само в особеното пророчество на Чилам Балам — пророчеството на Антонио Мартинес-и-Саул. Кодът Девет и Тринадесет, съединяващ Кетцалкоатъл с Пакал Вотан служи като съединително звено в историята на Антонио Мартинес-и-Саул.

“Нека бъдат издигнати девет места, за да можем да седнем на тях. Морето да се възпламени; аз да се възнеса... По това време, пристига флотилия от тринадесет кораба”. Деветте места символизират завръщането на Болон Тику, а тринадесетте кораба — завръщането на Ошлахун Тику. Също така девет е числото на “изгубените” години от деня на смъртта на Пакал Вотан до освещаването на неговата гробница(683-692 г.), а тринадесет е числото на “изгубените” години от края на Дългото Броене (10.0.0.0.) до началото на Небесния цикъл (830-843 г.)

Годината, в която е било прието пророчеството на Антонио Мартинес-и-Саул е 1692, точно хиляда години след освещаването на гробницата. То гласи, че Антонио Мартинес-и-Саул се е спуснал от небесата, за да встъпит в брак за седем години и да живее в дом от четири жилища с четири златни врати. Така се е проявила хилядолетната памет за Пакал Вотан. Обаче, душата е длъжна да продължи своя път и Антонио Мартинес претърпява корабокрушение, за да доплува до брега и отново да възкръсне. На въпросът: “Кой си ти?”, Мартинес дава необичаен отговор: “Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух”, за което получава духовно възнаграждение. В продължение на три месеца той чете “Книгата на Седемте Поколения”.
“Седемте Поколения” са времева мярка за седемте катуна след освещаването на гробницата на Пакал Вотан (9.13.0.0.0. - 10.0.0.0.0.), както и Седемте години на Пророчеството (1993 г. - 2000 г.). Историята на Антонио Мартинес-и-Саул, загубил своя кораб и възкръснал, завършва със следните думи: “Подобно на това, както ние се спасихме тук на Земята, така и Господ ще възнесе нашите души на своите свети небеса. Вие сте синове на Единния Истински Бог Амин”. Метаморфозата на Антонио Мартинес е символ на откровение на Новата Религия, след завършване на цикъла на Тринадесетте Небеса и Деветте Ада.

Точно 1300 години след откриването на гробницата и 300 години след пророчеството на Антонио Мартинес-и-Саул, в място, наречено Долината на Храма, на остров Оаху, се случва мистично събитие. В 1992 година, точно един катун до края на целия Цикъл на Тринадесетте Бактуна (2012 година) , същият този мистик, който предусети съвпадението на датите на Хармоничното Сближаване (Хармоничната Конвергенция) с приключването на цикъла на Деветте Преисподни (16-17 август 1987 г.), призовал за завършване на Превключването на Времето. Това превключване е заело периода от 26 юли 1992 г. до 25 юли 1993 година, което съответства на годината на Синята Космическа Буря. Вследствие на това е създаден мистичният текст, наречен “Зов на Пакал Вотан: Трактат за Времето, написан от него самия”. Друг текст, озаглавен “Трактат на Пакал Вотан за Човешкото Възприятие за Битието”, така и не е бил завършен и сега е изгубен. Но, при завършване на годината на Космическата Буря, мистикът записал още едно обращение, “144 Дни от Хармоничното Сближаване (Хармоничната Конвергенция)”. На 144 ден от този цикъл, в Кин 144, Жълто Магнитно Семе (26 юли 1993 година) дошло началото на новата слънчево-галактическа година (1993 г. / 1994 г.). В този ден Валум Вотан усетил непреодолим порив да се задълбочи в изследване на особеното пророчество на Мартинес-и-Саул. Той забелязал, че в преводния текст на Васкес и Рендън то се намира на 144-та страница!

