Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

32-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕДМАТА РЕЗОНАТНА ЛУНА НА НАСТРОЙКАТА С 32-ТО ПИСМО НА ФОНДАЦИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВРЕМЕТО

Добре дошли в Резонансната Луна на Настройката с тотем Маймуна! С тази Луна започва Седем Лунният Цикъл на Седемте Мистични Луни. Седемте Мистични Луни са последната фаза на пълния цикъл на съзряване между стария цикъл и Новия Лъч на Галактическа Синхронизация / Старт на Кораба Земя 2013 (26 юли )!

По време на Седемте Мистични Луни към нашата планета се насочват и навлизат новите, по-леки честоти чрез нашата Звезда, което ни оказва помощ в най-бързата трансформация на човешкото съзнание, съществувало досега. Тази нова Светлина е дар от Божествения Източник на максималната и безкрайна Любов.

Кодовете на Закона за Времето са продължение на този дар на любовта (подарен на Земята от нашите доброжелатели от Сириус), за да ни помогнат във възстановяването на единната ментална космическа честота. Синхронометърът на 13-те Луни / по 28-дни всяка Луна е порталът към тази огромна обединяваща космическа програма.

Остатъците от стария цикъл приключиха и в момента се въвежда новия галактически информационен лъч. Паралелно с това съществува една последна битка на противоречивите програми и системи от вярвания, като всички си съперничат за внимание. Това са програмите на двойствеността, вградени в линейната изкуствена матрица на времето.

Да се извисим над двойствеността означава да постигнем радиално съзнание. Няма трансцендентност без обединение, както и обединение без трансцендентност.

Като се научаваме да правим прочит на числата от синхронния ред, ние виждаме, че това са всъщност телепатичните честоти, които създават набора от значения, отговарящи на по-високите измерения на телепатичните мрежи.

Като освобождаваме нашето съзнание от излишните мисъл-форми и неизправните системи от вярвания, ние се връщаме към нашата истинска природа на космически същества. Звездният спомен се възстановява като преодоляване на двойствеността в светлината на новото радиално съзнание, което в крайна сметка разкрива ноосферата.

Бъдещето е СВЕТЛО и СУПЕР-РАЗУМЪТ сигнализира! Как ще реагирате?

"Съзнанието на цялата земя, ноосферата е функция на холографското отражение на супер разума."
Хосе Аргуелес / Манифест на Ноосферата

ЗВЕЗДНИ СИНХРОНИЧНОСТИ 

Синхронизацията следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица. Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и действителност, такава каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече са опитностите в Синхронния Ред. Това е целта на 13 – Лунния календар, 28-дни всяка Луна. 

РЕЗОНАТНА ЛУНА НА НАСТРОЙКАТА, 7-ма ЛУНА от 13-те ЛУНИ
(10 януари - 6 февруари 2013 година)

Следващите Седем Луни от 13 – Лунния Календар фрактално съответстват на Киновете от 202 до 208 от 260-те Кина на Галактическия Спин / Цолкин. Тези Седем Кина са последните от Жълтия Южен Замък, след които се влиза в Зеления Централен Замък на Очарованието. Така че в по-мащабния модел на Времевите Цикли, това означава, че след тази година на Синята Резонансна Буря, в Първата Магнитна Луна на Годината на Жълтото Галактическо Семе ще влезем в Зеления Централен Замък на Очарованието!

Специалната практика от тези седем Мистични Луни е Кубирането на Земята, състоящо се от шест 36-дневни цикли, като с всеки цикъл ние изграждаме всяка една от шестте стени на Куба около Земята - това е известно като Кубиране на Земята.
Под кубиране на Земята се разбира свръхментално телепатическо създаване около Земята на съвършен Куб, представляващ шестте дни на Второто Сътворение, раждащо Новите Небеса и Новата Земя. Това е също съвършен момент и за завръщането на Галактическите Маи, които пристигат, за да наблюдават мирния преход от стария ред към новия.

- Валум Вотан, Галактическа Спирала на Плътната Вълна 
Следващата Времева Карта илюстрира мястото, където попадат 36-дневните цикли в Календара на 13- те Луни 

ИЗВАДКА от „Галактическа Спирала на Плътната Вълна и 2012 година”

…7.Седем Последни Луни от 13-те Бактуна, Луна Извън Времето, Седем Мистични Луни преди старта на Кораба на Времето Земя 2013

В практиките за Синхронния Ред на 20 Скрижали на Закона за Времето и 7:7::7:7 присъстват определенията за Седемте Последни Луни от 13-те бактуна, Луната Извън Времето и Седемте Мистични Луни. Това произтича от 20-те Скрижали на Закона за Времето, които описват циклите в 208-те Луни, или 832 седмици, обхващащи 832-те пермутации – по 13 стадия на преобразуване за всеки от 64-те кодона на ДНК (хексаграми на И-Цзин).

