Публикации / Единици на времето

Практика на руните на Старшия Футарк.

Размер на шрифта: a a a

Практика на руните на Старшия Футарк.

Древните предания гласят, че Руните са дадени на  човечеството от бог Один, или Вотан – Господар на Вдъхновението и Синтеза. Древната система на Руните на Старшия Футарк се състои от 24 знака, които отразяват цялостния модел на Мирозданието.

В Науката за Времето, 25-та, празна руна става руна на Сърцето – Силио. В матрицата на 28-дневната Луна от Календара на 13-те Луни, 24-те руни са представени във вид на 4 набора от по 6 руни във всеки набор. Тези 4 набора по 6 руни се разпределят в 4-те седмици на Луната, а всички дни с плазма Силио – 7, 14, 21 и 28 се кодират с руната Силио (Велика Пустота). 

Пси-банката може да се представи във вид на 24-те пси-нимбоидни мембрани (виж схемата), всяка от които се кодира с една от 24–те руни на Старшия Футарк. При това една пси-плоча, състояща се от 6-те пси-нимбоидни мембрани се кодира с 6-те руни от съответната седмица.

Шестте руни за всяка от 4-те пси-плочи са свързани с 6-те дни на всяка от 4-те седмици. А седмият ден на всяка седмица се кодира неизменно с руната Силио. Седмичният ред на руните и разположението им в пси-мембраната са свързани в радиална последователност. При ежедневната медитация се  концентрирайте върху графическото изображение на Руните и краткото им смислово значение.

През седмицата става кубиране на руните, съответстващи на пси-плочата, а в центъра на куба, съответстващ на сърдечната чакра се намира руна Силио. Практиката на кубиране на руните на Старшия Футарк се осъществява паралелно с построяването на Плазмения Куб. Така, в продължение на всяка Луна, ние създаваме 4 Рунически Куба.

Четирите сили на Куба всъщност са четирите сили на Седмицата:
Силата на Куб 7 – включва в куба на Афро-Евразийската Плоча, силата на Феху-Кеназ;
Силата на Куб 14 – включва в куба на Тихоокеанската Плоча, силата на Еваз-Офала;
Силата на Куб 21 – включва в куба на Американската Плоча, силата на Ейваз-Беркано;
Силата на Куб 28 – включва в куба на Атлантическата Плоча, силата на Гебо-Джера.

В 28-я ден на всяка Луна, четирите кубирани плочи на Пси-банката се превръщат в Съкровена Земя, която представлява мембраната, обхващаща Кристалния Октаедър в центъра на Планетата.

24-те Руни на Старши Футарк, дните от Луните, 24-те ПСИ-нимбоидни мембрани

Детайлна информация за всяка от руните на Старшия Футарк.

01 – FEHU/ФЕХУ
(Богатство, Състояние)

Ден от луната: 01
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Дали - направлява
Куб:
Горна страна
Действие:
Богатство, състояние, материалното

Руна на собственността.
(скандинавски: "животно, имущество") 

Характеристика: Начало. Материални блага, ежедневие. Късмет и добра поличба. Грижа за основни нужди – физически, като храна и удобство, и духовни, като спокойствие и удоволствие. Удоволствието от самото съществуване. У дома – физически или метафорично за състоянието на комфорт и удобство в тялото и в ситуацията си. „Имам всичко, от което се нуждая”.

02 – URUZ/УРУЗ 
(Сила на Формата)

Ден от луната: 02
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Сели - струи
Куб: Долна страна
Действие: Сила, Абсолюта

Руна на Мощта.
(скандинавски: "див бик")

Характеристика: Потенциал, сурова енергия, блупринт на всичко онова, което би могло да се случи. Напрежение между противоположности. Край – Начало. Смъртта е изворът на живота.

