Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

31-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Пророческата дата, 21 декември 2012 година отбелязва гребена на 104 000-годишната галактическа плътна спирална вълна, която от еволюционна гледна точка на промяната е безпрецедентна величина, като преход от разум към супер - разум и извисяване на духовно-менталните стойности над материалистическите.
Хосе Аргуелес/ Валум Вотан

Добре дошли в ритмичната Луна на равенството с ноосферното писмо на Фондацията на Закона за Времето! Това е шестата луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, притежаващ силата на Ритмичното Равенство.

Тъй като Великият Цикъл идва към своя край, ние сме призовани да признаем грешките от миналото, които са довели до унищожение и потисничество, да се коригират тези грешки, като мислим като многоизмерно галактическо същество. Галактическото същество признава Неговата/Нейната взаимосвързаност с Всичко - Това е, То мисли по отношение на "Ние", а не само за "Аз-а".

В космология на Вълновия Модул на пулсарите, на шестата луна, принадлежаща към пулсара на живота от първо измерение съответства 6 ритмичен тон на равенството. Тази позиция е мястото, където ние удължаваме ритъма на нашите действия и изравняваме управлението. Животното тотем за тази луна е Гущер, което показва способността ни да се променим, да сменим облика си, да изхвърлим”старата си кожа” и да въведем новото мечтано време.

Ритмична Луна, Ден 9 - Кин 207 (21.12.2012 г.) се кодира чрез седмичния кодон 59: Разтваряне: Галактическата Октава Озвучава Съзнанието на Пространството. Коментарът на втория ред, който кореспондира с прецесията за 2012 година гласи:

При разтварянето
Той бърза към това, което го поддържа.
Разкаянието изчезва.

В Откровението Телектонон 7:7::7:7 се казва: "Това, което поддържа е духовна субстанция, така че предоставянето на Божията воля само Бог може да ни даде. Цикълът се затваря, само по този начин можем да се подготвим за започване на следващия цикъл - след около седем луни. Сега изгрява истинската Слънчева Епоха. Просветлението на Велатропа 24.3 е пълно, нашата звезда Кинич Ахау се подготвя за следващия етап на пробуждане: Галактическата Синхронизация. Да преживеем тринадесетата триизмерна вълна на божественото блаженство като неограничено ЕДИНСТВО".
Коментарът за този Кодон в радиалния Галактически И-Чинг гласи:

Вгледайте се в  душите на звездите
Да преминем непосредствено през центъра на галактиката
Разумът не е повече от Звука на Галактическата Октава.

Дъгов Мост
Успешното изпълнение на експеримента междуполюсен Дъгов Мост ще постави нов стандарт за колективното човечество и зрелищно ще илюстрира неизползвания потенциал на човешкия ум. Това ще бъде като атомна бомба на човешкото въображение, което е изключително позитивно в своите ефекти и последствия, докато атомната бомба е с отрицателно въздействие. Хосе Аргуелес/Валум Вотан, Манифест за ноосферата.

Слънчевите магнитни потоци от изригвания на слънчевите петна и пулсации създават и участват в активността на Земните северно и южно полярни сияния.

Всяко колебание на повърхността на Слънцето оказва влияние върху нашето магнитно поле (както на нашата планета, така и на телата ни "). Една от целите на експеримента Дъгов Мост е телепатично нашите електромагнитни полета да се включат към Слънцето, за да се пробудят дремещите потоци, свързващи ни с електромагнитното поле на северното и южно полярни сияния, така че от срещналите се заредени частици да се сътвори дъговия мост. 

Слънцето функционира като енергиен предавател, излъчващ различни нива на информация, плазми и радиация към Земята и цялата Слънчева система. Всяка планета получава определено количество лъчи и плазми, в зависимост от размера си и близостта до Слънцето.

Дремещите Земни потоци сега се събуждат и откриването им прави възможна проявата на междуполюсния Дъгов Мост. В момента сме в процес на повторно свързване с прекъснатата поточна система, която ни обединява със Слънцето, Kинич Ахау и другите планети. Това от своя страна ни отваря междупланетен контакт и възстановява времевите тунели, които дават възможност за междупланетарно пътуване.

„В резултат на активиране на междуполюсните пръстени на Земята (ноосферното изригване на Междуполюсния Дъгов Мост ), ще се възстанови регулаторния изригващ поток на хомеостатичния първоначален електромагнитен мост, свързващ полюсите на всички планети със Слънчевата система. Влизането в хармоничен резонанс ще обезпечи стабилност на общото поле на звездното тяло, включващо орбитите на всички планети.”

Цел на медитацията Дъгов Мост от Хосе Аргуелес Целта на медитацията е да създаде Дъгов Мост като изображение на масовото съзнание, както и чрез провежданието на колективно синхронизираните медитации на всеки седем дни да се изгради планетарна вълна на съзнание за съвместно проникване с Дъговия Мост в кулминацията на най-масивните Утринни Сияния през 2012 г. - 2013 г.