64 х 13 = 832 = 16 х 52

832-те преобразувания са точно толкова на брой, колкото са седмиците в шестнадесет - годишния цикъл / 16- годишния Хронограф, започващ от 26 юли 1997 година до 25 юли 2013 година. Всеки кодон преминава своя 13-ти стадий на преобразуване в продължение на една от 64-те четвърти на тези 16 години. Всяка седмица се извършва кубиране на кодон: през първите шест дни на седмицата, на една от стените на Куба се помества по една линия, а на седмия ден кодонът се кубира и телепатически се излъчва във вид на пречистен и достигнал съвършенство генетичен кодон, тоест специален жизнен подпис.

832-те седмици също съдържат 208 Луни, кодирани последователно от 1 кин до 208 кин. Последните седем Луни  от Ритмична Луна на 2012 година до преди Завършване на Цикъла се определят като Последните Седем Луни на 13-те бактуна. Тези Луни се кодират от кин 194 до кин 200. Тези кинове също кодират и пророческия цикъл на Книгата на Седемте Поколения. Тези Седем Луни се разглеждат като кулминация не само на пророческия маянски цикъл, но и за всички пророчески цикли – те определят времето за духовен стремеж.

Ритмичната Луна на 2012 година, в 9-я ден на която формално завършва цикъла – Кота Нула = 21.12.2012 се нарича Луна Извън Времето, предхождаща спирането на времето, както ние го познаваме. Следващите Луни, от Резонансна до Космическа в годината на 7 Синя Буря (2013 год) са известни като Седемте Мистични Луни преди Старта на Кораба на Времето Земя 2013. Както видяхме, тези Седем Луни напълно се вписват в 216-дневния цикъл от кубирането на Земята, свързани са с паузата на спиралата на плътната вълна преди началото на следващата пулсация.

Индекс на 7- те последни Луни, Луна Извън Времето и 7 –те Мистични Луни
(имената на Луните идват от кодиращите ги кинове)

Седем Последни Луни на 13- те бактуна

1. Кин 194, Луна на Белия Кристален Вълшебник, Първа книга от Книгата на Седемте Поколения, 12-а Луна от годината на 6 Бял Вълшебник (30 май – 26 юни 2012 година).

2. Кин 195, Луна на Синия Космически Орел, Втора книга от Книгата на Седемте Поколения, 13-а Луна от годината на 6 Бял Вълшебник (27 юни – 24 юли 2012 година).

3. Кин 196, Луна на Жълтия Магнитен Воин, Трета книга от Книгата на Седемте Поколения, 1-а Луна от годината на 7 Синя Буря (26 юли – 22 август 2012 година).

4. Кин 197, Луна на Червената Лунна Земя, Четвърта книга от Книгата на Седемте Поколения, 2-ра Луна от годината на 7 Синя Буря (23 август – 19 септември 2012 година).

5. Кин 198, Луна на Бялото Електрическо Огледало, Пета книга от Книгата на Седемте Поколения, 3-а Луна от годината на 7 Синя Буря (20 септември – 17 октомври 2012 година).

6. Кин 199, Луна на Синята Самостоятелна Буря, Шеста книга от Книгата на Седемте Поколения, 4-а Луна от годината на 7 Синя Буря (18 октомври – 14 ноември 2012 година).

7. Кин 200, Луна Жълтото Обертоново Слънце, Седма книга от Книгата на Седемте Поколения, 5-а Луна от годината на 7 Синя Буря (15 ноември – 12 декември 2012 година).

Така завършва пророческият цикъл на Книгата на Седемте Поколения, закодирани в Последните Седем Луни на 13- те бактуна.

0. Луна Извън Времето. Кин 201, Луна на Червения Ритмичен Дракон (13 декември 2012 година – 9 януари 2013 година). Цикълът е завършен – Трус/ преместване на времето – изместване на фазата – пауза в пулсацията на спиралната плътна вълна.

