Публикации / ТЕЛЕКТОНОН

Завършване на Пророческия Цикъл на Чилам Балам

Размер на шрифта: a a a

Завършване на Пророческия Цикъл на Чилам Балам:

Триумф на УР
ТЕЛЕКТОНОН УР УК!
УК-УК УК-УК КАН УК
ТЕЛЕКТОНОН УР УК!

Тогава той (Антонио Мартинес) каза:” Аз ще подложа името си на изпитание. Моето име е Мартинес. Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. „Това бяха думите му. И тогава взех Книгата на Седемте Поколения и започнах да я чета. Това отне три месеца „

(Книга на Чилам Балам от Чумаеля, глава XV, “Пророчество на Чилам Балам и историята на Антонио Мартинес”).

С Откровението наТелектонон, 7:7::7:7 завършва пророческия Цикъл на Книгата Чилам Балам. Книгата на Чилам Балам е основа на пророческия цикъл на цивилизацията на Маите, изтрита от лицето на Земята от християнското нашествие (1519 год – до сега ).

Пророческият цикъл на Чилам Балам съединява традицията на Пазителите на Времето от класическия маянски период с по-късните традицията на маите - толтеки, а също и с традицията на техните потомци от периода на конкистадорите, съхранена и сега. Книгата на Чилам Балам от Чумаеля, съставена в периода на конкистадорите е духовно пророческо наследство за нашата планета, едно от нейните Свещени Писания. Както пророческата линия на приемственост на древните маи, достигнала върховете на изчисляване на галактическите цикли на времето, така и Книгата на Чилам Балам в наше време е получила правилна интерпретация и завършване, заема достойно място в съкровищницата на духовния опит на човечеството.

Мистичната “ос на завъртане” на пророчеството Чилам Балам (Жреци на Ягуара, т.е. “знаещи съкровеното”) е Книгата на Седемте Поколения, наречена още “Изгубена Книга на Седемте Поколения”. Както тази книга е наречена “изгубена”, така и Седемте Поколения, описани в нея също са наречени “изгубени” — все пак, те са изгубили само временно.

Основните пророчества в Книгата на Седемте Поколения са приведени в пророческия цикъл на Антонио Мартинес. Григорианската дата на това пророчество е 1692 год, точно едно хилядолетие след маянската дата от Дългото Броене 9.13.0.0.0. (692 г.) - свещена по две причини:

1. През тази година се освещава гробницата на Пакал Вотан (открита в 1952 година= 692 + 1260, след 1260 години от тази дата (12/60) и 260 години (****число на Цолкин) след пророчеството на Антонио Мартинес; 1952 = 1692 +260);

2. В тази година (9.13.0.0.0.) маите Ица напуснали своята столица Чичен Ица, която била отново заселена в края на 11 бактун (в 987 година по григорианските изчисления на годините). Обновлението на град Чичен Ица е станало при Кетцалкоатъл-Кукулкан, чието пророчество за Тринадесетте Небеса и Деветте Преизподни се е изпълнило точно след хиляда години, в 1987 година

Историята на Антонио Мартинес се разгръща в контекста на другите важни пророчества, развиващи осъзнаването на Новата Религия на Единния Истински Бог, Хунаб Ку. Много смелото изявление на Антонио Мартинес, че името му е - Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, направено от маянски свещеник, със сигурност е зашифровано в нео-християнския дух, поради присъствието на завоевателите. Значението му се крие в неговата необичайност, защото по този начин да изрази себе си не би посмял нито един християнин. Причината за това е, че Книгата на Седемте Поколения и пророчеството на Новата Религия на Единния Истински Бог е предназначена за времето на КРАЯ на Великия цикъл.

Ислямът също може да претендира за историческата роля на религията на Единния Истински Бог, съединявайки двете Негови Имена — “АЛАХ” и “Хунаб Ку”. При завършването на пророческия цикъл на Тринадесетте Бактуна, Ислямът също ще се влее в УР, Универсалната Религия на Земята — новата религия, прокламирана в Чилам Балам.

Универсалната значимост на УР се изяснява в математическото разгръщане на хронологията на появяването на великите Предвестници на Универсалната Религия. Това става съгласно “Калибратора на Равновесие” на Вълновата Хармоника на Историята — Дългото Броене на Тринадесетте Бактуна (260 катуна). То продължава от — 3113 година (*****до Н.Е.) до 2012 година от Н.Е. (***** Тук в оригинала има игра на думи: --3113 ВС (Before Christ=Babylonian Conspiracy, Вавилонски Заговор, а 2012 AD, Anno Domini=Arcturus Dominion, Доминион на Арктур).

Тези велики исторически фигури са трите Специални Вестители на Пробуждането: Буда, Христос и Мохамед и двамата Специални Прародители на Пророчеството: Авраам за Източното полукълбо и Кетцалкоатъл - за Западното полукълбо. В Декодера на Дриймспел за киновите позиции на времето от тяхното появяване съгласно Калибратора на Равновесие, чрез хронологията на Вестителите се изяснява математическата структура на Великия Замисъл. Всеки от тримата Велики Вестители на Пробуждането се появява на Земята на интервали от 130 кина от своя антиподен партньор, Великия Вестител на УР.

Първото споменаване в Библията на Авраам/Ейбрахам, Прародител/Родоначалник на Пророчеството, гласи, че той е напуснал страната УР. Това показва слизането на вестителите от първичната реалност на Духа в духовно разпокъсаната сфера на историята (виж  “Вълнова Хармоника на Историята").

