Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

33-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Галактическата Луна на Целостта, Осмата Луна от Вълновия Модул на Планетарното Служене! 

Планетата не може да продължава да се развива към суперменталния разум, докато човек не постигне колективна себереализация като единен планетарен организъм. Това представлява най-критичната фаза в еволюцията на планетарния живот. Това достижение е ноосферата "
— Валум Вотан 

Ние вече сме във втората от седемте Мистични Луни - Луната на Синята Галактическа Нощ. Всяка от тези седем Мистични Луни е обобщение на седемте финални луни, които доведоха до Затваряне на Цикъла на Кин 207 (4 Ахау), 21-12-2013. Седемте окончателни луни са последните/ намаляващи луни; седемте мистични луни са растящите луни, водещи до Галактическата Синхронизация - 26 юли 2013 г.. Тотем на тази луна е Ястребът, който ни призовава да извисим нашите възприятия над Земята. Смята се, че Ястребът може да погледне директно към слънцето и по този начин има достъп до информационните ключове на новото слънчево съзнание. Както се посочва в книгата „Факторът маи”, Слънцето, Kинич Ахау е не само източник, поддържащ живота, но също така е и посредник на информация, излъчвана за /от другите звездни системи.

Ние знаем, че в този момент е налице безпрецедентен енергиен поток, новият плазмен приток изливащ се върху нашата планета. Системата на Закона за Времето ни дава ежедневна програма за съзнателно насочване на тези плазми, така че те да си сътрудничат за изместване на сегашната пространствено - времева реалност. Това е част от експеримента Дъгов Мост.

Дъговия Мост вече е реалност, сега ние трябва да повишим нашата вибрация като колектив, за да го видим и физически.

В тази практика, 7-те дни от седмицата се заменят със 7-те радиални плазми – всяка една е с уникално качество. По този начин ние имаме една обикновена дневна програма за настройване на разума с електромагнитното поле на Земята, за да създадем "Дъговия мозък" около Земята.

Как? Чрез съзнателно взаимодействие с полярните сияния и електромагнитното поле. Ключът към тази визуализация е чрез нашия разум, да разширим полярните сияния до екватора, където чрез свързването им, постоянно да създаваме Моста на Дъгата.

Тези 7 радиални плазми, идентифициращи се с магмата на Земята, се отправят от точка в близост до центъра на галактиката чрез земните полюси на Земята, в кристалното ядро.

Тези седем радиални плазми по същество са електронни флуиди от четвъртото измерение, които могат да бъдат активирани телепатично в радиалната времева матрица на четвъртото измерение. Те са първични енергийни флуиди, използвани от разума за самостоятелно създаване на процеси, които са заложени във вселенския порядък като функция на висшето съзнание.

В геометрията на пулсарите, осмият тон (и осмата луна) представляват втория етап от триизмерния пулсар на разум - формата 4-8-12. Първият етап (тон четири) установява самостоятелно съществуващата сила на формата като ментална реалност. Вторият етап създава форма на тялото на галактиката (тон осем), космическата формата на всички форми, съдържащи всички етапи на звездната активност и живота такъв, какъвто го познаваме, а последния етап е кристален (тон 12), крайната кристализация на мисълта като съвършена форма. 

Експериментът Дъгов Мост продължава
Реализация на Ноосферата е Преодоляване на Дуалността..
Преодоляване на Дуалността създава полето на телепатичния резонанс.
Полето на телепатичния резонанс разкрива (съществуващия вече) Околополюсен Дъгов Мост.
Този експеримент продължава през 7-те Мистични Луни за да достигнем до Галактическа Синхронизация..

Звездни Синхроничности
Синхронността следва набор от универсални принципи, въз основа на математическата матрица. Тази матрица е основната структура, която свързва всички събития, хора и реалността, такава каквато я познаваме. Колкото повече мелодия има в тази матрица, толкова повече са преживяванията в синхронния ред. Това е целта на 13- Лунния Календар, по 28 дни всяка Луна. По-долу са приложени някои примери за това, как да се  синхронизираме ден след ден. 

Галактическа Луна на Целостта, 8–ма Луна oт 13-те Луни (7 февруари – 6 Maрт 2013 г.)