03 – THURISAZ/ТУРИСАЗ
(Свещенна Борба)

Ден от луната: 03
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Гама - успокоява
Куб: 
Предна страна
Действие: 
Огромна сила

Руна на Турс - това са човекоподобни великани в германската традиция.
(скандинавски: "турс")

Характеристика: Съдбата е на твоя страна. Протекция, Подкрепа. Силата в утробата на Празното Пространство от Потенциал. Мъжки, активен, проникващ. Почистващ ненужното, подготвящ почва за ред, строеж на нещо ново. Страданието преди прераждането. Позволи на съдбата да се разплита.

04 – ANSUZ/АНСУЗ
(Дъхът на Вотан)

Ден от луната: 04
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Кали – установява
Куб: 
Задна страна
Действие: 
Мъдрост, Думи, Идеи, Комуникация, Съобщение

Руна, свързана с боговете Аси(?sir), най-главният из между които е Один.
(скандинавски: "ас")

Характеристика: Трудностите на миналото оставят белези в настоящето – потърси съвет от по-мъдрите и по-опитните. Използвай думите внимателно, осъзнавай тяхната сила. Слушай. Божественото говори чрез материята – не пренебрегвай знаците. Карта, план, посока. Положи новия план на изчистената основа. Лидера и шамана в едно. Безразличие, безпристрастие, липса на емоция. 

05 – RAIDHO/РАИДО
(Слънчев Пръстен)

Ден от луната: 05
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Алфа – освобождава
Куб: 
Дясна страна
Действие: 
Пътуване

Руна за пътуване, път.
(готски: "пътешествие")

Характеристика: Път. Лична еволюция, подредено движение, логична прогресия, ритъм. Движение към обединение, свързване отново. Фокус върху крайната цел. Схемата на застъпване на човешките пътеки – мрежата, която свързва хората, нишки на съдбата.

06 – KENNAZ/КЕНАЗ
(Светлоносен Факел)

Ден от луната: 06
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Лими – изчиства
Куб: 
Лява страна
Действие: 
Яснота, Светлина

Руна на въплъщението и разкриването.
(скандинавски: "факел")

Характеристика: Вътрешна светлина, огънче, креативна искра. Усет, познание, трансформация, поглед в тъмното. Изгарящата светлина на духа, светещ през материята. Треска, изгаряне, което води към други реалности. Мъдрост, която идва чрез пасивно отваряне към себе си. 

СИЛИО
(Велика Пустота)

Ден от луната: 07
Седмица: Червена - инициация
Плазма: Силио – изхвърля
Куб: 
Център

Характеристика: Силата на Куб 7 – включва в куба на Афро-Евразийската Плоча, силата на Феху-Кеназ.

07 – EHWAZ/ЕВАЗ
(Съюза на кон и ездач)

Ден от луната: 08
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Дали – направлява
Куб: 
Горна страна
Действие: 
Кон, Моментум

Руна на изменението и на прогреса.
(готски: "кон")

Характеристика: Светът на животните. Грация на движение, естественост, непринуденост. Изпрати желание на гърба на коня, който се носи по вятъра и го остави да го отнесе до центъра на Вселената. Препускай заедно с коня в мислите си като ездач по пътя към Извора. Наблюдавай и се наслаждавай в съзнанието си на елегантността, силата, ритъма и връзката със Земята и природата, с които той е едно. Конят ще отнесе съобщението ти напред във времето, докато ти стоиш неподвижен и оставиш ритъмът на неговия бяг да резонира в центъра на съществото ти и да настрои цялото ти АЗ в унисон с него. Бъди едно с коня. Балансът на гърба му е онова, което трябва да се постигне по пътя към истинската, чиста магия. 

08 – MANNAZ/МАННАЗ 
(Цялото Човечество)

Ден от луната: 09
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Сели - струи
Куб: Долна страна
Действие:Човечество, човек

Руна на съдбата.
(скандинавски: "човек")

Характеристика: Групата, общата цел, доброто за всички човешки същества. Общуване, състрадание, по-широк поглед над личната цел и причини. Namaste, In Lak’ech. Духовете и хората са равни. Справедливост, толерантност. Човечеството е единно съзнание. Помисли за онези, които са засегнати от думите и делата ти; От центъра на твоята индивидуална паяжина изпрати само светлина до всички, свързани с теб.