Това би било най-феноменален пример за глобален съгласуван резонанс на колективната човешка мисъл, взаимодействаща с промяната на електромагнитното и биопсихично поле на планетата. Успешното изпълнение на експеримента на околополюсния Дъгов Мост ще постави нов стандарт за колективното човечество и зрелищно ще илюстрира неизползвания потенциал на човешкия разум. Това ще бъде изключително положително атомна бомба на човешкото въображение в своите ефекти и последствия, докато резултатите от атомната бомба са отрицателни.
В действителност, изгрява една нова ера, Ноосферата, а с нея и обещанието към всички живи същества за осъзнаване на истинската сила на ума и възможността за регенериране на Земята като произведение на изкуството.

СИНХРОНИЧНОСТИ НА ЗВЕЗДНИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ

Синхронизацията следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица. Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и реалността, такава каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече ние преживяваме синхронния ред. Това е целта на Календара 13 Луни, по 28 дни всяка Луна. По-долу са дадени някои примери за синхронност, за да можете да ги използвате в ежедневната си практика. 

РИТМИЧНА ЛУНА НА РАВЕНСТВОТО, 6 ЛУНА от  13 ЛУНИ (13 декември 2012 г. - 9 януари 2013 г.) 

Добре дошли в Ритмичната Луна! Финалната Луна на Великия 13-Бактунов Исторически Цикъл!
Интересно е да се разсъждава върху това, че дълго-очакваното затваряне на цикъла на изкуственото време - 21 декември 2012 г., се случва по време на Ритмичната Луна на Равенството, когато си задаваме въпроса: "Как мога да проявя своето равенство с другите хора?"

Всичко е включено в дъгата - дори "цветовете", които все още не можем да възприемем. Дъговият Мост е перфектна медитация, за разширяване на всеобщото равенство за всички, и когато се включи, всички ще знаят интуитивно, че ние сме едно, и че всеки един от нас е част от една и съща дъга на безкрайните цветове.

Тази Луна поставя акцента върху дъговия мост - въвеждане в духовни практики, които могат да съдържат изкуството на Дъговия Мост - присъединете се с другите хора по време на медитация, за да се свържете вашето съзнание с електромагнитното поле на Земята, за да започне Дъговия Мост!

Присъединете се към нас в големия експеримент за всеобщ мир - да използваме нашия разум заедно, за да създадем визия за цялостност, изцеление и вдъхновение на всички живи същества на Земята.

Седмични Кодони на Ритмичната Луна

Седмица 1 (Иницииране): Кодон 20, Съзерцанието на Вълшебника- "Пътят за Овладяване на Силата се Укротява" – Съзерцавайте Дъговия Мост!
Седмица 2 (Изчистване): Кодон 59, Разтваряне - "Галактическата Октава Озвучава Разума на Пространството " - * Това е по време на този пореден седмичен Кодон, когато цикълът се затваря, Ритмична Луна, Ден 9 - разтваряне в Дъговия Мост!
Седмица 3 (Tрансформация): Кодон 57, Разума на Дишането - "Проникване на Галактическата Октава" – приемете Дъговия Мост в новото галактическо време.
Седмица 4 (Съзряване): Кодон 44, Проникващо Време - "Времето субсидира Силата на Принципа на Динамичното Построение" - Започнете радиосоничното изграждане на Новото Време!

Хептадни Пътеки на Хуваб Ку 21 Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21

Хунаб Ку 21 – Галактическа Супер структура на 20+1 галактически архетипи, която съдържа 52 пътеки, активиращи всяка от 52-те седмици (хептади) на годината. Tази Луна се активират от 21 до 24 Хептадни Пътеки:

Седмица 1/ 21 Хептадна Пъгека: Медитацията развива Знанието - Медитирайте с Дъговия Мост, познанието е в него!
Седмица 2/ 22 Хептадна Пътека: Самостоятелното Поколение развива Любовта - Самостоятелното Поколение на дъговия мост обединява сърцата си като Едно Сърце.
Седмица 3/ 23 Хептадна Пътека: Просветлението развива Пророчеството – илюминациите от галактическата истина събират всички пророчества в дъгата!
Седмица 4/ 24 Хептадна Пътека: Навигацията развива Интелекта – Галактическия Интелект се открива за радиосоничната навигация на време- пространството.

Дали,  Ден 1 - Kин 199, Синя Самостоятелна Буря (13 Декември 2012 г.)
Новолуние & Добре дошли в Луната Извън Времето! Тази Луна носи затварянето на времевия лъч 12:60, oтваряйки следващите седем луни/като при бременност, за новия лъч 13:20! 
Днес започват 9-те дни за разплитане на кармичните възли с бдение за завръщане на времето на свещения кръг.
Фрактално този ден съответства на Шестото от Седемте Изгубени Поколения ... Книгата на Самостоятелно Съществуващата Буря.

Сели,  Ден 2 - Kин 200, Жълто Обертоново Слънце(14 Декември 2012 г.)
Този ден фрактално кореспондира със Седмото Изгубено Поколение ... Книга на Обертоновото Слънце. Седемте Поколения са комплектовани, седем дни до затваряне на цикъла ...