Добре дошли в синхронизационния преглед на предстоящата Галактическа Луна - втора от Седемте Мистични Луни. В Седемте Мистични Луни рекапитулираме Седемте Дни от Сътворението. В тази Луна се пресъздава силата на Втория Ден от Сътворението: силата на Галактическото Изобилие. Изминалата Седма Луна и първият ден на Сътворението е силата на Резонансния Дух - точно както Космическата Наука (виж „ Хроники на Космическата История, том II) описва "звука Ранг" - първоначално отекващата звукова вибрация, която създава вселената ("В началото беше словото" "ОМ" и др.) Така че, на втория ден от сътворението е силата на Галактическото  Изобилие - след първоначалния резонанс на звука Ранг идва изобилието на безбройните галактики и галактически подредености. 

В книгата на Аватара първите два дни от създаването са описани като "създаване на небесата – седемте измерения на вселенската реалност « …И създаването на галактики и купове галактики като главниоргани зауниверсалендостъп намежду - пространствените разумнисистеми.»Съзерцаването на Галактиките като органи на достъп до универсалните между-измерни разумни системи е от изключително значение!

Като един от 260-те Кина, тази Луна кореспондира с Кин 203, Синя Галактическа Нощ:

"Аз се хармонизирам, за да мечтая
с интуицицията на Моделирането
Запечатвам входа на изобилието
С галактическия тон на целостта
Ръководя се от силата на изпълнението
Аз съм Галактически Активен Портал - влез в мене." 

Фразата "Галактическото Изобилие" е като заклинание, магия - откриване на изцяло нова перспектива на изобилието. Просто доведете до съзнанието си изобилието на Вселенската същност: безброй галактики, безброй звезди, безброй форми на живот, безброй преживявания да се учим и т.н.  

Галактическото Изобилие ни напомня, че СМЕ неразделна част от тази галактическа цялост, както всичко останало, и когато ОТИВАМЕ В ГАЛАКТИКАТА  - изобилието е там, и ние знаем, че правим това, което трябва да се направи от името на мащабната галактическа програма! Защото, когато ОТИВАМЕ В ГАЛАКТИКАТА, НИЕ се пробуждаме за нашето висше АЗ, заземено с най-великата мечта на Земята. Когато ОТИВАМЕ В ГАЛАКТИКАТА  виждаме, че всички врати се отварят с любов и синхрон! От тази Луна имаме само шест Луни до стартирането на Кораба на Времето Земя 2013 и Галактическата синхронизация. Тази луна предоставя Галактическото Изобилие за всички нас, така че да продължим да сънуваме най-висшата си мечта! 

Хептадни Пътеки и Кодони на Луната на Синята Галактическа Нощ

В „Галактическата Луна” всички хептадни пътеки се ЕМАНИРАТ от галактическото ядро на Хунаб Ку -4 / 5 - измерение:

29 Хептада: Хунаб Ку Предава Навигацията –  Кодон 51: Гръм /Пробуждащо се Битие/Същество, Телепатията Пробужда Енергията на Пространството
30 Хептада: Хунаб Ку Предава Медитацията – Кодон 55: Изгряваща Мъдрост, Teлепатията Става Пътешествие във Времето
31 Хептада: Хунаб Ку Предава Самостоятелното Съществуване – Кодон 36: Вътрешно Сияние, Космическия Ред Става Самопросветлен
32 Хептада: Хунаб Ку Предава Просветлението – Кодон 63: Завършеност, Галактическата Октава Универсализира Пространството (С Галактическата Луна завършва октавата = 8-те Хептади на Седемте Мистични Луни са завършени)

Синхронизации на Звездния Пътешественик 

Дали, Ден 1 - Kин 255, Син Галактически Орел (7 Февруари 2013 г.)
Ден 1 от Галактическата Луна – Галактически Тон! Ден на Вълшебната Костенурка! През тази Луна магията на галактическото изобилие е най- силна. Сънувайте най-смелите си мечти и следвайте синхронизирането с открито сърце и ясновиждащ разум!

