Публикации / КОСМОЛОГИЯ

Морфогенетичните полета - невидимите организиращи ни полета

Размер на шрифта: a a a

"Не само овладяната енергия и материални фактори регулират нашите вътрешни системи, съществуват и невидими организиращи ни полета." - Барбара Ан Бренан

От 1920 г. биолози използват термина "морфогенетични полета", за да определят полетата, даващи форма на биологичните системи, а в последно време биологът Рупърт Шелдрейк разшири, прецизира и популяризира понятието като "морфологични полета".

Принципът е прост: формата следва полето. Биологичните структури се моделират от невидими организиращи полета. Жълъдът носи отпечатъка на дъба не само в гените си, но също и в морфологичното поле. Ще попитате: а нима гените му не носят цялата закодирана информация, необходима за израстване на дървото? Защо да добавяме още понятия?

Защото гените създават частите, не цялото. Никой не е открил съществуването на ген, който да сглобява всички части в едно цяло. Няма ДНК код, който да кара жълъда да се трансформира в дъб, поповата лъжичка в жаба, яйцето в щраус. Както казва Шелдрейк "Свойствата се проектират върху гените, с което далеч надхвърлят техните познати химически роли." Според заключенията на тези учени ембрионът носи информационно поле, което го насочва, за да достигне зрелост и контролира инстинктивното му поведение. Те са убедени, че формогенериращите полета са толкова съществени за биологичното развитие, колкото и гените.

На база тези данни Робърт Бекер, хирург и Нобелов кандидат, заключава: "Очевидно, химическите носители не могат да предадат тази голяма организационна сложност - вероятно съществува нещо друго - нещо подобно на морфогенетичното поле, което съдържа в себе си цялостния организационен план."

Не е изненадващо, че тази концепция е спорна, но тя очертава някои неизследвани механизми на наследствеността, последствията от които са много дълбоки.

Ако успеете да трансформирате едно организирано в дълбочина поле, което е пагубно за здравето ви, вие ще дадете невероятно мощен тласък на цялостното ви здравословно състояние. Полето на навиците е изградено от природна сила, която е толкова истинска, колкото гравитацията и електромагнитните полета. То обгражда и прониква дълбоко в живата система - тяло, орган, клетка. Това е "зоната на влияние", която носи информацията, организира енергията и дава форма на живите организми.

Полето на навиците е силно устойчива енергия. То е матрицата, даваща форма на другите енергийни системи и накрая на цялото биологично развитие.

Наричам организиращото поле - поле на навиците, защото то поддържа привичките на тялото, ума и духа. То е устроено така, че да съхранява създаденото от еволюцията. Целта му е да ви пази от промени! Полетата на навиците винаги се съпротивляват на новите неща. Но понеже нашето тяло се развива, адаптирайки се към вече несъществуващ свят, а условията около нас се изменят с главозамайваща скорост, става критично необходимо да променим нашите навици, които ни държат заключени в остарели модели на адаптация.

Полето на навиците всъщност представлява конфигурация от много полета, които влияят върху определени навици. Възможно е да промените полето си така, че да стимулирате всяка промяна, която желаете. Предполагам, дебатите ще продължат още известно време, защото морфологичните полета са твърде фини, за да се регистрират от стандартните измервателни уреди, а цялата теория изглежда в известна степен метафизична от гледна точка на традиционната наука. Всъщност тя е не по-метафизична от теорията за гравитацията - друго поле, което не можем директно да видим, а познаваме само свойствата му.

Изглежда, полетата на навиците взаимодействат директно с информацията, постъпваща от околната среда. Подобно на другите фини енергии те не са локализирани, т.е. тяхното влияние не е непременно ограничено от местоположението им. Много изследвания са доказали, че човешките намерения влияят на отдалечени биологични събития. Вероятно полетата, които организират физиологичните процеси, се променят от мисълта.
От много години чувствах, потапяйки се в слоевете на аурата, втора енергия, заобикаляща тялото, но измина дълго време преди да се убедя напълно в истинността на това усещане. Това второ поле сякаш почти не се движеше, като се изключи устойчивият му ритъм без никакви отклонения, и буквално нямаше никакъв цвят. В съседство с богатите, пулсиращи разцветки на аурата, често това второ поле бе трудно разграничимо. Установих, че когато работя с меридиана на тройния енергетизатор, това поле се поддава на значително въздействие. И понеже тройният енергетизатор контролира нашите навици, започнах да наричам това по-незабележимо поле "поле на навиците".
Промените, настъпващи в него, изглежда бяха в съзвучие с промените във физиологичните модели. После, през 1991 г. на една конференция в Прага, чух Рупърт Шелдрейк да представя теорията на за морфологичното поле. Бинго!

Полетата на навиците изглежда са енергийна система от друг порядък, различен от ауричното ни поле. Последното варира в зависимост от настроението, здравословното състояние и условията. Полето на навиците обаче, подобно на първичния ритъм, е по-устойчиво и проникващо.
Всъщност идеята ми е, че първичният ритъм не е отделна система от полето навиците, а по-скоро негово отражение през всяка от останалите енергийни системи.
Вашето поле е в състояние да ви държи затворени. Чудесно е да препоръчаш на някого да надскочи болката или тъгата, но при мен са идвали мнозина, които упорито и искрено са работили над това да се освободят от физически и емоционални травми с дългосрочна давност, без особен успех. В много случаи проблемът не е, че хората изпадат в самосъжаление, търсят съчувствие, копнеят да останат в миналото, или пък им липсва смелост.
Невидимият, но решаващ фактор е в полето на навиците, което е извън осъзнаването им, оттам и извън техния контрол. Човешката воля и намерения са могъща сила, но ако всичките ви енергии текат в обратна посока на вашите желания, най-добре е да концентрирате усилията си и да ги промените. Някои жлези и енергийни системи, като хипоталамусът, далачният меридиан, тройният енергетизатор и основната решетка, изглежда, имат силно влияние върху полето на навиците. Така както се съпротивляват на новите неща, тези полета могат и да се променят, и често ключът е работата с енергиите.

ИЗЧИСТВАНЕ НА ПОЛЕТО НА НАВИЦИТЕ.
"Изградете го и те ще дойдат" - беше енигматичното послание във филма "Поле на мечтите". Подобно на полето на мечтите, новото "поле на навика" започва с визията и убеждението, че то може да съществува.
Изградете ново поле на навиците, онова, което внимателно сте визуализирали, и те - мощните енергии в подкрепа на това поле, ще дойдат.
За да си осигурите трайни промени във вашето поле на навиците, особено ако не можете да си създадете чиста образна картина или да съсредоточите съзнанието си, съществуват прости техники за отпушване на енергиите и освобождаване от стреса, като почистване и балансиране на чакрите, невролимфатичен масаж, гръбначно енергетизиране, коронно издърпване, свързване на Ин и Ян, позиция "Уейн Кук", дневният енергиен режим, както и много други, които могат да бъдат последвани от по-сложни методи и препрограмиране на полето на навиците.
Те разсейват натрупалия се стрес и най-важното - препятстват проникването на нови излишни предпазни реакции в полето на навиците.
Когато освободите стреса, енергиите отново протичат през тялото и повечето хора усещат едно приятно жужене и освобождаване от напрежението. Стресовете са разпръснати, преди да проникнат по-дълбоко в старите навици.

Aвтор: Барбара Ан Бренън

МНЕНИЯ

renetaman каза на 30.03.2013 г. 12:34 ч.

Благодаря ,статията е чудесна.


За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.