Седем Мистични Луни преди Старта на Кораба на Времето Земя 2013
(Всяка Луна възстановява силата на един от Седемте Дни на Сътворението)

1. Кин 202, Луна на Белия Резонансен Вятър, 7-а Луна от годината на 7 Синя Буря (10 януари – 6 февруари 2013 година), Възстановяване на Силата на Първия Ден от Сътворението, «Резонансен Дух».

2. Кин 203, Луна на Синята Галактическа Нощ, 8-а Луна от годината 7 Синя Буря (7 февруари – 6 март 2013 година), Възстановяване на Силата на Втория Ден от Сътворението, «Галактическо Изобилие».

3. Кин 204, Луна на Жълтото Слънчево Семе, 9-а Луна от годината на 7 Синя Буря (7 март – 3 април 2013 година), Възстановяване на Силата на Третия Ден от Сътворението, «Слънчев Цъфтеж».

4. Кин 205, Луна на Червената Планетарна Змия, 10-а Луна от годината на 7 Синя Буря (4 април – 1 май 2013 година), Възстановяване на Силата на Четвъртия Ден от Сътворението, «Планетарна Жизнена Сила».

5. Кин 206, Луна на Белия Спектрален Съединител на Световете, 11-а Луна от годината на 7 Синя Буря (2 – 29 май 2013 година), Възстановяване на Силата на Петия Ден от Сътворението, «Спектрална Луна на Смъртта».

6. Кин 207, Луна на Синята Кристална Ръка, 12-а Луна от Годината на Синята Резонантна Буря (30 май – 26 юни 2013 година), Възстановяване на Силата на Шестия Ден от Сътворението, «Кристално Завършване» (Приложение: тази Луна представлява фрактално разширение на 12 Синя Ръка, 21.12.2012).

7. Кин 208, Луна на Жълтата Космическа Звезда, 13-а Луна от годината на 7 Синя Буря (27 юни – 24 юли 2013 година), Възстановяване на Силата на Седмия Ден от Сътворението, «Космическо Изящество».

Ден Извън Времето.  1008-дневният цикъл е завършен, Земята е Кубирана, разцвет на мистичната ера. С Луната - Кин 208 завършват четирите Замъка на Дриймспел, всеки по 52 кина, общо 208 кина. Кин 209 (Галактическата Синхронизация на 26 юли 2013 година) става вход в петия Зелен Централен Замък на Очарованието, ера на центъра, епоха на ноосферата.

Кодове на Хептадните Пътеки и Кодони на Седемте Мистични Луни

За да разширите познанията си за финалната пътека, водеща до Галактическата Синхронизация, по-долу са включени всички 28 кодони и 28-те Хептадни Пътеки от Седемте Мистични Луни (от 25 седмица до 52 седмица вкл.).

СЕДМА РЕЗОНАТНА ЛУНА – КИН НА ЛУНАТА от 16-годишния Хронограф,  Kин 202, Бял Резонантен Вятър.

25 Хептада: Навигацията Синхронизира Медитацията - Кодон 50: Tрансформация на ВРЕМЕТО, Телепатията се Трансформира.

26 Хептада: Meдитацията Отразява Само-Осъществяването - Кодон 32: Устойчив Разум, Бинарният Ред Дефинира Движението на Пространството.

27 Хептада: Само- Осъществяването Катализира Просветлението - Кодон 40: Сърцето се Освобождава, Космическият Ред се Завръща в Сърцето на Земята.

28 Хептада: Просветлението Просветлява Навигацията - Кодон 54: Tрансцедентност, Храмът Съдържа в Себе си Teлепатията.

 

ОСМА ГАЛАКТИЧЕСКА ЛУНА - КИН НА ЛУНАТА от 16-годишния Хронограф, Kин 203, Синя Галактическа НощПортал на Галактическа Активация – Ядро на Хунаб Ку!

29 Хептада: Хунаб Ку Пренася Навигацията - Кодон 51: Гръм/ Пробуждащо се Битие, Teлепатията Пробужда Енергията на Пространството.

30 Хептада: Хунаб Ку Пренася Meдитацията - Кодон 55: Пробуждаща се Мъдрост, Teлепатията Става Пътешествие във Времето.

31 Хептада: Хунаб Ку Пренася Само- Осъществяването  - Кодон 36: Вътрешно Сияние, Сосмическия ред става Самопросветлен.

32 Хептада: Хунаб Ку Пренася Просветлението - Кодон 63: Осъществяване, Галактическата Октава Универсализира Пространството

(Галактическата Луна е завършваща октава = 8 Хептади от Седемте Мистични Луни са осъществени).

