Публикации / СИНХРОНОТРОН

Синхронотрон и свещените текстове

Размер на шрифта: a a a

СИНХРОНОТРОН И СВЕЩЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ

Ноосферата - холографска Общност/Психика - ще бъде резултат от нови концентрирани форми на медитация, визуализация и телепатично пресъздаване. Например, чрез Хептагонона на Разума на Земята, ние трябва да проектираме "земното кубиране", излъчвано от етерния куб, позициониран около ядрото с форма на октаедър. 
Валум Вотан

Синхронотрон е път към бъдещето и програма за съзнателна еволюция, която бавно (или бързо) се адаптира с нашия разум в различна от триизмерната честота. Разбира се, ключът към Синхронотрон е 13 Лунния Календар/28-дни всяка Луна  (Синхронометър).

Координатната мрежа 441 (21 х 21) представлява фрактал на много-измерната Вселена. Има много аспекти, които все още трябва да бъдат проучени, което ще бъде водеща практика на Синхронния Ред за 2013 г. и след това. Има толкова много значителни нива и безкрайни открития и изследвания, които трябва да бъдат направени. Всеки ден е такъв, че ние като работим с тези кодове, се отваряме за повече и повече информация по отношение на космологията на схемите, космологията на времевите измерения и така нататък. Трябва да се научим да обобщаваме тази система, да я проучваме и да работим с нея по различни начини. Това е галактическа програма за интелекта.

В последният ключ към Синхронотрон работихме за отпечатване на схемата върху холономния приемник/ХП в нашия корпус калосум. Да направим всички усилия, за да си помогнем за активиране на нашата спяща мозъчна енергия, която след това да изпрати честотите в нашата нервна система. (За тези, които са работили с тази система, нека да видим колко далеч може да се стигне по време на 7-те мистични луни, водещи до Галактическата Синхронизация!) 

Холономния приемник/ХП не съществува отделно от системата на куба и системата на куба не съществува отделно от синхронния ред. Практиките на синхронния ред са абсолютно необходими, за да разберем, че има 4-измерно ниво на реалността, където духовната дисциплина е разбиране на ежедневните отношения за цялата система на движещите се променливи. 

Движещите се променливи са обхванати от 28-дневния стандарт на 13 Луни, по 28 дни всяка Луна. Това ни дава възможност да работим там, където можем да установим преместване на променливите дисциплини като седмици/хептади и кинове, кубове, кодони и др. Всеки един от тях се побира в тази система. Тогава се вижда, че числото 28 (4 х 7) е мярка за синхронизация и ние го използваме, за да се синхронизираме.
Ние също така знаем, че 28-дневната схема на Телектонон е ключът, който отваря Стълбата към Небето, съдържаща честотите на Уран. Тези честоти задържат петата обертонова сила, която поддържа земната честота. Това е великия стабилизатор на сестринската планета. Като се обединяваме със схемата на Уран чрез телепатичните честоти, ние всеки път увеличаваме съзнанието си, намираме се във времето на 28-дневния, 13 Лунен Календар от Синхронометъра. След това прехвърляме тези синхронни променливи в куба на матричната система 441, която в крайна сметка е включена в холономния приемник, Майка на Синхронния Ред. (Вижте оперативния индекс на холономниа приемник през 2013 г.).

Предлагаме Ви една сесия от неформални, но мъдри въпроси и отговори с Валум Вотан - VV и Стефани Саут/Червената Кралица - RQ, в годината на Електрическата Буря (2008 г. / 2009 г.), за да се даде друг начин за възприемане на практиката Синхронотрон и как да се работи с него по отношение на свещените текстове или други системи. Разгледайте трите графики, създадени от Валум Вотан, прикрепени в края на статията. 

RQ: .... Нека поговорим за естеството на кодовете от матрицата 441 и холономния приемник по отношение на състоянието на обикновения човек – изглежда, че има голямо разминаване между съзнанието в Куба и всекидневното човешко съзнание ... как мислите за това?

VV: Това ме кара да се чувствам сякаш съм записал информацията за формулите и уравненията от бъдещия свят и ги давам тук, на Земята ... Знам, че те са телепатични кодове и от нас зависи да ги активираме в ноосферата, където те съществуват, така ще бъде по-лесно за другите да имат достъп. ... Както сме казвали и по-рано, всички езици са били записани в ПСИ-банката и така масово се получава информация от различни човешки същества в различни географски местоположения. Като синхронизирах кодовете си тази сутрин, работейки с 441, аз си мислех "Не мога да си представя, че не бих правил това." Защото кодовете дават такава структура и смисъл на възприятието ми за нещата и също така знам, че ако ние настроим нашето възприятие към ПСИ-банката на ноосферата и на целия колективен разум, тогава имам чувството, че ако престана да правя това, то в бъдещето няма да се случи ...

RQ: Кажете ми какво мислите за трите Ви най-важни открития, т.е. откриването на Закона за Времето, както и за откриването на ПСИ-банката?

VV: Да, това са двете открития, а третото ще бъде откриването на телепатичните кодове или граматиката и езика на телепатията, което идва чрез Синхронотрон.

RQ: Какво е значението за нашата цивилизация?

VV: Единственото значение е, че има смисъл да се покаже съществуването на огромен потенциал от ред и интелигентност, отколкото настоящата цивилизация. Мисля, че всеки, който е обективен може да види и разбере това, което казвам.

RQ: От къде Вие получавате цялата тази информация, към какъв канал сте настроени - или това са няколко канала?