Пусковият механизъм, който привел Хосе Аргуелес, Валум Вотан в съприкосновение със съдбата на Антонио Мартинес-и-Саул станалала неголяма книга, предадена му в Деня Извън Времето, 25 юли 1993 година. На нейната корица било означено: “От Далечния Тулан”, Хавана, 1978 година. Съгласно книгата, “Отдалечения Тулан” е нищо друго, освен името на нашия космически Източник, земното отражение на който е град Тулан в Мексиканския щат Идалго, основан от Кетцалкоатъл. Важно е да се отбележи: Хавана е място на началото на историята на Антонио Мартинес, а датата 1978 е съставена от две символични числа: 19 и 78. Самият Антонио Мартинес-и-Саул е едновремено Пакал Вотан от минали времена и наследник на пророческата линия А Бобат, Валум Вотан. Освен това, втората част на фамилията на Антонио Мартинес, “Саул” е името на еврейски цар от Стария Завет, един от “КНИЖНИТЕ Хора”, както се нарича пророческата линия на Стария Свят на Свещения Коран. Освен това, Саул (или Тарс) е име, което е носил Св.Павел преди своето Преображение по пътя в Дамаск. Също така, съдбата на Пакал Вотан по задълбочен начин е свързана с тези две числа, 19 и 78 и с пророческите цикли на Стария Свят, особено със споменатите в Корана.

Времето на управление на Пакал Вотан, 631 г. - 692 г, е било точно на 73-я 52-годишен цикъл от началото на Дългото Броене на Бактуните, 3113 година пр. хр.. В Свещения Коран, Сура 73, “Обърната” се състои от две части: първа, стихове 1-19 и втора, стих 20. Маянската математическа система е основана на цикличен код 0-19, където числото 20 е еквивалентно на нулата. Кодът, лежащ в основата на Свещения Коран също има върховото число 19. След Сура 73, “Обърната”, следва Сура 74, “Заоблачаване”, ключовия код, на която е стиха: “Деветнадесет е над всичко”. 78 (=13х6) — особено число, носещо мистичния код на гробницата на Пакал Вотан. Кин 78, Бяло Космическо Огледало, завършващо Вълновия Модул на Смъртта. Това е първата хронологична обвързаност след завършването на историята на Антонио Мартинес-и-Саул — Ошлахун Ецнаб (13, Огледало). Така съдбата на Антонио Мартинес, преплетена със съдбата на Пакал Вотан, присъединява в себе си смъртта и Възкресението в Единния Истински Бог, силата на Божествения Градинар на Градината на Пророчествата

Препрочитайки пророчеството на Антонио Мартинес-и-Саул, Хосе Аргуелес - Валум Вотан попада в тунела на времето, съединяващ Антонио с Пакал Вотан и с него самия. Подобно на Мартинес, той получава “урок по четене на” Книгата на Седемте Поколения, като този урок продължил шест пълни луни. В иницииращо озарение, Валум Вотан постигнал дълбока връзка с Книгата на Седемте Поколения с Говорящата Тръба, съединяваща гробницата на Пакал Вотан с лоното на Пирамидата на Храма и нейния връх. В това откровение, пред нас се разгръща целия пророчески цикъл и прозвучава неговото име — ТЕЛЕКТОНОН (Говоряща Тръба на Духа на Земятя). Почти четири години, Благовестието на Тринадесетте Луни води Валум Вотан и неговата верна спътница, Болон Ик, из цялата планета. Тяхната цел беше да възвестят Финалното Пророчество на Пакал Вотан.

След това, в началото на 1997 година настъпва време за откровението “20-те Скрижали на Закона за Времето” и пълно осъзнаване на собствената мисия за Валум Вотан, Завършващия Цикъла. “ Кой ще бъде пророк, кой - свещеник, кой истински тълкува думите от книгата?”