 

ДЕВЕТА СЛЪНЧЕВА ЛУНА - КИН НА ЛУНАТА от 16-годишния Хронограф, Kин 204, Жълто Слънчево Семе.

33 Хептада: Сексът Енергизира Навигацията - Кодон 37: Силата на Родния Дом, Космическия Ред Информира Времето.

34 Хептада: Навигацията Енергизира Мъдростта - Кодон 53: Еволюция, Teлепатията Развива Храмът.

35 Хептада: Смъртта Енергизира Само- Осъществяването  - Кодон 57: Разумът на Диханието, Разпространение на Галактическата Октава.

36 Хептада: Само- Осъществяването Енергизира Maгията - Кодон 59: Освобождение, Галактическата Октава Озвучава Разума на Пространството (Завръщане на Кодон 59: Кодон на Завършването на Цикъла).

 

ДЕСЕТА ПЛАНЕТАРНА ЛУНА - КИН НА ЛУНАТА от 16-годишния Хронограф, Kин 205, Червена Планетарна Змия

37 Хептада: Изкуството Стабилизира Медитацията - Кодон 6: Хората се Обособяват, Дървото Дефинира Живота.

38 Хептада: Медитацията Стабилизира Видението - Кодон 64: Готовност, Галактическата Октава Обединява Измеренията.

39 Хептада: Изчистването Стабилизира Просветлението - Кодон 40: Сърцето се Освобождава, Космическият Ред се Завръща в Сърцето на Земята.

40 Хептада: Просветлението Стабилизира Безвремието - Кодон 48: Достигане на Източника, Архитектониката Освобождава Цялостния Ред ( Същия Кодон като финалния Кодон на 2012/ 2013- Година на Синята Резонантна Буря )

 

ЕДИНАДЕСЕТА СПЕКТРАЛНА ЛУНА- КИН НА ЛУНАТА от 16- годишния Хронограф, Kин 206, Бял Спектрален Съединител на Световете

41 Хептада: Видението Спектрализира Секса - Кодон 5: Хората са Заедно, Дървото развива Пространството.

42 Хептада: Смъртта Спектрализира Изкуството- Кодон 63: Осъществяване, Галактическата Октава Универсализира Пространството.

43 Хептада: Изчистването Спектрализира Maгията - Кодон 3: Ново Начало, Дървото Поддържа Формата на Пространството.

44 Хептада: Мъдростта Спектрализира Безвремието- Кодон 17: Пробуждаща се Радост, Времето Развива Пътя за Овладяване на Силата.

 

ДВАНАДЕСЕТА КРИСТАЛНА ЛУНА- КИН НА ЛУНАТА от 16-годишния Хронограф, Kин 207, Синя Кристална РъкаKин на Завършването на Цикъла!

45 Хептада: Meдитацията Пренася Отражението на Секса - Кодон 51: : Гръм/ Пробуждащо се Битие, Teлепатията Пробужда Енергията на Пространството.

46 Хептада: Meдитацията Пренася Отражението на Смъртта - Кодон 21: Пробуждаща се Визия, Пътят за Овладяване на Силата Отговаря на Истината.

47 Хептада: Само- Осъществяването  Пренася Eнергията на Изкуството- Кодон 35: Разширяващ се Разум, Космическият Ред Просветлява Пространството.

48 Хептада: Само- Осъществяването  Пренася Eнергията на Изчистването - Кодон 64: Готовност, Галактическата Октава Обединява Измеренията.

 

ТРИНАДЕСЕТА КОСМИЧЕСКА ЛУНА- КИН НА ЛУНАТА от 16-годишния Хронограф, Kин 208, Жълта Космическа Звезда – Седемте Мистични Луни са Комплектовани!

49 Хептада: Просветлението Пренася Огъня на Магията - Кодон 50: Tрансформация на Времето, Teлепатията Трансформира.

50 Хептада: Просветлението Пренася Универсалния Огън на Мъдростта - Кодон 18: Спокоен Разум, Пътят на Овладяване на Силата Информира Разума.

51 Хептада: Навигацията Пренася Синхронизацията на Безвремието - Кодон 57: Разумът на Диханието, Разпространение на Галактическата Октава.

52 Хептада: Навигацията Пренася Синхронизацията на Видението - Кодон 48: Достигане на Източника, Архитектониката Освобождава Цялостния Ред.

208-те Кина от 260-Kиновия Галактически Спин са Комплектовани - Следваща спирка: Зелен Централен Замък на Очарованието!
Проявление на Ноосферата: Лична Сила и Космическо Съзнание …

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.