09 – LAGUZ/ЛАГУЗ
(Формиране на Водата)

Ден от луната: 10
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Гама - успокоява
Куб: 
Предна страна
Действие: 
Вода

Руна на водата и магията.
скандинавски: "вода"

Характеристика: Морето, дъжда, Духът на водата… в движение. Върви с течението, нека водата изчисти задръстванията. Бъди флуиден. Сълзи – емоционално пречистване. Духовни водачи.

10 – INGWAZ/ИНГВАЗ
(Посаждане на Семето)

Ден от луната: 11
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Кали – установява
Куб: 
Задна страна
Действие: 
Плодородие

Руна на плодородието, в аспект на бога на плодородието Ингви.
(готски: "Ингви")

Характеристика: Много позитивна руна. Обединява рождение, плодородие, любов и хармония. Всяка частица материя съдържа в себе си блупринта на цялата Вселена. Екзалтиращото състояние на присъствие в центъра на своето АЗ. Медитация Трансформация на духа вътре в тялото. Вътрешна трансформация, невидима отвън. Външно ограничение за интензивно вътрешно развитие; Съхранение и натрупване на кундалини енергия (тантрически секс). Мир, прекратяване на действия, почивка от войната. Разхерметизираща камера между две реалности. Няма връщане назад към пашкула. Света на минералите – както камъните – външно инертни, вътрешно заредени. 

11 – DAGGAZ/ДАГАЗ
(Медитация на Зазоряване)

Ден от луната: 12
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Алфа – освобождава
Куб: 
Дясна страна
Действие: 
Ден

Руна на светлината.
(готски: "ден")

Характеристика: Пропукване на зората. Всичко има две страни – изгрев и залез, черно и бяло. Ти избираш как да се движиш между тях. Баланс. Просветлени времена, излизане от мрака. Светлината възтържествува, винаги. DAGAZ нито изгаря, нито заслепява, а е спокойна, фина сила, произвеждаща вълни от бистра светлина, които нежно и едва забележимо се разливат през Съществото ти и цялата останала Вселена… деликатни, нежни, прозрачни. Разтваряне обратно в Големия Дух.

12 – OTHALA/ОТАЛА
(Майчино Царство)

Ден от луната: 13
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Лими – изчиства
Куб: 
Лява страна
Действие: 
Дом

Руна на разделението.
(готски: "разделение")

Характеристика: Мъдростта на прадедите. Дом, земя, територия. Установяване, намиране на място. Тялото, като дом. Свещени ограждения.

 

СИЛИО
(Велика Пустота)

Ден от луната: 14
Седмица: Бяла - смирение
Плазма: Силио – изхвърля
Куб: 
Център

Характеристика: Силата на Куб 14 – включва в куба на Тихоокеанската Плоча, силата на Еваз-Офала.

13 – EIHWAZ/ЕЙВАЗ
(Космическо Дървото)

Ден от луната: 15
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Дали – направлява
Куб: 
Горна страна
Действие: 
Дървото Тис

Руна на трансформацията.
(скандинавски: "тис")

Характеристика: Тис е вечнозелено дърво, което може да живее хиляди години. Клоните му, които падат на земята, пускат нови вейки и започват колонии от дъщерни дървета. Те могат да лежат в латентно състояние за десетилетия, преди да регенерират. Плодовете му са червени и отровни, от тях се прави лекарство за СПИН. Лъкове е стрели - защитени с помощта на природата. Живот & Смърт + Безсмъртие. Цикли по-големи от човешкия живот. EIJWAS се намира между живота и смъртта. Тя е балансиращо звено. Преход. 