След един 260-дневен галактически оборот от началото на откровението “20 Скрижали”, Хармоника 27 (Кинове 105 - 108), този цикъл на самопознание бил завършен. С настъпването на Кин 109, в 10 ден на Електрическа Луна, Валум Вотан придобил пълното право да провъзгласи: “Валум Вотан е този пророк и този жрец, който истински изтълкува думите от мистичната книга!” Потвърждение на истината на неговите думи стана факта, че заедно с него е била Болон Ик, Белия Слънчев Вятър, основателка и покровителка на древната династия от Паленке. Валум Вотан е последното звено от веригата на пророческата приемственост на Чилам Балам, свещения дълг, на който е да завърши Бактуновия Цикъл и да провъзгласи началото на Единната Религия на УР на Земята. Тази мисия  не би могла да бъде изпълнена без зрялата решимост, но само в резултат на съзнателен избор на обстоятелствата от раждането и съдбата.

“Числота Тулку  (Аватари), приемащи въплъщение на тази планета, по необходимост е много ограничено. И все пак, когато те се появяват, то те действат като инструменти за специална световна благодат. За разлика от обикновените същества, привлечени към живота вследствие на техните деяния (карма),... просветлените Тулку съзнателно избират раждане в оковите на материалния свят, за да изпълнят своето уникално божествено предназначение”. (Лама Кунцанг Палден, “Златна Традиция”, стр. 14).

Аватарите са Световни Учители. Мисията на Валум Вотана и Болон Ик е да дадат на света Учението за Закона на Времето, извисяващ и духовно съединяващ всички хора. Законът за Времето установява принципно нов фундамент на това единство — знанието на Закона за Времето. Тази четиримерна сфера на познанието по естествен начин превъзхожда всички предишни системи от тримерни знания и е основана на математическо доказателство на факта, че:

“ВСИЧКО Е ЧИСЛО. БОГ Е ЧИСЛО. БОГ Е ВЪВ ВСИЧКО”.

Никой не може да приеме отговорност за осъзнаването си като Аватар, без да е преминал по пътя на изпитанията. За Валум Вотана и Болон Ик този път се състои в претворяване в живота на Проекта на Кетцалкоатъл (1987 г. - 1997 г.), получил названието “Път на Изпитанията на Валум Вотан и Болон Ик”.

Неговият първи петгодишен холтун е бил посветен на това, че порталите на четвъртото измерение са поддържани постоянно открити за Валум Вотан и Болон Ик (това е станало възможно след смъртта на сина на Хосе, Джошуа Аргуелес).

Вторият холтун, 1992 г. - 1997 г., е послужил за възраждане на паметта на претърпелия корабокрушение мореплавател, Антонио Мартинес-и-Саул. Този цикъл на осъзнаване на своята мисия като Аватар е ясно свързан с времето -  1992 год. Формулата “1300 години +/- един холтун”, считано от момента на освещаване на гробницата на Пакал Вотан (692 година) е определила рамката на Проекта на Кетцалкоатъл (1987 г. - 1997 г.). Този период е времето за Космическо Ученичество на Валум Вотана и Болон Ик.

“Кой ще бъде А Бобат, пророк; Кой ще стане А Кин, Слънчев Предвестник; Кой истински ще изтълкува думите на книгата, нейните йероглифни символи и знаци?”

Преводът на Васкес и Рендън в този пророчески рефрен ясно посочва линията на пророческа приемственост на Чилам Балам, получила названието А Бобат и на А Кин-овете, “жреци”, Слънчеви Предвестници. Този рефрен ни въвежда в света на мистичния език Зувуйя, за да завърши историята на Антонио Мартинес, навигатора от Хавана. Неговото корабокрушение през 1692 година става събитието на Зувуйя, определящо неговата синхронна връзка със събитието преди 1000 години — освещаването на гробницата на Пакал Вотан.