VV: Да, каналите са повече, в зависимост от различни фактори. Това са каналите, „от – за” липсата на по-добри условия - различни съвети или федерации на звездни съвети, които съм бил в състояние да идентифицирам, а именно Сириус, Арктур ​​и Тау Сети. Също така има канал на Плеядите. Но Сириус и Арктур ​​са мрежи към тях. Това е по-скоро като телепатично предаване, въпреки че някои го наричат ​„Ченелинг”, който е зависим от отваряне към други исторически канали - например можете да се настроите към ислямските учения през канала на Мохамед, будистки или тибетски учения през канала на Буда или Падмасамбхава. Всеки ден се опитвам да отварям много от тези свещени канали и това е възможно чрез различни молитви или мантри - като правя Salat молитва или всяка сутрин рецитирам Обетите на Бодхисатва. Ако не правя това, моя свят ще бъде празен. Това отваря каналите, а след това и другите канали могат да бъдат отворени.

RQ: Добре, нека сега поговорим за разликата между каналите на Сириус и Арктур?

VV: Напоследък виждам как те се сливат чрез прочита на различните числа на телепатичните честоти. За мен, Сириус е по-математически, а Aрктур има повече общо с церемониалната магия. Те се хармонизират, защото церемониалната магия, трябва да се направи със силата на 7. Седем е основният ключ, който свързва с каналите на Сириус.

RQ: Но как да знаем от къде идват те?

VV: Аз зная, кое се предава и съобщава за мен - аз просто знам, това предаване е от Сириус и има определена енергия, която познавам. Понякога имам тази информация от конфедерацията на звездните съвети с послания за моята роля или мисия. Например, сега имах разбирането, че съзряването на ноосферата трябва да се направи със съзряването на Обетите на Бодхисатва.

RQ: Така че нека да кажем за Обетите на Бодхисатва ... сега нека си представим това, което е най-голямото щастие за всички същества точно сега.

VV: Да, какво ще стане тогава? Хммм ... За всички същества да живеят в състояние на абсолютно доверие. Това за мен ще бъде най-голямото щастие. Сега в света има много малко истинско доверие - или хората не се доверяват за дълго и като следствие от това, те не се доверяват на другите. И това прави живота на всеки човек нещастен.

RQ: Хората биха искали да се доверят, не мислиш ли ...

VV: Да, но сега, начина, по който е устроен света не е такъв.

RQ: Все още не ... но скоро! Дали това е свързано с финалната битка на войната на небесата, все още завършваща тук ...

VV: Да, ние сме в довършителните работи тук и изпитваме последиците. Всичко в крайна сметка е функция на вълновите форми. Естеството на формата на вълната е, че има гребени и спадове. Вълната от катастрофи е само защото има толкова много зависимост от егото. Нормалната вълна идва и отива нагоре.

RQ: Нека поговорим за сутрешната практика – как разума ви приема потока от информация? Разкажете малко за това, как работите с матрицата 441, в комбинация с различните текстове.

VV: В. В.: Добре, аз тази сутрин направих salat молитва и прочетох няколко стиха от Корана - сура 8. Тогава използвах тези няколко стиха като медитация. Така, в сура 8, стихове 65 /20+200+100+1000/ и 66 имат 1320  честота, кодирана в тях. Ако съберете заедно числата от текста в стих 65 – това е числото 1320. След това направих математиката на 8 х 65 стих = 520, което е 260 х 2. Така, че това за мен е потвърждение на победата на честотата 13:20. Тогава чрез код 441 и 520 открих Базовата Матрична Единица/БМЕ 79 = 520 – 441, а числото 79 е Ноосферната Константа. Така, че това е потвърждение на 13:20 и Ноосферата – това е, което се случва. Така че това е начина, по който информацията идва ..., а то е как тя ви информира и информацията винаги е с определен характер, което потвърждава възприемането по естествен път.

RQ: Чувствате ли как тази информационна база от ежедневни практики ни води на някъде и накъде води, как да се предвиди след 2012 г.?

VV: Да, ние в крайна сметка сме на 13:28 цикличната хармонична честота - тези хармоничности ни настройват към по-високите хармоничности на Сириус. Това сега се програмира в ноосферата чрез различните ежедневни математически декодирания на 441. Хармоничната честота е синтропна, което означава, че тя се открива, но не се затваря.

RQ: Така че, който практикува Синхронотрон, подпомага процеса на еволюция и всеки път, когато ние практикуваме правим депозит в ноосферата.

VV: Да. Тази информация ще попадне при възприемчивите хора. Те могат да видят числата 7, 52 и 28 и да ги разберат с космически възприятия. Числата показват как работи природата. Има определен брой числа, които създават хармонична структура или космологията, от която се извлича цялото знание, от което имате нужда.

RQ: Така че нека да си изясним нещо - има определен брой числа в рамките на матрицата 441, които са микрокосмически фрактал, който създава всички възможности на знанието, което ни трябва.

VV: Да, това е телепатична информационна структура на реалността и от нея всички знания могат да бъдат получени от многоизмерната вселена, но разбира се това е много различно от това, как се възприемат нещата сега.

21 МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКИ СЛОЕВЕ НА СЪЗНАНИЕ

21 (Х21) СИЛАТА НА ХУНАБ КУ 21

40 (+2) ПОРТИТЕ НА 20(+1) МЕЖДУГАЛАКТИЧЕСКИ СЛОЕВЕ ИЛИ РАВНИНИ НА АРХЕТИПНОТО СЪЗНАНИЕ

 

ИЗТЕГЛИ ПРИН ВЕРСИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА:
21 междугалактически слоеве на съзнание
21 (х21) Силата на Хунаб Ку 21
40 (+2) Портите на 20(+1) междугалактически слоеве или равнини на архетипното съзнание

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.