Хронологична таблица на Вестителите на УР, съгласно Вълновата Хармоника на Историята

БУДА1, Маймуна (Синя Магнитна Маймуна), кин 131. Негов антипод — 1, Дракон (Червен Магнитен Дракон), кин 1 = Урук, първият град на Месопотамия (“Ур” — първичен универсален спомен за Бога; “Ук”, на езика на маите е силата на Луната и числото седем. Така, Буда, син на Майя — първоначален Предвестник, появил се на Земята в средата на Седмия бактун (датата по Дългото Броене е 6.10.0.0.0.). Неговото раждане става точка на отброяване на целия цикъл от Тринадесетте бактуна, започващ от източника УР и завършващ в него.

ХРИСТОС4, Слънце (Жълто Самостоятелно Слънце), кин 160. Негов антипод — 4, Куче (Бяло Самостоятелно Куче),  Ясен Знак на Пакал Вотан, кин 30 = УР = Божи Суверен/Помазан. Христос — Предвестник на УР, жизненият подвиг на който придобива все по-голяма значимост с приближаването към Съдния Ден, края на времето, като прелюдия за завръщането към УР, Универсалната Религия на Земята.

МОХАМЕД, Печат на Пророците — 7, Луна (Червена Резонансна Луна), кин 189. Негов антипод е 7, Буря (Синя Резонансна Буря), кин 59, обозначен като “Законник/Кодекс на Хамурапи”. Пикът на мисията на Мохамед става 23-годишното Откровение на Светия Коран и основаването на религията на Западното полукълбо, Ислям. Целта на Исляма е завръщането на човечеството към неговия Източник, УР и подготовка за настъпване на Съдния Ден. Историческият Ислям е близък до системата на юриспруденция, синхронизирана със законодателния кодекс на Хамурапи.

АВРАМ9, Дракон (Червен Слънчев Дракон), кин 61. Забележете, че галактическата сигнатура на Пакал Вотан е кин 60 / 8.Ахау. Антипод на 9. Дракон е 9, Маймуна (Синя Слънчева Маймуна), кин 191. АВРАМ е Корен на Цикъла на Пророчеството, завършено от Мохамед. Антиподен кин на 9. Маймуна е 9. Дракон, кин 61. АВРАМ е Корен на Пророческия Цикъл на Чилам Балам, а негов Венец е Завършващия дадения Цикъл, Валум Вотан, носещ откровението на Новия Цикъл, Телектонон.

ТЕЛЕКТОНОН УР УК!
УК-УК УК-УК КАН УК
ТЕЛЕКТОНОН УР УК!

Историята на Аврам в Библейската Книга Битие започва с неговото отпътуване от УР. С пророчеството на Пакал Вотан, Телектонон се завършва завръщането в УР. Не е ли Ур, споменатия в Библията, град УРУК?

“... Там бил град Урук, основан от седемте мъдри мъже. Една трета от неговите домове били изкусно построени и украсени; друга трета част били градини с птици и цветя; а в последната трета част бил храмът на Ищар, богинята на любовта и конфронтацията”.
„Епос за Гилгамеш”

Ур — първосъздаденият град на духа и битието. Ук е едновремено силата на Луната и силата на седморката. Ищар е Луната. Урук, първият град е портал от историческия цикъл, източник на легендата за Великия Потоп, когато Гилгамеш е изгубил тайната на безсмъртието и е запечатал първоначалния Ур с печата на забравата— ритъма 12/60. Ур-Ук източника на времената е носител на кода на Седемте (Ук) Мъдреци, поставящи обета на седморката във фундамента на историческия цикъл. Отзвукът за нас е добре познатата ни седемдневна седмица. Напевите в края на времената, “ТЕЛЕКТОНОН УР УК” запечатват историческия цикъл с балсама на спомените за първоначалния ритъм 13/20. От Урук израства Вавилон и Вавилонската Кула е станала крепост на жреците Ваал, Валаам, Балам.

Истинският Балам е пророчество на маите. Лъжливият Балам е Вавилон, прокълнат от Христос (Откровение на Йоана, глава 2). Христос изгонил търговците от Храма; докато техните потомци, прислужници на Голямата Седморка, продължават да действат чрез световните банки. Целта на Откровението 7:7::7:7 е те да бъдат изтрити от лицето на Земята, в изпълнение на пророчеството на Чилам Балам. Така ще завърши историческият цикъл от Тринадесетте бактуна и Седемте Изгубени Поколения ще се възродят благодарение на Печатите на Седемте Луни. Когато истинският Балам се утвърди над лъжливия Балам човечеството ще си спомни, че смъртта е не утвърждение на “егото”, а проникване зад Завесата. Завършването на пророческия цикъл на Чилам Балам е пълно премахване на страха от смъртта, а сащо така и въвеждане на 144-те хиляди във вътрешния Куб, утвърждаване на Отвъдната Реалност на Царството на Времето и осъзнаване на единството на живота и смъртта. В това се състои пълнотата на Триумфа на УР.

ТЕЛЕКТОНОН УР УК!
УК-УК УК-УК КАН УК
ТЕЛЕКТОНОН УР УК!

От "ОТКРОВЕНИЕ на ТЕЛЕКТОНОН"

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.