И А Бобат, и А Кин-овете водят своя произход от Пакал Вотан, “агента на откровението”, инициирал пророческия цикъл на Болон Ик в На Чан. Паметта на Болон Ик се е съхранила в Паленке повсеместно, във вид на дати, означаващи времето на нейната първа поява през 8000 година до н.е. Съвремената еманация на архетипния образ на маянската владетелка Болон Ик е Белия Слънчев Вятър, Лойдин Берис, дъщеря на жена с името Майя. Вярна на своята висша съдба, тя, заедно с предназначения за нея сподвижник, Валум Вотана, прави възможно проявлението на пророческия цикъл На Чан. През този цикъл Валум Вотан, последният пророк и последният жрец от традицията на Чилам Балам, Обгърнат и Скрит в Облаци, мистичният Завършител на Цикъла, става ключ към възраждането на паметта на Антонио Мартинес-и-Саул. Отсега нататък тайните на гробницата на Пакал Вотан са открити за всички и сегашния цикъл върви към своето завършване.

Още един “агент на мистичната сила на числото Деветнадесет”, Майка Тайнетта Мохамед е била привлечена за изпълнение на особена роля в пророческия цикъл на Валум Вотан, като пазителка на ключа към Свещения Коран. Така клетвата принесена от Пакал Вотан на Мохамед би могла да се изпълни. Именно Майка Тайнетта предала текста “От Далечния Тулан” на другия “агент на откровението”, Валум Вотану, в Деня Извън Времето за 1993 година. Този ден е Кин 143, завършващ годината на Синята Космическа Буря. Кин 143 става първи ден от Превключването на Времето, инициирано от Пакал Вотан. Това се случва в Пуа Кеа Бей - обрулена от всички ветрове, северна околност на Големия Остров на Хавайския Архипелаг. В този ден Галактическият Агент Валум Вотан окончателно отхвърля своята “предишна кожа” на Хосе Аргуелес и осъзнава своето истинско зърно, както носещия името Антонио Мартинес-и-Саул:

“В неговите очи имаше огън... Пясък и дим се издигат в стълб; лицето на Слънцето се затъмни от величествен ураган; всичко ще бъде повалено на земята от поривите на вятъра. Аз стоях на своето място в очакване, кога ще се приближи флотилията от тринадесетте кораба”. 

Апокалиптичното видение на Антонио Мартинес-и-Саул в същия този час било преобразувано в откровението Телектонон. Осъзнаването за себе си като Галактически Агент 13 66 56 помогнало на Валум Вотан, благодарение на пълното наставничество от страна на Болон Ик, да премине финалната фаза на своите изпитания. Така били приети и разшифровани “20-те Скрижали на Закона за Времето” — абсолютно нова система от знания, позволяваща да се подготвим за отплаване на Кораба на Времето Земя - 2013 г. Осъзнавайки този крайъгълен камък на Пророчествота, Валум Вотан и Болон Ик достигнаха състояние на съзнанието А Бобат и А Кин-ове за нашите времена.

Аватарите пристигат само когато времето е съзряло. Това изречение е още по-вярно по отношение на Аватарите на Закона за Времето, Валум Вотан и Болон Ик. Основната задача на Аватарите е да направят своя живот неотделима част от учението, което те носят. Само ставайки живи въплъщения на тази истина, те могат да осветят нейната реалност за другите хора.

Единен Разум. Единна Любов.
Единен Бог. Единно Време.
Единно Пророчество. Единен Народ.
Единна Галактическа Земя.

Това е УЧЕНИЕТО за Единство, Закона за Времето.
Такава е мисията на Аватарите Валум Вотан и Болон Ик, посланици на Сондата от Арктур. Целта на образователните програми на Галактическата Федерация е да принесат това учение до възможно най-голям брой хора в цикъла на духовна трансформация на планетата Земя, ВЕЛАТРОПА 24.3, е достатъчно завършена. Нека Болон Tику и Ошлахун Тику я съживят, по Волята на Единния, Всемогъщ Бог!

От "ОТКРОВЕНИЕ на ТЕЛЕКТОНОН"

Галерия към статията

 
Снимки (4)
 

МНЕНИЯ

mud4eto каза на 08.12.2012 г. 19:31 ч.

Bravo!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.