Гамa, Ден 3 - Kин 201, Червен Ритмичен Дракон (15 Декември 2012 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка! Днес е Галактическата Сигнатура на 6-та луна - Луната на времето между Седемте Изгубени Поколения на Луните и Седемте Мистични Луни, съгласно 16-годишния Хронограф на Телектонон /16 Скрижал/ 16 Вълнови Модул на Интелекта на Воина. 

Kaли,  Ден 4 - Kин 202, Бял Резонантен Вятър (16 Декември 2012 г.)
Днес започва седем-дневен цикъл, завършващ на 22 декември, където всеки ежедневен кин е кин и на следващите седем луни (От кин 202 / Резонантна Луна до кин 208 / Космическа Луна 2013 г.). Те са известни като Седемте Мистични Луни, които да доведат до стартирането на Кораба на Времето 2013 / Галактическа Синхронизация на Земята (26 юли 2013 г.).

Aлфa,  Ден 5 - Kин 204, Синя Галактическа Нощ (17 Декември 2012 г.)
Портал на Галактическа Активация. Четири дни до 21-12-2012.

Силиo,  Ден 7 - Kин 205, Червена Планетарна Змия (19 Декември 2012)
Медитация Съгов Мост - 7- дневен цикъл на глобални синхронизиращи медитации за Хармоничната Конвергенция 2012 г.

Дали,  Ден 8 - Kин 206, Бял Спектрален Съединител на Световете (20 Декември 2012 г.)
Днес започва двудневното бдение Дъгов Мост за затваряне на историческия цикъл с моста на дъгата за всеобщ мир!

Сели , Ден 9 - Kин 207, Синя Кристална Ръка (21 Декември 2012 г.)
Затваряне на Цикъла, последния ден от Вълновата Хармоника на Историята на галактическата синхронизация / ускорен лъч (последен ден от Великия Исторически Цикъл на 13-ти Бактун по отброяването на Маите). Ден на Дъговия Мост. Вселенски Мир. Целодневно бдение с Дъговия Мост. 216 дни към НОВИЯ ЛЪЧ - до 26 юли 2013 година. 

Гамa, Ден 10 - Kин 208, Жълта Космическа Звезда (22 Декември 2012 г.)
Днес завършва Жълтият Южен Замък на подаръците и започва обратното броене на 216-те дни до старта на КОРАБА НА ВРЕМЕТО Земя 2013! 216 = 36 х 6. Днес започва първият от шестте 36-дневни цикли за кубиране на Земята. В този първи цикъл, считано от днес, ние се проектираме (в основата на куба).

Kaли ,  Ден 11 - Kин 209, Red Magnetic Moon (23 Декември 2012 г.)
Днес започва Вълновият Модул на Червената Луна на Универсалната Вода /Пречистване/ (завършва на Ден 23 от 6-та Луна/ 4 януари 2013 година). Днес също е началото на 52-дневния Зелен ЦЕНТРАЛЕН Замък НА ОЧАРОВАНИЕТО (KИНОВЕ 209-260) - Кулата на Мерлин - Централна Матрица. Отворете Сърцата си като деца и бъдете Магични!

Лими,  Ден 13 - Kин 211, Синя Електрична Маймуна (25 Декември 2012 г.)
Коледа 2012. 10-ти Ясен Знак на Пакал Вотан ясен знак и Портал на Галактическа Активация.

Сели ,  Ден 16 - Kин 214, Бял Ритмичен Вълшебник (28 Декември 2012 г.)
Пълнолуние. Ден на Вълшебната Костенурка. Кин 214-Водещ Кин, съгласно Планетарната Структура на Вълната на Времето за 2011 г. - 2012 година.

Лими, Ден 20 - Kин 218, Бяло Планетарно Огледало (1 януари 2013 г.)
Григорианска Нова година 2013. Днес също е и галактическата сигнатура на деня, когато е открит капака на саркофага на Пакал Вотан, освобождаваща телепатичното пророчество на Новото Време и честотата на времето 13:20. 2013 - 13:20.

Гамa,  Ден 24 - Kин 222, Бял Магнитен Вятър (5 януари 2013 г.)
Започва 18 Вълнови Модул на Белия Вятър - 13-дневния Вълнови Модул на Духа (завършва на 8 Ден от Резонантна Луна / 17 януари 2013 година). Галактически Подпис на Тони Шиърър, поет и шаман, който въведе Тъкачния Стан на Маите и пророчеството на Кетцалкоатъл на Валум Вотан. Духът на пророчеството говори чрез Земята ...

Силиo,  Ден 28 - Kин 226, Бял Обертонов Съединител на Световете (9 януари 2013 г.)
Последен ден на Луната Извън Времето. Утре започва 7-Лунния цикъл на Седемте Мистични Луни - до старта на Кораба на Времето Земя 2013 г., 26 юли 2013 г. ...

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.