Kaли, Ден 4 – Kin 258, Бяло Спектрално Огледало (10 февруари 2013 г.)
Китайска Нова Година – Година 4709, начало на годината на Черната Водна Змия, означаваща изобилие за всичко – и всичко това в Луната на Синята Галактическа Нощ на Галактическото Изобилие! 

Лими, Ден 6 - Кин 260, Жълто Космическо Слънце (12 февруари 2013 г.)
Галактически Активен Портал! Днес е последният ден на 260 – киновия галактически спин! Също така днес завършва първата половина/ полугодие от цикъла на Галактическата Мъдрост, което означава, че току-що е завършил цикъла на Изграждането на Галактическата Мъдрост, ... 

Силиo, Ден 7 - Kин 1, Червен Магнитен Дракон (13 февруари 2013 г.)
Галактически Активен Портал!... Днес започва цикълът на ЗАВРЪЩАНЕТО НА Галактическата Мъдрост! Това е 260-дневен цикъл, който завършва на Жълто Космическо Слънце, в 13-я ден / 30 октомври 2013 /на Самостоятелно- Съществуващата Луна от Годината на Жълтото Галактическо Семе. 

Днес е ДЕН за медитация Дъгов Мост, която практикуваме на всеки ден Силио до Галактическата синхронизация на 26 юли 2013 г.. Синхронизирайте се заедно и задръжте вибрацията на Дъговия Мост! Колкото повече се обединим заедно, толкова по- пълно се ОТВАРЯТ сърцата ни, за да се превърнем в единна сила на мира, само тогава Дъговият Мост ще се появи в пълния си блясък за да го видят всички! 

Днес започва 52-дневния Червен Източен Замък на Завъртането/ Включване – това са първите 52 дни на Цолкин. Всеки замък включва четири 13 дневни Вълнови Модула/ ВМ. Този замък включва ВМ на Червения Дракон (Раждане), ВМ на Белия Вълшебник (Безвремие), ВМ на Синята Ръка (Реализация) и ВМ на Жълтото Слънце (Универсален Огън / Просветление). 

Когато било приведено в движение крилото на ДРАКОНА се появил Вълшебника - МЪДРЕЦ И ОЧАРОВАЛ ВСИЧКИ. В ЧЕРВЕНИЯ ЗАМЪК на Завъртането/Включване. ВСЕКИ растял в могъщество и Безвремие. От чара на МЪДРЕЦА дошло знанието, което открива ТРЕТИЯ МАГНИТЕН ПОРТАЛ. Крилото на РЪКАТА ПРИВЕЛО В ДВИЖЕНИЕ Силата на ИЗЦЕЛЕНИЕ, светеща с нюанса на СИНИЯ ПЛАМЪК НА СТЕНИТЕ на ЗАМЪКА на Завъртането/ Включване в Дриймспел.

СЛЕД това знанието за изцеление на крилото на РЪКАТА ДОВЕЛО до ЧЕТВЪРТИЯ магнитен Портал на ЗАМЪКА на Завъртането/ Включване. Крилото на СЛЪНЦЕТО се ПРЕДСТАВИЛО, за да се види неговото могъщество. И ЕТО, че ЗАПОЧНАЛО ДВИЖЕНИЕТО на Крилото на ВСЕЛЕНСКИЯ ОГЪН – ЗА ДА могат ВСИЧКИ СЪРЦА да РАЗПОЗНАЯТ ИЗТОЧНИКА на ТОПЛИНА И ЖИВОТ.

Гама, Ден 17 – Kин 11, Синя Спектрална Маймуна (23 февруари 2013 г.)
Галактическа сигнатура на Валум Вотан/Хосе Аргуелес.
Съдбата няма никакви сенки; при следването на съдбата всички колебания си отиват. Колебанието е сянка на съмнение, което изчезва и което се задържа в неизпълнените намерения на живота.” — Хосе Аргуелес/ Валум Вотан

Aлфa, Ден 19 - Kин 13, Червен Космически Небесен Странник (25 февруари 2013 г.)
Пълнолуние и Космически Портал на Вълновия Модул на Дракона.Усетете и участвайте в Магическия Полет на този Вълшебен Ден! От утре започва ВМ на Вълшебника!

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.