14 – PERTHRO/ПЕРТРО
(Кладенец на Паметта)

Ден от луната: 16
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Сели - струи
Куб: Долна страна
Действие: Мистерия, Тайни

Руна на решението.
(готски: "това, което е скрито")

Характеристика: Тайните се крият, за да бъдат намерени. Мистерията оцветява деня. Това е воалът, който трябва да отдръпнеш, за да видиш със собствените си очи. Алтернативни реалности, неизвестното, големия план. Животът е детска игра – откривай скритите играчки и подреждай големия невидим пъзел с радост и забавление. Използвай интуиция и настрой всичките си сетива. Отдай се на властта на Земята – тя е твоя майка и ще те води по най-добрия за теб път – свържи се с нейния център, остани балансиран от него. Тишина – наблюдавай като котка всичко, което се случва наоколо, без никакви очаквания. Очаквай единствено изненада и се довери на Времето, че тя ще е добра, независимо как изглежда на пръв поглед. Настрой се към женското в теб.

15 – ELHAZ/АЛГИЗ
(Осъществяване на Свещенното)

Ден от луната: 17
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Гама - успокоява
Куб: 
Предна страна
Действие: 
Закрила, Отбрана

Руна на защитата.
(скандинавски: "лос")

Характеристика: Свещена или магическа отбрана, противодействие, съпротива. Отблъскват се лошите сили, изчиства се негативното, оставяйки само позитивното, като остава само здравият щит на светлината и разбирането. Алгиз не е оръжие, но е „пасивна атака”, чрез защита с невидимото, но мощно оръжие на светлината и любовта. Желанието да изведеш най-дълбоките страхове на светлина и да ги пребориш по най-финия възможен начин.

16 – SOWILO/СОВИЛО
(Слънчев Лъч)

Ден от луната: 18
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Кали – установява
Куб: 
Задна страна
Действие: 
Слънце

Руна на победата, на щастието.
(скандинавски: "Слънце")

Характеристика: Най-висшият извор на сила и власт. Много положително време за тялото, съзнанието и духа. Слънцето и нашият баща – той ни поправя и ни води с търпение, любов и грижа. Космическата енергия, която извира от центъра на Вселената и преминава през слънцето преди да достигне всеки един от нас, е силна и лековита. Искрящото слънце прегаря тъмнината и пресушава блатата на застояла енергия. Успех и слава. Това е краят на втория AEtt – тук съберете енергия за бъдещи битки. Почивка и презареждане. (N.B. Тази руна е в основата на SS знака на Германската Нацистка Полиция). 

17 – TIWAZ/ТИВАЗ
(Осъществяване на Скиптъра)

Ден от луната: 19
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Алфа – освобождава
Куб: 
Дясна страна
Действие: 
Смелост, Воин

Руна на едноръкия бог на войната Тюр (Tyr).
(скандинавски: "Тюр")

Характеристика: Физическите и духовните воини са покровителствани. Бори се със страст и победата накрая ще бъде твоя. Дръзни’ да се изправиш в защита на възгледите си. Мъжката страна. Независимост, власт, братство, воля, дисциплина, отговорност, решителност, безстрашие, доброволна жертва. Раненият Бог.

18 – BERKANO/БЕРКАНО
(Плодородие)

Ден от луната: 20
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Лими – изчиства
Куб: 
Лява страна
Действие: 
Рождение; Бреза

Руна за растеж и плодородие.
(скандинавски: "бреза")

Характеристика: Плодовитост, нови начала. Жена. Създаване, зачеване, грижа за семена, посадени с майчина грижа. Състрадание, сила, възпитание и довеждане до узряване. Само-лечение, всекидневно поправяне, образование, подхранване. 

СИЛИО
(Велика Пустота)

Ден от луната: 21
Седмица: Синя - трансформация
Плазма: Силио – изхвърля
Куб: 
Център

Характеристика: Силата на Куб 21 – включва в куба на Американската Плоча, силата на Ейваз-Беркано.

19 – GEBO/ГЕБО
(Дар)

Ден от луната: 22
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Дали – направлява
Куб: 
Горна страна
Действие: 
Дар, Талант, Обмен

Руна на дара, божествен дар.
(готски: "дар")

Характеристика: Споделете своя дар, талант. Дай нещо в замяна на нещо получено. Любовници. Връзки и взаимоотношения между равни, пресичащи се пътища. Даването на дар означава приемане на дълг. 

20 – WUNJO/ВУНЬО
(Радост)

Ден от луната: 23
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Сели - струи
Куб: Долна страна
Действие: Радост, Хармония

Руна на радостта.
(готски: "радост")

Характеристика: Ветропоказател (обърнете се по посока на вятъра). Изпълнение на желание. Апогей, оргазъм, щастлив край. Щастие, което е временно, но е нужно за мотивация, тъй като славата е само илюзия. Почивка, презареждане, ретроспекция на миналото, поглед към бъдещето, без действие. 

21 – HAGALAZ/ХАГАЛАЗ
(Кристал)

Ден от луната: 24
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Гама - успокоява
Куб: 
Предна страна
Действие: 
Градушка, Природни сили

Руна на разрушението.
(скандинавски: "град")

Характеристика: Промяна. Неудържима сила. Руша. Но ако отвориш сърцето и съзнанието си към Хагалаз, тя ще ти помогне да пресечеш по мостове, които няма да съжаляваш, че си преминал. Външна намеса. Срутване на илюзии. 

22 – NAUTHIZ/НАУДИЗ
(Изпитание)

Ден от луната: 25
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Кали – установява
Куб: 
Задна страна
Действие: 
Нужда, Необходимост, Приоритет

Руна на принуждаването.
(скандинавски: "нужда")

Характеристика: Истинската нужда, ценности и приоритети. Търпение. Мотивация, предизвикателство, амбиция. Баланс между желанията и притежанията. Придържай се към онова, което наистина искаш да направиш и чувстваш. 

23 – ISE/ИСА
(Концентрирана Воля)

Ден от луната: 26
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Алфа – освобождава
Куб: 
Дясна страна
Действие: 
Лед, студ, неподвижност

Руна на леда.
(скандинавски: "лед")

Характеристика: Спри, почакай, слушай, намали, охлади. Действие в бездействието. Фокус, концентрация, яснота. Събиране на сили. 

24 – JERA/ЙЕРА
(Закон за Редуването)

Ден от луната: 27
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Лими – изчиства
Куб: 
Лява страна
Действие: 
Земеделска година

Руна за получаване на резултати.
(скандинавски: "година")

Характеристика: Трябва да сме подготвени да се грижим за семената, които посяваме и да ги доведем до пълно узряване, като им дадем нужното пространство и време за това. Само така можем да се насладим на плодовете от усилията и труда си. Време е да продължим напред, спокойно и неотклонно. Всяко нещо си има сезон.Естествени цикли, Спираловидно движение. Баланс между Времето и Извън- Времето. Карма. Пролет след зима. Джера е виното на причастието – продуктът от свързването на две противоположности. 

СИЛИО
(Велика Пустота)

Ден от луната: 28
Седмица: Жълта - съзряване
Плазма: Силио – изхвърля
Куб: 
Център

Характеристика: Силата на Куб 28 – включва в куба на Атлантическата Плоча, силата на Гебо-Джера.

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

krasito каза на 12.03.2013 г. 20:15 ч.

Уникално е!Евала!

zoq каза на 31.03.2019 г. 15:51 ч.

Здравейте.Аз имам въпрос .Как да разбера коя е била руната в деня в който сам се родила?И как да разбера коя е руната за всеки ден,?

Vaseto каза на 31.03.2019 г. 16:27 ч.

Здравейте
на картинката в галерията са показане всичките руни според деня от луната

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.